Prejsť na obsah
Katedra elektrických strojov a prístrojov

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


AAB1 Hruškovič, Ladislav: Elektrické stroje. - 2. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 497 s. - ISBN 80-227-2139-5


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1


ADC1 Halička, Vladimír - Rosinová, Danica: Stability Robustness Bound Estimates of Discrete-Sxstems - Analysis and Comparison.
In: International Journal of Control. - ISSN 0020-7179. - Vol. 60 (1994), s. 297-314


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 4


ADE1 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Arcing Fault - Dangerous Phenomenon in the Low-Voltage Switchboards.
In: Sovremennyj naučnyj vestnik. - ISSN 1561-6886. - No. 4 (2007), s. 39-45

ADE2 Hüttner, Ľudovít: Influence of Electrical Arc on the Breaking Process of Low-Voltage Electric Devices.
In: Elektromašinobuduvannja ta elektroobladnannja. - Roč. 63 (2004), s. 110-115

ADE3 Hüttner, Ľudovít - Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: Problémy zhášania elektrického oblúka v elektrických prístrojoch a zariadeniach.
In: Elektrotechnický magazín. - ISSN 1210-5422. - Roč. 16, č. 5-6 (2006), s. 21-23

ADE4 Uhrík, Milan - Šály, Vladimír: Vplyv laminovania statora na straty diskových generátorov v zdrojoch veterných elektrární.
In: Energetika. - ISSN 0375-8842. - Roč. 60 (2010), s. 650-653


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 20


ADF1 Duč-Anci, Michal: Analýza ochladzovania kontaktného mostíka.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 25-27

ADF2 Duč-Anci, Michal: Analýza priebehov zotaveného napätia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 28-32

ADF3 Duč-Anci, Michal - Novomeský, Ondrej: Frekvenčné meniče pre energetické systémy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 189-193

ADF4 Duč-Anci, Michal: Modelovanie magnetických polí v elektromagnetoch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 77-80

ADF5 Halička, Vladimír: Lineárny synchrónny motor s magnetmi na povrchu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 16-17

ADF6 Hruškovič, Ladislav: Linear Transformer with Two Coils Connected in Series.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9-10 (2002), s. 267-271

ADF7 Hruškovič, Ladislav: The Field-Harmonic Theory of a Synchronous Induction Machine.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 57, No. 4 (2006), s. 200-204

ADF8 Hüttner, Ľudovít: Ističe pre priemyselné rozvody.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 6 (2002), s. 6-9

ADF9 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Riešenie mechanických a tepelných úloh v elektrických prístrojoch počítačovými prostriedkami.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 5 (2006), s. 17-20

ADF10 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Riešenie niektorých problémov istiacich prístrojov modelovaním a simuláciou.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 5 (2006), s. 14-17

ADF11 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Riešenie prechodného stavu otepľovania prúdovej dráhy spínacieho prístroja diferenčnou metódou.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 42-43

ADF12 Hüttner, Ľudovít: Solution of Some Electrical Devices Problems by Simulation Methods.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 3-4 (2005), s. 89-94

ADF13 Hüttner, Ľudovít - Badinka, Martin: Testovanie valcových poistiek nízkeho napätia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 203-207

ADF14 Hüttner, Ľudovít: Thermal Stress of Contacts and Current Path of Low-Voltage Switchers.
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - ISSN 1335-8243. - Vol. 4, No. 4 (2004), s. 32-36

ADF15 Jurčacko, Ľudovít: Kvalita ochranného pôsobenia systému ochrany elektrických rozvodov nn pred prepätím.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 5 (2006), s. 8-10

ADF16 Jurčacko, Ľudovít: Modulárne ističe.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 6 (2002), s. 13-17

ADF17 Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Hüttner, Ľudovít: Riadenie aktivácie zvodičov bleskového prúdu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 17-19

ADF18 Klug, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Problematika návrhu synchrónného motora s permanentnými magnetmi.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 136-138

ADF19 Valent, Ferdinand: Selektívne istenie domových rozvodov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 6 (2002), s. 10-12

ADF20 Valent, Ferdinand: Vplyv niektorých faktorov na vypínaciu schopnosť ističov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 6 (2005), s. 18-19


AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFB1 Duč-Anci, Michal: Analytical and Numerical Solution of Temperature Field in the Contact Bridge.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 31


AFC1 Borba, Ladislav - Kujan, Vladimír: Možnosti zlepšenia účinníka odľahčeného asynchrónneho motora.
In: SYMEP 2006. 21. mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů : Plzeň, ČR, 13.-15.6.2006. - Plzeň, 2006. - CD-Rom

AFC2 Borba, Ladislav - Zákopčan, Peter: Výkonové polovodičové regulátory indukčných motorov : 19. mezinárodní symposium učitel? elektrických pohon?, Liberec, Czech Republic, 24.-26.6.2002.
In: SYMEP 2002. 19. mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů : Liberec, ČR. 24.- 26. Jun 2002. - Liberec : Technická uviverzita v Liberci, 2002. - ISBN 80-7083-612-1. - S. 80-84

AFC3 Duč-Anci, Michal: Magnetisation Characteristic of a DC Series Motor and Its Impact on the Accuracy of Simulation of the Motor Operating Modes.
In: ISEM 2009. XVII. International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 9.-10.9.2009. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2009. - ISBN 978-80-01-04417-9. - S. 42-50

AFC4 Duč-Anci, Michal - Bachratý, Branislav: Simulation of the Properties of an Universal Motor : International Interdisciplinary Honeywell EMI 2005 Student Competition and Conference, Brno, Czech Republic, 26.5.2005.
In: Honeywell EMI 2005. International Interdisciplinary Student Competition and Conference : Brno, Czech Republic. 26.5.2005. - Brno : University of Technology, 2005. - S. 171-179

AFC5 Duč-Anci, Michal - Uhrík, Milan: Simulatory Assessment of Synchronous Generator Stability.
In: ISEM 2010. XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 8.-9.9.2010. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010. - ISBN 978-80-01-04621-0. - S. 42-48

AFC6 Halička, Vladimír: Linear Drives with Permanent Magnet Synchronous Reluctance Motor.
In: ISEM 2007. The International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 5.-6.9.2007. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2007. - S. 40-47

AFC7 Hüttner, Ľudovít - Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: History, Development and Present State of Miniature Circuit Breaker : XV Symposium on Physics of Switching Arc, Brno, Czech Republic, 22.-26.9.2003.
In: XVth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 22.- 26. Sept. 2003. - Brno : TU, 2003. - ISBN 80-214-2307-2. - S. 243-251

AFC8 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Modelling a Magnetic Field of Switchgear Subsystems.
In: XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Invited Lectures and Contributed Papers : Brno, Czech Republic 7.-11.9.2009. - Brno : University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3793-7. - S. 202-205

AFC9 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Overheating Transient Phenomenon of Contactor's Current Path.
In: XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc : Vol. 1 Contributed Papers : Brno, Czech Republic, 10.-13.9.2007. - Brno : University of Technology, 2007. - ISBN 978-80-214-3370-0. - ISBN 978-80-214-3359-5. - S. 105-108

AFC10 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Príspevok stredných a veľkých ističov k spoľahlivosti prevádzky rozvodov NN : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC11 Hüttner, Ľudovít - Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: Research Activities in the Field of Electrical Apparatus at Slovak University of Technology : XVI Symposium on Physics of Switching Arc, BRno, Czech Republic, 5.-9.9.2005.
In: XVIth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 5.-9. Sept. 2005. - Brno : University of Technology, 2005. - ISBN 80-214-2931-3. - S. 257-267

AFC12 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Short-Circuit Breaking Capacity of Miniature Circuit Breakers Up To 125 A.
In: XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc : Vol. 1 Contributed Papers : Brno, Czech Republic, 10.-13.9.2007. - Brno : University of Technology, 2007. - ISBN 978-80-214-3370-0. - ISBN 978-80-214-3359-5. - S. 109-112

AFC13 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Kutiš, Vladimír - Murín, Justín: Solution of Temperature Fields in Electric Device : XV Symposium on Physics of Switching Arc, Brno, Czech Republic, 22.-26.9.2003.
In: XVth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 22.- 26. Sept. 2003. - Brno : TU, 2003. - ISBN 80-214-2307-2. - S. 75-78

AFC14 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Temperature Field During a Short-Time Transient Thermal Process : XVI Symposium on Physics of Switching Arc, BRno, Czech Republic, 5.-9.9.2005.
In: XVIth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 5.-9. Sept. 2005. - Brno : University of Technology, 2005. - ISBN 80-214-2931-3. - S. 97-100

AFC15 Hüttner, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: The Evaluation of Thermal Analysis Methods and the Prospects of the Switchgear Current Path Optimalization.
In: XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. Invited Lectures and Contributed Papers : Brno, Czech Republic 7.-11.9.2009. - Brno : University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3793-7. - S. 198-201

AFC16 Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: Electrical Arc Extinction Systems of Lighting Current Arresters : XV Symposium on Physics of Switching Arc, Brno, Czech Republic, 22.-26.9.2003.
In: XVth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 22.- 26. Sept. 2003. - Brno : TU, 2003. - ISBN 80-214-2307-2. - S. 89-92

AFC17 Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Hüttner, Ľudovít: Nové možnosti v zabezpečení ochrany rozvodov NN pred prepätím : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC18 Jurčacko, Ľudovít: Some Problems of Interruption of a Short-Circuit Current by Low Voltage Distribution Network Overcurrent and Overvoltage Protection Devices : XVI Symposium on Physics of Switching Arc, BRno, Czech Republic, 5.-9.9.2005.
In: XVIth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 5.-9. Sept. 2005. - Brno : University of Technology, 2005. - ISBN 80-214-2931-3. - S. 105-108

AFC19 Klug, Ľudovít: Brushless Permanent Magnet Machine Design and Construction : International XIII Symposium on Micromachines & Servodrives, Krasiczyn, Poland, 15.-19.11.2002.
In: MIS 02: international XIII symposium on micromachines and servodrives. Vol.1 : Krasiczyn, Polska. 15.- 19. Sept. 2002. - Warszawa : Wyd.Ksiažkowe Instyt.Elektrotechn., 2002. - ISBN 83-900768-8-8. - S. 135-141

AFC20 Klug, Ľudovít - Duč-Anci, Michal - Bachratý, Branislav: Contribution to the Design of an AC Universal Motor : The International Symposium on Electrical Machinery in Prague, Prague, Czech Republic, 8.-9.9.2004.
In: ISEM 2004. The international symposium on electric machinery in Prague : 12. scientific conference. Prague, Czech Republic. 8.- 9. 9. 2004. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. - ISBN 80-01-03061-X. - S. 15-21

AFC21 Klug, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Design Problem of Permanent Magnet Synchronous Motor.
In: ISEM 2008. XVI. International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2008. - ISBN 978-80-01-04172-7. - S. 146-150

AFC22 Klug, Ľudovít - Hlavna, Roman: Direct Drived PM Synchronous Generator for Wind Power Plants : 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems ACCS`05, Cairo, Egypt, 6.-10.3.2005.
In: ACCS 05. 1st International Workshop on Advanced Control Circuits and Systems : Cairo, Egypt. 6.10. 3. 2005. - Cairo : ERI, 2005. - nestr.

AFC23 Klug, Ľudovít - Bachratý, Branislav: Directly Driven Sources of Wind Power Plants : XII International Symposium on Electric Machinery in Prague, Prague, Czech Republic, 7.-8.9.2005.
In: ISEM 2005. The International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic. 7.- 8. 9. 2005. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. - S. 83-90

AFC24 Klug, Ľudovít - Kiss, Richard - Lorenc, Vladimír: Investigation of Properties of a UM : XI International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2003, Prague, Czech Republic, 10.-11.9.2003.
In: ISEM 2003. The international symposium on electric machinery in Prague : 11. scientific conference. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2003. - ISBN 80-01-02828-3. - S. 5-9

AFC25 Klug, Ľudovít - Duč-Anci, Michal: Magnetic Field of the Armature Winding of Permanent Magnet Synchronous Motors with Concentrated Coils on the Stator.
In: ISEM 2008. XVI. International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2008. - ISBN 978-80-01-04172-7. - S. 151-154

AFC26 Klug, Ľudovít: Permanent Magnet Machine Design and Construction : 10th International Symposium on Electric Machinery in Prague, Prague, Czech Republic, 11.-12.9.2002.
In: ISEM 2002. The international symposium on electric machinery in Prague : 10. anniversary scientific conference. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002. - ISBN 80-01-02617-5. - S. 5-12

AFC27 Klug, Ľudovít: Special Purpose Electrical Machines Using Permanent Magnets.
In: ISEM 2007. The International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 5.-6.9.2007. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2007. - S. 88-94

AFC28 Masný, Michal - Duč-Anci, Michal - Belák, Rastislav: Thermal Transients Analysis of a Contact in Current Path.
In: XVIIth Symposium on Physics of Switching Arc : Vol. 1 Contributed Papers : Brno, Czech Republic, 10.-13.9.2007. - Brno : University of Technology, 2007. - ISBN 978-80-214-3370-0. - ISBN 978-80-214-3359-5. - S. 157-160

AFC29 Uhrík, Milan - Duč-Anci, Michal: Detection of Damaged Rotor Bars and Their Influence on Performance Characteristics of Induction Motos.
In: ISEM 2010. XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague : Prague, Czech Republic, 8.-9.9.2010. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010. - ISBN 978-80-01-04621-0. - S. 121-126

AFC30 Valent, Ferdinand: Breaking Capacity of Miniature Circuit Breakers : XVI Symposium on Physics of Switching Arc, BRno, Czech Republic, 5.-9.9.2005.
In: XVIth symposium on physics of switching arc : Vol. 1 contributed papers. Vol. 2 invited papers : Brno, Czech Republic 5.-9. Sept. 2005. - Brno : University of Technology, 2005. - ISBN 80-214-2931-3. - S. 207-210

AFC31 Valent, Ferdinand - Hüttner, Ľudovít - Jurčacko, Ľudovít: Koncepcia a vlastnosti ochrany nízkonapäťových rozvodov pred prepätím : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 19


AFD1 Duč-Anci, Michal: Contribution to Battery Supplied Electric Vehicles a Boost/Buck Inverter.
In: Elektro 2006. Proceedings of the 6th International Conference : Žilina, Slovak Republic. 23.- 24. May 2006. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - ISBN 80-8070-544-5. - S. 68-70

AFD2 Duč-Anci, Michal: Investigation of the Magnetic Field in an Universalmotor (UM) by FEM : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 125-127

AFD3 Duč-Anci, Michal - Masný, Michal - Belák, Rastislav: Methods to Solve Thermal Field of Electric Contact.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD4 Duč-Anci, Michal - Uhrík, Milan: Simulation Analysis of Selected Transient Phenomena in a Generator.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[4]

AFD5 Duč-Anci, Michal: Solution of High Current Circuits.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD6 Glasa, Miloš: Protection of Residential Areas and Buildings from the Effect of Atmospheric Overvoltages.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD7 Glasa, Miloš: The Importance of Overvoltage Protection in Low Voltage Distribution.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD8 Halička, Vladimír: Linear Drives with Permanent Magnet Synchronous Reluctance Motor.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD9 Hüttner, Ľudovít - Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: Investigation of Short-Circuit Current Breaking of Miniature Circuit Breaker up to 125 A.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD10 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Koordinácia pôsobenia istiacich a ochranných prístrojov nn rozvodov : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD11 Janíček, František - Murín, Justín - Kutiš, Vladimír - Lelák, Jaroslav - Harsányi, Ladislav - Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Analytická, numerická a experimentálna analýza oteplenia zapuzdrených vodičov : Odborný seminár pri príležitosti 40.výročia vzniku Katedry mechaniky `Mechanika v elektrotechnike`, Bratislava, Slovak Republic, 5.9.2002.
In: Mechanika v elektrotechnike. Odborný seminár pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry mechaniky : Bratislava, 5. Sept. 2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - ISBN 80-227-1751-7. - S. 12-30

AFD12 Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Hüttner, Ľudovít: Riadenie zvodičov bleskových prúdov : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD13 Kasnár, Filip - Borba, Ladislav (ved. práce): Úprava pulzného meniča elektrickej lokomotívy.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD14 Klug, Ľudovít: Sources of Wind Power Plants : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD15 Uhrík, Milan: Detection of Faulty Rotor Bars in Cage Induction Motors.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD16 Uhrík, Milan - Duč-Anci, Michal: The Identification of Selected Parameters of Synchronous Machine Using the Simulation.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom[5]

AFD17 Uhrík, Milan: The Possibility of Utilization of Permanent Magnets in the Sources of Wind Power Plants.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD18 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít - Hüttner, Ľudovít: Riadenie ochrannej úrovne v nízkonapäťových silnoprúdových rozvodoch : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD19 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: The Properties of Low-Voltage Fuses at the Lighting Current Stress.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom


AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Počet záznamov: 7


AGJ1 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Arcing Chamber of Breaker. - , 2006. - Č. patentu: SK 50992005A3. - Dátum udelenia: 07.07.2006.

AGJ2 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Extinguishing Chamber for Current Circuit-Breaker. - , 2006. - Č. patentu: CZ 20041197. - Dátum udelenia: 12.07.2006.

AGJ3 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Extinguishing Chamber of a Circuit Chamber. - , 2006. - Č. patentu: GB 2421119 A. - Dátum udelenia: 14.06.2006.

AGJ4 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Overvoltage Protection Circuits. - , 2004. - Č.patentu: EP 1 376 811 A2.

AGJ5 Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Zapojení pro ochranu proti přepětí. - , 2003. - Č. patentu: CZ 292596. - Dátum udelenia: 01.05.2003.

AGJ6 Zahlmann, Peter - Ehrhardt, Arnd - Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Lighting Arrester Comprising Two Divergent Electrodes and a Spark Gap Acting between the Electrodes. - , 2006. - Č. patentu: WO 2006/074721 A1. - Dátum udelenia: 20.07.2006.

AGJ7 Zahlmann, Peter - Ehrhardt, Arnd - Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Überspannungsableiter mit zwei divergierenden Elektroden und einer zwischen den Elektroden wirkenden Funkenstrecke. - , 2006. - Č. patentu: DE 10 2005 015 401 A1. - Dátum udelenia: 27.07.2006.


BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4


BCI1 Borba, Ladislav: Elektrické pohony. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - 201 s. - ISBN 80-227-2305-3

BCI2 Hüttner, Ľudovít: Elektrické prístroje. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - 160 s. - ISBN 978-80-227-2598-9

BCI3 Hüttner, Ľudovít - Klug, Ľudovít: Elektrické stroje. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - 165 s. - ISBN 80-227-2234-0

BCI4 Jahn, Peter - Bojna, Ivan - Šály, Vladimír - Syrová, Lívia - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Boháč, Milan - Lelák, Jaroslav - Ondrejka, Vladimír - Klug, Ľudovít - Hüttner, Ľudovít - Borba, Ladislav - Gašparovský, Dionýz - Kopča, Miroslav - Šturcel, Ján - Veselovský, Ján - Hučko, Branislav - Goga, Vladimír - Poljovka, Peter: Elektrotechnik. - Bratislava : FEI STU, 2006. - 336 s.


BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1


BDE1 Jurčacko, Ľudovít: Problémy prerušenia skratového prúdu istiacimi a ochrannými inštalačnými prístrojmi.
In: Elektrotechnický magazín. - ISSN 1210-5422. - Roč. 16, č. 7 (2006), s. 53-55


BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 19


BDF1 Daruľa, Ivan - Klug, Ľudovít: Zdroje vo veterných elektrárňach.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 10-12

BDF2 Duč-Anci, Michal - Uhrík, Milan: Obvody striedačov frekvenčných meničov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 6 (2010), s. 35-37

BDF3 Duč-Anci, Michal - Uhrík, Milan: Prechodné javy na synchrónnych generátoroch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16. č. 4 (2010), s. 38-40

BDF4 Duč-Anci, Michal: Simulácia prevádzkových charakteristík jednosmerného sériového motora.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 6 (2009), s. 34-36

BDF5 Glasa, Miloš: Možnosti ochrany budov pred účinkami prepätia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 6 (2010), príloha Volt, s. 5-7

BDF6 Hruškovič, Ladislav: Diferenčný rozptyl.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 27-29

BDF7 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Elektrický oblúk v elektrických prístrojoch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 6 (2005), s. 20-22

BDF8 Hüttner, Ľudovít - Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: História a súčasnosť modulárnych ističov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, č. 6 (2003), s. 6-8

BDF9 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Problém koordinácie pôsobenia istacich a ochranných prístrojov nn rozvodov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 23-26

BDF10 Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Vlastnosti modulárnych ističov s menovitým prúdom do 125 A.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 39-41

BDF11 Jurčacko, Ľudovít: Prerušenie skratového prúdu istiacimi a ochrannými prístrojmi rozvodu nn.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 6 (2005), s. 23-24, 28

BDF12 Jurčacko, Ľudovít - Valent, Ferdinand: Zhášacie systémy zvodičov bleskového prúdu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 14-16

BDF13 Klug, Ľudovít - Hüttner, Ľudovít: Elektrické stroje v automobiloch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 11-13

BDF14 Klug, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Borba, Ladislav - Turan, Svetozár - Dohňanský, Ján - Helbich, Branislav: Výkonové polovodičové regulátory indukčných motorov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 4 (2002), s. 9-11

BDF15 Klug, Ľudovít: Zdroje veterných elektrární.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 3 (2004), s. 25-27

BDF16 Kujanová, Katarína - Kujan, Vladimír: Cesty riešenia energetickej situácie.
In: Energia. - ISSN 1335-6453. - Roč. 6, č. 2 (2004), s. 14

BDF17 Uhrík, Milan: Vinutia diskových motorov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 6 (2010), s. 10-11

BDF18 Uhrík, Milan - Duč-Anci, Michal: Zisťovamie defektov v rotoroch asynchrónnych motorov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16. č. 4 (2010), príloha Volt, s. 2-4

BDF19 Valent, Ferdinand: Problémy prepäťovej ochrany v nízkonapäťových silnoprúdových rozvodoch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 20-22


BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 2


BEE1 Hüttner, Ľudovít: Štúdium na FEI STU v Bratislave. Výučba elektrických strojov v študijných programoch.
In: KOPES 2007. Konference pedagogů elektrických strojů českých a slovenských univerzit : Sborník příspěvků. Brno, Radešín, ČR. 23.- 25. 1. 2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-252-8. - S. 54-55

BEE2 Klug, Ľudovít: Výskumná činnosť na KESP v šk. roku 2006.
In: KOPES 2007. Konference pedagogů elektrických strojů českých a slovenských univerzit : Sborník příspěvků. Brno, Radešín, ČR. 23.- 25. 1. 2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-252-8. - S. 65-66


DAI Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 1


DAI1 Duč-Anci, Michal: Použitie počítačových metód pri riešení niektorých problémov elektrických prístrojov nn : čís. ved. odb. 5.2.13, dát. obh. 07.02.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. - 84 s. + Autoref. 2007, 20 s.


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 2


GII1 Borba, Ladislav: Nové programy štúdia a štúdium elektrických pohonov na FEI STU v Bratislave : XX. Mezinárodní sympozium učitel? elektrických pohon?, Prague, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: SYMEP 2004. 20. mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů : Praha, ČR. 22.- 24. Jun 2004. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. - S. 9-13

GII2 Klug, Ľudovít: História transformátora.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 6 (2002), s. 26-27


Vygenerované 8. 2. 2011