Prejsť na obsah
Katedry a ústavy

Katedra automatizovaných systémov riadenia

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: 6542 9734
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., tel.: 602 91 341
e-mail: stefan.kozak@stuba.sk

url: http://www.kasr.elf.stuba.sk/     - pôvodná stránka katedry

 

Ku dňu 28.2.2006 bola katedra zrušená v súvislosti so vznikom Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky.