Prejsť na obsah
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
APVV APVV-0618-07 Technologický transfer v oblasti analýzy workflow procesov 01.09.2008 - 31.12.2010 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
VTP AV 4/0119/06 Využitie moderných ICT v rehabilitačnom procese detských onkologických pacientov 01.01.2006 - 31.12.2009 Ing. Fedor Lehocki Ing. Fedor Lehocki
VTP FCHPT_AV/4/0103/06 Využitie biosenzorov, biomateriálov a biosignálov v medicíne 01.01.2006 - 31.12.2009 prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. Ing. Fedor Lehocki
VEGA 1/3115/06 Navrhovanie a bezpečnosť kryprografických aplikácií. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
VEGA 2/4148/04 Modelovanie a riadenie distribuovaných procesov na báze multi-agentových systémov 01.01.2004 - 31.12.2006 RNDr. Jaroslav Fogel, CSc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Iné FCHPT_6 b Inovácia laboratória biomateriálov a laboratória biomedicínskej informatiky 01.04.2004 - 30.09.2006 prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. Ing. Fedor Lehocki
VEGA 1/0161/03 Spracovanie informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov. 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Vladimír Vojtek, PhD. prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
APVV SK-FR SK-FR-0011-09 CARPI - Kryptografické algoritmy a primitívy so zvýšenou odolnosťou proti útokom z postranných kanálov 04.01.2010 - 20.12.2011 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
NIL fund NIL - I - 004 (CryptoCom) Rozvoj norsko - slovenskej spoluprace v kryptologii 01.07.2008 - 30.09.2010 prof.RNDr. Otokar Grošek, PhD. prof.RNDr. Otokar Grošek, PhD.
DAAD 7/2006 Scenarion based approaches for misbehaviour detection in ad hoc wireless network SAMANET 01.01.2007 - 20.12.2008 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
Európsky sociálny fond 13120120183 Development and innovation of the subjects in the Informatics course of study fulfilling the modern requirements of E-learning 01.02.2006 - 31.10.2008 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. doc. RNDR. Jaroslav Fogel, PhD.
Európsky sociálny fond 13120120214 ACUMED - Inovatívny program tvorby moderných učebných osnov pre stredné zdravotnícke školy 01.09.2007 - 30.04.2008 Ing. Fedor Lehocki Ing. Fedor Lehocki

Vygenerované 8. 2. 2011