Prejsť na obsah
Katedra elektroenergetiky
Kód Názov Obdobie Garant
31362_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31363_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31364_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31307_3D Izolačné systémy v elektroenergetických zariadeniach 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
31318_3D Moderné elektrické stroje 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34317_3B Základy elektroenergetiky LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
31361_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31369_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31353_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31354_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31354_3S Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
34367_3I Diagnostika a expertné systémy LS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Pavol Šandrik, PhD.
34382_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34390_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34377_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31359_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31351_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31352_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31353_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31354_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31310_3D Ekonomika elektroenergetických systémov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
34343_3I Elektrická časť elektrární LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
31337_3B Elektrické prístroje a stanice LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31337_3S Elektrické prístroje a stanice LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
34330_3I Elektrické rozvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
31304_3D Elektrické stanice 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31312_3S Energetické zdroje a premeny LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
34333_3I Elektrické siete ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31312_3B Energetické zdroje a premeny LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31309_3D Expertné systémy v diagnostike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Dr. Pavol Šandrik, PhD.
31472_3I Manažment kvality LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
34387_3I Manažment kvality LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
34334_3I Inžinierska ekológia LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
34387_3I Manažment kvality ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31313_3D Metódy návrhu a hodnotenia osvetľovacích sústav 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31317_3D Modelovanie a simulácia v silnoprúdovej elektrotechnike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31361_3I Modelovanie a riadenie elektrizačných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31472_3I Manažment kvality ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
34376_3I Meranie svetla a farieb LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
34341_3I Aplikovaná elektroenergetika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31308_3D Algoritmizácia digitálnych ochrán 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31353_3S Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
34335_3I Osvetľovacie zariadenia ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31390_3I Osvetľovacie zariadenia ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31389_3I Osvetľovacie zariadenia v doprave ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31315_3D Prechodné a poruchové javy v ES 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
34320_3I Prechodné stavy v ES LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
31312_3D Osvetľovanie exteriérov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31322_3B Prenos a rozvod elektrickej energie LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
31322_3S Prenos a rozvod elektrickej energie LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
31319_3D Prepäťové javy a ochranné prístroje 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31302_3D Riadenie elektroenergetiky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31320_3D Spínacie procesy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34332_3I Riadenie elektrizačnej sústavy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
31326_3B Svetelná technika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31326_3S Svetelná technika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34365_3I Svetelné zdroje a predradné prístroje ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31314_3D Svetelnotechnické merania sveteľných zdrojov a svietidiel 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
34373_3I Svietidlá LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
31321_3D Špeciálne elektrické pohony 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31311_3D Špeciálne osvetlovacie zariadenia 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.
31305_3D Špeciálne problémy výroby el. energie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
31339_3B Technika vysokých napätí ZS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Pavol Šandrik, PhD.
31339_3S Technika vysokých napätí ZS 2010/2011 - FEI doc. Dr. Pavol Šandrik, PhD.
34340_3I Teoretická fotometria a kolorimetria ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
31322_3D Tepelné a dynamické javy v elektrických prístrojoch 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34383_3I Tímový projekt ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34321_3I Ustálené stavy v ES ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
31303_3D Vybrané state z elektrických ochrán 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31323_3D Výkonové polovodičové systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34331_3I Využitie elektrickej energie ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
34362_3I Nekonvenčné zdroje energie ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
31301_3D Nové smery v prenosoch el. energie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Daniela Reváková, PhD.
31306_3D Obnoviteľné zdroje energie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD.
34363_3I Ochrany a automatiky ES ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
31627_3S Základy práva LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31627_3B Základy práva LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31316_3D Riešenie prechodných stavov v elektrických strojoch 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
31312_3B Energetické zdroje a premeny ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Janíček, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011