Prejsť na obsah
Katedra elektroenergetiky

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3


AAB1 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Gaduš, Ján - Regula, Eugen - Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír - Ľudvík, Ján - Kubica, Juraj: Obnoviteľné zdroje energie 1 : Technológie pre udržateľnú budúcnosť. - Bratislava : Renesans, s.r.o., 2007. - 171 s. - ISBN 978-80-969777-0-3

AAB2 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Gaduš, Ján - Regula, Eugen - Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír - Ľudvík, Ján - Kubica, Juraj - Michalík, Marián - Bindzár, Miroslav: Obnoviteľné zdroje energie 1. Technológie pre udržateľnú budúcnosť. - 2.uprav a dopl.vyd. - Pezinok : Renesans, s.r.o., 2009. - 174 s. + CD-Rom. - [vydané aj v angličtine: Renewable Energy Sources 1. ISBN 978-80-89402-05-2]. - ISBN 978-80-89402-04-5

AAB3 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Gaduš, Ján - Regula, Eugen - Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír - Ľudvík, Ján - Kubica, Juraj - Michalík, Marián - Bindzár, Miroslav: Renewable Energy Sources 1 : Technologies for a Sustainable Future. - Pezinok : Renesans, s.r.o., 2009 ; Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - 184 s. + CD-Rom. - ISBN 978-80-89402-05-2


ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 4


ACB1 Chladný, Vladimír - Janíček, František - Beláň, Anton: Digitálne ochrany v elektrizačných sústavách. - Košice : Mercury - Smékal, 2003. - 205 s. - ISBN 80-89061-73-7

ACB2 Daruľa, Ivan - Tkáč, Ján: Výroba elektrickej energie. - Košice : Mercury - Smékal, 2003. - 112 s. - ISBN 80-89061-64-8

ACB3 Janíček, František - Chladný, Vladimír - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 360 s. - ISBN 80-227-2135-2

ACB4 Šimunek, Peter - Mészáros, Alexander: Moderné trendy ekonomiky energetiky. - Košice : Mercury - Smékal, 2003. - 97 s. - ISBN 80-89061-74-5


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 51


ADE1 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Extending the Regulation Capacities of the Generator in a Nuclear Power Plant.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 55, Nr. 299 (2005), s. 17-32

ADE2 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Smola, Alfonz: Resonances Overvoltages in Electric Power Networks.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 55, Nr. 299 (2005), s. 33-39

ADE3 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Selected Problems of Turbogenerators Protection.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 55, Nr. 299 (2005), s. 41-56

ADE4 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: The Proposal of Solution to False Operation of the Tank Earth-Fault Protection Prevention.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 1 (2006), s. 11-16

ADE5 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Janíček, František: Impact of Power Plant Block Operation at the Minimum Voltage Level on the Auxiliary System.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 2 (2006), s. 482-487

ADE6 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Pípa, Marek - Kment, Attila: Restoration of Power System after Blaskout and Synchro-Check Relays Setting in Transmission System.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 5, Iss. 3 (2010), s. 172-181

ADE7 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Rotor Ground Fault Protection of Generator with Static Excitation System.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 55, Nr. 299 (2005), s. 81-91

ADE8 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Gašparovský, Dionýz: Rotor Ground Fault Protection of Generator with Static Excitation System : teoreticna elektrotechnika.
In: Teoretična elektrotechnika. - Vyp.58 (2005), s. 138-146

ADE9 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Mucha, Martin: Synchronous Generator with a Satellite Pole Rotor - Source of Harmonic Distortion.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1196-1201

ADE10 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: The Power System Steady-State Stability Analysis.
In: EnergySpectrum. - ISSN 1214-7044. - Vol. 4, Iss. 2 (2009), s. 41-45

ADE11 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Vplyv statickej budiacej sústavy na zemnú rotorovú ochranu synchrónneho generátora.
In: Elektroenergetika. - Roč. 55, č.10 (2005), s. 318-324

ADE12 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Janiga, Peter: Assessment of Lighting Systems for Energy Certification of Buildings.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 29-33

ADE13 Gašparovský, Dionýz: Audity verejného osvetlenia v slovenských mestách a obciach.
In: Zpravodaj SRVO. - č. 2 (2003), s. 3-12

ADE14 Horňák, Pavol: Fotometrické integrátory.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č.6 (2004), s. 181-183

ADE15 Horňák, Pavol: Koncepcia európskej normy EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 16, č. 1-2 (2006), v príl.

ADE16 Horňák, Pavol: Meranie rovinnej osvetlenosti pri rôznych experimentoch.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 7-8 (2004), s. 207-211

ADE17 Horňák, Pavol: Nedostatky Analýzy vlastností kompaktných žiariviek.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 8, č. 2 (2005), s. 60-61

ADE18 Horňák, Pavol: Osvetlenie cestných tunelov nového tisícročia.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 12, č. 1-2 (2002), nestr.

ADE19 Horňák, Pavol: Postup návrhu osvetlenia cestných tunelov.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 8-9 (2003), s. 254-257

ADE20 Horňák, Pavol: Svetelné normály.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č.6 (2004), s. 179-180

ADE21 Horňák, Pavol: Určovanie svetelného toku jednopäticových žiariviek.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 8, č. 6 (2005), s. 43-46

ADE22 Janíček, František - Poljovka, Peter - Šulc, Igor - Šedivý, Juraj: Electricity Market Operator in Slovak Republic.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 64, Nr. 336 (2010), s. 51-53

ADE23 Janíček, František - Poljovka, Peter: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology in Improving the Quality of Studies.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 56, Nr. 315 (2006), s. 199-206

ADE24 Janíček, František - Poljovka, Peter: Integrity Management Systems in Power Engineering.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 60, Nr. 323 (2008), s. 123-124

ADE25 Janíček, František - Rapšík, Miroslav - Jedinák, Martin - Holienčík, Jozef: Intraday v európskych krajinách.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 60, Nr. 323 (2008), s. 131-132

ADE26 Janíček, František - Mucha, Martin: Modeling of Digital Relay in ATP Using Foreign Model.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 56, Nr. 315 (2006), s. 186-198

ADE27 Janíček, František - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Monitoring of Electronic Power Quality in Administrative Building.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 56, Nr. 315 (2006), s. 165-185

ADE28 Janíček, František - Rapšík, Miroslav - Michalík, Marián: Návrh funkčného modelu trhu s elektrinou v SR.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 60, Nr. 323 (2008), s. 129-130

ADE29 Janíček, František - Mucha, Martin: New Approach in Distance Relay Protection.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1163-1170

ADE30 Janíček, František - Tomiš, Igor - Kovaľ, Peter - Daruľa, Ivan - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor: The Potential of Renewable Energy Sources and Their Possible Involvement in the Production of Electricity in Slovakia.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 64, Nr. 336 (2010), s. 55-57

ADE31 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Poljovka, Peter - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor: Trading with Electric Power in the Conditions of a Liberalized Electricity Market in Slovakia.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 64, Nr. 336 (2010), s. 53-55

ADE32 Janíček, František - Kubica, Juraj: Utilization of Biogas in Combined Generation of Electrical Energy and Heat in Slovakia.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 60, Nr. 323 (2008), s. 125-128

ADE33 Janiga, Peter: Power Quality in Public Lighting Networks.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 40-42

ADE34 Kolárik, Ján - Kovaľ, Peter - Liška, Martin - Janíček, František: Systémy natáčania za Slnkom.
In: Energetika. - ISSN 0375-8842. - Roč. 60 (2010), s. 501-504

ADE35 Krasňan, František: Kompatibilita metód pre hodnotenie ostnenia.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 5, č. 2 (2002), s. 47-49

ADE36 Mucha, Martin - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Janíček, František - Szathmáry, Peter: Simulation of Switching Overvoltages in 400kV Transmission system.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 7 (2006), s. 1177-1182

ADE37 Mucha, Martin - Janíček, František: Utilizing of Wavelet Transform for Design of New Protection Algorithms.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 60, Nr. 323 (2008), s. 173-174

ADE38 Murín, Justín - Kropáč, Miroslav - Fric, Róbert: Numerical Analysis of the Temperature Field in Luminaires.
In: Acta Polytechnica. - ISSN 1210-2709. - Vol. 44, č. 2 (2004), s. 77-81

ADE39 Novák, P. - Janoščík, J. - Nováková, Adriana: Utilisation of Numerical Method of Elementary Conductors in Surface Effects Solving.
In: Energétika un elektrotehnika. - Roč. 15 (2005), s. 93-101

ADE40 Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír - Kment, Attila: Dielectric Spectroscopy - Differences and Dependences.
In: WSEAS Transactions on Power Systems. - ISSN 1790-5060. - Vol. 1, No. 11 (2006), s. 1976-1980

ADE41 Perný, Milan - Šály, Vladimír - Kusko, Martin - Kusko, Martin - Ružinský, Michal - Smitková, Miroslava: Komprexná impedancia slnečných článkov a jej napäťová a teplotná závislosť za tmy.
In: Energetika. - ISSN 0375-8842. - Roč. 60 (2010), s. 573-575

ADE42 Pípa, Marek: Comparative Measurements of Luminous Flux between Goniophotometric and Photometric Integrator Based Methods.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 8-10

ADE43 Pípa, Marek: Correction of Spectral Sensitivity Error of Photometers in Luminous Flux Measurements.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 34-35

ADE44 Pípa, Marek: Photopic and Scotopic Luminous Fluxes of Different Light.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 36-37

ADE45 Ružinský, Michal - Smola, Alfonz - Takács, János - Šály, Vladimír - Ružinská, Danka - et al.: Renewable Energy R&D, Education and Training at the STU i Bratislava.
In: Renewable Energy. - ISSN 0960-1481. - Vol 9, No. 1-4 (1996), s. 1199-1202

ADE46 Smola, Alfonz: Illumination of Selected Buildings in Trencin.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 3-4

ADE47 Smola, Alfonz: Light Flux Decrease during the Ageing Process of Light Sources.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 38-39

ADE48 Smola, Alfonz - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Power Lines Protection by Digital Relays.
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 55, Nr. 299 (2005), s. 203-208

ADE49 Smola, Alfonz - Kropáč, Miroslav: Tvoriace krivky a konštrukcia reflektorov svietidiel.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 7, č. 1 (2004), s. 30

ADE50 Tabišová, Sandra: LEDs and Their Application in Practice.
In: Przeglad elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 22-25

ADE51 Zrník, J. - Horňák, Pavol - Pinke, Peter - Žitňanský, Marcel: Creep Fatigue Characteristics of Single Crystal Nickel Base Superalloy CMSX 3.
In: Kovine Zlitine Technologije. - ISSN 1318-0010. - Vol. 30, No. 3-4 (1996), s. 179-183


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 122


ADF1 Banas, Ivan - Mucha, Martin: Využitie ATP na simuláciu vn linky ZSE a.s.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 1 (2007), s. 32-35

ADF2 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Analýza regulačných schopností generátorov jadrovej elektrárne po výmene budenia.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 1 (2003), s. 67-70

ADF3 Beláň, Anton - Boháč, Milan - Daruľa, Ivan - Eleschová, Žaneta: Bezpečnosť, kvalita a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie do ES SR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 18-21

ADF4 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Gašparovský, Dionýz: Monitorovanie kvality elektrickej energie.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 1-4

ADF5 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Smola, Miroslav: Rezonančné prepätia v elektrických sieťach.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 6-9

ADF6 Bindzár, Miroslav - Reváková, Daniela - Samaš, Juraj: Vysokoteplotné vodiče pre vonkajšie elektrické vedenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 5 (2009), s. 32-36

ADF7 Cabala, M. - Boháč, Milan: Hodnotenie podmienok a okolností stability sústav pre stanovenie miery rizika výskytu BLACKOUT-u.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 41-43

ADF8 Dušička, Peter - Vechter, Juraj: Malé vodné elektrárne - majú svojich prívržencov i odporcov.
In: Transfer. - ISSN 1337-9747. - roč.2, č.3 (2010), s. 24-25

ADF9 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Blackout in the Power System.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike. - , 2008, s. 58-60

ADF10 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Blackout v elektrizačnej sústave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 46-49

ADF11 Eleschová, Žaneta - Grepiniak, Jozef - Beláň, Anton: Kritický čas trvania skratu ako kritérium dynamickej stability elektrizačnej sústavy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 58-61

ADF12 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Metódy posúdenia statickej stability elektrizačnej sústavy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 35-39

ADF13 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: The Power System Steady-State Stability Analysis.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike. - , 2008, s. 54-56

ADF14 Farkas, Gabriel - Beláň, Anton: Podiel jadrových elektrární s reaktormi VVER 440 na sekundárnej regulácii frekvencie v elektrizačnej sústave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, č. 4 (2003), s. 10-12

ADF15 Gašparovský, Dionýz: Analýza svetelných, elektrických a technicko-ekonomických vlastností kompaktných žiariviek.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 137-141

ADF16 Gašparovský, Dionýz: Dotazníkový prieskum verejného osvetlenia vo svete, v EÚ a na Slovensku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 5 (2007), s. 44-47

ADF17 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Krasňan, František: Kamparatívna štúdia Auditov osvetlenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 4-6

ADF18 Gašparovský, Dionýz - Beláň, Anton - Janiga, Peter: Kvalita elektrickej energie v obvodoch s kompaktnými žiarivkami a v obvodoch verejného osvetlenia.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.15, č.5 (2007), s. 60-62

ADF19 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Nový solárny kolektor CLON s inovatívnym princípom koncentrácie.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.4 (2006), s. 14-17

ADF20 Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter: Štatistická štruktúra verejného osvetlenia v slovenských mestách.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 50-56

ADF21 Horňák, Pavol: Európske normy prešli v poslednom období obsahovými premenami. Pozornosť sa má venovať aj údržbe.
In: Normalizácia. - ISSN 1335-5511. - Roč. 12, č. 4 (2006), s. 2-3

ADF22 Horňák, Pavol: Tridsať rokov študijného plánu Svetelná technika v rámci štúdia odboru Elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 50-51

ADF23 Horňák, Pavol: Verejné osvetlenie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 56-57

ADF24 Jalec, Miroslav - Eleschová, Žaneta: Simulácia prechodných dejov v 22kV sieti v programe MATLAB Simulink.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 62-64

ADF25 Janíček, František - Mucha, Martin - Ostrožlík, Marián: A New Protection Relay Based on Fault Transient Analysis Using Wavelet Transform.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 5 (2007), s. 271-278

ADF26 Janíček, František - Murín, Justín - Lelák, Jaroslav - Harsányi, Zoltán: Analytical, Numerical and Experimental Analysis of the Rise of Temperature of Encased Conductors. Part 1.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 11-12 (2002), s. 299-307

ADF27 Janíček, František - Mucha, Martin - Česnek, Karol - Kováčik, Jozef: Controlled Switching of the T 402 Transformer on the Križovany 400 kV Substation.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 61, No. 1 (2010), s. 11-19

ADF28 Janíček, František - Mucha, Martin: Distance Digital Relay Model Developed in ATP "Foreign Model" and C++.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 57, No. 5 (2006), s. 268-275

ADF29 Janíček, František - Murín, Justín - Kollár, Mojmír: Electromagnetic and Temperature Field of High Power Hollow-Coaxial Conductor.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9/S (2002), s. 84-87

ADF30 Janíček, František - Kovács, Zoltán - Krondiak, Emil - Korec, Matej: Human Reliability Analysis in Power Engineering.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), s. 44-48

ADF31 Janíček, František - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor - Špok, Marek: Liberalizovaný trh s elektrinou vo vybraných štátoch Európskej únie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 208-213

ADF32 Janíček, František - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor: Nový subjekt na liberalizovanom trhu s elektrinou v Slovenskej republike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Bratislava : HMH, s.r.o. - ISSN 1335-2547 (http://www.elf.stuba.sk/~eecas/). - Roč. 16, mimoriadne č. - , 2010, s. 214-218

ADF33 Janíček, František - Kultan, Jaroslav - Korec, Matej - Šedivý, Juraj - Krondiak, Emil: Obnoviteľné zdroje energie v podmienkach SR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 148-155

ADF34 Janíček, František - Causevski, Anton - Minovski, Dragan: Operation of Hydro and Thermal Power Plants in a Complex Power System.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), s. 29-33

ADF35 Janíček, František - Breza, Juraj - Murgaš, Ján - Reváková, Daniela - Šimunek, Peter: Technologické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 8-10

ADF36 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Elektrické parametre predradných prístrojov pre verejné osvetlenie z pohľadu kvality elektrickej energie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 78-82

ADF37 Janiga, Peter - Kovaľ, Peter - Liška, Martin: Eliminácia vplyvov vyšších harmonických v sieťach verejného osvetlenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 219-221

ADF38 Janiga, Peter: Kvalita elektrickej energie v súvislosti so starnutím kompenzačných kondenzátorov vo svietidlách.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 47-50

ADF39 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Problematika pasportizácie verejného osvetlenia pomocou systému GPS.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 57-61

ADF40 Janiga, Peter: Vyššie harmonické v sieťach verejného osvetlenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 110-112

ADF41 Jasenek, Jozef - Jančárik, Vladimír - Janíček, František - Vajda, Ján: Harmonizácia vzdelávania a aplikácia metódy projektu "Tuning" v elektrotechnickom a informatickom inžinierstve.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 9-12

ADF42 Jurišica, Ladislav - Hubinský, Peter - Knot, Juraj: Algoritmy spracovania dynamických obrazov.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 79-82

ADF43 Kaluš, Eduard - Smola, Alfonz: Lineárne a kompaktné žiarivky - nielen zdroj svetla.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 35-40

ADF44 Kment, Attila - Pípa, Marek: AC Current Probe Development by the AID of High-Voltage Power Line Modeling.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 51-53

ADF45 Kment, Attila - Lelák, Jaroslav - Váry, Michal: Vyhodnotenie fázového rozloženia čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou.
In: Starnutie elektroizolačných systémov. - ISSN 1337-0103. - Č. 7 (2009), s. 30-32

ADF46 Kováčik, Jozef: Aplikácia modernej diagnostiky na blokových transformátoroch v jadrových elektrárňach.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 4 (2009), s. 13-14

ADF47 Kováčik, Jozef: Monitoring neštandardných javov v napäťových systémoch rozvodní ES.
In: Starnutie elektroizolačných systémov. - ISSN 1337-0103. - Č. 7 (2009), s. 22-24

ADF48 Krasňan, František - Pípa, Marek - Gašparovský, Dionýz - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Analýza spätného vplyvu svetelných zdrojov na napájaciu sieť.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 7-8

ADF49 Krasňan, František: Automatizácia meraní v svetelnej technike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 165-167

ADF50 Krasňan, František: Hodnotenie indexu oslnenia UGR v praxi.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 43-45

ADF51 Krasňan, František: Hodnotenie oslnenia v interiérových priestoroch.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 9-11

ADF52 Krasňan, František: Iluminácia Csákyho paláca v Bratislave. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 26-28

ADF53 Krasňan, František: Kompatibilita metód pre hodnotenie oslnenia.
In: Osvetľovacia technika. - č. 1 (2002), s. 17-21

ADF54 Krasňan, František: Návrh goniofotometra.
In: Osvetľovacia technika. - č. 1. - , 2002, s. 31-34

ADF55 Krasňan, František: Oslnenie v doprave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 4 (2006), s. 40-42

ADF56 Krasňan, František: Osvetlenie megaboardu na Národnej banke Slovenska. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - Bratislava : HMH, s.r.o. - ISSN 1335-2547 (http://www.elf.stuba.sk/~eecas/). - Roč. 16, č. 5. - , 2010, s. 13-15

ADF57 Krasňan, František: Vplyv kompaktných žiariviek na napájaciu sieť.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 5 (2007), s. 36-37

ADF58 Krasňan, František: Vplyv oslnenia na reakčný čas vodiča. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 10-13

ADF59 Krasňan, Marek: Efektívny spôsob prenosu denného svetla do vnútorných priestorov budovy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 130-132

ADF60 Krasňan, Marek - Smola, Alfonz: Skúmanie smerových charakteristík difuzórov svetlovodov. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16. č. 4 (2010), s. 14-15

ADF61 Kubica, Juraj - Pípa, Marek: Vodík ako vedľajší produkt pri výrobe biobutanolu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 48-49

ADF62 Lelák, Jaroslav - Kment, Attila - Váry, Michal: Porovnanie prejavov čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou pomocou vysokonapäťových meraní.
In: Starnutie elektroizolačných systémov. - ISSN 1337-0103. - Č. 7 (2009), s. 28-29

ADF63 Liška, Martin: Kvalita elektriny, štandardy a ich plnenie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 230-233

ADF64 Marko, Štefan - Daruľa, Ivan - Vlček, Stanislav: Development of Wind Farm Models for Power System Studies.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 56, No. 5-6 (2005), s. 165-168

ADF65 Marko, Štefan - Daruľa, Ivan: Large Scale Integration of Renewable Electricity Produstion into the Grids.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 1 (2007), s. 58-60

ADF66 Marko, Štefan - Daruľa, Ivan: Studená fúzia a jej možnosti v elektroenergetike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, č. 3 (2003), s. 21-23

ADF67 Marko, Štefan - Daruľa, Ivan - Pohánka, Jozef: Supravodivá magnetická akumulácia energie a kvalita prevádzky elektrizačnej sústavy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 5 (2002), s. 10-12

ADF68 Marko, Štefan - Daruľa, Ivan: Wind Energy.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 54, No. 11-12 (2003), s. 329-331

ADF69 Masný, Michal - Mucha, Martin: Určovanie elektrických parametrov prenosových elektrických vedení pomocou MKP.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 88-92

ADF70 Mucha, Martin - Janíček, František: Modelovanie digitálnych ochrán v ATP/EMTP.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 9-12

ADF71 Murín, Justín - Masný, Michal - Lelák, Jaroslav - Janíček, František: Optimalizácia ohrevu kombinovaného zemiaceho lana.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 38-40

ADF72 Murín, Justín - Janíček, František - Masný, Michal: Počítačové riešenie termoelektrických úloh.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 67-71

ADF73 Murín, Justín - Janíček, František - Kutiš, Vladimír: Riešenie elastostatiky silových vodičov metódou konečných prvkov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 20-22

ADF74 Novák, P. - Medveď, D. - Nováková, Adriana: Impedancia prívodov nízkoohmových elektrických pecí. 1.časť.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 3 (2005), s. 28-31

ADF75 Novák, P. - Medveď, D. - Nováková, Adriana: Impedancia prívodov nízkoohmových elektrických pecí. 2.časť.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 5 (2005), s. 22-25

ADF76 Nováková, Adriana - Tekerová, Lucia: Analýza zabezpečenia spoťahlivosti prevádzky ES SR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 101-103

ADF77 Pastuchová, Elena - Galanová, Jana - Smola, Alfonz: Application of Atypical Curves for the Formation Surfaces of Reflectors.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 11-12 (2002), s. 336-338

ADF78 Pípa, Marek: Energetické rušenie výbojových svetelných zdrojov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 98-102

ADF79 Pípa, Marek: Fotometrické merania spektrometrami.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 143-147

ADF80 Pípa, Marek: Merania svetelnotechnických tokov a účinností svietidiel integrálnym fotometrom a spektro-fotometrom.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 32-34

ADF81 Pípa, Marek - Kment, Attila: Modeling of Operational Conditions for Development of Measuring System for High Current on High Voltage Potential.
In: Starnutie elektroizolačných systémov. - ISSN 1337-0103. - Č. 7 (2009), s. 25-27

ADF82 Pípa, Marek: Možnosti korekcie spektrálnej chyby v meraniach svetelných tokov a účinností svietidiel.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 5 (2008), s. 23-25

ADF83 Pípa, Marek: Náhrada konvenčných fotometrov spetro-fotometrami v meraniach svetelných tokov a účinností svietidiel.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 126-129

ADF84 Pípa, Marek - Janiga, Peter: Power Disturbation of Dimmed Ballasts.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 60-64

ADF85 Pípa, Marek - Kment, Attila: Precise Current Measurement System at High Voltage Potential.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 234-236

ADF86 Pípa, Marek: Projektovanie osvetľovacích zariadení.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 41-42

ADF87 Pípa, Marek: Spektrálna chyba a jej korekcia v meraniach svetelných tokov a účinnosti svietidiel.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 73-76

ADF88 Pípa, Marek: Tvary plochy svietivosti verzus chyby merania svetelného toku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 117-121

ADF89 Pípa, Marek: Účinnosť svetelných zdrojov a predradných prístrojov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 5 (2006), s. 32-35

ADF90 Pípa, Marek: Vplyv tvaru plochy svietivosti na chybu merania svetelného toku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 5 (2008), s. 19-22

ADF91 Pípa, Marek - Krasňan, František: Zrkadlový goniofotometer pre svetelnotechnické laboratórium STU-FEI v Bratislave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 122-125

ADF92 Podmanický, Marek - Smola, Alfonz: Letiskové návestidlá a LED.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 46-47

ADF93 Reváková, Daniela - Nováková, Adriana: Analýza a stanovenie možných smerov vývoja elektroenergetiky v súlade s princípmi EÚ.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 98-100

ADF94 Reváková, Daniela - Polonec, Ľubomír - Smitková, Miroslava: Otázky energetickej efektívnosti v elektroenergetike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 24-26

ADF95 Reváková, Daniela - Polonec, Ľubomír - Smitková, Miroslava: Zmeny slovenskej elektroenergetiky z viacerých pohľadov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 21-23

ADF96 Rumpel, Martin - Reváková, Daniela: Odhad svorkového výkonu výrobne elektrickej energie pri poruche merania.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 27-29

ADF97 Rusnák, Anton - Baláš, Zlatko: Aplikácia LED svetelných zdrojov do praxe.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 237-240

ADF98 Rusnák, Anton - Krasňan, František: Overovanie parametrov LED.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 2 (2010), s. 13-15

ADF99 Smitková, Miroslava - Korec, Matej - Krondiak, Emil - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor: Analýza dopadov navýšenia inštalovanej kapacity obnoviteľných zdrojov na objemy rezervácie podporných služieb.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 142-147

ADF100 Smitková, Miroslava - Laluha, Matej: Potenciál využitia vodíka v doprave. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 32-33

ADF101 Smitková, Miroslava - Farkas, Gabriel: Prvá jadrová elektráreň. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16. č. 4 (2010), s. 32

ADF102 Smitková, Miroslava - Riccardi, Juri: Termo-chemické cykly dekompozície vody.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 46-48

ADF103 Smola, Alfonz: Automobilové osvetlenie - najdôležitejšie smery vývoja.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 241-243

ADF104 Smola, Alfonz: Energetická certifikácia budov a osvetlenie.
In: Eurostav. - ISSN 1335-1249. - Roč.13, č.6 (2007), s. 76-77

ADF105 Smola, Alfonz: Energetický audit a certifikácia budov. 6.časť : Potreba energie na osvetlenie.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.17, č. 6 (2009), s. 23-25

ADF106 Smola, Alfonz: Energeticky efektívne osvetľovacie zariadenia.
In: Osvetľovacia technika. - č. 2 (2002), s. 7-9

ADF107 Smola, Alfonz - Krasňan, František: Iluminácia Bratislavy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 12-14

ADF108 Smola, Alfonz - Krasňan, František: Meranie svetelnotechnických veličín.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 7-8

ADF109 Smola, Alfonz - Krasňan, František - Polomová, Beata: Slávnostná iluminácia - zásady a skutočnosť v Bratislave.
In: Osvetľovacia technika. - č. 2 (2002), s. 31-33

ADF110 Smola, Alfonz: Starnutie teplotných svetelných zdrojov a zmena ich parametrov.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 66-67

ADF111 Smola, Alfonz: Súčasnosť a perspektívy LED.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.16, č. 3 (2008), s. 64-66

ADF112 Smola, Alfonz: Svetelná technika v hodnotení energetickej hospodárnosti budov.
In: Správa budov. - ISSN 1337-6233. - Roč. 3, č. 4 (2009), s. 36-39

ADF113 Smola, Alfonz: Svetelnotechnické prostriedky zvyšovania energetickej hospodárnosti budov.
In: New Energy. - Roč. 1 (2006), s. 62-65

ADF114 Smola, Alfonz: Trendy v automobilovom osvetlení.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 2 (2010), s. 10-11

ADF115 Smola, Alfonz: Trendy v automobilovom osvetlení. Časť 2. Osvetľovacie systémy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 6-9

ADF116 Smola, Alfonz - Klepáč, Marián: Trendy v automobilovom osvetlení: Časť 3 - Denné svetlomety, ich funkcia a použitie v doprave. - , 2010.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16. č. 4 (2010), s. 12-13

ADF117 Smola, Alfonz - Bobok, Peter: Večerný obraz Bratislavy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 5 (2009), s. 6-9

ADF118 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František: Vplyv stmievania na životnosť svetelných zdrojov.
In: Osvetľovacia technika. - č. 2 (2002), s. 13-14

ADF119 Smola, Miroslav - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Mucha, Martin: Vznik spínacích prepätí na nezaťažených vedeniach.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 95-97

ADF120 Tabišová, Sandra: LED v prerušovanom režime svietenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 133-135

ADF121 Tabišová, Sandra: Životnosť LED.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, mimoriadne č (2007), s. 107-110

ADF122 Veselovský, Ján - Kropáč, Miroslav: Metódy návrhu reflektorov svietidiel.
In: Osvetľovacia technika. - č. 2 (2002), s. 34-37


AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2


AEC1 Pálinkáš, Ján - Smola, Alfonz: Polarized Light.
In: Mitochondrial Medicine. - : Springer Science+Business Media B.V., 2008. - ISBN 978-1-4020-6713-6. - S. 385-396

AEC2 Pastuchová, Elena - Smola, Alfonz: Uncertainty of Measurement Results of Some Photometric Quantities.
In: Begabtenförderung im MINT-Bereich. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik : Band 17. - Ulm : Aegis, 2008. - S. 1-7


AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 4


AED1 Červeňová, Jozefa - Jasenek, Jozef - Janíček, František - Korenko, Bratislav: Teaching of Electromagnetism Using e-Courses.
In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Diversity unifies - Diversity in Engineering Education, 19th - 22 th September 2010, Trnava, Slovakia. - Brussel : SEFI, 2010. - ISBN 978-2-87352-003-8. - CD-Rom

AED2 Janíček, František - Jasenek, Jozef: Bologna Process and the Transformation of the Study at FEI STU Bratislava.
In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Diversity unifies - Diversity in Engineering Education, 19th - 22 th September 2010, Trnava, Slovakia. - Brussel : SEFI, 2010. - ISBN 978-2-87352-003-8. - CD-Rom

AED3 Janíček, František - Kubica, Juraj: Prečo nám elektrina pomáha?
In: Detská univerzita aj pre dospelých : 5. ročník Detskej Univerzity Komenského. - Bratislava : Perex, 2007. - ISBN 978-80-969807-0-3. - S. 55-63

AED4 Janíček, František - Pípa, Marek - Smitková, Miroslava - Kubica, Juraj: What Brings Structural Funds?
In: Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI : Annual Conference 2010. Diversity unifies - Diversity in Engineering Education, 19th - 22 th September 2010, Trnava, Slovakia. - Brussel : SEFI, 2010. - ISBN 978-2-87352-003-8. - CD-Rom


AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1


AFA1 Smola, Alfonz: Illumination.
In: Lux Junior 2007. Tagungsband Proceedings : 8.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 21.-23.9.2007. - Ilmenau : TU, 2007. - CD-Rom


AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 5


AFB1 Jahnátek, Ľubomír - Janíček, František - Smitková, Miroslava: Kam smeruje liberalizácia trhu s elektrickou energiou.
In: Energofórum 2008 : Trh s elektrinou. Očakávania a realita... Piešťany, 2.-3.10.2008. - , 2008. - S. 17-38

AFB2 Jahnátek, Ľubomír - Janíček, František - Smitková, Miroslava - Kubica, Juraj: Trends of Power Engineering in the World and in Slovakia.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFB3 Krasňan, František: Vývoj osvetľovacej techniky a osvetľovacie sústavy pre vonkajšiu ilumináciu.
In: Bardkontakt 2008. Problematika mestských pamiatkových centier : Zborník prednášok. Bardejov, 26.-27.8.2007. - Bardejov : Mesto Bardejov, 2008. - ISBN 978-80-969988-7-6. - S. 22-26

AFB4 Poljovka, Peter - Šulc, Igor: Energy Management Systems in Organisations.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, s. 68-69

AFB5 Šandrik, Pavol - Ondrejka, Vladimír - Vojtek, Martin: Izolačný systém generátorov - diagnostická starostlivosť.
In: 70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : Nimnica, 25.-26.4.2006. - Trenčín : Slovenská energetická vedeckotechnická spoločnosť, 2006. - S. 29-30


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 195


AFC1 Banas, Ivan - Mucha, Martin: Simulation of 22 kV Line in ATP.
In: Electric Power Engineering 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Brno, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Brno : Brno University of Technology, 2006. - S. 125-129

AFC2 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Analýza regulačných schopností elektrického bloku jadrovej elektrárne : Odborná konference `Elektroenergetika 2002`, Prague, Czech Republic, 23.-24.9.2002.
In: Elektroenergetika 2002 : Odborná konference. Praha, Česká republika. 23.- 24. Sep. 2002. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002. - S. 331-334

AFC3 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Harmonic Distortion Produced by Synchronous Generator.
In: Electric Power Engineering 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Brno, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Brno : Brno University of Technology, 2006. - S. 247-254

AFC4 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Pípa, Marek: Monitoring of Elektric Power Quality in Lighting Installations.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC5 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Priebeh elektrických veličín generátora pri strate budenia : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC6 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Smola, Miroslav: Resonance Overvoltages in Electric Power Networks : 2005 IEEE St.Petersburg PowerTech, St.Petersburg, Russia, 27.-30.6.2005.
In: 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech : St. Petersburg, Russia. 27.- 30. 6. 2005. - Irkutsk : Energy Systems Institute, 2005. - nestr.

AFC7 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Rozšírenie regulačných schopností generátora jadrovej elektrárne : IX Miedzynarodowe forum energetyków, Opole, Poland, 2004.
In: Elektryka, Nr. 295. IX Miedzynarodowe forum energetyków : Opole, Poland. 2004. - Opole : Politechnika Opolska, 2004. - S. 69-85

AFC8 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Rozšírenie regulačných schopností generátora jadrovej elektrárne : 5th International Conference `Control of Power & Heating Systems 2002`, Zlín, Czech Republic, 21.-22.5.2002.
In: Control of power and heating systems 2002 = Automatizace energetických procesů 2002 : Sborník anotací 5. mezinárodní konference. - Zlín : Univerzita T. Bati v Zlíne, 2002. - ISBN 80-7318-074-X. - nestr.

AFC9 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Simulácia straty budenia generátora : Odborná konference `Elektroenergetika 2002`, Prague, Czech Republic, 23.-24.9.2002.
In: Elektroenergetika 2002 : Odborná konference. Praha, Česká republika. 23.- 24. Sep. 2002. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2002. - S. 51-54

AFC10 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: The Cause of False Operating of the Rotor Ground Fault Protection Based on the AC Injection Method : 2005 IEEE St.Petersburg PowerTech, St.Petersburg, Russia, 27.-30.6.2005.
In: 2005 IEEE St. Petersburg PowerTech : St. Petersburg, Russia. 27.- 30. 6. 2005. - Irkutsk : Energy Systems Institute, 2005. - nestr.

AFC11 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: The False Operation of the Tank Earth-Fault Protection of the Block Transformer : 5th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Eelctric Machines, Tenerife, Spain, 16.-18.12.2005.
In: 5th WSEAS/IASME international conference on electric power systems, high voltages, electric machines : Tenerife, Spain, 16.-18.12.2005. - Tenerife : WSEAS, 2005. - nestr.

AFC12 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František - Smola, Miroslav: Vplyv statickej budiacej súpravy na zemnú rotorovú ochranu : International Scientific Conference `Electric Power Engineering 2004`, Brno, Czech Republic, 25.-26.5.2004.
In: Electric Power Engineering 2004 : International Scientific Conference. Brno, Czech Republic. 25.- 26. 5. 2004. - Brno : University of Technology, 2004. - S. 11-12

AFC13 Bieliková, Mária - Janíček, František - Jasenek, Jozef - Vajda, Ján: The Structured System of Study at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology Bratislava : 2002 ASEE/SEFI/TUB International Colloquium `Global Changes in Engineering Education`, Berlin, Germany, 1.-4.10.2002.
In: ASEE/SEFI/TUB 2002. International Colloquium Global Changes in Engineering Education : Proceedings. Berlin, Germany, 1.-4.10.2002. - Washington : ASEE, 2002. - nestr.

AFC14 Boháč, Milan - Breza, Juraj - Fecko, Štefan - Šimunek, Peter - Vojtek, Martin: Slovak Republic - Country`s Energy Outlook : Central-Eastern European Energy Conference and Research Potential for European Energy Sector, Warsaw, Poland, 29.-30.9.2003.
In: Central-Eastern European Energy Conference and Research Potential for European Energy Sector : Warsaw, Poland, 29.-30.9.2003. - Warsaw : Cenerg, 2003. - S. 1-33

AFC15 Boháč, Milan - Daruľa, Ivan: State and Forecast of Energy Sector in Slovakia : Conference `Energy Policy and Strategy of Sustainable Development for Central and Eastern European Countries until 2030`, Warsaw, Poland, 22.-23.11.2005.
In: Energy sector of the central and east european countries : Conference "Energy policy and strategy of sustainable development for central and eastern european countries until 2030". Warsaw, Poland, 22.-23.11.2005. - Warsaw : World Energy Council, 2005. - nestr.

AFC16 Daruľa, Ivan - Pípa, Marek: Various Aspects of Wind Power Plants Operation.
In: Megunarodno sovetuvanje "Energetika 2008". Kniga 1 : Zbornik na referati. Ohrid, 9.-11.10.2008. - Skopje : Združenie na energetičarite na Makedonija, 2008. - ISBN 978-9989-9914-9-9. - S. 395-402

AFC17 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Analysis of the Conditions of Power Lines Connection in Transmission Power System.
In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom

AFC18 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Blackout in Power System.
In: Electric Power Engineering 2008 : Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Brno, Czech Republic, 13.-15.5.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3650-3. - S. 313-316

AFC19 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: CCT - Basic Criteria of Power System Transient Stability. - , 2010.
In: Electric Power Engineering 2010 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4094-4. - S. 157-161

AFC20 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Pípa, Marek - Kment, Attila: Conditions of Power Lines Connection in Power System.
In: Advances in Power Systems : Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Power Systems. Budapest, Hungary, 3.-5.9.2009. - : WSEAS Press, 2009. - ISBN 978-960-474-112-0. - S. 84-90

AFC21 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Mucha, Martin: Harmonic Distortion Produced by Synchronous Generator in Thermal Power Plant.
In: 6th WSEAS International Conference on Power Systems : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC22 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Janíček, František: Impact of the Generator Operation at the Minimum Excitation Limit on the Power Plant Auxiliary : 5th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Eelctric Machines, Tenerife, Spain, 16.-18.12.2005.
In: 5th WSEAS/IASME international conference on electric power systems, high voltages, electric machines : Tenerife, Spain, 16.-18.12.2005. - Tenerife : WSEAS, 2005. - nestr.

AFC23 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Murgaš, Ján - Ernek, Martin: Influence of the Conditions of Power Lines Connection on Restoration of Power System after Blackout.
In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom

AFC24 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Synchrónny generátor ako zdroj vyšších harmonických.
In: Konference ČK CIRED 2007 : Tábor, Czech Republic, 5.-7.11.2007. - Praha : ČK CIRED, 2007. - ISBN 978-80-254-0304-4. - CD-Rom

AFC25 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Mucha, Martin: Synchronous Generator with a Satellite Pole Rotor - Source of Harmonic Distortion.
In: 6th WSEAS International Conference on Power Systems : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC26 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: The Power System Steady-State Stability Analysis.
In: Electric Power Engineering 2008 : Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Brno, Czech Republic, 13.-15.5.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3650-3. - S. 225-229

AFC27 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Smitková, Miroslava: What Influences Length of CCT?
In: Selected Topics in Power Systems and Remote Sensing : 10th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power systems, High Voltages, Electric Machines (POWER'10). Iwate, Japan, 4.-6.10.2010. - : WSEAS Press, 2010. - ISBN 978-960-474-233-2. - S. 189-194

AFC28 Erkin, Emre - Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter: Energy Performance of Buildings and Lighting: Problems and Solutions.
In: Lux Junior 2009. Tagungsband Proceedings : 9.Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 25.-27.9.2009. - Ilmenau : TU, 2009. - CD-Rom

AFC29 Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Pípa, Marek: Analyses of Properties of Electronic Ballasts for High Pressure Sodium Lamps and Energy Saving Options by Applications of Electronics Ballast to Streetlighting : 7.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 23.-25.9.2005.
In: Lux Junior 2005. 7. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs : Tagugsberichte. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany. 23.- 25. 9. 2005. - Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2005. - nestr.

AFC30 Gašparovský, Dionýz: Analýza vlastností kompaktných žiariviek : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 318-325

AFC31 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Availability of Solar Radiation on the Territory of Slovak Republic for Applications Utilizing Solar Energy.
In: Problems of the Technical Meteorology : 3rd International Conference. Lviv, Ukraine, 22.-26.5.2006. - Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2006. - ISBN 966-7113-21-3. - S. 20-27

AFC32 Gašparovský, Dionýz - Polonec, Ľubomír: Availability of Wind Power on the Territory of Slovak Republic.
In: Problems of the Technical Meteorology : 3rd International Conference. Lviv, Ukraine, 22.-26.5.2006. - Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2006. - ISBN 966-7113-21-3. - S. 28-33

AFC33 Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter: Computer Aided Calculation of Lighting Energy Consumption for Energy Certification of Buildings.
In: Lux Junior 2009. Tagungsband Proceedings : 9.Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 25.-27.9.2009. - Ilmenau : TU, 2009. - CD-Rom

AFC34 Gašparovský, Dionýz: Determination of Lighting Parameters for Assessment of Energy Perrformance of Buildings.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC35 Gašparovský, Dionýz: Dotazníkový prieskum verejného osvetlenia na Slovensku v nadväznosti na celoeurópske zisťovanie.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 32-39

AFC36 Gašparovský, Dionýz - Erkin, Emre: EHB LiteCalc a Software Tools for Energy Certification of Lighting. - , 2010.
In: LUMEN V4. 3. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Brno, ČR. 23- 25. 6. 2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2247-1. - CD-ROM

AFC37 Gašparovský, Dionýz: Fyzikálne modelovanie reflektorov svietidiel : 5.mezinárodní konference `Sv?tlo 2002`, Brno, Czech Republic, 11.-13.6.2002.
In: Světlo 2002 = Light 2002 : Sborník přednášek 5. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 11.- 13.. June 2002. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - S. 38-42

AFC38 Gašparovský, Dionýz: Hodnotenie návrhu a výpočtu osvetľovacích sústav pre pracovné priestory : Kurz osv?tlovací techniky XXIII, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 4.-6.10.2004.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIII : Kouty na Desnou. ČR. 4.- 6. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004. - S. 22-26

AFC39 Gašparovský, Dionýz: Iluminácia objektov v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 40-49

AFC40 Gašparovský, Dionýz - Erkin, Emre - Onaygil, Sermin: Implementation of EPBD in the Field of Lighting in Accordance with National Conditions.
In: Proceedings of CIE 2010 'Lighting Quality and Energy Efficiency' : Vienna, Austria, 14.-17.3.2010. - Vienna : CIE, 2010. - ISBN 978-3-901906-83-1. - S. 103-111

AFC41 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Krasňan, František: Komparatívna štúdia auditov verejného osvetlenia : Kurz osv?tlovací techniky XXI, Ostrava, Czech Republic, 15.-16.10.2002.
In: Kurz osvětlovací techniky XXI. Venkovní ovětlení, světelné znečistení, meření osvětlení : Ostrava, ČR. 15.- 16. 10. 2002. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2002. - S. 87-93

AFC42 Gašparovský, Dionýz: Luminous Characteristics of Diffusors : 6. internationales Forum f?r den lichttechnischen Nachwuchs, Arnstadt, Germany, 19.-21.9.2003.
In: Lux Junior 2003. Tagungsberichte : 6. internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, Arnstadt, Germany, 19.-21.9.2003. - Ilmenau : Technische Hochschule, 2003. - nestr.

AFC43 Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Pípa, Marek: Measurements of Lighting and Electrical Parameters of Compact Fluorescent Lamps : 7.Forum f?r den lichttechnischen Nachwuchs, D?rnfeld bei Ilmenau, Germany, 23.-25.9.2005.
In: Lux Junior 2005. 7. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs : Tagugsberichte. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany. 23.- 25. 9. 2005. - Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2005. - nestr.

AFC44 Gašparovský, Dionýz - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Monitoring of Power Quality in Electrical Installations of Buildings.
In: Električne instalacije. Dani Josipa Lončara : 12. Medunarodni simpozij. Šibenik, Croatia, 4.-6.5.2006. - Zagreb : Elektrotehničko društvo, 2006. - ISBN 953-6228-50-5. - S. 72-77

AFC45 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Janiga, Peter: Možnosti úspor energie v zmysle komplexnej metódy na energetickú certifikáciu osvetlenia s kvantifikáciou vybraných ukazovateľov.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 265-273

AFC46 Gašparovský, Dionýz: Najnovšia situácia v oblasti verejného osvetlenia na Slovensku po zavedení normy STN EN 13 201 a po liberalizácii trhu s elektrickou energiou : Kurz osv?tlovací techniky XXIV. Osv?tlování v prostředí nov? zavád?ných norem a předpis?, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 10.-12.10.2005.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIV. Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů : Kouty na Desnou. ČR. 10.- 12. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005. - S. 185-191

AFC47 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Janiga, Peter - Erkin, Emre: Nedostatky metodiky na energetickú certifikáciu osvetlenia v budovách a možnosti ich riešenia.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 274-283

AFC48 Gašparovský, Dionýz: Nový softvér LiteCalc 3.0. pre výpočet spotreby energie na osvetlenie komplexnou metódou.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 284-288

AFC49 Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Pastuchová, Elena: Numerical Calculation of the V (lambda) Curves with Precising Procedures : 10. Europäischer Lichtkongress, Berlin, Germany, 19.-21.9.2005.
In: Lux Europa 2005. 10. Europäischer Lichtkongress : Tagugsband. Berlin, Germany. 19.- 21. 9. 2005. - Berlin : LiTG, 2005. - S. 333-336

AFC50 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Janiga, Peter: Posudzovanie osvetlenia pri energetickej certifikácii budov.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC51 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Janiga, Peter: Potentional of Energy Savings in the Framework of Energy Certification of Buildings.
In: Lux Europa 2009 : 11th European Lighting Conference. Istanbul, Turkey, 9.-11.9.2009. - Istanbul : ATMK, 2009. - ISBN 978-975-561-352-9. - S. 793-800

AFC52 Gašparovský, Dionýz: Príprava národnej metodiky na posudzovanie hospodárnosti osvetlenia pri energetickej certifikácii budov.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 50-55

AFC53 Gašparovský, Dionýz: Problémy verejného osvetlenia na Slovensku : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 90-95

AFC54 Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Smola, Alfonz: Specific Problems of Exterior Glare.
In: CIE : 26th Session of the CIE. Beijing, China, 4.-11.7.2007. - Vienna : CIE, 2007. - S. 183-186

AFC55 Gašparovský, Dionýz: Statistical Evaluation of Public Lighting Systems.
In: Lux Junior 2007. Tagungsband Proceedings : 8.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 21.-23.9.2007. - Ilmenau : TU, 2007. - CD-Rom

AFC56 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Špecifické problémy klasifikácie tried osvetlenia podľa normy pre verejné osvetlenie.
In: Kurz osvětlovací techniky XXV : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 16.-18.10.2006. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-248-1178-2. - S. 40-46

AFC57 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Theory and Practice of the Design of Public Lighting Systems According to EN 13 201.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC58 Gašparovský, Dionýz: Výpočet difúzorov pre interiérové svietidlá pomocou tabuľkových procesorov : Kurz osv?tlovací techniky XXII. Osv?tlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003.
In: Kurz osvětlovací techniky XXII : Osvětlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. - S. 11-15

AFC59 Gašparovský, Dionýz - Bagačka, Radovan: Výpočet parametrov verejného osvetlenia pomocou počítača - aktuálne prístupy pri algoritmizácii výpočtového jadra.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 289-293

AFC60 Gašparovský, Dionýz - Mácha, Marek: Zmena fotometrických vlastností svietidiel v dôsledku znečistenia prostredím. - , 2010.
In: LUMEN V4. 3. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Brno, ČR. 23- 25. 6. 2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2247-1. - CD-ROM

AFC61 Griger, Vojtech - Hanzel, A. - Janíček, František - Kolcun, M.: Black Out v ES Talianska a jeho vplyv na ES Slovenska : IX Miedzynarodowe forum energetyków, Opole, Poland, 2004.
In: Elektryka, Nr. 295. IX Miedzynarodowe forum energetyków : Opole, Poland. 2004. - Opole : Politechnika Opolska, 2004. - S. 209-216

AFC62 Griger, Vojtech - Hanzel, A. - Janíček, František - Kolcun, M.: Otváranie trhu s elektrinou v Slovenskej republike : IX Miedzynarodowe forum energetyków, Opole, Poland, 2004.
In: Elektryka, Nr. 295. IX Miedzynarodowe forum energetyków : Opole, Poland. 2004. - Opole : Politechnika Opolska, 2004. - S. 217-222

AFC63 Horňák, Pavol: Energieeinsparung bei der ?ffentrichen Beleuchtung in der Slowakei : LTG Fachttagung 2005, Waidhofen a.d.Ybbs, Austria, 31.5.-1.6.2005.
In: LTG Fachttagung 2005 : Waidhofen a.d.Ybbs, Austria, 31.5.-1.6.2005. - Wien : Lichttechnische Gesellschaft, 2005. - nestr.

AFC64 Janíček, František - Mucha, Martin: A Transient Protection Relay Using Wavelet Transform.
In: Energomatika 2007 : Mezinárodní odborná a vědecká konference. Praha, Czech Republic, 17.-18.4.2007. - Praha : Wirelessscom, s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-239-9076-8. - CD-Rom

AFC65 Janíček, František - Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír: Conditions of Sustainable Development in Power Engineering.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P47 CD-Rom

AFC66 Janíček, František - Mucha, Martin: Digital Relay Model in ATP.
In: Electric Power Engineering 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Brno, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Brno : Brno University of Technology, 2006. - S. 171-175

AFC67 Janíček, František - Minovski, Dragan - Cusevski, Anton - Krondiak, Emil: Distributed Generation and Renewable Energy Sources in Republic of Macedonia.
In: ELMA 2008 : 12th International Conference on Electrical machines, Drives and Power Systems. Sofia, Bulgaria, 16.-18.10.2008. - : Technical University of Sofia, 2008. - ISSN 1313-4965. - S. 109-112

AFC68 Janíček, František - Šimunek, Peter - Fecko, Štefan - Breza, Juraj - Hanzel, A.: Electrical Power System Sustainability through Demand Side Management and Technology Foresight : 19th World Energy Congress 2004, Sydney, Australia, 5.-9.9.2004.
In: 19th World Energy Congres : Sydney, Australia. 5.- 9. 9. 2004. - London : World Energy Council, 2004. - nestr.

AFC69 Janíček, František - Mucha, Martin: Multifunctional Relay Developed in ATP "Foreign Model" and C++.
In: 6th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC70 Janíček, František - Mucha, Martin: New Approach in Distance Relay Protection.
In: 6th WSEAS International Conference on Power Systems : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC71 Janíček, František - Minovski, Dragan - Kubica, Juraj - Krondiak, Emil: Obnovlivi izbori na električna energija vo Republika Slovačka.
In: Megunarodno sovetuvanje "Energetika 2008". Kniga 1 : Zbornik na referati. Ohrid, 9.-11.10.2008. - Skopje : Združenie na energetičarite na Makedonija, 2008. - ISBN 978-9989-9914-9-9. - S. 303-312

AFC72 Janíček, František - Ferenc, Milan - Kovács, Zoltán - Mucha, Martin - Poljovka, Peter: Optimization of Preventive Maintenance for Equipment in Electrical Power Industry.
In: Energomatika 2007 : Mezinárodní odborná a vědecká konference. Praha, Czech Republic, 17.-18.4.2007. - Praha : Wirelessscom, s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-239-9076-8. - CD-Rom

AFC73 Janíček, František - Gaduš, Ján - Kubica, Juraj - Smitková, Miroslava: Project of Agricultural Biomass Utilization for Energy Production in Siladice Village.
In: Energomatika 2007 : Mezinárodní odborná a vědecká konference. Praha, Czech Republic, 17.-18.4.2007. - Praha : Wirelessscom, s.r.o., 2007. - ISBN 978-80-239-9076-8. - CD-Rom

AFC74 Janíček, František - Kubica, Juraj: Využívanie bioplynu na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na Slovensku.
In: Electric Power Engineering 2007 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.6.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-248-1391-2. - CD-Rom

AFC75 Janiga, Peter: Harmonická analýza v obvodoch s lineárnou žiarivkou pri rôznych prevádzkových stavoch svietidla.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 74-77

AFC76 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz - Beláň, Anton: Monitoring of Power Quality Parameters in Specific Public Lighting.
In: Lux Junior 2007. Tagungsband Proceedings : 8.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 21.-23.9.2007. - Ilmenau : TU, 2007. - CD-Rom

AFC77 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Monitoring of the Quality of Electrical Energy in Public Lighting Installations.
In: Lux Europa 2009 : 11th European Lighting Conference. Istanbul, Turkey, 9.-11.9.2009. - Istanbul : ATMK, 2009. - ISBN 978-975-561-352-9. - S. 1189-1192

AFC78 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Quality Criteria in Lighting Circuits with Non-Homogenous Lamp Structure.
In: Lux Junior 2009. Tagungsband Proceedings : 9.Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 25.-27.9.2009. - Ilmenau : TU, 2009. - CD-Rom

AFC79 Janiga, Peter: Sledovanie kvality elektrickej energie v sieťach verejného osvetlenia.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC80 Janiga, Peter: Vyššie harmonické vo svetelnotechnických inštaláciách.
In: Konference ČK CIRED 2009 : Tábor, Czech Republic, 10.-11.11.2009. - Praha : ČK CIRED, 2009. - ISBN 978-80-254-5635-4. - CD-Rom

AFC81 Kment, Attila - Pípa, Marek - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Development of Portable, Accurate Current-Measuring System on the Basic of Rogowski Coil ? Actual State.
In: Selected Topics in Power Systems and Remote Sensing : 10th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power systems, High Voltages, Electric Machines (POWER'10). Iwate, Japan, 4.-6.10.2010. - : WSEAS Press, 2010. - ISBN 978-960-474-233-2. - S. 235-238

AFC82 Kment, Attila - Pípa, Marek - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: HV Power Line Modeling in Demand of a Measuring System Development.
In: Advances in Power Systems : Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Power Systems. Budapest, Hungary, 3.-5.9.2009. - : WSEAS Press, 2009. - ISBN 978-960-474-112-0. - S. 46-48

AFC83 Kment, Attila - Pípa, Marek: Modelling of Operational Conditions for Development of the Automated Measuring System.
In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom

AFC84 Kment, Attila - Pípa, Marek: Vývoj prenosného vn systému pre meranie prúdu. - , 2010.
In: Electric Power Engineering 2010 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4094-4. - S. 517-519

AFC85 Krasňan, František - Popík, Rastislav: Automatizácia svetelnotechnických meraní : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 205-210

AFC86 Krasňan, František - Smola, Alfonz - Pípa, Marek: Derived UGR Methods for Evaluating of Glare by Precising Methods : 10. Europäischer Lichtkongress, Berlin, Germany, 19.-21.9.2005.
In: Lux Europa 2005. 10. Europäischer Lichtkongress : Tagugsband. Berlin, Germany. 19.- 21. 9. 2005. - Berlin : LiTG, 2005. - S. 449-451

AFC87 Krasňan, František - Smola, Alfonz - Pípa, Marek - Popík, Rastislav: Derived UGR Methods for Evaluation of Glare by Precising Methods : 7.Forum f?r den lichttechnischen Nachwuchs, D?rnfeld bei Ilmenau, Germany, 23.-25.9.2005.
In: Lux Junior 2005. 7. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs : Tagugsberichte. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany. 23.- 25. 9. 2005. - Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2005. - nestr.

AFC88 Krasňan, František: Hodnotenie oslnenia podľa STN EN 12464-1 : Kurz osv?tlovací techniky XXIII, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 4.-6.10.2004.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIII : Kouty na Desnou. ČR. 4.- 6. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004. - S. 77-81

AFC89 Krasňan, František: Hodnotenie oslnenia v interiéroch pomocou najnovších výpočtových postupov : Kurz osv?tlovací techniky XXII. Osv?tlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003.
In: Kurz osvětlovací techniky XXII : Osvětlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. - S. 24-28

AFC90 Krasňan, František: Illumination of St. John the Baptist Cathedral in Trnava.
In: Lux Junior 2007. Tagungsband Proceedings : 8.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 21.-23.9.2007. - Ilmenau : TU, 2007. - CD-Rom

AFC91 Krasňan, František: Illumination of St.John the Baptist Cathedral in Trnava.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC92 Krasňan, František: Iluminácia katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
In: Kurz osvětlovací techniky XXV : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 16.-18.10.2006. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-248-1178-2. - S. 116-122

AFC93 Krasňan, František: Kompatibilita metód pre hodnotenie oslnenia : 5.mezinárodní konference `Sv?tlo 2002`, Brno, Czech Republic, 11.-13.6.2002.
In: Světlo 2002 = Light 2002 : Sborník přednášek 5. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 11.- 13.. June 2002. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - S. 85-89

AFC94 Krasňan, František - Smola, Alfonz - Ďurko, P.: Návrh iluminácie kostola sv. Jakuba staršieho v Trnave : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 274-279

AFC95 Krasňan, František - Pípa, Marek: Návrh zrkadlového goniofotometra.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 131-135

AFC96 Krasňan, František: Oslnenie v doprave.
In: Kurz osvětlovací techniky XXV : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 16.-18.10.2006. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-248-1178-2. - S. 109-115

AFC97 Krasňan, František: Praktické skúsenosti s hodnotením oslnenia a odvodené metódy UGR : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 268-272

AFC98 Krasňan, František: Príspevok k hodnoteniu oslnenia podľa STN EN 12464-1 : Kurz osv?tlovací techniky XXIV. Osv?tlování v prostředí nov? zavád?ných norem a předpis?, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 10.-12.10.2005.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIV. Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů : Kouty na Desnou. ČR. 10.- 12. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005. - S. 204-207

AFC99 Krasňan, František: Specific Problems with Exterior Glare.
In: Lux Junior 2007. Tagungsband Proceedings : 8.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 21.-23.9.2007. - Ilmenau : TU, 2007. - CD-Rom

AFC100 Krasňan, František: Specific Problems with Exterior Glare.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC101 Krasňan, František: Vplyv kompaktných žiariviek na sieť.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 126-130

AFC102 Krasňan, František: Výskum oslnenia v doprave.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVI : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 6.-8.10.2008. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008. - ISBN 978-80-248-1851-1. - S. 151-156

AFC103 Krasňan, František: Vývoj asvetľovacej techniky a zásady z pohľadu iluminácie.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVI : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 6.-8.10.2008. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008. - ISBN 978-80-248-1851-1. - S. 157-165

AFC104 Krasňan, František: Zvýšenie presnosti a rozšírenie možností použitia UGR metódy : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 74

AFC105 Krasňan, Marek - Smola, Alfonz: Aspects of Measurement and Transfer of Refraction of Light through Light Guide Diffuser. - , 2010.
In: LUMEN V4. 3. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Brno, ČR. 23- 25. 6. 2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2247-1. - CD-ROM

AFC106 Krasňan, Marek - Smola, Alfonz - Darula, Stanislav: Measurements of Light Transmittance of Diffusers Used for Hollow Light Guides.
In: Lux Junior 2009. Tagungsband Proceedings : 9.Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 25.-27.9.2009. - Ilmenau : TU, 2009. - CD-Rom

AFC107 Krasňan, Marek: Možnosti úspor elektrickej energie použitím svetlovodov.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 114-118

AFC108 Krasňan, Marek: Možnosti využitia denného svetla na osvetľovanie vnútorných priestorov.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVI : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 6.-8.10.2008. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008. - ISBN 978-80-248-1851-1. - S. 162-165

AFC109 Krasňan, Marek - Darula, Stanislav: Unconventional Daylight Transport to Building Interiors.
In: Lux Europa 2009 : 11th European Lighting Conference. Istanbul, Turkey, 9.-11.9.2009. - Istanbul : ATMK, 2009. - ISBN 978-975-561-352-9. - S. 39-44

AFC110 Krasňan, Marek - Krasňan, František: Závislosť parametrov svetelných zdrojov od teploty.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-ROM

AFC111 Kropáč, Miroslav - Veselovský, Ján: Analýza reflektorov svietidiel : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 150-154

AFC112 Kropáč, Miroslav - Murín, Justín: Mechanická a svetelnotechnická analýza reflektorov : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 145-149

AFC113 Kropáč, Miroslav - Antol, Ladislav: Správny svetelný zdroj - správne svetelnotechnické parametre svietidla : 5.mezinárodní konference `Světlo 2002`, Brno, Czech Republic, 11.-13.6.2002.
In: Světlo 2002 = Light 2002 : Sborník přednášek 5. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 11.- 13.. June 2002. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - S. 90-94

AFC114 Kropáč, Miroslav - Pípa, Marek - Smola, Alfonz: Vplyv fotometrickej vzdialenosti na tvar krivky svietivosti : Kurz osvětlovací techniky XXIII, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 4.-6.10.2004.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIII : Kouty na Desnou. ČR. 4.- 6. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004. - S. 153-157

AFC115 Kropáč, Miroslav - Smola, Alfonz - Krasňan, František: Vplyv svetelného zdroja na efektivitu prerozdelenia svetelného toku svietidlom vo verejnom osvetlení : 6.mezinárodní konference Světlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 135-139

AFC116 Kubica, Juraj - Pípa, Marek: Parametrical Model of Biogas Station.
In: Electric Power Engineering 2008 : Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Brno, Czech Republic, 13.-15.5.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3650-3. - S. 65-66

AFC117 Lelák, Jaroslav - Beláň, Anton - Packa, Juraj - Váry, Michal: Metóda magnetizačných strát armatúr pre VN vedenia : Mezinárodní konference `Diagnostika `05`, Nečtiny, Czech Republic, 6.-8.9.2005.
In: Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - S. 157-160

AFC118 Lieskovská, Linda - Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Energy Saving Aspects of Lightplanning of Schools and Educational Buildings.
In: Lux Junior 2009. Tagungsband Proceedings : 9.Internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 25.-27.9.2009. - Ilmenau : TU, 2009. - CD-Rom

AFC119 Minovski, Dragan - Čauševski, Anton: Komparacija na iskoristenosta na chidropotencijalot za energetski potrebi vo R. Slovačka i R. Makedonija.
In: 5.sovetuvanije na MAKO CIGRE : Meždunarodnata konferencija za golemi električni sistemi. Ochrid, 7.-9.10.2007. - , 2007. - C2-06R 1-8

AFC120 Mucha, Martin - Janíček, František - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Analysis of Electrical Protection Relays Trip during Fault of Transformer T4 : 6.mezinárodní v?decká konference `Electric Power Engineering 2005`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 30.5.-1.6.2005.
In: Electric Power Engineering 2005 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic. 30.5.- 1.6. 2005. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005. - nestr.

AFC121 Mucha, Martin - Janíček, František: Distance Digital Relay Model Developed in ATP "Foreign Model" and C++.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P49 CD-Rom

AFC122 Mucha, Martin - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Simulation of Atmospheric Overvoltages in ATP.
In: Electric Power Engineering 2007 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.6.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-248-1391-2. - CD-Rom

AFC123 Mucha, Martin - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Janíček, František - Szathmáry, Peter: Simulation of Atmospheric Overvoltages on 400kV Power Lines in Transmission System.
In: 6th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC124 Mucha, Martin - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Janíček, František - Szathmáry, Peter: Simulation of Switching Overvoltages in 400kV Transmission system.
In: 6th WSEAS International Conference on Power Systems : Lisbon, Portugal, 22.-24.9.2006. - Athens : WSEAS Press, 2006. - ISBN 960-8457-53-X. - CD-Rom

AFC125 Mucha, Martin - Janíček, František: Synchronized Switching of Unloaded Autotransformer.
In: Electric Power Engineering 2008 : Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Brno, Czech Republic, 13.-15.5.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3650-3. - S. 413-417

AFC126 Murín, Justín - Kropáč, Miroslav - Fric, Róbert: Numerical Analysis of the Temperature Field in the Luminaires : 3rd International Conference on Advanced Engineering Design, Prague, Czech Republic, 1.-4.6.2003.
In: AED 2003: Advanced engineering design : 3rd International Conference. Prague, Czech Republic, 1.-4.6.2003. - Praha : ČVUT, 2003. - nestr.

AFC127 Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír - Kment, Attila: Dielectric Spectroscopy in Time and Frequency Domain.
In: 6th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines : Tenerife, Spain, 16.-18.12.2006. - : WSEAS Press, 2006. - S. 316-320

AFC128 Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír - Vojtek, Martin: Identifikácia parametrov náhradnej schémy vn izolačného systému : Mezinárodní konference `Diagnostika `05`, Nečtiny, Czech Republic, 6.-8.9.2005.
In: Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - S. 67-71

AFC129 Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol - Turanský, Ľubomír: Prúd tečúci izolačným systémom - diagnostická veličina : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003.
In: Diagnostika `03 : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003. - Plzeň : ZČU, 2003. - S. 130-133

AFC130 Ostrožlík, Marián - Mucha, Martin: Selected Characteristics of Atmospheric Icing in the High-Mountain Conditions. - : Tokyo Electric Power Company, 2007.
In: IWAIS 2007 : 12th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures. Yokohama, Japan, 9.-13.10.2007. - CD-Rom

AFC131 Pípa, Marek: Aplikácia automatizácie vo svetelnotechnických meraniach : Kurz osv?tlovací techniky XXIV. Osv?tlování v prostředí nov? zavád?ných norem a předpis?, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 10.-12.10.2005.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIV. Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů : Kouty na Desnou. ČR. 10.- 12. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005. - S. 147-151

AFC132 Pípa, Marek - Popík, Rastislav - Krasňan, František: Automatization of Light-Technical Measurements : 7.Forum f?r den lichttechnischen Nachwuchs, D?rnfeld bei Ilmenau, Germany, 23.-25.9.2005.
In: Lux Junior 2005. 7. Forum für den lichttechnischen Nachwuchs : Tagugsberichte. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany. 23.- 25. 9. 2005. - Ilmenau : Technische Universität Ilmenau, 2005. - nestr.

AFC133 Pípa, Marek - Smola, Alfonz: Comparative Measurements of Photopic and Scotopic Luminous Fluxes of Different Light Sources.
In: Lux Europa 2009 : 11th European Lighting Conference. Istanbul, Turkey, 9.-11.9.2009. - Istanbul : ATMK, 2009. - ISBN 978-975-561-352-9. - S. 1079-1081

AFC134 Pípa, Marek: Energetické rušenie výbojových svetelných zdrojov a ich predradníkov.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 193-199

AFC135 Pípa, Marek: Fotometrické merania spektrometrami.
In: Kurz osvětlovací techniky XXV : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 16.-18.10.2006. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-248-1178-2. - S. 184-188

AFC136 Pípa, Marek: Fotopický a skotopický svetelný tok rozličných svetelných zdrojov.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC137 Pípa, Marek - Beláň, Anton: Influence of Power Source by KVG and EVG.
In: Electric Power Engineering 2007 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.6.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-248-1391-2. - CD-Rom

AFC138 Pípa, Marek: Komparatívne merania svetelného to goniofotometrom a fotometrickým integrátorom.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC139 Pípa, Marek: Korekcia chyby spektrálnej citlivosti fotometrov pri meraní svetelného toku.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC140 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie a jeho využitie v pedagogickej a výskumnej praxi.
In: Electric Power Engineering 2009 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. - ISBN 978-80-248-1947-1. - CD-Rom

AFC141 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Laboratórium OZE na FEI STU v Bratislave. - , 2010.
In: Electric Power Engineering 2010 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4094-4. - S. 355-357

AFC142 Pípa, Marek: Photometrical Measurements by Means of Spectrometers.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC143 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Pokusná bioplynová stanica so suchou fermentáciou a KGJ. - , 2010.
In: Electric Power Engineering 2010 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4094-4. - S. 351-353

AFC144 Pípa, Marek - Beláň, Anton: Výbojové svetelené zdroje - zdroj energetického rušenia.
In: Konference ČK CIRED 2007 : Tábor, Czech Republic, 5.-7.11.2007. - Praha : ČK CIRED, 2007. - ISBN 978-80-254-0304-4. - CD-Rom

AFC145 Pípa, Marek - Kment, Attila - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Vývoj univerzálneho systému pre meranie prúdu na rôznych napäťových hladinách.
In: Konference ČK CIRED 2009 : Tábor, Czech Republic, 10.-11.11.2009. - Praha : ČK CIRED, 2009. - ISBN 978-80-254-5635-4. - CD-Rom

AFC146 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Zvyšovanie využitia primárnej energie v systémoch s kogeneračnými jednotkami.
In: Electric Power Engineering 2010 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4094-4. - s. 229-232

AFC147 Pípa, Marek - Krasňan, František - Mišovič, J.: Životnostné skúšky svetelných zdrojov : 6.mezinárodní konference Světlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 326-331

AFC148 Polonec, Ľubomír - Smitková, Miroslava: New Trends in Electricity Pricing Policy : 6.mezinárodní v?decká konference `Electric Power Engineering 2005`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 30.5.-1.6.2005.
In: Electric Power Engineering 2005 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic. 30.5.- 1.6. 2005. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005. - nestr.

AFC149 Polonec, Ľubomír - Janíček, František - Smitková, Miroslava: Optimizing the Economy of Renewables.
In: Power-Gen Europe : Madrid, Spain, 26.-28.6.2007. - , 2007. - CD-Rom

AFC150 Polonec, Ľubomír - Janíček, František - Smitková, Miroslava: The Impacts of Electricity Trade with Ukraine on the Wholesale Electricity Market in European Union.
In: Power-Gen Europe : Madrid, Spain, 26.-28.6.2007. - , 2007. - CD-Rom

AFC151 Reváková, Daniela - Nováková, Adriana - Polonec, Ľubomír: Direction and Tendencies in European Union Energy Sector.
In: Electric Power Engineering 2007 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.6.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-248-1391-2. - CD-Rom

AFC152 Reváková, Daniela - Polonec, Ľubomír: Effective Utilization of Distributed Energy Production.
In: Electric Power Engineering 2007 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.6.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-248-1391-2. - CD-Rom

AFC153 Reváková, Daniela - Polonec, Ľubomír - Smitková, Miroslava: Štrukturálne zmeny slovenskej elektroenergetiky a ich vplyv na prevádzku elektrizačnej sústavy.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P40 CD-Rom

AFC154 Reváková, Daniela - Polonec, Ľubomír: Uplatnenie decentralizovanej výroby elektrickej energie na liberalizovanom trhu s elektrinou.
In: Electric Power Engineering 2007 : International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.6.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - ISBN 978-80-248-1391-2. - CD-Rom

AFC155 Rusnák, Anton: Analýza merania a hodnotenia kolorimetrie oblohových typov. - , 2010.
In: LUMEN V4. 3. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Brno, ČR. 23- 25. 6. 2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2247-1. - CD-ROM

AFC156 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Analysis of Processes for Hydrogen Production.
In: Renewable Energy Sources : 2nd WSEAS/IASME International Conference. Corfu, Greece 26.-28.10.2008. - : WSEAS Press, 2008. - ISBN 978-960-474-015-4. - S. 246-249

AFC157 Smitková, Miroslava - Janíček, František - Riccardi, Juri: Comparison of Cycles for Hydrogen Production.
In: New Aspects of Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development : Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development. Algarve, Portugal, 11.-13.6.2008. - : WSEAS Press, 2008. - ISBN 978-960-6766-71-8. - S. 107-112

AFC158 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Evaluation of Selected Thermo-Chemical Water Splitting Cycles.
In: Electric Power Engineering 2008 : Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Brno, Czech Republic, 13.-15.5.2008. - Brno : Brno University of Technology, 2008. - ISBN 978-80-214-3650-3. - S. 43-45

AFC159 Smitková, Miroslava - Riccardi, Juri - Janíček, František: Integrated Analysis of Hydrogen Produstion Focused on Water Spliting Thermochemical Cycles.
In: Optimization Using Exergy-Based Methods and Computational Fluid Dynamics : International Conference. Berlin, Germany, 20.-23.10.2009. - Clausthal : Papierflieger Verlag, 2009. - ISBN 978-3-86948-050-3

AFC160 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Life Cycle Analysis of Processes for Hydrogen Production.
In: HYSYDAYS 2009. 3rd World Congress of Young Scientists on Hydrogen Energy Systems : Turin, Italy, 7.-9.10.2009. - Torino : GEA - Energy and Environment Group, 2009. - CD-Rom

AFC161 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Simulation and Optimization of Westinghouse Cycles.
In: Computational Methods and Intelligent Systems : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering. Sofia, Bulgaria, 2.-4.5.2008. - : WSEAS Press, 2008. - ISBN 978-960-6766-60-2. - CD-Rom

AFC162 Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír: The Opportunities of the Intensive Renewable Energy Sources Utilization.
In: Electric Power Engineering 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Brno, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Brno : Brno University of Technology, 2006. - S. 1-4

AFC163 Smitková, Miroslava - Janíček, František - Daruľa, Ivan: Towards Renewable Energy Sources. - , 2010.
In: Electric Power Engineering 2010 : Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 12.-14.5.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2010. - ISBN 978-80-214-4094-4. - S. 323-326

AFC164 Smola, Alfonz - Kropáč, Miroslav: Computer Aided Calculation of Reflectors for Linear Fluorescent Lamps : 6. internationales Forum f?r den lichttechnischen Nachwuchs, Arnstadt, Germany, 19.-21.9.2003.
In: Lux Junior 2003. Tagungsberichte : 6. internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, Arnstadt, Germany, 19.-21.9.2003. - Ilmenau : Technische Hochschule, 2003. - nestr.

AFC165 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Tabišová, Sandra: Der Einfluss der Dimmung auf die Lebensdauer der Lichtquellen : 15. Gemeinschaftsagung der lichttechnischen Gesellschaften der Niederlande, Deutschlands, ?sterreichs und der Schweiz, Maastricht, Netherlands, 22.-25.9.2002.
In: Licht 2002. Tagungsband : 15. Gemeinschaftsagung der lichttechnischen Gesellschaften der Niederlande, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Maastricht, Netherlands, 22.-25.9.2002. - Maastricht : B.v., 2002. - S. 421-427

AFC166 Smola, Alfonz: Energetická certifikácia budov a osvetlenie.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 231-233

AFC167 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter: Experience with Implementation of Energy Certification of Lighting in Slovakia. - , 2010.
In: LUMEN V4. 3. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Brno, ČR. 23- 25. 6. 2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2247-1. - CD-ROM

AFC168 Smola, Alfonz - Majerský, Michal: Iluminácia historického centra Bratislavy.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 194-199

AFC169 Smola, Alfonz: Iluminácia Hlavného námestia v Bratislave.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 234-237

AFC170 Smola, Alfonz - Bobok, Peter: Koncepcia iluminácie a verejného osvetlenia Bratislavy.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 29.9.-1.10.2009. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2009. - ISBN 978-80-248-2087-3. - S. 200-204

AFC171 Smola, Alfonz - Krasňan, František: Merania hygienických parametrov osvetlenia : Kurz osv?tlovací techniky XXII. Osv?tlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003.
In: Kurz osvětlovací techniky XXII : Osvětlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. - S. 65-69

AFC172 Smola, Alfonz: Moderná svetelná technika : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 32-37

AFC173 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz: Normalizované energetické hodnotenie potreby energie na osvetlenie budov a ich certifikácia.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVI : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 6.-8.10.2008. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008. - ISBN 978-80-248-1851-1. - S. 232-236

AFC174 Smola, Alfonz: Paarametre svetelných zdrojov a svietidiel pre ilumináciu pamiatkových objektov.
In: Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 19 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia,európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, Častá 17.-19.október 2007. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2008. - ISBN 978-80-89175-25-3. - S. 205-215

AFC175 Smola, Alfonz: Pokles svetelného toku pri stárnutí svetelných zdrojov.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC176 Smola, Alfonz: Pokles svetelného toku pri starnutí teplotných svetelných zdrojov.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVI : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 6.-8.10.2008. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008. - ISBN 978-80-248-1851-1. - S. 237-241

AFC177 Smola, Alfonz: Slávnostná iluminácia vybraných objektov v Trenčíne.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-Rom

AFC178 Smola, Alfonz: Slávnostná iluminácia vybraných objektov v Trenčíne.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 238-242

AFC179 Smola, Alfonz: Súčasné trendy v svetelných zdrojoch : Kurz osv?tlovací techniky XXIV. Osv?tlování v prostředí nov? zavád?ných norem a předpis?, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 10.-12.10.2005.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIV. Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů : Kouty na Desnou. ČR. 10.- 12. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2005. - S. 242-247

AFC180 Smola, Alfonz: Svetelné zdroje a svietidlá pre moderné osvetľovacie sústavy : Kurz osv?tlovací techniky XXIII, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 4.-6.10.2004.
In: Kurz osvětlovací techniky XXIII : Kouty na Desnou. ČR. 4.- 6. 10. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004. - S. 148-152

AFC181 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František: Vplyv stmievania na životnosť svetelných zdrojov : 5.mezinárodní konference `Sv?tlo 2002`, Brno, Czech Republic, 11.-13.6.2002.
In: Světlo 2002 = Light 2002 : Sborník přednášek 5. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 11.- 13.. June 2002. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - S. 195-198

AFC182 Smola, Alfonz - Krasňan, František - Gašparovský, Dionýz: Výskum psychologického a fyziologického oslnenia.
In: LUMEN V4. 2. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Szczyrk, Poland, 17.-19.9.2008. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. - CD-ROM

AFC183 Smola, Miroslav - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Chránenie vedení využitím digitálnych ochrán : International Scientific Conference `Electric Power Engineering 2004`, Brno, Czech Republic, 25.-26.5.2004.
In: Electric Power Engineering 2004 : International Scientific Conference. Brno, Czech Republic. 25.- 26. 5. 2004. - Brno : University of Technology, 2004. - S. 1-3

AFC184 Šandrik, Pavol - Vojtek, Martin - Kment, Attila: Automatické rozpoznávanie výbojovej činnosti : Mezinárodní konference `Diagnostika `05`, Nečtiny, Czech Republic, 6.-8.9.2005.
In: Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - S. 79-82

AFC185 Šimkovič, E. - Vojtek, Martin - Lelák, Jaroslav: Merací systém pre kvalitatívne posudzovanie výbojovej činnosti v elektrickej izolácii : Mezinárodní konference `Diagnostika `05`, Nečtiny, Czech Republic, 6.-8.9.2005.
In: Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - S. 83-86

AFC186 Šimončičová, Jarmila: Racionalizácia spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení : 6.mezinárodní konference Sv?tlo 2004, Brno, Czech Republic, 22.-24.6.2004.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 112-117

AFC187 Tabišová, Sandra - Rusnák, Anton: Lebensdauer der LED und deren Eigenschaften in extremen Verhältnissen.
In: Lux Junior 2007. Tagungsband Proceedings : 8.Forum für den lichttechnischen Nachwuchs. Dörnfeld bei Ilmenau, Germany, 21.-23.9.2007. - Ilmenau : TU, 2007. - CD-Rom

AFC188 Tabišová, Sandra: LED a ich životnosť.
In: Světlo 2007 : Národní konference s medzinárodní účastí Výstava světelné techniky, Ostrava, Czech Republik, 10.-12.9.2007. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1579-4. - S. 268-273

AFC189 Tabišová, Sandra: LED Lamp for Public Lighting.
In: LUMEN V4. 1. konference Vyšegrádských zemí pro osvětlení : Proceedings. Balatonfüred, Hungary, 28.-29.9.2006. - Budapest, 2006. - CD-Rom

AFC190 Tabišová, Sandra: LED svietidlo na osvetľovanie komunikácíí.
In: Kurz osvětlovací techniky XXV : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 16.-18.10.2006. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2006. - ISBN 80-248-1178-2. - S. 268-274

AFC191 Turanský, Ľubomír - Šandrik, Pavol - Ondrejka, Vladimír: Odhad geometrickej kapacity izolačného systému : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003.
In: Diagnostika `03 : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003. - Plzeň : ZČU, 2003. - S. 152-155

AFC192 Turanský, Ľubomír - Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol: Výpočet geometrickej kapacity statorového vinutia : ezinárodní konference `Diagnostika `05`, Nečtiny, Czech Republic, 6.-8.9.2005.
In: Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - S. 87-89

AFC193 Veselovský, Ján - Kropáč, Miroslav - Šimončičová, Jarmila: Počítačový návrh reflektorov pre akcentačné svietidlá : Kurz osv?tlovací techniky XXII. Osv?tlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003.
In: Kurz osvětlovací techniky XXII : Osvětlování kanceláří, zdravotnických a školských zařízení, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 23.-24.9.2003. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2003. - S. 148-153

AFC194 Vojtek, Martin - Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol - Šimkovič, E.: Rozbor možnosti automatického rozpoznávania výbojovej činnosti : Mezinárodní konference `Diagnostika `05`, Nečtiny, Czech Republic, 6.-8.9.2005.
In: Diagnostika '05 : Mezinárodní konference : Nečtiny, ČR, 6.- 8. 9. 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - S. 94-97

AFC195 Zlatovský, Ján - Šandrik, Pavol: Posúdenie možnosti prepočtu súčtového náboja čiastkových výbojov na prúd čiastkových výbojov : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003.
In: Diagnostika `03 : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003. - Plzeň : ZČU, 2003. - S. 71-74


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 263


AFD1 Antol, Ladislav: Photovoltaic systems : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - S. 52-54

AFD2 Arnold, Peter: Experimental Workplace for Analysis of Partial Discharges.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD3 Beláň, Anton - Janiga, Peter: Kvalita elektrickej energie vo svetelnotechnických inštaláciách.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 88-100

AFD4 Beláň, Anton - Sekaj, Ivan - Valo, J.: Optimalizácia napätí v elektrizačnej sústave pomocou genetických algoritmov : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD5 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Vplyv prevádzky generátora v podbudení na vlastnú spotrebu bloku jadrovej elektrárne : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 12-14

AFD6 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František - Smola, Miroslav: Zemná rotorová ochrana generátora so statickou budiacou sústavou : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD7 Bisták, Pavol - Šimunek, Peter: WebLAB - Remote Laboratories Administration System : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 285-289

AFD8 Boháč, Milan - Vojtek, Martin: Energy Strategy and Situation in Energy Sector : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004.
In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - S. 477-480

AFD9 Boháč, Milan - Kováčová, Rita: Reliability Analysis of Category II Essential Power Supply for the V1-NPP after Reconstruction : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD10 Boháč, Milan - Daruľa, Ivan - Cabala, M.: Reliability Analysis of Solar Photovoltaic Power System in Riscspectrum PSA : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD11 Boháč, Milan - Nováková, Adriana - Tekerová, Lucia: Risk Assessment in Riskspectrum : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 118-121

AFD12 Cabala, M. - Boháč, Milan: Hodnotenie podmienok a okolností stability sústav pre stanovenie miery rizika výskytu BLACKOUT-u : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD13 Causevski, Anton - Minovski, Dragan - Janíček, František - Krondiak, Emil: Development of Power Generation System in Macedonia with the Environmental Impacts.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD14 Causevski, Anton - Minovski, Dragan - Janíček, František - Krondiak, Emil: Operation of Hydro and Thermal Power Plants in a Complex Power System.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-ROM

AFD15 Cintula, Boris - Beláň, Anton: Riadené spínanie výkonových vypínačov.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD16 Čauševski, Anton - Nikolova, Sofija - Janíček, František - Minovski, Dragan: Modeling the Reversible Hydro-Power Plant in a Power System.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD17 Daruľa, Ivan - Pípa, Marek: Environmental Aspects of Wind Power Plants.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - CD-Rom

AFD18 Daruľa, Ivan - Buček, Peter: Kombinovaná výroba elektrickej a tepelnej energie.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD19 Daruľa, Ivan - Kubica, Juraj - Ľudvík, Ján - Smitková, Miroslava: Palivové články.
In: Racionalizácia rozvodu a spotreby elektrickej energie v budovách : Zborník z konferencie. Bratislava, SR. 6.4.2006. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - ISBN 80-969403-1-7. - S. 67-75

AFD20 Darula, Stanislav - Krasňan, Marek: Možnosti využitia svetlovodov na denné osvetlenie budov.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD21 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Blackout in the Power System.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD22 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Factors Affecting the Length of Critical Clearing Time.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Control of Power Systems : 9th International Scientific Conference CPS. Tatranské Matliare, SR, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-25-0, CD-Rom

AFD23 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Harmonic Distortion Produced by Synchronous Generators.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 432-439

AFD24 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Smola, Miroslav: Monitoring of Electric Power Quality in Administrative Building : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD25 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton - Mucha, Martin: Simulation of Switching Overvoltages in ATP.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 371-375

AFD26 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Sources of Energy Interference in Administrative Building. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD27 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Steady-State Stability Examination in Part of Power System Using REI-net.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008 (2008). - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-ROM

AFD28 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: The Power System Steady-State Stability Analysis.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-ROM

AFD29 Fecko, Štefan - Šulc, Igor: Bezpečnosť slovenskej elektroenergetickej sústavy.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD30 Fecko, Štefan - Boháč, Milan: Energetické zdroje sveta : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD31 Fecko, Štefan - Boháč, Milan: Kompaktné vedenia : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD32 Ferenc, Milan - Kovács, Zoltán - Rapšík, Miroslav - Krondiak, Emil - Smitková, Miroslava: Optimizing Preventive Maintenance of Power Assemblies.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD33 Ferenc, Milan - Kovács, Zoltán - Rapšík, Miroslav - Krondiak, Emil - Poljovka, Peter - Smitková, Miroslava: Reliability Theory and Its Application to Maintenance.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD34 Gašparovský, Dionýz: Audity verejného osvetlenia v slovenských mestách a obciach : 14. medzinárodná , Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 139-145

AFD35 Gašparovský, Dionýz - Onaygil, Sermin: Comparative Analysis of Computer Programs for Roadlighting Calculations.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 426-432

AFD36 Gašparovský, Dionýz: Dotazníkový prieskum verejného osvetlenia vo svete, v EÚ a na Slovensku.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 101-106

AFD37 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Janiga, Peter - Lieskovská, Linda: Implementácia energetickej certifikácie osvetlenia v praxi.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 224-234

AFD38 Gašparovský, Dionýz: Národná metodika výpočtu spotreby energie pri hodnotení energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 15-30

AFD39 Gašparovský, Dionýz - Bagačka, Radovan - Janiga, Peter: Návrh algoritmizácie a štandardného kódu pre výpočet verejného osvetlenia.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 210-215

AFD40 Gašparovský, Dionýz: Predpokladaný postup pri stanovení ukazovateľov energetickej hospodárnosti osvetlenia budov.
In: Obnova budov a ich energetická certifikácia : Odborný seminár. Banská Bystrica,3.5.2006. - Bratislava : KONGRES management, 2006. - ISBN 80-969365-6-5. - S. 60-63

AFD41 Gašparovský, Dionýz: Predpokladaný postup pri stanovení ukazovateľov energetickej hospodárnosti osvetlenia budov.
In: Energetická certifikácia ako výsledok energetického hodnotenia budov : Bratislava, Slovak Republic, 5.4.2006. - Bratislava : Slovenská energetická agentúra, 2006. - S. 71-74

AFD42 Gašparovský, Dionýz: Predpokladaný postup pri stanovení ukazovateľov energetickej hospodárnosti osvetlenia budov.
In: Energetická certifikácia ako základ hodnotenia energetickej hospodárnosti budov : Zborník referátov z 13. konferencie, Bratislava, Slovenská republika, 5.4.2006. - Bratislava : VKC Intenzíva, 2006. - ISBN 80-969243-4-6. - S. 71-74

AFD43 Gašparovský, Dionýz: Procedurálne postupy pri stanovení tried osvetlenia v súlade s novou normou STN EN 13201 : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 136-146

AFD44 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Racionálne osvetlenie kancelárií a administratívnych priestorov.
In: Racionalizácia rozvodu a spotreby elektrickej energie v budovách : Zborník z konferencie. Bratislava, SR. 6.4.2006. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - ISBN 80-969403-1-7. - S. 20-27

AFD45 Gašparovský, Dionýz - Erkin, Emre: Software Support Tool Lighting Energy Calculation in the Framework of Energy Certification of Buildigs.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 216-223

AFD46 Gašparovský, Dionýz - Lieskovská, Linda - Janiga, Peter - Pomothy, László: State-of-the-Art of the Lighting of Schools and Educational Buildings in Slovakia.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 235-250

AFD47 Gašparovský, Dionýz - Kiss, M. - Pípa, Marek: Svetelnotechnické a elektrické parametre predradníka ECOLUM pre svietidlá verejného osvetlenia : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 79-86

AFD48 Gašparovský, Dionýz: Výpočet a charakteristiky difúzorov svietidiel : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 278-284

AFD49 Havran, Ignác - Šulc, Igor - Šedivý, Juraj: Energetický podnik v modeli trhu s elektrinou.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD50 Hlaváč, P. - Poljovka, Peter - Daruľa, Ivan: Probabilistic Approach for Analysis of Power System Reliability.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD51 Hlaváč, P. - Kováčová, Rita - Janíček, František: PSA for the 400 kV Grid.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD52 Hlaváč, P. - Kovács, Zoltán - Rýdzi, S. - Janíček, František: Risk Monitor for the 400 kV Grid. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-ROM

AFD53 Hlocká, Miroslava: Public Lighting Energy Analyses : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - S. 49-51

AFD54 Hoang, H.T. - Gašparovský, Dionýz: Analysis of the Market with Compact Fluorescent Lamps : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 50-59

AFD55 Jahnátek, Ľubomír - Janíček, František - Smitková, Miroslava - Kubica, Juraj: Research Infrastructure for Renewables in Slovakia.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD56 Jahnátek, Ľubomír - Michalík, Ján - Janíček, František: Topológia výkonov a nákladov na elektrickú energiu v elektrizačnej sústave.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD57 Janíček, František - Murín, Justín - Kutiš, Vladimír - Lelák, Jaroslav - Harsányi, Ladislav - Hüttner, Ľudovít - Valent, Ferdinand - Jurčacko, Ľudovít: Analytická, numerická a experimentálna analýza oteplenia zapuzdrených vodičov : Odborný seminár pri príležitosti 40.výročia vzniku Katedry mechaniky `Mechanika v elektrotechnike`, Bratislava, Slovak Republic, 5.9.2002.
In: Mechanika v elektrotechnike. Odborný seminár pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry mechaniky : Bratislava, 5. Sept. 2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - ISBN 80-227-1751-7. - S. 12-30

AFD58 Janíček, František - Mucha, Martin: Automatic Monitoring of Ice Formation in Slovak Republic.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD59 Janíček, František - Poljovka, Peter: Cable Manufacturing Process Capability.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - S. 173-176

AFD60 Janíček, František - Mucha, Martin - Česnek, Karol - Kováčik, Jozef: Controlled Switching of the T402 Transformer in the Križovany 400kV Substation.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - S. 153-172

AFD61 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Špok, Marek - Kovaľ, Mikuláš: Controlled Switching with Surge Limiter and Without Surge Limiter Modelled by ATP Software. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-ROM

AFD62 Janíček, František - Murín, Justín - Kollár, Mojmír: Electromagnetic and Temperature Field of High Power Hollow-Coaxial Conductor : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements `02`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - S. 36

AFD63 Janíček, František - Murín, Justín - Kutiš, Vladimír - Horník, Vladimír - Ferenc, Miroslav: Energetická bilancia akumulátorových batérií v JE V2 : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD64 Janíček, František - Minovski, Dragan - Šulc, Igor - Čauševski, Anton: Impact from Wind Power Plants on the Electric Power System in the Republic of Macedonia.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD65 Janíček, František - Beláň, Anton - Murín, Justín - Lelák, Jaroslav: Load Conditions and Evaluation of the Rise of Temperature in an Enclosed Conductor : 11. medzinárodná konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003.
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr.

AFD66 Janíček, František - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor - Špok, Marek: Má Slovensko a Česká republika rovnaký model trhu s elektrinou?
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD67 Janíček, František - Ferenc, Milan - Kovács, Zoltán - Mucha, Martin: Maintenance Optimization of the Electric Power System.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - S. 147-152

AFD68 Janíček, František - Ferenc, Milan - Kovács, Zoltán - Mucha, Martin: Optimization Principles of Preventive Maintenance.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 651-654

AFD69 Janíček, František: Our Aim is to Enhance Project-Based Activities and e-Learing.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 7-8

AFD70 Janíček, František - Murín, Justín - Lelák, Jaroslav - Harsányi, Zoltán: Overenie oteplenia zapuzdrených vodičov vlastnej spotreby jadrovej elektrárne : Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom a potravinárskom priemysle, Bratislava, Slovak Republic, 15.-17.10.2002.
In: Prevádzková spoľahlivosť výrobných zariadení v chemickom a potravinárskom priemysle / konf.(heslo) 7. Medzinárodná konferencia. Bratislava, Slovensko, 15.-17.október 2002. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2002. - ISBN 80-968011-7-1. - nestr.

AFD71 Janíček, František - Murín, Justín - Harszanyi, Zoltán - Kutiš, Vladimír: Porovnávacie výpočty oteplenia 2.5 kA a 4 kA zapuzdreného vodiča : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 18-19

AFD72 Janíček, František - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor: Pôsobenie organizátora trhu s elektrinou na Slovensku. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-ROM

AFD73 Janíček, František - Pecho, František: Prospects of Connecting Biogas Energy Facilities in Loaded Distribution Networks.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD74 Janíček, František - Hlaváč, P. - Krondiak, Emil: Risk Monitoring to Reduce the Transmission Grid Vulnerability.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD75 Janíček, František - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Selected Problems of Turbogenerators Protection : 11. medzinárodná konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003.
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr.

AFD76 Janíček, František - Mucha, Martin - Poljovka, Peter: Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 573-577

AFD77 Janíček, František - Breza, Juraj - Murgaš, Ján - Reváková, Daniela - Šimunek, Peter: Technologické predvídanie v trvalo udržateľnom rozvoji elektroenergetiky : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD78 Janíček, František - Murín, Justín - Lelák, Jaroslav - Kutiš, Vladimír: The NPP Mochovce Supplying - Verification of the Temperature Rise of Enclosed Conductors : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD79 Janíček, František: Trendy vývoja energetiky vo svete : Seminár SNUS a SJF o otázkach elektroenergetiky, Bratislava, Slovak Republic, 6.11.2003.
In: Seminár SNUS a SJF o otázkach elektroenergetiky : Bratislava, Slovak Republic, 6.11.2003. - Bratislava : SNUS, 2003. - S. 1-18

AFD80 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Ferenc, Miroslav - Vančo, K.: Vyvedenie výkonu JE Mochovce 3,4 bloku : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD81 Janíček, František - Vlnka, Ján: Vývoj elektrotechnického vzdelávania po zániku Banskej akadémie.
In: K dejinám elektrotechniky na Slovensku : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, 28.-29.6.2007. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. - ISBN 978-80-228-1762-2. - S. 77-85

AFD82 Janíček, František - Poljovka, Peter: Zabezpečenie kvality výroby káblov.
In: Bezpečnosť. Kvalita. Spoľahlivosť : 3. medzinárodná vedecká konferencia. Košice, Slovak Republic, 2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-828-0. - CD-Rom

AFD83 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Analýza sietí verejného osvetlenia z pohľadu elektrických parametrov. - , 2010.
In: Konference ČK CIRED 2010 : Gabčíkovo, Slovak Republic. 27.- 28.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - CD-ROM

AFD84 Janiga, Peter: Elektrické parametre predradných prístrojov pre verejné osvetnenie pri zmene napätia.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 7. celoštátna konferencia. Bratislava, 14.- 15.5.2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2008. - CD-ROM

AFD85 Janiga, Peter - Gašparovský, Dionýz: Meranie elektrických parametrov v sieťach verejného osvetlenia. - , 2010.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVIII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 11.- 13.10.2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2307-2. - S. 41-44

AFD86 Janiga, Peter: Power Quality in Public Lighting Networks.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD87 Janiga, Peter: Program for Calculation of the Behaviour of Power Systems uring Short-Circuit.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD88 Janiga, Peter: Quality of Electrical Energy in Lighting Circuits of Electrical Installations.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 420-425

AFD89 Janiga, Peter: Vplyv kvality napájacieho napätia na kvalitu elektrickej energie v sieti verejného osvetlenia. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD90 Janiga, Peter: Využívanie GPS mapovania pri spracovaní pasportov verejného osvetlenia.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 151-155

AFD91 Janiga, Peter - Beláň, Anton - Pípa, Marek: Zmena elektrických parametrov predradených prístrojov pre verejné osvetlenie pri zmene napätia.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD92 Kment, Attila - Pípa, Marek - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Delopment of Portable System for Accurate Measurement of Current on HV Distribution Lines. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD93 Kment, Attila - Pípa, Marek: Koordinácia izolácie bezkontaktného vn meracieho systému prúdu.
In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 18th International Conference DISEE 2010. Demänovská Dolina, Slovak Republic, 22.-24.9.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3366-3. - S. 186-189

AFD94 Kment, Attila - Pípa, Marek: Measurement of Upper Harmonics in High Voltage Test Circuts. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD95 Kment, Attila - Lelák, Jaroslav - Váry, Michal: Meranie a vyhodnotenie prejavov výbojovej činnosti na vysokonapäťovom kábli so spojkou.
In: Elektroenergetika 2009 : 5th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 23.-25.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0237-9. - S. 252-254

AFD96 Kment, Attila - Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol: Simulation of Partial Discharges.
In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 16. medzinárodná konferencia DISEE 2006. Častá-Píla, SK. 12.-14.9.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2470-X. - S. 105-108

AFD97 Kment, Attila: Simulation of Partial Discharges in High-Voltage Insulation Systems.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom

AFD98 Kment, Attila - Vojtek, Martin - Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol: Význam rozpoznávania výbojovej činnosti izolačných systémov.
In: 70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : Nimnica, 25.-26.4.2006. - Trenčín : Slovenská energetická vedeckotechnická spoločnosť, 2006. - S. 31-32

AFD99 Kment, Attila - Pípa, Marek: Workplace for Testing of Personal Protective Equipment According to Current Standards. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD100 Kolárik, Ján - Kovaľ, Peter - Liška, Martin: A Review of Sun-Tracking Methods.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD101 Kolárik, Ján - Liška, Martin - Kovaľ, Peter: Prehľad systémov natáčania za slnkom.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-Rom

AFD102 Kovács, Zoltán - Janíček, František: Human Reliability Analysis in Power Engineering.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD103 Kováčik, Jozef: Monitoring neštandardných javov v napäťových systémoch rozvodní ES SR.
In: Elektroenergetika 2009 : 5th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 23.-25.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0237-9. - S. 236-238

AFD104 Kováčik, Jozef: Monitoring neštandardných javov v napäťových systémoch rozvodní ES SR.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD105 Kováčik, Jozef: Prevádzkové skúsenosti s on-line monitorovacími systémami výkonových transformátorov.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD106 Kovaľ, Peter - Liška, Martin - Kolárik, Ján: The Influence of Harmonics on Ground-Fault Current.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD107 Koza, Miroslav - Pípa, Marek: Návrh experimentálnej elektrárne na báze Savoniovho rotora.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD108 Krasňan, František: Compatibility of Methods for Evaluation of Glare : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - S. 46-48

AFD109 Krasňan, František: Hodnotenie oslnenia v teórii a praxi.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 71-77

AFD110 Krasňan, František: Inštalácie núdzového osvetlenia.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 107-112

AFD111 Krasňan, František: Meranie svetelnotechnických parametrov svietidiel v akreditovanej skúšobni s využitím počítačom riadeného goniofotometra.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 406-414

AFD112 Krasňan, František: Metóda superpozície pre určovanie indexu oslnenia UGR : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 208-212

AFD113 Krasňan, František - Pípa, Marek: Návrh digitálneho goniofatametra : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 267-271

AFD114 Krasňan, František: Návrh iluminácie Csákyho paláca v Bratislave.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 138-145

AFD115 Krasňan, František - Krasňan, Marek: Návrh programu pre riadenie goniofotometra.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 380-389

AFD116 Krasňan, František: Oslnenie v doprave a jeho vplyv na reakčný čas vodiča.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 124-131

AFD117 Krasňan, František - Daruľa, Ivan: Príspevok k výpočtu osvetlenosti pod tubusovým svetlovodom.
In: Budovy a prostredie 2008 Trvalo udržateľná výstavba : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Bratislava, 11.11.2008. - Bratislava : STU, 2008. - ISBN 78-80-227-2981-9. - S. 52-56

AFD118 Krasňan, František: Racionalizácia spotreby elektrickej energie v osvetľovaní.
In: Racionalizácia rozvodu a spotreby elektrickej energie v budovách : Zborník z konferencie. Bratislava, SR. 6.4.2006. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - ISBN 80-969403-1-7. - S. 59-66

AFD119 Krasňan, František: Výskum exteriérového oslnenia.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 415-417

AFD120 Krasňan, Marek: Daylight as a Fundamental Substance for Humans.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD121 Krasňan, Marek - Smola, Alfonz: Difúzory svetlovodov a skúmanie ich smerových charakteristík. - , 2010.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVIII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 11.- 13.10.2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2307-2. - S. 64-68

AFD122 Krasňan, Marek: Lightguides - Measuring the Transmission and Refraction of Light through the Diffuser.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD123 Krasňan, Marek: Meranie optických vlastností svetlovodov.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 252-257

AFD124 Krasňan, Marek - Slušný, Dominik: Oslnenie v doprave.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD125 Krasňan, Marek: Possibility of Calculating the Illuminance under the Tubular Light.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD126 Krasňan, Marek: Svetlovody a perspektívy ich využitia.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 258-263

AFD127 Kratochvíl, Kratochvíl - Kubica, Juraj - Pípa, Marek: Skúsenosti z doterajšej prevádzky kogeneračnej jednotky PETRA 250 C, inštalovanej v UZ Gabčíkovo.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD128 Kropáč, Miroslav: Mechanical and Light-Technical Analysis of Reflectors : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004.
In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - S. 525-529

AFD129 Kropáč, Miroslav: Methods for Reflector Designing : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 17-19

AFD130 Kropáč, Miroslav - Murín, Justín: Výpočet svetelného poľa pomocou počítačových metód mechaniky : International Scientific Conference `Applied Mechanics 2004`, Kočovce, Slovak Republic, 22.-25.3.2004.
In: Applied Mechanics 2004 : 6th International scientific conference. Kočovce, Slovak Republic. 22.- 25. March 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2030-5. - S. 145-150

AFD131 Krucina, Michal - Pípa, Marek: Vyvedenie výkonu z malých elektroenergetických zdrojov.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD132 Kubala, Milan - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor - Špok, Marek: Establishment of a Local Power Distribution System under Slovak Energy Legislation.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD133 Kubala, Milan - Šedivý, Juraj - Šulc, Igor - Špok, Marek: Local Power Distribution System and Slovak Energy Legislation.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD134 Kubica, Juraj: Biomasa v porovnaní s ďalšími obnoviteľnými zdrojmi na Slovensku.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 238-246

AFD135 Kubica, Juraj - Minovski, Dragan: Comparison of Small Hydro Power in Macedonia and Slovakia.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD136 Kubica, Juraj - Pípa, Marek: Hydrogen as a by-Product of Biobutanol Production.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD137 Kubica, Juraj: Project of Agricultural Biomas Utilization for Energy Production in Siladice Village.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD138 Kubica, Juraj - Janíček, František - Gaduš, Ján: Project of Agricultural Biomass Utilization for Energy Production in Siladice Village.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - CD-Rom

AFD139 Kubica, Juraj - Pípa, Marek: Využitie odpadového tepla z kogenerácie na zvýšenie podielu vyrábanej elektrickej energie pomocou organického Rankinovho cyklu.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD140 Lelák, Jaroslav - Beláň, Anton - Ďurman, Vladimír - Packa, Juraj - Váry, Michal: Measurement of Magnetic Losses of Fittings for Overhead Transmission Lines : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD141 Lelák, Jaroslav - Kment, Attila - Váry, Michal: Porovnanie prejavov čiastkových výbojov na vysokonapäťovom kábli so spojkou pomocou vysokonapäťových meraní.
In: Elektroenergetika 2009 : 5th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 23.-25.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0237-9. - S. 255-256

AFD142 Liška, Martin: Možnosti predikcie fotovoltických elektrární. - , 2010.
In: Konference ČK CIRED 2010 : Gabčíkovo, Slovak Republic. 27.- 28.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - CD-ROM

AFD143 Liška, Martin: Proposal of Gradual Controller Static Compensator of Reactive Power.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD144 Liška, Martin: Solving the Transients Event In Electric Circuits Using a Mathematical Model of Differential Equations.
In: Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010. - Bratislava : RT Systems, 2010. - ISBN 978-80-970519-0-7. - CD-Rom

AFD145 Liška, Martin - Kovaľ, Peter - Kolárik, Ján: The Influence of Harmonics on Step Votage in Ground Faults. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD146 Mácha, Marek - Tabišová, Sandra: Závislosť svetelného toku žiariviek od dĺžky napájacích vodičov.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD147 Masaryk, Michal - Pípa, Marek: Utilization of Fly Wheels in Power Engineering.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, [2]

AFD148 Michálek, Vladimír - Janiga, Peter (ved. práce): Možné spôsoby znižovania vplyvu zhoršenej kvality elektrickej energie v sieťach verejného osvetlenia.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD149 Minovski, Dragan - Janíček, František - Causevski, Anton - Nikolova, Sofija: Hydro Energy Potencial in Republic of Madedonia and Integration of New Hydro Power Plants in Macedonian Electric Power System. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-Rom

AFD150 Minovski, Dragan: Macedónska republika - elektroenergeticky závislá krajina.
In: ERIN 2008. Education, Research, Innovation : 2. medzinárodná konferencia mladých výskumníkov a doktorandov. Bratislava, 23.-24.4. 2008. - Zborník abstraktov. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2849-2. - nestr.

AFD151 Minovski, Dragan - Šulc, Igor: Renewable Energy Sources and Their Impact on the Electric Power System in the Republic of Macedonia.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD152 Mucha, Martin - Janíček, František - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Analysis of Transformer Ground Container Relay Trip : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD153 Mucha, Martin: Digital Protection Relays in Distribution Network : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 128-130

AFD154 Mucha, Martin - Janíček, František - Kováčik, Jozef - Česnek, Karol: Verification of Correct Source Arrester Design and Position in Feeder of Line V044 Križovany.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD155 Nováková, Adriana: Pravdepodobnostná analýza bezpečnosti elektrizačnej sústavy.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - S. 274-281

AFD156 Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol: Analýza prúdu tečúceho izolačným systémom elektrických točivých strojov : 14th International Conference on Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering, Častá, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 14. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2002. Častá-Píla, SK. 11.- 13. Sept. 2002. - Bratislava : Reproprint, 2002. - ISBN 80-227-1758-4. - S. 197-200

AFD157 Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír - Vojtek, Martin - Šandrik, Pavol: Aproximácia ustálenej zložky nabíjacieho prúdu vysokonapäťového izolačného systému : 15th International Conference `Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering`, Častá-Píla, Slovak Republic, 8.-10.9.2004.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2110-7. - S. 119-122

AFD158 Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír - Kment, Attila: Dielektrická spektroskopia v časovej a frekvenčnej oblasti.
In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 16. medzinárodná konferencia DISEE 2006. Častá-Píla, SK. 12.-14.9.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2470-X. - S. 220-223

AFD159 Ondrejka, Vladimír: Mathematical Model of Temperature Dependences of the Dielectric Characteristics of Insulation Systems : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 98-100

AFD160 Ondrejka, Vladimír - Kment, Attila - Vojtek, Martin - Šandrik, Pavol: Meranie frekvenčných závislostí dielektrických paramentrov izolačných systémov.
In: 70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : Nimnica, 25.-26.4.2006. - Trenčín : Slovenská energetická vedeckotechnická spoločnosť, 2006. - S. 33-34

AFD161 Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír: The Effect of Moisture on Proportional Substitution Conductive Parts in the Stator Winding : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003.
In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - S. 23-25

AFD162 Paulech, Juraj - Beláň, Anton: Vplyv prostredia na meranie elektrického poľa kapacitnou sondou.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD163 Pavučok, Jozef - Pípa, Marek (ved. práce): Vykurovanie tepelným čerpadlom.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD164 Petrgál, Matej - Šedivý, Juraj (ved. práce): Rozdelenie informačných systémov v Elektroenergetike.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD165 Pípa, Marek: Automatisation of Luminous Intensity Distribution Measurements : 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Žilina, Slovak Republic, 17.-19.6.2005.
In: TRANSCOM 2005. Proceedings. Section 5. Electrical and Electronic Engineering : 6-th European Conference of Young Resaerch and Science Workers in Transport and Telecommunications : Žilina, Slovak Republik. 27.- 29. June 2005. - Žilina : Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-120-2. - S. 23-26

AFD166 Pípa, Marek: Automatisation of Measurements of Luminous Intensity Distribution Curves : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 87-90

AFD167 Pípa, Marek - Popík, Rastislav: Automatizácia svetelnotechnických meraní a nová norma STN EN 13032 : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Světlo 2004 = Light 2004 : Sborník přednášek 6. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 22.- 24. June 2004. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - ISBN 80-238-8928-1. - S. 339-346

AFD168 Pípa, Marek: Calibration of Spectrometer for Measurement of Photopic and Scotopic Luminous Flux.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 177-180

AFD169 Pípa, Marek: Correction of Spectral Error of Photometers in Measurements of Luminous Flux and Luminaire Efficiency.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 198-201

AFD170 Pípa, Marek: Dimming of Light Sources versus Regulation of Power Consumption.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 188-192

AFD171 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František - Timár, Pavel: Dry Fermentation for Production of Electric Energy at STU in Bratislava. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-ROM

AFD172 Pípa, Marek: Fotometre budúcnosti pre merania svetelných tokov a účinností svietidiel.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD173 Pípa, Marek - Janiga, Peter: Harmonical Spectrum of Power Disturbation of Dimmed Ballasts.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 181-187

AFD174 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Improving the Efficiency of Primary Energy Utilization in Systems with Cogeneration Units. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-Rom

AFD175 Pípa, Marek - Beláň, Anton: Influence of Power Source by KVG and EVG.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 132-135

AFD176 Pípa, Marek: Influence of Shape of Luminous Intensity Distributions to Errors of Luminous Flux Measurement Methods.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 193-197

AFD177 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Laboratory for Education of Renewable Energy Sources on FEI SUT in Bratislava. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-Rom

AFD178 Pípa, Marek - Kment, Attila: Meranie na vysokonapatovych kompozitnych izolatoroch z prevadzky.
In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 18th International Conference DISEE 2010. Demänovská Dolina, Slovak Republic, 22.-24.9.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3366-3. - S. 190-193

AFD179 Pípa, Marek - Kment, Attila: Modeling of Operational Conditions for Development of an Automated Measuring System.
In: Elektroenergetika 2009 : 5th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 23.-25.9.2009. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - ISBN 978-80-553-0237-9. - S. 239-241

AFD180 Pípa, Marek - Krasňan, František: Návrh automatizovaného zrkadlového goniofotometra.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD181 Pípa, Marek - Kubica, Juraj: Pumping Water Micro-Power-Plant for Education Purposes.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - CD-Rom

AFD182 Pípa, Marek: Racionalizácia spotreby elektrickej energie riadením osvetlenia.
In: Racionalizácia rozvodu a spotreby elektrickej energie v budovách : Zborník z konferencie. Bratislava, SR. 6.4.2006. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - ISBN 80-969403-1-7. - S. 32-39

AFD183 Pípa, Marek - Krasňan, František: Regulátory verejného osvetlenia na báze programovateľných logických relé a automatov : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 358-362

AFD184 Pípa, Marek: Spectral-Photometrical Measurements.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD185 Pípa, Marek: Spektrálna chyba fotometrov v meraniach svetelných tokov a účinnosti svietidiel a jej korekcia.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD186 Pípa, Marek: Tvar plochy svietivosti a chyby metód merania svetelného toku s nimi súvisiace.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD187 Pípa, Marek - Krasňan, František: Verification of Light Technical Project of Computer Schoolroom.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 390-393

AFD188 Pípa, Marek - Krasňan, František - Gašparovský, Dionýz: Vplyv hromadného nasadenia kompaktných žiariviek na kvalitu siete : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 117-121

AFD189 Pípa, Marek - Beláň, Anton: Výbojové svetelné zdroje ako zdroj energetického rušenia.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 137-142

AFD190 Pípa, Marek - Kubica, Juraj: Výroba bioplynu metódou suchej fermentácie biomasy.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD191 Pohánka, Jozef: Technical and Economic Evaluation of Power System Development : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - S. 44-45

AFD192 Polonec, Ľubomír - Smitková, Miroslava: Electricity Princip with Focusing to the Sustainable Development : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD193 Puškel, Peter - Eleschová, Žaneta: Simulovanie dovolenej hranice elektrického poľa pre zamestnancov.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD194 Rapšík, Miroslav - Janíček, František - Altus, Juraj: Liberalization of Electricity Market in SR.
In: Elektroenergetika 2007 : 4th International Scientific Symposium. Stará Lesná, Slovak Republic, 19.-21.9.2007. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2007. - ISBN 978-80-8073-844-0. - S. 526-529

AFD195 Revák, Miroslav - Reváková, Daniela (ved. práce): Zvyšovanie prenosovej schopnosti vonkajších elektrických vedení.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD196 Reváková, Daniela - Turabekov, Askar: Control Functional Block Diagram Hydraulic Unit of Pump Stations and Mathematical Regimes Modeling of Their Works.
In: CO-MAT-TECH 2007 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-032-2. - CD-Rom

AFD197 Reváková, Daniela - Turabekov, Askar: Maintenance Support Services by Hydroelectric Power Plants.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD198 Reváková, Daniela - Rumpel, Martin: Odhad svorkového výkonu vodných elektrární Vážskej kaskády.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD199 Reváková, Daniela - Nováková, Adriana - Polonec, Ľubomír: Smerovanie a trendy energetického sektora v Európe.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 6. celoštátna konferencia. Bratislava, 20.-21.6.2007 (2007). - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie. - ISBN 978-80-968011-9-0. - S. 163-171

AFD200 Reváková, Daniela - Bindzár, Miroslav - Samaš, Juraj: Zvyšovanie prenosovej schopnosti jestvujúcich vedení.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-ROM

AFD201 Rusnák, Anton: Farba oblohy nielen ako fyziologický vnem. - , 2010.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVIII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 11.- 13.10.2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2307-2. - S. 151-154

AFD202 Rusnák, Anton: Measurement of the Colorimetric Parameters of Sky Types.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD203 Rusnák, Anton - Krasňan, František: Skúmanie parametrov LED.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 132-137

AFD204 Smitková, Miroslava: Analysis of Processes for Hydrogen Production.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD205 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Comparison of Selected Thermo-Chemical Water Splitting Cycles.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD206 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Life Cycle Analysis of Water Splitting Thermochemical Cycles. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-Rom

AFD207 Smitková, Miroslava: Možnosti rozvoja malých vodných elektrární v podmienkach slovenského liberalizovaného trhu s elektrickou energiou.
In: Hydroturbo 2006 : 18.medzinárodná konferencia "O využití vodnej energie". Vyhne, SR, 18.-21.9.2006. - , 2006. - nestr.

AFD208 Smitková, Miroslava: Možnosti výroby vodíka pomocou termo-chemických cyklov dekompozície vody.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 7. celoštátna konferencia. Bratislava, 14.- 15.5.2008. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie, 2008. - CD-Rom

AFD209 Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Obnoviteľné zdroje energie. - , 2010.
In: Konference ČK CIRED 2010 : Gabčíkovo, Slovak Republic. 27.- 28.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - CD-ROM

AFD210 Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Present State of Power Engineering in European Union and in Slovakia.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD211 Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Towards RES in European Union (?). - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources : 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-24-3, CD-Rom

AFD212 Smola, Alfonz: Algorithms of Digital Relays : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 20-22

AFD213 Smola, Alfonz: Energetická hospodárnosť budov - súčasný stav na Slovensku.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD214 Smola, Alfonz: Hospodárnosť osvetlenia a energeticky efektívne svetelnotechnické riešenia.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - CD-Rom

AFD215 Smola, Alfonz: LED - princípy, súčasnosť a perspektívy.
In: 28. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Bratislava, Slovak Republic, 18.-19.3.2008. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2008. - S. 73-81

AFD216 Smola, Alfonz: Míľniky svetelnej techniky : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 32-38

AFD217 Smola, Alfonz: Moderné svetelné zdroje a racionalizácia spotreby elektrickej energie.
In: Racionalizácia rozvodu a spotreby elektrickej energie v budovách : Zborník z konferencie. Bratislava, SR. 6.4.2006. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - ISBN 80-969403-1-7. - S. 11-19

AFD218 Smola, Alfonz: Normalizované energetické hodnotenie potreby energie na osvetlenie budov.
In: Významná obnova a energetická certifikácia budov. Teória a konštrukcie pozemných stavieb : 15. konferencia so zahraničnou účasťou, sprievodné podujatie CONECO 2008. Bratislava, 2.4.2008. - Bratislava : BB Print,s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-969158-3-5. - S. 50-53

AFD219 Smola, Alfonz - Rakovský, Štefan: Nové hygienické predpisy pre osvetlenie.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD220 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz: Projektovanie verejného osvetlenia z pohľadu nových STN EN.
In: 24. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Zborník prednášok. Bratislava, Slovenská republika, 28.-29.3.2006. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2006. - S. 72-81

AFD221 Smola, Alfonz - Balaš, Zlatko: Riadenie a správa sústav verejného osvetlenia použitím inteligentných systémov riadenia. - , 2010.
In: Kurz osvětlovací techniky XXVIII : Kouty nad Desnou, Czech Republic, 11.- 13.10.2010. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2010. - ISBN 978-80-248-2307-2. - S. 163-166

AFD222 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter - Pomothy, László: Survey of Lighting Systems in Schools and Educational Buildings.
In: Lux Europa 2009 : 11th European Lighting Conference. Istanbul, Turkey, 9.-11.9.2009. - Istanbul : ATMK, 2009. - ISBN 978-975-561-352-9. - S. 129-138

AFD223 Smola, Alfonz: Technické prostriedky zvyšovania energetickej hospodárnosti budov.
In: Energetická certifikácia ako výsledok energetického hodnotenia budov : Bratislava, Slovak Republic, 5.4.2006. - Bratislava : Slovenská energetická agentúra, 2006. - S. 75-79

AFD224 Smola, Alfonz: Technické prostriedky zvyšovania energetickej hospodárnosti budov.
In: Energetická certifikácia ako základ hodnotenia energetickej hospodárnosti budov : Zborník referátov z 13. konferencie, Bratislava, Slovenská republika, 5.4.2006. - Bratislava : VKC Intenzíva, 2006. - ISBN 80-969243-4-6. - S. 75-79

AFD225 Smola, Alfonz: Technické prostriedky zvyšovania energetickej hospodárnosti budov.
In: Obnova budov a ich energetická certifikácia : Odborný seminár. Banská Bystrica,3.5.2006. - Bratislava : KONGRES management, 2006. - ISBN 80-969365-6-5. - S. 64-68

AFD226 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz: Vonkajšie a vnútorné osvetlenie pracovných priestorov z hľadiska právnych predpisov a STN.
In: 30. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Bratislava, Slovak Republic, 25.-26.3.2009. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2009. - S. 54-65

AFD227 Smola, Miroslav - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Janíček, František: Power Lines Protection by Digital Relays : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD228 Smola, Miroslav: Switching Overvoltages on Unloaded Power Lines : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 122-124

AFD229 Smola, Miroslav - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Mucha, Martin: Unloaded Power Lines and Switching Overvoltages : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD230 Smola, Miroslav: Výber ochrán pre vedenia prenosovej sústavy SR : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 15-17

AFD231 Sokanský, K. - Smola, Alfonz - Krasňan, František: Osvetlenie pracovných priestorov podľa STN EN 12464-1 : 16. medzinárodná konferencia Svetlo 2005, Jasná, Slovak Republic, 19.-21.10.2005.
In: Svetlo 2005 : Zborník zo 16. medzinárodnej konferencie. Jasná, SR. 19.- 21. 10. 2005. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2005. - S. 3-22

AFD232 Šandrik, Pavol - Zlatovský, Ján: Insulating System and Diagnostic Quantities : Scientific Colloquium on High Voltage Engineering, Košice, Slovak Republic, 11.-12.6.2002.
In: International Scientific Colloquium on High Voltage Engineering : Košice, Slovak Republic. 11.- 12. 6. 2002. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002. - S. 15-18

AFD233 Šandrik, Pavol - Zlatovský, Ján: Izolačný systém a možnosti jeho hodnotenia : 14th International Conference on Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering, Častá, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 14. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2002. Častá-Píla, SK. 11.- 13. Sept. 2002. - Bratislava : Reproprint, 2002. - ISBN 80-227-1758-4. - S. 201-205

AFD234 Šandrik, Pavol - Zlatovský, Ján: Reprodukovateľnosť diagnostických meraní z hľadiska použitej meracej aparatúry : 15th International Conference `Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering`, Častá-Píla, Slovak Republic, 8.-10.9.2004.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2110-7. - S. 87-90

AFD235 Šandrik, Pavol - Kment, Attila: Stav korónovej ochrany statorového vinutia generátorov.
In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 17th International Conference DISEE 2008. Demänovská Dolina, Slovak Republic, 17.-19.9.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2933-8. - S. 82-85

AFD236 Šandrik, Pavol - Zlatovský, Ján - Sabela, P.: Vývoj diagnostických parametrov v priebehu doby života izolačných systémov.
In: 8. medzinárodná konferencia FEI TU Košice 1996. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1996. - S. 79-82

AFD237 Šedivý, Juraj - Šulc, Igor: Liberalization Electricity Market in the Slovak Republic.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD238 Šimončičová, Jarmila: Energy Savings in Streetlighting : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004.
In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - S. 530-535

AFD239 Šimunek, Peter - Janíček, František - Polonec, Ľubomír: Energy Research - the Base Condition of Sustainable Development in Power Engineering : 3rd International Scientific Symposium `Elektroenergetika 2005`, Stará Lesná, Slovak Republic, 21.-23.9.2005.
In: Elektroenergetika 2005 : 3rd International Scientific symposium. Stará Lesná, Slovak Republic. 21.- 23. 9. 2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - nestr.

AFD240 Šulc, Igor - Minovski, Dragan: Impact from Two New Wind Farms on the Electric Power System in the Republic of Macedonia.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD241 Šulc, Igor - Šedivý, Juraj: Monitoring of Ice Accretion on High Voltage Power Lines.
In: ELITECH´10 : 12th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 26.5.2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3303-8. - CD-Rom

AFD242 Tabišová, Sandra: Influence of the Surrounding Temperature on LED.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD243 Tabišová, Sandra: Research of the Lifetime of LED.
In: ELITECH ´07. 9th Conference for PhD Students Electrical Engineering and Information Technology : Bratislava, Slovak Republic, 16.5.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2655-9. - CD-Rom

AFD244 Tabišová, Sandra: Skúmanie životnosti LED.
In: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - ISBN 978-80-969403-6-3. - S. 143-148

AFD245 Tabišová, Sandra: Vplyv teploty okolia na LED.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

AFD246 Tekerová, Lucia - Nováková, Adriana - Polonec, Ľubomír: Expert Prognostic Survey in Power Engineering : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004.
In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - S. 499-504

AFD247 Tomiš, Igor - Kubala, Milan - Špok, Marek: Current State of Photovoltaics in the World and Its Future in Slovakia.
In: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-89402-08-3. - CD-Rom

AFD248 Tomiš, Igor - Janíček, František: Photovoltaic Power Plant of Second Generation. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom

AFD249 Turanský, Ľubomír - Ondrejka, Vladimír: Conception of Insulating System Geometrical Capacitance Determination : 6th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for PhD. Students, Bratislava, Slovak Republic, 25.11.2003.
In: ELITECH 2003. The sixth conference on Electrical engineering and information technology for PhD students : Bratislava, Slovak Republic. 25. Nov. 2003. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - S. 32-33

AFD250 Turanský, Ľubomír - Ondrejka, Vladimír - Vojtek, Martin: Determination of the Stator Winding Insulating System Capacitance from Measurements on the Separate Coils : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 131-132

AFD251 Turanský, Ľubomír - Ondrejka, Vladimír: Diagnostic Measurements on the Rods of the Generator Stator Winding : International Conference and Competition of Students` Scientific Works Student EEICT 2004, Bratislava, Slovak Republic, 27.5.2004.
In: Student EEICT 2004 : Proceedings of the international conference and competition of students scientific works. 27.5.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2057-7. - S. 496-498

AFD252 Turanský, Ľubomír - Šandrik, Pavol - Ondrejka, Vladimír - Vojtek, Martin: Meranie kapacity a stratového činiteľa izolácie tyčí stratového vinutia generátora : 15th International Conference `Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering`, Častá-Píla, Slovak Republic, 8.-10.9.2004.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2110-7. - S. 201-203

AFD253 Turanský, Ľubomír - Šandrik, Pavol: Možnosti sledovania permitivity izolačného systému pre účely diagnostiky : 14th International Conference on Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering, Častá, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 14. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2002. Častá-Píla, SK. 11.- 13. Sept. 2002. - Bratislava : Reproprint, 2002. - ISBN 80-227-1758-4. - S. 174-177

AFD254 Turanský, Ľubomír: Possibilities of Rotary Electric Machine Insulating System Capacitance Investigation : 5th Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology, Bratislava, Slovak Republic, 19.9.2002.
In: ELITECH 2002 : The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. Students. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1760-8. - S. 23-24

AFD255 Veselovský, Ján - Kropáč, Miroslav: Metódy návrhu reflektorov svietidiel : Odborný seminár pri príležitosti 40.výročia vzniku Katedry mechaniky `Mechanika v elektrotechnike`, Bratislava, Slovak Republic, 5.9.2002.
In: Mechanika v elektrotechnike. Odborný seminár pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry mechaniky : Bratislava, 5. Sept. 2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - ISBN 80-227-1751-7. - S. 50-55

AFD256 Veselovský, Ján - Kropáč, Miroslav - Šimončičová, Jarmila: Počítačový návrh reflektorov pre akcentačné svietidlá : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 209-214

AFD257 Vlnka, Ján - Janíček, František - Kubica, Juraj: Začiatky elektrotechniky na Slovensku.
In: K dejinám elektrotechniky na Slovensku : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Štiavnica, 28.-29.6.2007. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. - ISBN 978-80-228-1762-2. - S. 19-33

AFD258 Vojtek, Martin - Šandrik, Pavol - Ondrejka, Vladimír - Turanský, Ľubomír: Rozpoznávanie čiastkových výbojov pomocou neurónových sietí : 15th International Conference `Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering`, Častá-Píla, Slovak Republic, 8.-10.9.2004.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2110-7. - S. 223-226

AFD259 Vojtek, Martin - Šandrik, Pavol - Ondrejka, Vladimír - Kment, Attila: Rozpoznávanie výbojovej činnosti - možnosti a dôsledky : Konferencia `30 rokov prevádzky sústavy Liptovská Mara - Bešeňová`, Trenčín, Slovak Republic, 1.-2.6.2005.
In: 30 rokov prevádzky sústavy Liptovská Mara - Bešeňová. Konferencia : Zborník prednášok. Demänovská dolina, SR. 1.- 2. 6. 2005. - Trenčín : Slovenská energetika, 2005. - S. 77-85

AFD260 Vojtek, Martin - Turanský, Ľubomír: Statistical Parameter and Neural Network : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 133-134

AFD261 Zlatovský, Ján - Šandrik, Pavol: Meranie čiastkových výbojov úzko a širokopásmovými meracími systémami : 15th International Conference `Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering`, Častá-Píla, Slovak Republic, 8.-10.9.2004.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2110-7. - S. 216-219

AFD262 Zlatovský, Ján - Šandrik, Pavol: Určovanie vybraných parametrov obmedzovačov prepätí ZnO vo vzťahu k ich hodnoteniu : 14th International Conference on Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering, Častá, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 14. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2002. Častá-Píla, SK. 11.- 13. Sept. 2002. - Bratislava : Reproprint, 2002. - ISBN 80-227-1758-4. - S. 225-228

AFD263 Žitný, Juraj - Šedivý, Juraj - Liška, Martin: Analysis and Comparison of System Deviation in Slovak Republic. - , 2010.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, CD-Rom


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 1


AFH1 Smola, Alfonz: Energeticky úsporné osvetlenie v energeticky úsporných budovách : Workshop `Príprava zavedenia Smernice 2002/91/EC o energetickej hospodárnosti budov`, Bratislava, Slovak Republic, 30.3.2004.
In: Príprava zavedenia Smernice 2002/91/EC o energetickej hospodárnosti budov : Workshop. Bratislava, Slovenská republika, 30.3.2004. - Bratislava : VÚPS-NOVA, 2004. - S. 38


AFK Postery zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 1


AFK1 Krasňan, František - Smola, Alfonz - Polomová, Beata: Floodlighting of St. Martin`s Cathedral : 6. internationales Forum f?r den lichttechnischen Nachwuchs, Arnstadt, Germany, 19.-21.9.2003.
In: Lux Junior 2003. Tagungsberichte : 6. internationales Forum für den lichttechnischen Nachwuchs, Arnstadt, Germany, 19.-21.9.2003. - Ilmenau : Technische Hochschule, 2003. - nestr.


AFL Postery z domácich konferencií
Počet záznamov: 1


AFL1 Kováčik, Jozef: Prevádzkové skúsenosti s on-line monitorovacími systémami výkonových transformátorov.
In: Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení : VII. medzinárodná vedecká a odborná konferencia. Zuberec,27.-29.5.2008. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-850-4


AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Počet záznamov: 1


AGI1 Urban, František - Kučák, Ľubor - Jediný, Ladislav - Daruľa, Ivan - Pípa, Marek - Kubica, Juraj: Kombinovaná výroba elektriny a tepla - stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie : Záverečná správa. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - 68 s. : 4 prílohy.


BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


BAA1 Gašparovský, Dionýz: Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006. - 12 kapitol s. - ISSN 1337-0324

BAA2 Gašparovský, Dionýz: Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2007. - 14 kapitol, 438 s. - ISSN 1337-0324


BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 17


BAB1 Chmúrny, Ivan - Petráš, Dušan - Smola, Alfonz - Sternová, Zuzana - Székelyová, Marta - Valášek, Jaroslav - Gašparovský, Dionýz - et al.: Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov. - Bratislava : SKSI, 2007. - 270s. - ISBN 978-80-89113-44-6

BAB2 Dahlsveen, Trond - Petráš, Dušan - Chmúrny, Ivan - Smola, Alfonz - Lulkovičová, Otília - Füri, Belo - Konkoľ, Rastislav: Energetický audit a certifikácia budov. - Bratislava : Jaga Group, 2008. - 163 s. - ISBN 978-80-8076-063-2

BAB3 Gašparovský, Dionýz: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. - 2.dopl. a uprav. vyd. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2009. - 381 s. - ISBN 978-80-8095-049-1

BAB4 Gašparovský, Dionýz: ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2007. - 332 s. - ISBN 978-80-8095-020-0

BAB5 Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter: Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie. Komplexné spracovanie problematiky elektrotechnických a telekomunikačných inštalácií v budovách. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2010. - 2 zv., 1250 s. - ISBN 1337-1324

BAB6 Gašparovský, Dionýz - Herdová, Bronislava: Rekonštrukcia verejného osvetlenia. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - 58 s. - ISBN 80-969403-4-1

BAB7 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Herdová, Bronislava: Verejné osvetlenie na Slovensku : súčasný stav a perspektívy. - Bratislava : TYPHOON, 2004. - 71 s. - ISBN 80-969232-3-4

BAB8 Janíček, František - Krondiak, Emil - Kultan, Jaroslav - Šedivý, Juraj - Vechter, Juraj: Model trhu s elektrinou. Ekonomické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej Republike. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - 173 s. - ISBN 978-80-89402-10-6

BAB9 Janíček, František - Kubinec, Jaroslav - Škorník, Miroslav - Šedivý, Juraj - Pípa, Marek - Minovski, Dragan - Šulc, Igor: Model trhu s elektrinou. Technické aspekty výroby, prenosu a distribúcie elektriny v Slovenskej Republike. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - 238 s. - ISBN 978-80-89402-11-3

BAB10 Janíček, František - Kovács, Zoltán: Spoľahlivosť v elektroenergetike. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - 146 s. - ISBN 978-80-89402-12-0

BAB11 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Pípa, Marek: Kurz svetelnej techniky pre každého. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - 133 s. - ISBN 80-969403-2-5

BAB12 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František - Pípa, Marek: Kurz svetelnej techniky pre profesionálov. - Bratislava : TYPHOON, 2006. - 142 s. - ISBN 80-969403-3-3

BAB13 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František: Navrhovanie vonkajšieho a vnútorného osvetlenia v nadväznosti na technické normy a právne predpisy. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2005. - 176 s. - ISBN 80-89104-71-1

BAB14 Valášek, Jaroslav - Lulkovičová, Otília - Székelyová, Marta - Takács, Ján - Kalús, Daniel - Gašparovský, Dionýz: Technické zariadenia budov : Stavebno-technické zásady pre navrhovanie, posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2006. - CD-Rom. - ISSN 1336-9938

BAB15 Valášek, Jaroslav - Füri, Belo - Gašparovský, Dionýz - Kalús, Daniel - Lulkovičová, Otília - Székyová, Marta - Havelský, Václav - Takács, Ján: Technické zariadenia budov : Stavebno-technické zásady pre navrhovanie, posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov. Základné dielo. Stav - september 2007. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2007. - 551 s. - CD ROM.

BAB16 Valášek, Jaroslav - Füri, Belo - Gašparovský, Dionýz - Kalús, Daniel - Lulkovičová, Otília - Székyová, Marta - Havelský, Václav - Takács, Ján - Nagy, Juraj: Technické zariadenia budov.Stavebno-technické zásady pre navrhovanie,posudzovanie a realizáciu vnútorných rozvodov a ich zariaďovacích predmetov : Stav - október 2008. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. - 447 s.

BAB17 Vanek, Radoslav - Smola, Alfonz: Navrhovanie osvetlenia športovísk v nadväznosti na technické normy. - Bratislava : SEZ, 2006. - 80 s. - ISBN 80-89104-97-5


BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBA1 Pastuchová, Elena - Smola, Alfonz: Application of Various Conics for the Formation Surfaces of Rotary Symmetric Reflectors.
In: Begabtenförderung im MINT-Bereich. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik : Band 9. - Ulm : Aegis, 2004. - S. 109-113


BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BBB1 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Janiga, Peter: Potreba energie na osvetlenie.
In: Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. - Bratislava : Jaga Group, 2010. - ISBN 978-80-8076-060-1. - S. 202-249


BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 10


BCI1 Daruľa, Ivan - Hučko, Branislav: Elektrárne 1. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 94 s. - ISBN 80-227-2361-4

BCI2 Daruľa, Ivan: Kombinovaná výroba enegie. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006. - 62 s. - ISBN 80-8073-454-2

BCI3 Holjenčík, Jozef - Naništa, Róbert - Smola, Alfonz: Metodika na stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení. - 2.preprac.vyd. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 51 s. - ISBN 80-227-1961-7

BCI4 Jahn, Peter - Bojna, Ivan - Šály, Vladimír - Syrová, Lívia - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Boháč, Milan - Lelák, Jaroslav - Ondrejka, Vladimír - Klug, Ľudovít - Hüttner, Ľudovít - Borba, Ladislav - Gašparovský, Dionýz - Kopča, Miroslav - Šturcel, Ján - Veselovský, Ján - Hučko, Branislav - Goga, Vladimír - Poljovka, Peter: Elektrotechnik. - Bratislava : FEI STU, 2006. - 336 s.

BCI5 Krasňan, František - Gašparovský, Dionýz: Počítačový návrh osvetlenia. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - CD-ROM. - ISBN 978-80-969403-5-6

BCI6 Reváková, Daniela - Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta: Prenos a rozvod elektrickej energie. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 191 s. - ISBN 80-227-2118-2

BCI7 Petráš, Dušan - Krajčík, Michal - Muran, Juraj - Chmúrny, Ivan - Füri, Belo - Konkoľ, Rastislav - Takács, Ján - Kurčová, Mária - Peráčková, Jana - Smola, Alfonz - Šabíková, Jana - Januška, Juraj: Energetický audit ZŠ Budatínska ul.61. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - 105 s. - ISBN 978-80-227-3285-7

BCI8 Rapšík, Miroslav - Smola, Alfonz - Boháč, Milan - Mucha, Martin: Základy energetiky 1. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 201 s. - ISBN 80-227-2074-7

BCI9 Reváková, Daniela - Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Prechodné javy v elektrizačných sústavách. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - 180 s. - ISBN 978-80-227-2868-3

BCI10 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František: Školenie svetelnej techniky. - Bratislava : TYPHOON, 2004. - Nestr. s.


BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Počet záznamov: 1


BCK1 Smola, Alfonz: Potreba energie na osvetlenie.
In: Energetická bilancia budov. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - ISBN 978-80-227-3031-0. - S. 113-136


BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 33


BDE1 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Špecfifické problémy klasifikácie tried osvetlenia podľa normy pre verejné osvetlenie.
In: Zpravodaj SRVO. - č. 3 (2006), s. 13-20

BDE2 Horňák, Pavol: Ako získať nových zákazníkov?
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 7-8 (2004), s. 4

BDE3 Horňák, Pavol - Košťál, Milan: Aký jasomer je vhodný pre úradné meranie?
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 52, č. 9 (2007), s. 257-261

BDE4 Horňák, Pavol: Čo treba vedieť o označovaní svietidiel pre domácnosť energetickým štítkom.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 15, č. 5-6 (2005), s. 55

BDE5 Horňák, Pavol: Kolarz-Leuchten v Rakúsku aj na Slovensku.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 47, č. 11-12 (2002), s. 363-365

BDE6 Horňák, Pavol: Môže byť energetický kontrakting prostriedkom riešenia problémov verejného osvetlenia?
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 15, č. 1-2 (2005), s. 86-88

BDE7 Horňák, Pavol: Nový tunel Lučivná.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 18, č. 1-2 (2008), s. 68-72

BDE8 Horňák, Pavol: Orientačné porovnanie rôznych goniofotometrov.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 7-8 (2004), s. 72-74

BDE9 Horňák, Pavol: Podrobný experimentálny výskum CIE ukázal výhody UGR metódy.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 15, č. 1-2 (2005), s. 82-85

BDE10 Horňák, Pavol: Poznatky z osvetlenia tunela Lučivná.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 11, č. 2 (2008), s. 20-22

BDE11 Horňák, Pavol: Požiadavky na dodržanie presnosti luxmetrov.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 18, č. 1-2 (2008), s. 58-60

BDE12 Horňák, Pavol: Právne predpisy upravujúce problém platieb za vyhorelé výbojky s obsahom ortuti v SR.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 5, č. 1 (2002), s. 45

BDE13 Horňák, Pavol: Prečo sa správne rozhodnete pre 11.medzinárodný elektrotechnický veľtrh Elektrotechnika 2004?
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 7-8 (2004), s. 52-54

BDE14 Horňák, Pavol: Skôr než začneme navrhovať osvetlenie cestných tunelov.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 5 (2003), s. 158

BDE15 Horňák, Pavol: Svetelnotechnický výpočet a meranie zariadení na osvetlenie tunelov.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 53, č. 2 (2008), s. 51-52

BDE16 Horňák, Pavol: Tunely na Slovensku.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 7 (2003), s. 215-216

BDE17 Horňák, Pavol: Význam tunelov v doprave.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 7-8 (2004), s. 26

BDE18 Horňák, Pavol: Základné postupy pri obstarávaní verejných prác a investícií na úseku verejného osvetlenia.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 54-56

BDE19 Horňák, Pavol: Zaujímavosti zo sveta tunelov.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 59

BDE20 Horňák, Pavol: Zhodnocovanie vyhorelých výbojok s obsahom ortuti.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 13, č. 1-2 (2003), s. 94-97

BDE21 Horňák, Pavol: Zjednodušený prehľad preukazovania zhody pri svietidlách.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 4 (2004), s. 128

BDE22 Horňák, Pavol: 25 rokov existencie akademického pracoviska, ktoré je naďalej pilierom svetelnej techniky na Slovensku.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 8-9 (2003), s. 260

BDE23 Janíček, František - Polonec, Ľubomír - Smitková, Miroslava: Intensive Cooperation between Researchers and Power Industry: How to Achieve Desired Target ?
In: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. - ISSN 1429-1533. - Z. 56, Nr. 315 (2006), s. 205-217

BDE24 Janíček, František - Hanzel, A. - Polonec, Ľubomír: Pohľad profesionálov na svetovú energetiku.
In: Energetika. - ISSN 0375-8842. - Roč. 54. č. 12 (2004), s. 387-389

BDE25 Janíček, František - Jasenek, Jozef: Vysokoškolské technické vzdelávanie na Slovensku.
In: Energetika. - ISSN 0375-8842. - Roč. 58, č. 8-9 (2008), s. 282-286

BDE26 Schauer, O. - Horňák, Pavol: Progresívna perspektíva firmy SLI na trhoch východnej Európy.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 11-12 (2004), s. 349-350

BDE27 Smitková, Miroslava - Janíček, František - Riccardi, Juri: Analysis of the Selected Processes for Hydrogen.
In: WSEAS Transactions on Environment and Development. - ISSN 1790-5079. - Vol. 4, No. 11 (2008), s. 1026-1035

BDE28 Smola, Alfonz - Krasňan, František - Polomová, Beata: Architektonické osvetlenie konkatedrály sv. Martina v Bratislave.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 5, č. 4 (2002), s. 22-23

BDE29 Smola, Alfonz: Bratislavský Nový most.
In: Thornado. - Vol. 13, č. 2 (2003), s. 15

BDE30 Smola, Alfonz: Nočná tvár mesta.
In: Fasády. - ISSN 1214-4592. - Roč. 6, č. 3 (2008), s. 14

BDE31 Smola, Alfonz: Osv?tlení Dómu sv. Martina.
In: Thornado. - Vol. 13, č. 2 (2003), s. 16

BDE32 Smola, Alfonz: Svetelná technika pre nové tisícročie.
In: Zpravodaj SRVO. - č. 1 (2002), s. 7-10

BDE33 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz - Krasňan, František: Vplyv stmievania na životnosť svetelných zdrojov.
In: Zpravodaj SRVO. - č. 3 (2002), s. 8-10


BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 125


BDF1 Beláň, Anton - Eleschová, Žaneta - Smola, Miroslav: Rezonančné prepätia v elektrických sieťach.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 35-38

BDF2 Bindzár, Miroslav - Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Geotermálna energie vo svete a na Slovensku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 2 (2009), s. 12-14

BDF3 Bindzár, Miroslav - Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Tepelné čerpadlá.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15. č. 3 (2009), s. 36-39

BDF4 Daruľa, Ivan - Smola, Miroslav: Možnosti využitia palivových článkov.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.13, č.4 (2005), s. 13-16

BDF5 Daruľa, Ivan - Smitková, Miroslava: Možnosti využívania biomasy v podmienkach Slovenska.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.4 (2006), s. 41-43

BDF6 Daruľa, Ivan - Smitková, Miroslava: Obnoviteľné zdroje energie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 3 (2006), s. 8-10

BDF7 Daruľa, Ivan - Farkas, Gabriel: Použitie kogeneračnej jednotky ako záložného zdroja elektrickej energie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 3 (2002), s. 27-29

BDF8 Daruľa, Ivan - Smitková, Miroslava - Kubica, Juraj: Riešenie energetického hospodárstva využitím dostupných obnoviteľných zdrojov energie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 2 (2007), s. 13-15

BDF9 Daruľa, Ivan: Veterná energetika.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.4 (2004), s. 22-23

BDF10 Daruľa, Ivan - Klug, Ľudovít: Zdroje vo veterných elektrárňach.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 10-12

BDF11 Darula, Stanislav - Gašparovský, Dionýz: Denné osvetlenie v budovách: Posúdenie podľa STN 73 0580 a STN EN 15193.
In: Projekt - stavba. - ISSN 1336-6327. - Roč. 3, č. 1-2 (2008), s. 27-29

BDF12 Fecko, Štefan - Boháč, Milan: Energetické zdroje svetla.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 5-7

BDF13 Gašparovský, Dionýz: Elektroinštalácie v starších objektoch verzus súčasné požiadavky.
In: Správa budov. - ISSN 1337-6233. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 16-19

BDF14 Gašparovský, Dionýz: Energetická efektívnosť pri rekonštrukciách verejného osvetlenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 1 (2007), s. 6-9

BDF15 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz: Energetická hospodárnosť budov z pohľadu osvetlenia.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - roč.15, č.2 (2007), s. 41-42

BDF16 Gašparovský, Dionýz: Energetická hospodárnosť budov z pohľadu osvetlenia.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 4-6

BDF17 Gašparovský, Dionýz: Inteligentná elektroinštalácia so systémom EIB.
In: Renovujeme - staviame - zariaďujeme : 1/2002 (2002). - Bratislava : Jaga. - S. 148-150

BDF18 Gašparovský, Dionýz: Osvetlenie škôl a školských zariadení. 1.časť.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.16, č. 6 (2008), s. 68-69

BDF19 Gašparovský, Dionýz: Rekonštrukcia elektroinštalácie v panelových domoch. 1. časť.
In: Právo a prax v stavebníctve. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 1-4

BDF20 Gašparovský, Dionýz: Solárne koncentračné kolektory.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.4 (2004), s. 44-47

BDF21 Gašparovský, Dionýz: Triedy ochrany TO a zóny bleskovej ochrany ZBO.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 5-7

BDF22 Gašparovský, Dionýz: Výpočet úspor energie vo verejnom osvetlení po úprave taríf elektrickej energie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 142-144

BDF23 Gašparovský, Dionýz: Využitie slnečnej energie na Slovensku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 2 (2005), s. 13-16

BDF24 Harsányi, Zoltán - Janíček, František - Lelák, Jaroslav - Murín, Justín: Kompenzátor tepelného toku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 6 (2005), s. 44

BDF25 Horňák, Pavol: Ako je to pri obstarávaní svietidiel na osvetľovanie ciest a ulíc?
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.4 (2006), s. 24-25

BDF26 Horňák, Pavol: Ako objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav?
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 145-147

BDF27 Horňák, Pavol: Čo je lepšie, dopravný kolaps, alebo plynulý pohyb vozidiel v centre Bratislavy?
In: Fakty. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 17

BDF28 Horňák, Pavol: Čo treba zvážiť pri voľbe osvetlenia obývacích miestností kompaktnými žiarivkami?
In: Fakty. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 16

BDF29 Horňák, Pavol: Energetický kontrakting - záruka spoľahlivosti a stálej kvality verejného osvetlenia.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.4 (2006), s. 34

BDF30 Horňák, Pavol: Kľúčové faktory osvetlenia pozemných komunikácií.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 5 (2008), s. 8-12

BDF31 Horňák, Pavol: Nad postupmi a úkonmi akreditovanej osoby treba vykonávať dohľad.
In: Normalizácia. - ISSN 1335-5511. - Roč. 12, č. 4 (2006), s. 16

BDF32 Horňák, Pavol: Nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.13, č.6 (2005), s. 18-20

BDF33 Horňák, Pavol: Návod na použitie európskej normy EN 13201. Osvetlenie pozemných komunikácií - 1.časť.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.13, č.6 (2005), s. 32-34

BDF34 Horňák, Pavol: Návod na použitie európskej normy EN 13201 Osvetlenie pozemných komunikácií - 2.časť.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.1 (2006), s. 20

BDF35 Horňák, Pavol: Neodborným prístupom, nedostatočnými vedomosťami a praxou nastáva rýchle znehodnotenie osvetlenia obytných a občianskych budov.
In: Osvetľovacia technika. - č. 2 (2002), s. 10-11

BDF36 Horňák, Pavol: Osvetlenia krátkych cestných tunelov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 31

BDF37 Horňák, Pavol: Osvetlenie pracovných miest.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 51, č. 4 (2006), s. 121-123

BDF38 Horňák, Pavol: Osvetlenie tunelov a Európska únia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 5 (2008), s. 15-17

BDF39 Horňák, Pavol - Woelbern, Detlef: Ovládanie osvetlenia tunela.
In: Normalizácia. - ISSN 1335-5511. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 2-14

BDF40 Horňák, Pavol: Philips k službám.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 51, č. 7-8 (2006), s. 222

BDF41 Horňák, Pavol: Podnikateľský plán obnovy a rekonštrukcie verejného osvetlenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 5 (2008), s. 14-15

BDF42 Horňák, Pavol: Povinnosti výrobcov a dovozcov výbojok s obsahom ortuti.
In: Fakty. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 16

BDF43 Horňák, Pavol: Pozornosť sa má vo všetkých svetelnotechnických aplikáciách venovať aj kompletnému plánu údržby.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.6 (2006), s. 26-27

BDF44 Horňák, Pavol: Pre tých, ktorí ocenia skvalitnenie a spríjemnenie pracovných podmienok.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.13, č.4 (2005), s. 23

BDF45 Horňák, Pavol: Rozbor osvetlenia tunela Lučivná.
In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.56,č.1 (2008), s. 20-22

BDF46 Horňák, Pavol: Svetelné zdroje na osvetlenie pozemných komunikácii.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.2 (2006), s. 19-20

BDF47 Horňák, Pavol - Woelbern, Detlef: Systém ovládania osvetlenia cestných tunelov.
In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.56,č.2 (2008), s. 88-89

BDF48 Horňák, Pavol: Treba začať práce na revízii normy pre núdzové osvetlenie.
In: Normalizácia. - ISSN 1335-5511. - Roč. 13, č. 4 (2007), s. 12

BDF49 Horňák, Pavol: Unifikácia technológie je hlavným predpokladom prevádzkových ziskov cestných tunelov na Slovensku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 148-150

BDF50 Horňák, Pavol: Uvedenie osvetlenia tunela do prevádzky a údržba osvetlenia tunela.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 52-53

BDF51 Horňák, Pavol: V centre pozornosti: kolektívny systém EKOLAMP Slovakia.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.1 (2006), s. 31

BDF52 Horňák, Pavol: Vieme, čo od osvetlenia chceme?
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.16, č. 1 (2008), s. 47-48

BDF53 Horňák, Pavol: Všeobecné aspekty bezpečnosti a označovanie svietidiel značkou CE.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 51, č. 7-8 (2006), s. 198-202

BDF54 Horňák, Pavol: Výhody vysokotlakových sodíkových výbojok firmy SLI.
In: Osvetľovacia technika. - č. 1 (2002), s. 26-27

BDF55 Horňák, Pavol: Výzvy inovácií a nových technológií.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 6 (2007), s. 30

BDF56 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Gaduš, Ján - Kubica, Juraj: Biomasa ako palivo.
In: Odpady. - ISSN 1335-7808. - Roč. 8, č. 6 (2008), s. 16-20

BDF57 Janíček, František - Jasenek, Jozef: Bolonský proces a technické vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku.
In: Energetika. - ISSN 0375-8842. - Roč. 59, č. 7 (2009), s. 292-298

BDF58 Janíček, František - Murín, Justín - Kutiš, Vladimír - Horník, Vladimír: Energetická bilancia akumulátorových batérií v JE V2.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 28-30

BDF59 Janíček, František - Pohánka, Jozef: Energetický obchod: Výzva nového milénia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 44-47

BDF60 Janíček, František - Jasenek, Jozef - Vajda, Ján: Možnosti štúdia na STU v Bratislave Fakulte elektrotechniky a informatiky.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 61-63

BDF61 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Gaduš, Ján - Kubica, Juraj - Smitková, Miroslava: Parametrický model bioplynovej stanice - PD Siladice.
In: Odpady. - ISSN 1335-7808. - Roč. 8, č. 7 (2008), s. 7-10

BDF62 Janíček, František: Príhovor.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15. č. 3 (2009), s. 1

BDF63 Janíček, František - Šimunek, Peter: Trendy rozvoja vedy a techniky v slovenskej elektroenergetike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 30-34

BDF64 Janíček, František - Hanzel, A. - Polonec, Ľubomír: Výzva trvalo udržateľného rozvoja energetiky.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 6 (2004), s. 6-11

BDF65 Janíček, František - Hanzel, A. - Polonec, Ľubomír: Výzvy trvalo udržateľného rozvoja energetiky.
In: Energia. - ISSN 1335-6453. - Roč. 6, č. 4 (2004), s. 6-9

BDF66 Jasenek, Jozef - Janíček, František - Vajda, Ján: Návrh študijného programu pre súčasné informačné a telekomunikačné technológie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 149-153

BDF67 Jasenek, Jozef - Janíček, František - Vajda, Ján: Nové prístupy k návrhu študijných programov.
In: Academia. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy. - ISSN 1335-5864. - Roč. 18, č. 3. - , 2007, s. 25-33

BDF68 Jasenek, Jozef - Janíček, František - Smieško, Viktor: Zásady tvorby moderného študijného programu pre oblasť informačných a komunikačných technológií.
In: Academia. - ISSN 1335-5864. - Roč. 15, č. 1 (2004), s. 3-10

BDF69 Kolárik, Ján - Kovaľ, Peter - Liška, Martin - Janíček, František: Systémy natáčania solárnych panelov za stnkom.
In: Energie 21. - ISSN 1803-0394. - Roč. 3, č. 4 (2010), s. 26-28

BDF70 Krasňan, František - Smola, Alfonz: Iluminácia kostola sv.Jakuba staršieho v Trnave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 157-160

BDF71 Krasňan, František: Iluminácia ktedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 10, č. 2 (2007), s. 16-18

BDF72 Krasňan, František - Pípa, Marek: Meranie životnosti svetelných zdrojov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 154-156

BDF73 Krasňan, František: Praktické skúsenosti s hodnotením oslnenia a odvodené metódy UGR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 168-171

BDF74 Krasňan, František: Úspory elektrickej energie pri osvetľovaní.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.15, č. 4 (2007), s. 46-48

BDF75 Krasňan, František: Zvýšenie presnosti v hodnotení oslnenia metódou UGR.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 161-164

BDF76 Krasňan, Marek: Možnosti využitia denného svetla na osvetlľovanie vnútorných priestorov.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.17, č. 1 (2009), s. 52-53

BDF77 Kubica, Juraj - Ľudvík, Ján - Smitková, Miroslava: Palivové články sú atraktívne.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 12, č. 9 (2006), s. 32-33

BDF78 Marko, Štefan - Daruľa, Ivan: Jadrová fúzia v treťom tisícročí.
In: Energia budúcnosti. - Roč. 11 (2003), s. 20-22

BDF79 Mucha, Martin - Smola, Miroslav: Chránenie ES pri zemných poruchách.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 4 (2005), s. 19-21

BDF80 Ondrejka, Vladimír - Šandrik, Pavol: Laboratórium vysokých napätí Katedry elektroenergetiky FEI STU v Bratislave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 3 (2007), s. 44-46

BDF81 Pípa, Marek - Smola, Alfonz: Čo je nové v metrológii svetelnej techniky?
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 39-40

BDF82 Pípa, Marek: Energetická efektívnosť svetelných zdrojov.
In: ElektroFakty [on-line]. - ISSN 1337-1010. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 1-4

BDF83 Pípa, Marek - Kubica, Juraj: Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie na FEI STU v Bratislave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 37

BDF84 Pípa, Marek - Kubica, Juraj - Janíček, František: Laboratórium obnoviteľných zdrojov energie vo výučbe študentov elektroenergetiky.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 2 (2009), s. 8-11

BDF85 Pípa, Marek: Merania v svetelnej technike podľa novej normy STN EN 13032-1.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 131-133

BDF86 Reváková, Daniela: História a súčasnosť Katedry elektroenergetiky na FEI STU v Bratislave.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.5 (2004), s. 5

BDF87 Reváková, Daniela: História a súčasnosť Katedry elektroenergetiky na FEI STU v Bratislave. - , 2005.

BDF88 Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír: Alternatívne palivá.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 12, č. 6 (2006), s. 32-33

BDF89 Smitková, Miroslava: Autobusy na vodík.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 6 (2008), s. 43

BDF90 Smitková, Miroslava - Janíček, František: Comparison of Thermo-Chemical Water Splitting Cycles.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - č. 2. Riadenie v energetike (2008), s. 41-43

BDF91 Smitková, Miroslava: Energia oceánov a morí.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 12, č. 7 (2006), s. 32-33

BDF92 Smitková, Miroslava: Energia Slnka.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 13, č. 3 (2007), s. 14

BDF93 Smitková, Miroslava: Energia Slnka II.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 13, č. 4 (2007), s. 32

BDF94 Smitková, Miroslava: Energia Slnka III.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 13, č. 5 (2007), s. 38

BDF95 Smitková, Miroslava: Energia z biomasy.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 12, č. 4 (2006), s. 32-33

BDF96 Smitková, Miroslava: Geotermálna energia I.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 13, č. 7 (2007), s. 32

BDF97 Smitková, Miroslava: Geotermálna energia III.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 13, č. 9 (2007), s. 32

BDF98 Smitková, Miroslava: LCA - nástroj na skúmanie vplyvov na životné prostredie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 44-45

BDF99 Smitková, Miroslava - Polonec, Ľubomír: Nevyčerpateľné zdroje: voda.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 36-37

BDF100 Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Postavenie obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii a na Slovensku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 2 (2009), s. 4-7

BDF101 Smitková, Miroslava: Pracujúci vietor.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 12, č. 3 (2006), s. 32-33

BDF102 Smitková, Miroslava: Tepelné čerpadlá.
In: Quark. - ISSN 1335-4000. - Roč. 13, č. 10 (2007), s. 32

BDF103 Smitková, Miroslava: Trvalo udržateľný rozvoj v elektroenergetike.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.6 (2006), s. 49-50

BDF104 Smitková, Miroslava - Daruľa, Ivan: Vodík - palivo budúcnosti (?).
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 43-45

BDF105 Smola, Alfonz - Majerský, Michal: Iluminácia budov historického centra Bratislavy.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.17, č. 5 (2009), s. 45-47

BDF106 Smola, Alfonz - Krasňan, František - Urban, Peter: Iluminácia Hlavného námestia v Bratislave.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - roč.15, č.2 (2007), s. 38-39

BDF107 Smola, Alfonz: Iluminácia Konkatedrály sv. Martina v Bratislave.
In: Spektrum. - ISSN 1336-2593. - Roč. 10, č. 2 (2003), s. 12-13

BDF108 Smola, Alfonz: Moderná svetelná technika.
In: Energia. - ISSN 1335-6453. - Roč. 6, č. 6 (2004), s. 26-28

BDF109 Smola, Alfonz - Kováč, Adrián: Osvetľovacie systémy s optickými vodičmi.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.15, č.3 (2007), s. 54-55

BDF110 Smola, Alfonz - Moško, Branislav: Osvetľovanie fontán.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.3 (2004), s. 19-21

BDF111 Smola, Alfonz: Osvetľovanie pracovných priestorov z pohľadu nových noriem a predpisov.
In: Elektrotechnik. - č. 3 (2003), s. 13-15

BDF112 Smola, Alfonz: Progresívne svetelné zdroje, svietidlá a osvetľovacie zariadenia pre byty a bytové domy.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.5 (2004), s. 13-16

BDF113 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz: Racionálne osvetlenie kancelárií a administratívnych priestorov.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.13, č.3 (2005), s. 14-17

BDF114 Smola, Alfonz - Lesňák, Pavol: Slávnostná ilumínácia vybraných objektov v Trenčíne.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.15, č.3 (2007), s. 52-53

BDF115 Smola, Alfonz: Svetelná klíma a jej vplyv na človeka.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.6 (2004), s. 15-17

BDF116 Smola, Alfonz: Svetelná technika v novom storočí.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 60-62

BDF117 Smola, Alfonz: Svetelná technika v novom tisícročí.
In: Energia a stavebníctvo. - Roč. 5 (2003), s. 82

BDF118 Smola, Alfonz: Svetelné zdroje pre verejné osvetlenie.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 134-137

BDF119 Smola, Alfonz - Žišková, Oľga: Svetlo, prosím!.
In: Stavajte s nami. - ISSN 1336-1295. - Roč. 5, č. 1 (2006), s. 56-58

BDF120 Smola, Alfonz: Zásady osvetľovania škôl.
In: ĎalEKOhľad. - ISSN 1336-4642. - Roč. 5, č. 12 (2008), s. 3-5

BDF121 Tabišová, Sandra - Smola, Alfonz: LED a osvetlenie.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.2 (2006), s. 16-18

BDF122 Tabišová, Sandra - Smola, Alfonz: LED a osvetľovanie interiérov.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - roč.15, č.1 (2007), s. 36-38

BDF123 Tabišová, Sandra - Smola, Alfonz: Nové svetelné zdroje na báze LED vo verejnom osvetlení.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 13, č. 3 (2006), nestr.

BDF124 Tekerová, Lucia - Boháč, Milan - Nováková, Adriana - Polonec, Ľubomír - Šimunek, Peter: Prvý internetový prieskum o slovenskej energetike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 82-85

BDF125 Vechter, Juraj: Energia sa dá vyrobiť aj na streche rodinného domu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 5 (2009), príloha Volt, s. 8-9


BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 11


BEC1 Boháč, Milan: The Possibility to Use Renewable Energy Sources in Slovakia : Mezinárodní konference doktorand? Elektroenergetika 2004, Ostrava, Czech Republic, 28.-29.6.2004.
In: Elektroenergetika 2004 : Mezinárodní konference doktorandů. Ostrava, Česká republika. 28.- 29. 6. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004. - nestr.

BEC2 Janíček, František - Vajda, Ján - Šimunek, Peter: Dištančné vzdelávanie elektrotechnikov : 5th International Scientific Conference `Electric Power Engineering`, Visalaje, Czech Republic, 28.-29.1.2003.
In: Electric Power Engineering 2003 : 5th International Scientific Conference, Visalaje, Czech Republic, 28.-29.1.2003. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2003. - S. 101-102

BEC3 Janíček, František - Kubica, Juraj - Jahnátek, Ľubomír - Kubala, Milan - Špok, Marek: Energetická politika v podmienkach prijatia zákona o obnoviteľných zdrojoch energie.
In: Energomatika 2009 : Mezinárodní odborná a vědecká konference. Praha, Czech Republic, 9.-10.9.2009. - Praha : Technologies & Prosperity, 2009. - ISBN 978-80-87205-09-9. - CD-Rom

BEC4 Janíček, František - Šimunek, Peter: Kódexy distribučných sústav v SR : 5th International Scientific Conference `Electric Power Engineering`, Visalaje, Czech Republic, 28.-29.1.2003.
In: Electric Power Engineering 2003 : 5th International Scientific Conference, Visalaje, Czech Republic, 28.-29.1.2003. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2003. - S. 99-100

BEC5 Kubica, Juraj - Minovski, Dragan: Comparison of Small Hydro Power Plants Development in Macedonia and Slovakia.
In: Megunarodno sovetuvanje "Energetika 2008". Kniga 1 : Zbornik na referati. Ohrid, 9.-11.10.2008. - Skopje : Združenie na energetičarite na Makedonija, 2008. - ISBN 978-9989-9914-9-9. - S. 487-492

BEC6 Minovski, Dragan - Kubica, Juraj: Development of Small Hydro Power Plants in Republic of Macedonia and Slovak Republic.
In: COSMO Energy Efficiency Conference 2008 : Skopje, Macedonia, 16.-17.5.2008. - Skopje : COSMO Trade Center, 2008. - ISBN 978-9989-2769-4-1. - CD-Rom

BEC7 Pípa, Marek: Svetelnotechnické merania a nová norma STN EN 13 032-1 : Konference Vršov 2005, Vršov, Czech Republic, 5.-7.10.2005.
In: Vršov 2005 : Konference. Vršov, ČR, 5.-7.10.2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - S. 127-130

BEC8 Smitková, Miroslava - Riccardi, Juri - Janíček, František: Integrated Analysis of Hydrogen Production Focused on Water Splitting Thermochemical Cycles.
In: International Conference on Optimization Using Exergy-Based Methods and Computational Fluid Dynamics : Berlin, Germany, 20.-23.10.2009. - Berlin : TU, 2009. - S. 35-36

BEC9 Smola, Alfonz - Polomová, Beata - Krasňan, František: Slávnostná iluminácia - zásady a skutočnosť v Bratislave : 5.mezinárodní konference `Sv?tlo 2002`, Brno, Czech Republic, 11.-13.6.2002.
In: Světlo 2002 = Light 2002 : Sborník přednášek 5. mezinárodní konference. Brno, Česká republika 11.- 13.. June 2002. - Brno : Česká spoločnost pro osvětlování, 2004. - S. 148-153

BEC10 Šedivý, Juraj - Vechter, Juraj - Uhrík, Marián - Kubala, Milan: Legislatívne podmienky trhu s elektrinou v podmienkach Slovenskej republiky.
In: Energomatika 2009 : Mezinárodní odborná a vědecká konference. Praha, Czech Republic, 9.-10.9.2009. - Praha : Technologies & Prosperity, 2009. - ISBN 978-80-87205-09-9. - CD-Rom

BEC11 Tekerová, Lucia: Sociologický výskum v energetickej praxi : Mezinárodní konference doktorand? Elektroenergetika 2004, Ostrava, Czech Republic, 28.-29.6.2004.
In: Elektroenergetika 2004 : Mezinárodní konference doktorandů. Ostrava, Česká republika. 28.- 29. 6. 2004. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2004. - nestyr.


BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 24


BED1 Daruľa, Ivan - Kovaľ, Peter: Palivové články (kyslík a vodík) - energetické zdroje budúcnosti.
In: 32. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Bratislava, Slovak Republic, 24.-25.3.2010. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2010. - S. 27-37

BED2 Gašparovský, Dionýz: Novinky v oblasti noriem pre svetelnotechnické inštalácie.
In: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008. - CD-Rom

BED3 Gašparovský, Dionýz: Program na podporu energetickej certifikácie pre oblasť spotreby energie, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie. - , 2010.
In: Energia v budovách na modrej planéte : 3. Vyšehradská inžinierska konferencia. Zuberec, SR, október 2010. - : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2010. - ISBN 978-80-89113-64-4. - S. 63-69

BED4 Gašparovský, Dionýz: Skúsenosti z projektovania vnútorného a vonkajšieho osvetlenia.
In: 32. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Bratislava, Slovak Republic, 24.-25.3.2010. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2010. - S. 38-61

BED5 Janíček, František - Poljovka, Peter: CAF Model at University.
In: Nové trendy v manažérstve kvality : 3. ročník medzinárodného seminára pedagógov študijného programu Kvalita produkcie. Trnava, 18.-19.9.2007. - Trnava : AlumniPress, 2007. - ISBN 978-80-8096-027-8. - S. 51-55

BED6 Janíček, František: Developments in Training of Electrical Engineers : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 1-2

BED7 Janíček, František - Vajda, Ján: Distance Education at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava: Experience and Prospects : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 290-293

BED8 Janíček, František: New Trends in Training of Electrical Engineers : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 1-2

BED9 Janíček, František - Smola, Miroslav: Power Lines Protection by Digital Relays : 11. medzinárodná konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003.
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr.

BED10 Kováčik, Jozef: Prevádzkové skúsenosti s on-line monitorovacími systémami výkonových transformátorov.
In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : 17th International Conference DISEE 2008. Demänovská Dolina, Slovak Republic, 17.-19.9.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2933-8. - S. 36-39

BED11 Krasňan, František - Šimončičová, Jarmila: Hodnotenie oslnenia v doprave : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 158-162

BED12 Krasňan, František: Osvetlenie interiérov sakrálnych stabieb a iluminačné osvetlenie : Konferencia s medzinárodnou účasťou `Sakrálne stavby - 10 rokov výstavby`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-18.6.2002.
In: Sakrálne stavby - 10 rokov Výstavby : Konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, Slovak Republic, 17.-18.6.2002. - Bratislava : DT ZSVTS, 2002. - S. 71-74

BED13 Krasňan, František - Pípa, Marek - Uličná, Zuzana - Martiš, Jozef - Jalec, Miroslav - Mucha, Martin: Riadiacu systém pre scénické a efektové osvetlenie : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 272-277

BED14 Mucha, Martin: Simulation of Power system in ATP and Possible Errors.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom

BED15 Reváková, Daniela: PNE 33 2000-1:2008 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave. 2 časť: Elektrické inštalácie nad 1 000 V.
In: 36. celoslovenský aktív revíznych technikov, elektrikárov, podnikateľov a projektantov elektrických zariadení : Zborník prednášok. Žilina, September 2008. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2008. - ISBN 978-80-8070-898-6. - S. 109-118

BED16 Smitková, Miroslava: Sustainability in Power Engineering - Conditions of Sustainable Development.
In: ELITECH 2006. Electrical Engineering and Information Technology. 8th Scientific Conference for PhD. Students : Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 10.5.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - CD-Rom

BED17 Smola, Alfonz: Čo priniesla konferencia LuxEuropa 2009?
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 275-293

BED18 Smola, Alfonz: Osvetlenie budov.
In: Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii na SVF STU v Bratislave. - , 2006. - CD-Rom

BED19 Smola, Alfonz - Gašparovský, Dionýz: Prehľad nových noriem pre oblasť svetelnej techniky.
In: Svetlo 2009. Light 2009 : 18. medzinárodná konferencia. Jasná, 21.-23.10.2009. - Bratislava : Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, 2009. - ISBN 978-80-969403-7-0. - S. 330-339

BED20 Smola, Alfonz: Skúsenosti s energetickou certifikáciou budov v Slovenskej republike pre oblasť spotreby energie, elektroinštalácia a zabudované osvetlenie. - , 2010.
In: Energia v budovách na modrej planéte : 3. Vyšehradská inžinierska konferencia. Zuberec, SR, október 2010. - : Slovenská komora stavebných inžinierov, 2010. - ISBN 978-80-89113-64-4. - S. 57-62

BED21 Smola, Alfonz: Súčasnosť svetelnej techniky : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 9-13

BED22 Smola, Alfonz: Verejné osvetlenie na Slovensku (aj) z pohľadu nových noriem : 22.konferencia elektrotechnikov Slovenska, Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.3.2005.
In: 22. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Zborník prednášok. Bratislava, SR, 22.-23.3.2005. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2005. - S. 11-18

BED23 Veselovský, Ján - Smola, Alfonz: Osvetľovanie pracovných priestorov z pohľadu nových noriem a predpisov : 14. medzinárodná konferencia Svetlo 2003, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003.
In: Svetlo - Light 2003. Zborník z konferencie : 14. medzinárodná konferencia, Liptovský Ján, Slovak Republic, 8.-10.10.2003. - Bratislava : DT ZSVTS, 2003. - S. 121-125

BED24 Žitný, Juraj - Šedivý, Juraj - Liška, Martin: Vývoj cien elektriny na zahraničných trhoch a vplyv iných komodít na cenu elektriny.
In: Energofórum 2010 : Quo vadis, energetika? Reorganizácia liberalizovaného trhu. Vyhne, 14.-15.10.2010. - Bratislava : Sféra, a.s., 2010. - ISBN 978-80-970045-3-8. - S. 97-108


BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 5


BEE1 Eleschová, Žaneta - Beláň, Anton: Statická budiaca sústava generátora - zdroj energetického rušenia : Konference ČK CIRED 2005, Tábor, Czech Republic, 8.-9.11.2005.
In: Konference ČK CIRED 2005 : Tábor, Česká republika, 8.-9.11.2005. - Praha : ČK CIRED, 2005. - nestr.

BEE2 Horňák, Pavol: Die ersten Strassentunnel in der Slowakei - praktische Erfahrungen mit dem Beleuchtungssystem : LiTG Tagung `Aktuelles zur Tunnelbeleuchtung`, Bergisch-Glattbach, Germany, 14.-15.10.2003.
In: Aktuelles zur Tunnelbeleuchtung : LiTG Tagung, Bergisch-Glattbach, Germany, 14.-15.10.2003. - : LiTG, 2003. - S. 75-77

BEE3 Krasňan, František - Smola, Alfonz - Polomová, Beata: Iluminácia konkatedrály sv. Martina v Bratislave : Kurz osv?tlovací techniky XXI, Ostrava, Czech Republic, 15.-16.10.2002.
In: Kurz osvětlovací techniky XXI. Venkovní ovětlení, světelné znečistení, meření osvětlení : Ostrava, ČR. 15.- 16. 10. 2002. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2002. - S. 102-105

BEE4 Polonec, Ľubomír - Kubica, Juraj: Možnosti vstupu DER ako hráčov na trhu s elektrinou.
In: Účasť DER na distribúcii elektriny v SR : Národný seminár. Bratislava, 4.4.2007. - , 2007. - CD-Rom

BEE5 Smola, Alfonz - Moško, Branislav: Efektové osvetlenie a iluminácia : Kurz osv?tlovací techniky XXI, Ostrava, Czech Republic, 15.-16.10.2002.
In: Kurz osvětlovací techniky XXI. Venkovní ovětlení, světelné znečistení, meření osvětlení : Ostrava, ČR. 15.- 16. 10. 2002. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2002. - S. 76-81


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 13


BEF1 Gašparovský, Dionýz: Verejené osvetlenie slovenských miest a obcí - súčasný stav a legislatíva : Seminár `Verejné osvetlenie miest a obcí Slovenska`, Nitra, Slovak Republic, 27.10.2004.
In: Verejné osvetlenie miest a obcí Slovenska : Seminár. Nitra, Slovenská republika, 27.10.2004. - Bratislava : Energetické centrum, 2004. - nestr.

BEF2 Horník, Vladimír: Nové riešenie vodných elektrární do 10 MW : Seminár `40 rokov prevádzky Stredno-Vážskej kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica`, kúpele Nimnica, Slovak Republic, 9.-10.11.2004.
In: 40 rokov prevádzky Stredno-Vážskej kaskády Hričov-Mikšová-Považská Bytrica : Zborník prednášok z konferencie, kúpele Nimnica, SR, 9.-10.11.2004. - Trenčín : Slovenská energetika, 2005. - S. 189-191

BEF3 Janíček, František - Vajda, Ján - Šimunek, Peter: Internetové vzdelávanie eleltroenergetikov : Konferencia `Infoenergo 2002`, Liptovský Ján, Slovak Republic, 28.-30.5.2002.
In: Infoenergo 2002 : Konferencia `Infoenergo 2002`, Liptovský Ján, Slovak Republic, 28.-30.5.2002. - Bratislava : Slovenské elektrárne, 2002. - S. 160-165

BEF4 Janíček, František - Daruľa, Ivan - Horník, Vladimír: Vlastná spotreba vodnej elektrárne Gabčíkovo : Konferencia `10 rokov prevádzky VE Gabčíkovo`, Gabčíkovo, Slovak republic, 23.-24.10.2002.
In: 10 rokov prevádzky VE Gabčíkovo : Gabčíkovo, Slovak Republic, 23.-24.10.2002. - Trenčín : Slovenské elektrárne, 2002. - S. 233-240

BEF5 Ondrejka, Vladimír - Vojtek, Martin - Kment, Attila - Šandrik, Pavol: Optimálny čas ustaľovania pri meraní zdanlivého izolačného odporu : Konferencia `30 rokov prevádzky sústavy Liptovská Mara - Bešeňová : Zborník prednášok`, Demänovská dolina, Slovak Republic, 1.-2.6.2005.
In: 30 rokov prevádzky sústavy Liptovská Mara - Bešeňová. Konferencia : Zborník prednášok. Demänovská dolina, SR. 1.- 2. 6. 2005. - Trenčín : Slovenská energetika, 2005. - S. 147-152

BEF6 Pohánka, Jozef - Šimunek, Peter: Výpočtová podpora pre informácie o rozvoji zdrojov elektrickej energie v liberalizovanom trhu : Konferencia `Infoenergo 2002`, Liptovský Ján, Slovak Republic, 28.-30.5.2002.
In: Infoenergo 2002 : Konferencia `Infoenergo 2002`, Liptovský Ján, Slovak Republic, 28.-30.5.2002. - Bratislava : Slovenské elektrárne, 2002. - S. 109-112

BEF7 Smola, Alfonz: Energetický audit budov.
In: 25. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Poprad, Slovenská republika, 8.-9.11.2006. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2006. - S. 34-41

BEF8 Smola, Alfonz: Energeticky efektívne osvetľovacie zariadenia : 5.medzinárodná konferencia `Energetika v pohybe`, Banská Bystrica, Slovak Republic, 10.-12.9.2002.
In: Energetika v pohybe : Zborník prednášok. 5.medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, Slovak Republic, 10.-12.9.2002 / konf.(heslo) Energetika v pohybe. Banská Bystrica, 10.-12.9. 2002. - Bratislava : Slovenská energetická agentúra, 2002. - nestr.

BEF9 Smola, Alfonz: Možnosti úspor energie a skúsenosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia : Seminár `Verejné osvetlenie miest a obcí Slovenska`, Nitra, Slovak Republic, 27.10.2004.
In: Verejné osvetlenie miest a obcí Slovenska : Seminár. Nitra, Slovenská republika, 27.10.2004. - Bratislava : Energetické centrum, 2004. - nestr.

BEF10 Smola, Alfonz: Projektovanie osvetľovania športovísk v nadväznosti na technické normy.
In: 25. konferencia elektrotechnikov Slovenska : Poprad, Slovenská republika, 8.-9.11.2006. - Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2006. - S. 42-49

BEF11 Šandrik, Pavol - Zlatovský, Ján: Monitorovanie izolačného stavu generátorov VE Orava : 50 rokov prevádzky VD a VE Orava, Slanická Osada, Slovak Republic, 22.-23.5.2003.
In: 50 rokov prevádzky VD a VE Orava : Slanická Osada, Slovak Republic, 22.-23.5.2003. - Trenčín : Slovenské elektrárne, 2003. - S. 165-174

BEF12 Šandrik, Pavol - Michalík, Ľubomír: Možnosti diagnostiky izolačného stavu zapuzdrenej rozvodne VD Gabčíkovo : Konferencia `10 rokov prevádzky VE Gabčíkovo`, Gabčíkovo, Slovak Republic, 23.-24.10.2002.
In: 10 rokov prevádzky VE Gabčíkovo : Gabčíkovo, Slovak Republic, 23.-24.10.2002. - Trenčín : Slovenské elektrárne, 2002. - S. 189-198

BEF13 Šandrik, Pavol - Michalík, Ľubomír: Spôsoby generovania skúšobného napätia pre diaganostické merania zapuzdrenej rozvodne VD Gabčíkovo : Konferencia `10 rokov prevádzky VE Gabčíkovo`, Gabčíkovo, Slovak republic, 23.-24.10.2002.
In: 10 rokov prevádzky VE Gabčíkovo : Gabčíkovo, Slovak Republic, 23.-24.10.2002. - Trenčín : Slovenské elektrárne, 2002. - S. 199-206


BGG Štandardy, normy
Počet záznamov: 3


BGG1 Bojna, Ivan - Reváková, Daniela - Smieško, Viktor - Košdy, Miroslav - Štenchlák, Vladimír - Bohináková, Viera - Pecho, František - Arnold, Augustín: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave : PNE 33-2000-1. - , 2008. - 169 s.

BGG2 Janíček, František - Tomašovič, Peter - Poljovka, Peter: Vnútorné umiestnenie transformátorov. Opatrenia na zníženie hluku. PN 33 2201 : Podniková norma energetiky. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 28 s.;obr.,tab s. : 3 príl. - ISBN 80-227-2516-1

BGG3 Janíček, František - Tomašovič, Peter - Poljovka, Peter: Vonkajšie zariadenie elektrických staníc VVN a ZVN.Opatrenia na zníženie hluku. PNE 33 2202 : Podniková norma energetiky. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 26 s.;obr.,tab s. : 3 príl. - ISBN 80-227-2517-X


DAI Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 25


DAI1 Beláň, Anton: Chránenie generátorv pri podbudení a pri strate budenia : V.odb. 26-34-9. obh. 07.03.2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001. - 91 s. + Autoref. 2001, 20 s.

DAI2 Beláň, Anton: Chránenie synchrónnych generátorov : Obh. 20.06.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 78 s.

DAI3 Cabala, Michal: Bezpečnosť a stabilita prevádzky prepojených elektrizačných sústav v prostredí s liberalizovaným trhom s elektrinou : Dát. obhaj. 6.8.2010, č.ved. odb. 26-34-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 132 s. + Autoref. 2010, 25 s.

DAI4 Eleschová, Žaneta: Vplyv statickej budiacej sústavy na zemnú rotorovú ochranu synchrónneho generatóra : Obhaj. 16.12.2004, čís. ved. odb. 26-34-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 91 s. + Autoref. 2004, 19 s.

DAI5 Ferenc, Milan: Optimalizácia preventívnej údržby zariadení v elektroenergetike : Obhaj. 3.7.2008, Čís. ved. odb. 5.2.30. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 85 s. + Autoref. 2008, 21 s.

DAI6 Smola, Alfonz: Koncentrátory slnečnej energie : V. odb. 26-34-9. Obhajoba 14. 05. 2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 52 s. : príl.

DAI7 Gašparovský, Dionýz: Modelovanie svetelnočinných častí svietidiel : Obhaj. 19.09.2006. Č.ved.odb.26-34-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 90 s.

DAI8 Harsányi, Zoltán: Prúdovo-tepelné režimy zapúzdrených vodičov napájania vlastnej spotreby : Č.v.odb. 26-34-9. Obhj.22.08.2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 134 s.

DAI9 Jamal, Hasan: Technicko-ekonomické a ekologické parametre efektívnosti rozvoja zdrojovej časti elektrizačnej sústavy : Č.v.odb. 26-34-9. obhj. 22.08.2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 111 s.

DAI10 Gramblička, Miroslav: Technické limity a podmienky spolupráce veľkých prepojených elektrizačných sústav : V. odb. 26-34-9. Obh. 06.03.2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001. - 107 s. + Autoref. 2001, 28 s.

DAI11 Kment, Attila: Simulácia výbojovej činnosti pre potreby diagnostickej starostlivosti : č.ved.odb. 5.2.30, dát. obhaj. 29.1.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 160 s. + Autoref. 2008, 22 s.

DAI12 Kósa, Karol: Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu Slovenska : Dát. ohaj., 20.10.2010, čís. ved. odb. 26-34-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 105 s.

DAI13 Krasňan, František: Hodnotenie oslnenia a jeho zábrana : Obhj. 16.12.2004, čís.ved.odb. 26-34-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - 173 s. + CD-ROM, Autoref. 2004, 29 s.

DAI14 Krondiak, Emil: Cena elektriny a jej výpočet na liberalizovanom trhu s elektrinou v Slovenskej republike. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 68 s. + Autoref. 2010, 27 s.

DAI15 Kropáč, Miroslav: Vývoj a realizácia počítačových metód mechaniky pre návrh a analýzu svetelnočinných svietidiel : Obhaj. 13.09.2006, Č.ved.odb. 31-01-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 146 s. + Autoref. 2006, 36 s.

DAI16 Minovski, Dragan: Impact of Renewable energy Sources on Ancillary Services in the Power system and a Functional Model of the Market for Ancillary Services and Control Power in the Republic of Macedonia = Vplyv obnoviteľných zdrojov energie na podporné služby v elektrizačnej sústyve a funkčný model trhu podporných služieb a regulačnej energie v Macedonskej republike. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 136 s. + CD-ROM, Autoref. 2009, 20 s.

DAI17 Nováková, Adriana: Vplyv ľudského činiteľa na spoľahlivosť vybraných zariadení prenosovej sústavy : Č.ved.odb. 5.2.30. Dát. obhaj. 10.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 76 s. : príl. A,B,C + Autoref. 2008, 24 s.

DAI18 Ondrejka, Vladimír: Analýza náhradnej schémy vn izolačného systému statorového vinutia elektrických točivých strojov : Č. ved. odb. 26-34-9. Dát. obhj. 9.12.2005. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 154 s. + Autoref. 2005, 24 s.

DAI19 Pohánka, Jozef: Ekonomická efektívnosť variantov rozvoja elektrizačnej sústavy : Č.v.odb. 26-34-9. Obhj. 25.06.2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 108 s. + Autoref. 2002, 20 s.

DAI20 Rumpel, Martin: Stanovenie výkonov zdrojov pri výpadku komunikácie : Č.ved.odb. 26-34-9. Dát. obhaj. 25.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 76 s. + Autoref. 2008, 22 s.

DAI21 Smitková, Miroslava: Integrated analysis of hydrogen production focused on water splitting thermochemical cycles = Analýza výroby vodíka so zameraním na termochemické cykly dekompozície vody : čís.ved.odb. 5.2.30, dát.obhaj. 25.08.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 109 s. + Autoref. 2009, 26 s.

DAI22 Pípa, Marek: Merania svetelných tokov a účinnosti svietidiel : Č.ved.odb. 26-34-9. Dát. obhaj. 29.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 168 s. + Autoref. 2008, 22 s.

DAI23 Turabekov, Askar: Povyšenije effektivnosti raboty gidroagregatnogo bloka nasosnych stanciji = Zvýšenie efektívnosti práce hydroagregátného bloku čerpacích staníc : Obhaj. 3.7.2008, čís.ved.odb. 5.2.30. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - 97 s. + Autoref. 2008, 23 s.

DAI24 Turanský, Ľubomír: Stanovenie geometrickej kapacity izolačného systému statorového vinutia a jej význam v dielektrickej spektroskopii : č.ved.odb. 26-34-9, dát.obhaj. 14.12.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 83 s. + Autoref. 2009, 23 s.

DAI25 Varga, Ferdinand: Návrh chránenia turbíny a generátora pri nenominálnych frekvenciách : Č.v.odb. 26-34-9. Obhajoba 26.06.2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - 109 s. + Autoref. 2001, 28 s.


EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2


EDI1 Horňák, Pavol: Heinz, R.: Grundlagen der Lichterzougung - von Glühlampen bis zum Laser. - 1.vyd. - Rüthen : Highlight Verlag, 2004. - 125 s.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 51, č. 7-8 (2006), s. 227

EDI2 Horňák, Pavol: Meško, Dušan - Katuščák, Dušan - Findra, Ján: Akademická príručka. - 2. doplnené vydanie. - Martin : Osveta, 2005. - 496 s. - ISBN 80-8063-200-6.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 51, č. 7-8 (2006), s. 226-227


EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 13


EDJ1 Gašparovský, Dionýz: Slovensko znova členom CIE.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 6, č. 6 (2006), s. 3

EDJ2 Horňák, Pavol: Ako sme na tom?
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.3 (2006), s. 3

EDJ3 Horňák, Pavol: Elektro 2005.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 8, č. 2 (2005), s. 20

EDJ4 Horňák, Pavol: Konferencia Svetlo Light 2005.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 8, č. 6 (2005), s. 39

EDJ5 Horňák, Pavol: Nové prístupy, ktoré špecifikujú kritériá pre svetelný komfort a kvalitu osvetlenia vnútorných pracovných priestorov.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 51, č. 7-8 (2006), s. 227

EDJ6 Horňák, Pavol: Pomoc v pravej chvíli.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.3 (2006), s. 3

EDJ7 Horňák, Pavol: Svetelnotechniská konferencia v Rakúsku.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 9, č. 2 (2006), s. 64

EDJ8 Horňák, Pavol: Vedúcu pozíciu v Európe a vo svete má veľtrh Light & Building.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 16, č. 1-2 (2006), s. 24

EDJ9 Horňák, Pavol: Veľtrh ERG na začiatku novej etapy svojho rozvoja.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 15, č. 5-6 (2005), s. 63

EDJ10 Horňák, Pavol: Veľtrh Light + Building Bautec 2006 má vedúcu pozíciu v Európe a vo svete.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.1 (2006), s. 4

EDJ11 Horňák, Pavol: Veľtrhy a výstavy.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 16, č. 1-2 (2006), s. 24

EDJ12 Smola, Alfonz: Konferencia SVETLO LIGHT 2005.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.14, č.1 (2006), s. 3

EDJ13 Smola, Alfonz: Svetlo LIGHT 2005.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 40


FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Počet záznamov: 3


FAI1 Gašparovský, Dionýz: Slovalux 2007 : Zborník zo seminára. Nové Zámky, Slovak Republic, 15.-16.5.2007. - Bratislava : TYPHOON, 2007. - CD-Rom. - ISBN 978-80-969403-6-3

FAI2 Gašparovský, Dionýz: Slovalux 2008 : Zborník zo seminára. Banská Bystrica, 5.-6.6.2008. - Bratislava : TYPHOON, 2008.

FAI3 Janíček, František - Reváková, Daniela - Daruľa, Ivan - Kubica, Juraj - Šulc, Igor: Energetika - ekológia - ekonomika : 8. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry - Nový Smokovec, 27.-29.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave, 2009. - CD-ROM. - ISBN 978-80-89402-08-3


GHG Práce zverejnené na internete
Počet záznamov: 5


GHG1 Krasňan, Marek: Výpočet osvetlenosti pod tubusovým svetlovodom tokovou metódou.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - február (2010), http://www.posterus.sk/?p=5476

GHG2 Liška, Martin: Európska energetika z pohľadu obnoviteľných zdrojov.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - september (2010), http://www.posterus.sk/?p=8602#more-8602

GHG3 Liška, Martin: Kvalita elektriny ako ochrana odberateľa v domácnosti.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - august (2010), http://www.posterus.sk/?p=8422#more-8422

GHG4 Minovski, Dragan - Šulc, Igor: Renewable Energy Sources and Their Impact on the Electric Power System in the Republic of Macedonia.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - jún (2009), http://www.posterus.sk/?p=744

GHG5 Ščepánek, Michal - Kovaľ, Peter: Skúsenosti Západoslovenskej energetiky, a.s. s implementáciou Smart Meteringu.
In: Smart Metering 2010. Nedílná součást utilit 21.století : Prague, Czech Republic, 12.-13.10.2010. - Prague : Informa, 2010. - CD-Rom


GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 31


GII1 Gašparovský, Dionýz - Smola, Alfonz - Herdová, Bronislava: Ako investovať do obnovy a rekonštrukcie osvetlenia. - Bratislava : Energetické centrum, 2005. - 49 s. - ISBN 80-96882-9-3

GII2 Gašparovský, Dionýz: Seminár Slovalux 2007.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 3 (2007), s. 21

GII3 Horňák, Pavol: Autosalón Nitra 2004 - to je aj elektronika v autách.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 11-12 (2004), s. 348

GII4 Horňák, Pavol: Čo na to poviete?
In: Fakty. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 17

GII5 Horňák, Pavol: Ďalšia verejná súťaž s otáznikmi.
In: Nový deň. - Roč. 4, č. 147 (2003), nestr.

GII6 Horňák, Pavol: Fakty o spoločnosti SLI.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 5 (2003), s. 145

GII7 Horňák, Pavol: Inšpirujúce dni v Nitre.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 4 (2004), s. 114

GII8 Horňák, Pavol: Konferencia o aktuálnych problémoch osvetlenia cestných tunelov.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 52

GII9 Horňák, Pavol: Kurz osvetľovacej techniky v Ostrave.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 11-12 (2004), s. 333

GII10 Horňák, Pavol: Mám rád študentské publikum.
In: Fakty. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 2021

GII11 Horňák, Pavol: Manažéri, nájdite si čas na návštevu dôležitých veltrhov.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 12, č. 7-8 (2002), s. 57

GII12 Horňák, Pavol: Neváhajte a čím skôr sa vyberte na konferencie do sveta.
In: Světlo. - ISSN 1212-0812. - Roč. 7, č. 4 (2004), s. 16

GII13 Horňák, Pavol: Odkaz medzinárodnej výstavy Intertraffic v Amsterdame.
In: Inžinierske stavby. - ISSN 1335-0846. - Roč.56,č.2 (2008), s. 14

GII14 Horňák, Pavol: Okrúhle, 10.jubileum veľtrhu ELOSYS.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 11-12 (2004), s. 353

GII15 Horňák, Pavol: Oplatí sa vidieť.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 53

GII16 Horňák, Pavol: Problémy ich spájajú.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 54

GII17 Horňák, Pavol: Rozvoj česko-slovensko-poľského regiónu.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 47, č. 1 (2002), s. 30

GII18 Horňák, Pavol: Rozvoj česko-slovensko-poľského regiónu v rukách nadnárodnej výroby.
In: Elektrotechnika v praxi. - ISSN 0862-9730. - Roč. 12, č. 1-2 (2002), s. 29

GII19 Horňák, Pavol: Svetová premiéra na veľtrhu INTEL 2003 v Miláne.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 8-9 (2003), s. 262

GII20 Horňák, Pavol: Tri branže pod jednou strechou.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 3 (2008), s. 55

GII21 Horňák, Pavol: Učenie pre učenie nestojí za nič.
In: Nový deň. - Roč. 4, č. 163 (2003), s. 9

GII22 Horňák, Pavol: Veľtrh Aqua-therm.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 49, č. 4 (2004), s. 115

GII23 Horňák, Pavol: Za povšimnutie stojí výstava SVITLO na ukrajine.
In: Jemná mechanika a optika. - ISSN 0447-6441. - Roč. 48, č. 8-9 (2003), s. 261

GII24 Janíček, František - Jasenek, Jozef - Vajda, Ján: Možnosti štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 58-59

GII25 Janíček, František: Príhovor.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 1 (2002), s. 5

GII26 Janíček, František: 40 rokov Katedry mechaniky FEI STU : Odborný seminár pri príležitosti 40.výročia vzniku Katedry mechaniky `Mechanika v elektrotechnike`, Bratislava, Slovak Republic, 5.9.2002.
In: Mechanika v elektrotechnike. Odborný seminár pri príležitosti 40. výročia vzniku Katedry mechaniky : Bratislava, 5. Sept. 2002. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - ISBN 80-227-1751-7. - S. 1-3

GII27 Kubica, Juraj: Energetika - ekológia - ekonomika 2009.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15. č. 3 (2009), s. 39

GII28 Smola, Alfonz: Konferencia Svetlo - Light 2001.
In: Osvetľovacia technika. - č. 1 (2002), s. 14-15

GII29 Smola, Alfonz: Konferencia Svetlo-Light 2001.
In: Zpravodaj SRVO. - č. 1 (2002), s. 6

GII30 Smola, Alfonz: Konferencia Sv?tlo 2004 - Light 2004.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 4 (2004), s. 34

GII31 Smola, Alfonz: Sv?tlo 2004 Light 2004.
In: TZB Haustechnik. - ISSN 1210-356X. - Roč.12, č.4 (2004), s. 4


Vygenerované 8. 2. 2011