Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Knižnica FEI STU v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR vás srdečne pozývajú dňa

5. 6. 2013
do posluchárne BC300 o 11:00

na seminár:

Web of Knowledge v kocke

(ukážka nástrojov na zefektívnenie výskumu)

Na seminári, ktorý je sprievodným podujatím 15. konferencie doktorandov ELITECH, sú vítaní všetci učitelia, výskumní pracovníci a doktorandi, ktorí chcú byť informovaní a vývoji a najnovších trendoch vo vedeckom publikovaní.

Seminár vedie školiteľka zo spoločnosti Thomson Reuters v slovenskom jazyku.

Tešíme sa na stretnutie!