Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

 

Martin Weis študentská osobnosť roka je z FEI STU

 

Martin Weis, doktorand FEI STU, získal v kategórii Matematicko-fyzikálne vedy a informatika prvé miesto v projekte Študentská osobnosť roka v akademickom roku 2005-06 na základe rozhodnutia Rady garantov  expertov Slovenskej komory mladých, ktorá posudzovala nominácie. Zároveň získal aj hlavnú cenu v rámci všetkých desiatich kategórií. Tento projekt podporila Slovenská akadémia vied a Slovenská rektorská konferencia pod záštitou prezidenta SR. Slávnostné vyhodnotenie projektu sa uskutočnilo 6. novembra 2006 v historickej sále Grassalkovičovho kaštiela v Ivanke pri Dunaji.

 

Projekt Študentská osobnosť roka existuje vo viac ako 80 krajinách sveta. Na Slovensku sa uskutočnil už jeho tretí ročník. Podujatie na národnej úrovni organizuje Slovenská komora mladých, ktorá vyhlásila 10 najúspešnejších študentov a doktorandov za minulý rok. Študentská osobnosť roka je národná súťaž mladých talentovaných ľudí v oblasti vedy, výskumu, ale aj športu. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť predstaviť sa aj v zahraničí. Slovenská komora mladých je partnerskou organizáciou Svetovej komory mladých, ktorá je jednou z najväčších organizácií na svete pre mladých lídrov a podnikateľov.

 

Martin Weis je doktorandom na Katedre fyziky FEI STU, a o sebe hovorí: „Hrám sa s tenkými organickými vrstvami, alebo, ako sa to zvyčajne označuje, s nanotechnológiami. Rád by som aj po ukončení štúdia naďalej zostal na katedre a pokračoval v problematike. Máme viacero spolupracujúcich pracovísk doma aj v zahraničí, s ktorými pracujeme na výskumných projektoch a nových aplikáciách“.

 

 

Martin Zimány víťazom súťaže Databanking – vytvor svoju bankovú aplikáciu

 

Martin Zimány, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia FEI STU sa stal víťazom súťaže Databanking  vytvor svoju bankovú aplikáciu, ktorú organizovala Slovenská sporiteľňa v minulom akademickom roku. Za vytvorenie aplikácie MoneyGuard na jednoduchú správu súkromných účtov bežných klientov prostredníctvom osobného počítača a internetu, získal od Slovenskej sporiteľne šek v hodnote 100 000 Sk.

 

Cieľom súťaže bolo zapojiť do vytvárania originálnych aplikácií podporujúcich Databanking aj študentov slovenských technických škôl. Do súťaže sa zapojilo 25 študentov. Najlepších 11 súťažiacich postúpilo do druhého kola. Výslednú aplikáciu odovzdalo 5 súťažiacich. Odborná porota hodnotila nielen technické riešenie aplikácií, ale aj ich možné využitie v praxi. Slovenská technická univerzita v Bratislave získala od Slovenskej sporiteľne 100 000 Sk.

 

 

Vladimír Ondrejka získal prestížnu cenu na 6. ročníku súťaže Werner von Siemens Award

 

Vladimír Ondrejka, doktorand FEI STU získal prestížnu cenu na 6. ročníku súťaže Werner von Siemens Award v kategórii C  za doktorandskú prácu Analýza náhradnej schémy VN izolačného systému statorového vinutia elektrických točivých strojov. Cena je v hodnote 30 000 Sk.