Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Kód Názov Obdobie Garant
31505_3B Seminár z fyziky ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34582_3I Fyzika materiálov 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Dieška, CSc.
31503_3D Fyzika polovodičov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31513_3D Prvky a montážne technológie v elektronike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
34564_3I Bioelektronika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34577_3I Biomateriály a biosystémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34572_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34573_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34574_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31559_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31551_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31552_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31553_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31554_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
34533_3B Fyzika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34533_3B Fyzika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31519_3D Aplikovaná fyzika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34568_3I Aplikovaná optika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
31541_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31542_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31509_3D Fyzika tuhých látok 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
34503_3B Fyzika 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34504_3B Fyzika 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34504_3B Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34506_3B Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34503_3B Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34507_3B Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34503_3S Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34504_3S Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31519_3B Fyzika 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34507_3B Fyzika 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31519_3B Fyzika 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34506_3B Fyzika 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31517_3S Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31518_3B Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31515_3B Fyzika 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31515_3B Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31501_3B Fyzika 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31517_3B Fyzika 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31518_3B Fyzika 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31517_3B Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31516_3B Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31516_3B Fyzika 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31516_3S Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31501_3B Fyzika 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34599_3B Fyzika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
31511_3D Materiály a materiálové štruktúry 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31510_3D Metódy analýzy materiálov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31525_3B Moderná fyzika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
34581_3I Moderné diagnostické metódy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.
31500_3B Moderné problémy fyzikálneho inžinierstva ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
34590_3I Nanotechnológie ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34575_3I Nerovnovážne systémy a chaos ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
34565_3I Počítačová fyzika LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
31538_3B Počítačové modelovanie a simulácie ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
31518_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
34569_3I Pricípy aplikovanej optiky ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
31505_3B Seminár z fyziky LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31505_3D Fyzika povrchov a rozhraní 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31501_3D Fyzika pre doktorandov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34563_3I Fyzika procesov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
31556_3B Fyzika tuhých látok LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
34543_3I Supravodivosť a fyzika nízkych teplôt ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
31512_3D Technológie v elektrotechnike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
31537_3B Termodynamika materiálov a štatistická fyzika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34566_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
34567_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31508_3B Úvod do technickej fyziky ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31515_3D Vybrané kapitoly z fyziky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
31512_3B Seminár z fyziky 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31512_3B Seminár z fyziky 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31513_3B Seminár z fyziky 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31513_3B Seminár z fyziky 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Julius Cirák, CSc.
31582_3I Aplikovaná fyzika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011