Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na pedagogickom oddelení budú úradné hodiny každú stredu v čase od 10:00 h do 12:00 h okrem nasledovných dní:
28. 6. - 3. 7. 2012
- administrácia zápisu
          12. 7. 2012
- sa konajú promócie absolventov inžinierskeho štúdia
          13. 7. 2012
V uvedených termínoch nebudú na pedagogickom oddelení úradné hodiny.

Harmonogram zápisov:

v čase od 9:00 do 12:00 h v miestnosti AB 300.

1. ročník Bc. štúdium - Administrácia zápisu: 28. 6. - 3. 7. 2012
1. ročník Bc. štúdium - po 2. kole PS - 3. 9. 2012
1. ročník Ing. štúdium - 4. 9.2012
2. ročník Bc. štúdium - 6. 9. 2012
3. ročník Bc. štúdium - 7. 9. 2012
2. ročník Ing. štúdium - 11. 9.2012

V tomto čase si môžu vybaviť potvrdenia aj študenti, ktorí nemajú zápis, samozrejme, musia sa preukázať indexom!!!

Dôležitá informácia pre študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2.r. Bc. štúdia, 3.r. Bc. štúdia a 2.r. Ing. štúdia:
do dňa zápisu je každý študent POVINNÝ skontrolovať si v AIS výsledky skúšok z vykonaných predmetov a vážený študijný priemer za celý akademický rok 2011/2012. Nezrovnalosti, (výsledok skúšky) si rieši študent sám s príslušným učiteľom.


Bratislava                                                                                                   Pedagogické oddelenie
27. 06. 2012