Prejsť na obsah
Katedra elektroenergetiky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
KEGA 3/7248/09 Začlenenie laboratória OZE do vzdelávacieho procesu formou multimediálneho interaktívneho webového rozhrania 01.01.2009 - 31.12.2011 prof. Ing. František Janíček, PhD. prof. Ing. František Janíček, PhD.
APVV APVV-0546-07 Výskum a vývoj nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie 01.09.2008 - 31.12.2010 doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
APVV APVV-0337-07 Analýza rizika rozpadu ES SR v podmienkach nadnárodne prepojených elektrizačných sústav 01.09.2008 - 31.12.2010 Ing. Zoltán Kovács, CSc. doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
APVV APVV-0264-07 Výskum prenosu svetla tubusovými svetlovodmi 01.06.2008 - 31.12.2010 Ing. Stanislav Darula, CSc. prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
APVV APVV-0399-06 Výskum rozloženia elektrických a magnetických polí vonkajších rozvodní elektrizačnej sústavy SR 01.02.2007 - 31.12.2009 Ing. Jozef Lago, PhD. doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Iné 002STU-8/2008 Dobudovanie a rozšírenie akademického informačného a vzdelávancieho systému o energetike 01.11.2008 - 30.11.2009 prof. Ing. Franišek Janíček, PhD. prof. Ing. Franišek Janíček, PhD.
VEGA 1/3092/06 Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Janíček František, PhD. Prof. Ing. Janíček František, PhD.
VTP AV 4/0120/06 Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie. 01.01.2006 - 31.12.2008 prof. Ing. František Janíček, PhD. prof. Ing. František Janíček, PhD.
VEGA 1/3114/06 Výskum psychologického a fyziologického oslnenia. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Smola Alfonz, PhD. Prof. Ing. Smola Alfonz, PhD.
VEGA 1/3302/06 Aechitektované aspekty vonkašieho osvetľovania pamiatkových objektov a súborov. 01.01.2006 - 31.12.2008 Ing. arch Beata Polomová, PhD. Ing. František Krasňan, PhD.
APVV APVT-20-002004 Energetické rušenie v elektrizačnej sústave 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Anton Beláň, PhD. Ing. Anton Beláň, PhD.
KEGA 3/118803 Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu "Techniky zachovania pamiatok" 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Eva Kráľová, PhD. doc. Ing. Alfonz Smola, PhD.
VEGA 1/0166/03 Digitalizácia algoritmov riadenia a chránenia prvkov elektrizačných a distribučných sústav 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. František Janíček, PhD. Prof. Ing. František Janíček, PhD.
VEGA 1/0151/03 Tvoriace krivky a konštrukcia reflektorov svietidiel 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Alfonz Smola, PhD. doc. Ing. Alfonz Smola, PhD.
VTP AV/820/2002 Optimalizácia výroby a spotreby elektrickej energie v elektrizačnej sústave 01.06.2002 - 31.12.2002 prof. Ing. František Janíček, PhD. prof. Ing. František Janíček, PhD.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
5 RP CRAFT - 1999-71745 CLON 01.07.2003 - 30.06.2005 Mr. Karol Gemeši prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Ing. Doinýz Gašparovský, PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011