Prejsť na obsah
Katedra elektrotechnológie

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 1/0443/10 Materiály a materiálové štruktúry pre fotovoltické články a moduly 01.01.2010 - 31.12.2011 Doc. Ing. Vladimír Šály, PhD. Doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
VEGA 1/0445/10 Výskum vlastností kompozitných materiálov s plnivom na báze mikrovlákien pre elektrické izolačné systémy 01.01.2010 - 31.12.2011 Doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. Doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
APVV APVV-0257-07 Výskum možností využitia nových kompozitných materiálov na káble pre dopravné prostriedky 01.09.2008 - 31.12.2010 Ing. Milan Ovčiarik doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
VEGA 1/4080/07 Fotovoltické štruktúry pre slnečné články , moduly a systémy 01.01.2007 - 31.12.2009 Ing. Michal Ružinský, PhD. Ing. Michal Ružinský, PhD.
VEGA 1/4086/07 Výskum vzťahu polarizačných a degradačných procesov elektroizolačných systémoch 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
APVV APVV-99-011905 Výskum starnutia elektroizolačných materiálov s cieľom stanovenia životnosti vybraných elektrických systémov. 01.01.2006 - 30.04.2009 Ing. Otto Verbich, PhD. doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
VEGA 1/1385/04 Výskum materiálov na báze inkluzívnych zlúčenín a možností ich využitia v praxi. 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. RNDr. Mária Reháková, CSc. doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
VEGA 1/0167/03 Diagnostika a zisťovanie stupňa degradácie izolácií a elektroizolačných systémov 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
VEGA 1/0164/03 Fotovoltaické obnoviteľné zdroje energie - slnečné články, moduly a systémy 01.01.2003 - 31.12.2005 Ing. Michal Ružinský, PhD. Ing. Michal Ružinský, PhD.
VTP AV/803/2002 Nové diagnostické metódy zisťovania stavu PVC káblov 01.01.2002 - 31.12.2002 doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
Europsky socialny fond 13120200076 MATNET - Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania 01.04.2006 - 30.09.2008 Dr. Ing. Jaroslav Jerz doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. /spoluriešiteľ
Bilarerálna spolupráca Gr/Slov/05/FEI Výroba nového transparentného vodivého oxidu pre fotovoltické a optoelektronické aplikácie. 01.01.2005 - 30.06.2007 Dr. Michael Kompitsas Ing. Michal Ružinský, PhD.
Bilarerálna spolupráca Gr/Slov/05/FEI Príprava a výskum dopovaného iónového vodiča LiNbO3 pre elektrochromné prvky alebo elektrolyty pre lítium-iónové mikrobatérie. 01.01.2005 - 30.06.2007 Prof. Leonidas Papadimitriou doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
6RP COOP-CT-2004-508108 Úprava polovodičových kremíkových dosiek pre výrobu lacných slnečných článkov. 23.12.2004 - 22.12.2006 Ing. Michal Ružinský, CSc. Ing. Michal Ružinský, CSc.
Medzivládna dohoda 004 Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov 01.01.2004 - 31.12.2005 Doc. Ing. Anna Grusková, PhD. Doc. Ing. Anna Grusková, PhD.
5 RP PV-NAS-NET Koordinácia programov v oblasti výskumu a vývoja fotovoltaickej slnečnej energie štátov NAS a EU 01.01.2003 - 01.12.2004 Dr. Stanislaw M. Pietruszko Ing. Vladimír Šály, PhD.
Medzivládna dohoda 106-96-1601 Príprava a charakterizácia magnetických materiálov založenána oxidoch. 30.04.1996 - 30.04.2004 Doc. Ing. Anna Grusková, CSc. Doc. Ing. Anna Grusková, CSc.
5 RP NNE5-1999-00245 HEEC Vysokoúčinný menič energie 01.04.2000 - 31.03.2002 prof. Paolo Redi Ing. Michal Ružinský,PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011