Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Najneskôr do 15.6.2018 je potrebné na adresu fakulty zaslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Výsledky prijímacieho konania pre bakalárske štúdium nájdete v AIS po zasadnutí prijímacej komisie po

18.6.2018.

Vyhľadanie výsledku prijímacej skúšky>>>


INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV:

Miesto konania zápisu: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3, Bratislava,            Poslucháreň AB 300

Termíny konania zápisov podľa študijných programov:

  • 02.07.2018 o 9,00 hod. Aplikovaná informatika                                                                                     
  • 02.07.2018 o 13,00 hod. Automobilová mechatronika, Elektroenergetika, Elektrotechnika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
  • 03.07. 2018 o 9,00 hod.  Elektronika, Robotika a kybernetika, Telekomunikácie