Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Poskytovanie zľavy cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2007-08

 

V súvislosti s blížiacim sa začiatkom nového akademického roka vám Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej „ZSSK“) zasiela informáciu o poskytovaní zľavy cestovného na dochádzku na vyučovanie v akademickom roku 2007-08. Zľava cestovného sa poskytuje v zmysle Prepravného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ďalej „PP ZSSK“) platného od 1.3.2007.

 

         Zľava cestovného pre študentov vysokých škôl (ďalej „VŠ“) sa poskytuje na báze bezkontaktnej čipovej karty (ďalej „BČK“). Výnimkou sú aj naďalej VŠ, ktoré svojim študentom nebudú BČK vydávať. Študentom týchto VŠ sa budú naďalej vydávať Žiacke preukazy (ďalej „ŽP“) v papierovej forme. Zoznam VŠ, ktoré v akademickom roku 2007-08 budú pre svojich študentov vydávať BČK, ako aj zoznam VŠ, ktoré nevydávajú študentom BČK, je uvedený na internetovej stránke www.slovakrail.sk.  

 

Študenti prvého ročníka VŠ

 

         Študentom prvého ročníka VŠ nebude ZSSK poskytovať zľavu cestovného pri ceste na zápis na danú VŠ.

 

         Pri ceste späť môžu využiť túto zľavu na základe BČK, vydanej pri zápise a aktivovanej na termináli školy.

 

         Študentom prvého ročníka VŠ, ktorým VŠ z technických dôvodov nemôže zabezpečiť vydanie BČK pri zápise, bude ZSSK overovať ŽP v papierovej forme na základe Žiadanky na vydanie Žiackeho preukazu na zľavu cestovného overenej VŠ, max. však do 31.10.2007.

 

Žiacke preukazy si môžu študenti overiť v ktoromkoľvek tarifnom bode oprávnenom na výdaj ŽP.

 

Študenti vyšších ročníkov VŠ

 

         Študentom vyšších ročníkov VŠ, ktorí už vlastnia BČK, ale nemajú ju ešte aktivovanú na univerzitnom termináli a je bez holografickej známky na akademický rok 2007-08, bude ZSSK poskytovať zľavu cestovného aj pri ceste na zápis na danú VŠ, max. však do 30.9.2007.

 

Študentov VŠ, ktorí nemajú BČK, ale len ŽP, bude ZSSK poskytovať zľavu cestovného pre žiakov a študentov škôl, ktorí sa preukážu ŽP platným na akademický rok 2006-07 aj pri ceste na zápis na danú VŠ, max. však do 30.9.2007.

 

         Kontrola BČK sa vykonáva vo vlaku elektronicky pomocou čítačky BČK, v prípade poruchy elektronického zariadenia sa vykonáva vizuálna kontrola.