Prejsť na obsah
Katedry a ústavy

Katedra automatizácie a regulácie

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: 6542 9521
prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD., tel.: 602 91 351
e-mail: ladislav.jurisica@stuba.sk

url: http://www.kar.elf.stuba.sk/     - pôvodná stránka katedry

 

Ku dňu 28.2.2006 bola katedra zrušená v súvislosti so vznikom Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky.