Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Zapisovanie študentov vyšších ročníkov
bude prebiehať na KTV v termíne 24. 9. - 26. 9. v čase od 09:00-13:00 hod.

Študenti prvého ročníka si TK nezapisujú, ale majú ju danú v prváckom rozvrhu. Stretnutie všetkých študentov prvého ročníka aj študentov, ktorí majú TK na Mladosti ( Mlad ) je v stanovenom termíne a čase podľa rozvrhu na KTV FEI.

Ďalšie info na: http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html