Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Zaujímavým a pozitívnym príkladom mobility študentov v rámci univerzít v EÚ je absolvent bakalárskeho štúdia na FEI STU Andrej Řikovský, ktorý úspešne ukončil inžinierske štúdium na Mníchovskej technickej univerzite. Vďaka kreditovému systému, kompatibilnému s Európskym systémom transferu kreditov ECTS a štipendiu firmy Siemens sa mohol uchádzať o štúdium na nemeckej univerzite. Dnes sa môže pochváliť titulom Master of Science in Communication Engineering.

„Verím, že si ma ešte budete pamätať z lavíc na fakulte pred dvomi rokmi, keď som skončil bakalárske štúdium a sníval o tom študovať v zahraničí. Boli ste to práve Vy, kto prišiel s ponukou uchádzať sa o štipendium v Siemense (Youth&Knowledge, Werner von Siemens Excellence Award) na inžinierske štúdium na nemeckej univerzite. Chcel by som sa Vám srdečne poďakovať za sprostredkovanie tohto štúdia, ako aj za podporu a odporúčania, ktoré som od Vás dostal,“ píše Andrej Řikovský v ďakovnom e-maile doc. Ivanovi Baroňákovi, vedúcemu Katedry telekomunikácií FEI STU.

Voľný pohyb študentov na európskej akademickej pôde vytvára veľké predpoklady na rast vzdelanostnej úrovne, jazykového vybavenia a sebavedomia našich študentov.