Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Otváracie hodiny podateľňe FEI STU 

  • v pondelok a v stredu od 9.00 do 11.00 hod.
  • v utorok, štvrtok a piatok je ZATVORENÁ.

  


 

Organizácia výuky 

Výuka prebieha len dištančnou formou. Letný semester akademického roku 2019/2020 bude prebiehať podľa pôvodného harmonogramu, vrátane termínov skúškového obdobia, odovzdania záverečných prác (bakalárske, diplomové) a štátnych skúšok. V prípade, že mimoriadna situácia bude trvať aj naďalej, je predpoklad, že aj skúšky z predmetov a štátne skúšky budú realizované dištančnou metódou.

Inštitút celoživotného vzdelávania STU má prerušenú výučbu.

  

Život na FEI

Zamestnanci sa nemajú zdržiavať v priestoroch fakulty (čerpajú si dovolenku alebo pracujú z domu). Prístup do budovy je povolený len v opodstatnených prípadoch  a kontrolovaný. Vstup je možný len s povolením tajomníka fakulty a výhradne cez vrátnicu bloku E.

Zrušené aktivity

  • Zahraničné pracovné cesty zamestnancov a prijímanie návštev zo zahraničia
  • Všetky zasadnutia grémií, skúšky, obhajoby, voľby apod.
  • Všetky hromadné podujatia v priestoroch FEI, spoločenské, kultúrne a športové podujatia
  • Odporúča sa zrušiť všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov
  • Plaváreň, telocvične a všetky stravovacie jednotky v budove sú zatvorené

 

Internáty

Všetky internáty sú zatvorené,  študenti sa musia odubytovať. Začiatok odubytovania je 20. apríla 2020 a s predpokladaným termínom ukončenia odubytovania 15. máj 2020. Viac informácii.

  

Opatrenia vlády týkajúce sa vysokých škôl

Na čas, kým sú zatvorené školy, boli zrušené bezplatné lístky na vlak pre študentov.

 

Podrobné informácie o opatreniach sívisiacich s koronavírusom

 

Dodržiavajte hygienické odporúčania, zvýšte ostražitosť k príznakom ochorenia, berte vážne pokyny a odporúčania úradov. Sledujte univerzitné maily, webovú stránku a oficiálne sociálne siete STU.