Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Predseda AS Fakulty elektrotechniky a informatiky STU si vás dovoľuje pozvať na zasadnutie akademickej obce FEI STU, ktoré sa uskutoční

v utorok 28. októbra 2014 o 14:00 hod.

v miestnosti BC-300