Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU sa stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu za rok 2006 v kategórii C1: Organizácie ústrednej štátnej správy  Model CAF (samohodnotiaca správa, zip, 2,03 MB).

Slávnostný akt vyhlásenia výsledkov sa uskutočnil v Sieni ústavy na Bratislavskom hrade. Cenu prevzal František Janíček, dekan FEI STU, z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča a predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Arpáda Gondu za účasti predstaviteľov vlády a Národnej rady dňa 13. novembra 2006.

 

 

 

Reakcia dekana fakulty, prof. Ing. Františka Janíčka, PhD., na výsledok súťaže:

"Som veľmi rád, že práve naša fakulta získala Národnú cenu SR za kvalitu. Na pôde FEI STU pripravujeme budúcich odborníkov a lídrov v technických odboroch na vysokej kvalitatívnej úrovni. Dôkazom toho sú požiadavky firiem a spoločností na absolventov, ktoré im dávajú priestor na rozvoj schopností a talentu, a čo je dôležité, tieto schopnosti absolventov sa pretavujú aj do výrobkov s označením "Made in Slovakia". Bez talentu, tvorivej a výskumnej práce, ovládania moderných technológií a zároveň výborných vedomostí našich študentov a učiteľov sa šanca uspieť na trhu významne znižuje."