Prejsť na obsah
Katedra fyziky

030150 KF

Addresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón: +421 260 291 297 , Fax: +421 265 427 427

[fotografia z AIS]

Vedúci
prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
Telefón: +421 (2) 60 291 459, +421 (2) 60 291 138, +421 (2) 65 427 427
E-mail: julius.cirak@stuba.sk


Vlastná webstránka pracoviska

Virtuálne nanolaboratórium: Počítačové modelovanie v nanotechnológiách


Vygenerované 8. 2. 2011