Prejsť na obsah
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Kód Názov Obdobie Garant
32022_3B Architektúra softvérových systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
31012_3D Kryptoanalýza a bezpečnosť blokových šifier 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35075_3I Strojové učenie a neurónové siete ZS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
31025_3D Vybrané kapitoly z počítačovej grafiky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31022_3D Teória číslicového spracovania signálov a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32033_3B Algoritmizácia a programovanie ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32034_3B Algoritmizácia a programovanie ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32002_3B Algoritmizácia a programovanie ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
31003_3D Aplikovaná algebra 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32002_3S Algoritmizácia a programovanie ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35069_3I Analýza a syntéza udalostných systémov LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
31004_3D Aplikovaná funkcionálna analýza 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32007_3B Analýza a zložitosť algoritmov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
31014_3D Aplikácie a rozšírenia Petriho sietí 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35073_3I Biometria LS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
35029_3I Databázové systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32005_3B Databázové systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35026_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35047_3I Diplomový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35083_3I Diplomový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35014_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35027_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35028_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31059_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31051_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31052_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31053_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31054_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31015_3D Formálne jazyky v špecifikácii modelov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
35034_3I Formálne metódy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
31005_3D Fuzzy logika a fuzzy systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31010_3D Generátory náhodných znakov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31707_3D Generátory náhodných znakov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31019_3D Genetické a evolučné algoritmy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35005_3I Grafové štruktúry a algoritmy LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
32016_3B Informačná bezpečnosť ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32012_3B Klasické šifry LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32050_3B Komunikačné siete 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
35071_3B Komunikačné siete 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
31016_3D Konkurentné systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
31011_3D Kryptoanalýza 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35068_3I Kryptoanalýza šifrátorov ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31710_3D Kryptografia v počítačových sieťach 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31013_3D Kryptografia v počítačových sieťach 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31006_3D Kryptografické aspekty štúdia booleovských funkcií 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32008_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32009_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35065_3I Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31009_3D Bezpečnosť sietí a protokoly 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35062_3I Modelovanie a simulácia udalostných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35019_3B Modelovanie v softvérovom inžinierstve ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35067_3I Moderné metódy softvérového inžinierstva LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35037_3I Návrh šifrátorov LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35023_3I Objektovo orientované programovanie ZS 2010/2011 - FEI Ing. Pavol Zajac, PhD.
35012_3I Odborné praktikum LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35011_3I Odborné praktikum ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32010_3B Operačné systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
35071_3I Počítačová grafika LS 2010/2011 - FEI Mgr. Marek Sýs, PhD.
32011_3B Počítačová kriminalita LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32019_3B Programovacie techniky LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32006_3B Projektovanie databázových systémov LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32018_3B Rýchle algoritmy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
31017_3D Syntéza udalostných systémov zo zcenárov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35060_3I Systémové programovanie LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
35036_3I Šifrovanie v komunikačných sieťach ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
35033_3B Teoretické základy informatiky LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31020_3D Teória a aplikácie neurónových sietí 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31021_3D Teória číslicového spracovania obrazov a metodológia jej aplikácie v informatike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31023_3D Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej aplikácie v komunikačných sieťach 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31008_3D Teória konečných polí 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
32405_3D Teória neurónových sietí a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
35024_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35031_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35016_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35025_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35016_3I Tímový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
31024_3D Úvod do geometrického modelovania 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35063_3I Verifikácia udalostných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
31007_3D Logika v informačných technológiách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
32023_3B Manažment IT projektov LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35070_3I Manažment podnikových procesov workflow procesy a web servisy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
35064_3I Modelovanie a simulácia telekomunikačných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32020_3B Vývoj softvérových aplikácií ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
32021_3B Workflow manažment systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
32017_3B Základy kryptografie ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
35001_3I Základy kryptografie ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011