Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU

1. 11. 2016 - 31. 10. 2020

Predsedníctvo

prof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda

prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
predseda Zamestnaneckej časti

doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
členka predsedníctva

Ing. Michal Hanic
člen predsedníctva — predseda Študentskej časti AS FEI STU

Tomáš Tomčo
člen predsedníctvapodpredseda Študentskej časti AS FEI STU

Kontakty — e-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Zamestnecká časť

PhDr. Jarmila Belasová, PhD.
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ing. Pavol Bisták, PhD.
Ing. Ján Halgoš, PhD.
doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Ing. Mgr. Matúš Jókay, PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Ing. Peter Poljovka, PhD.
Ing. Martin Rakús, PhD.
doc. Ing. Danica Rosinová, PhD.
prof. Ing. František Uherek, PhD.
doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
doc. Ing. Michal Zajac, PhD.
doc. Ing. Milan Žiška, PhD.

Študentská ča

Filip Furtkevič
Bc. Adam Hajdúch
Ing. Michal Hanic
Hrivíková Kristína
Bc. Andrej Jakúbek
Soňa Petrusová
Matej Repka
Bc. Jakub Staňa
Tomáš Tomčo

scas@fei.sk
http://scas.fei.sk