Prejsť na obsah
Katedra elektrotechnológie
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. docent CSc. C212 +421 (2) 60 291 685
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. docent CSc. C209, C109 +421 (2) 60 291 344, +421 (2) 60 291 283, +421 (2) 65 425 822
Ing. Juraj Packa, PhD. odborný asistent CSc. C105 +421 (2) 60 291 268
Ing. Peter Poljovka, PhD. odborný asistent CSc. C110 +421 (2) 60 291 116
Ing. Vladimír Ďurman, PhD. vedecký pracovník KS IIa. CSc. C112 +421 (2) 60 291 612
Ing. Michal Ružinský, PhD. vedecký pracovník KS IIa. CSc. C211 +421 (2) 60 291 724
doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. docent CSc. C110 +421 (2) 60 291 746
Ing. Michal Váry, PhD. odborný asistent CSc. C122 +421 (2) 60 291 538
Marián Kamendy elektromechanik C111 +421 (2) 60 291 744
Anna Ferenčíková lab. technička el. a energ. zariadení C208 +421 (2) 60 291 457, +421 (2) 65 425 882
doc. Ing. Anna Grusková, PhD. docentka CSc. C606 +421 (2) 60 291 593
Vygenerované 8. 2. 2011