Prejsť na obsah
FEI STU

foto


prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

dekan
milos.oravec [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 135, +421 2 6542 7 123
fax:     +421 2 6542 0 415
 
 foto
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
štatutárna zástupkyňa dekana,
prodekanka pre vedu a výskum
viera.stopjakova [at] stuba.sk
tel.č.: +421 2 6029 1 149
fax:    +421 2 6542 0 415
   

fotodoc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
prodekan pre bakalárske štúdium
mikulas.bittera [at] stuba.sk
tel.č.: +421 2 6029 1 166
fax:    +421 2 6542 0 415
   
 foto
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
prodekanka pre inžinierske a doktorandské štúdium
eva.miklovicova [at] stuba.sk
tel.č.: +421 2 6029 1 604
fax:    +421 2 6542 0 415
   
 foto
Dr. rer. nat. Martin Drozda
prodekan pre zahraničné vzťahy
martin.drozda [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 109
fax:     +421 2 6542 0 415
   
   

foto

Mgr. Peter Miklovič, PhD.
tajomník fakulty
peter.miklovic [at] stuba.sk
tel. č.: +421 2 6029 1 757
fax:     +421 2 6542 0 415

   

fotoprof. Ing. František Uherek, PhD.
predseda Akademického senátu FEI STU
frantisek.uherek [at] stuba.sk
tel.č.: +421 2 6029 1 369