Prejsť na obsah
Katedry a ústavy

03 350 KEM

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel.: 602 91 156
prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc., tel.: 6542 5828
e-mail: ladislav.andrasik@stuba.sk

url: http://aladin.elf.stuba.sk/Katedry/KEM/     - pôvodná stránka katedry

 

Ku dňu 28.2.2006 bola katedra zrušená v súvislosti so vznikom Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky.