Prejsť na obsah
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

030200 KAIVT

Addresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón: +421 260 291 226 , Fax: +421 265 429 521

[fotografia z AIS]

Vedúci
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Telefón: +421 (2) 60 291 226
E-mail: otokar.grosek@stuba.sk


Vlastná webstránka pracoviska


Vygenerované 8. 2. 2011