Prejsť na obsah
Katedra fyziky
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
doc. Ing. Peter Dieška, CSc. docent CSc. A209 +421 (2) 60 291 587
doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. docent CSc. A204a +421 (2) 60 291 114
prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc. profesor DrSc. A315 +421 (2) 44 455 087 kl. 159
RNDr. Juraj Chlpík, PhD. odborný asistent CSc.
Ing. Ľubomír Keleši výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A323 +421 (2) 60 291 308
Mgr. Martin Konôpka, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A316 +421 (2) 60 291 714
RNDr. Mária Valková odborná asistentka bez vedeckej hodnosti A310 +421 (2) 60 291 418
Mgr. Marek Vančo, PhD. odborný asistent CSc. A304 +421 (2) 60 291 287, +421 (2) 60 291 196
Ing. Ivan Zelenay, CSc. odborný asistent CSc. A306 +421 (2) 60 291 308
Ing. Miroslava Zemanová Diešková asistentka A224 +421 (2) 60 291 587
doc. Ing. Peter Bokes, PhD. docent CSc. A211 +421 (2) 60 291 234, +421 (2) 65 422 598
doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc. docent DrSc.
Ing. Tatiana Šrámková odborná asistentka bez vedeckej hodnosti
Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A212 +421 (2) 60 291 118
Zuzana Váciová knihovníčka, sekretárka A207 +421 (2) 60 291 297
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. profesor CSc. A208 +421 (2) 60 291 459, +421 (2) 60 291 138, +421 (2) 65 427 427
doc. Ing. Ján Vajda, CSc. docent CSc. A119 +421 (2) 60 291 565, +421 (2) 60 291 135
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. profesor CSc. A209 +421 (2) 60 291 516
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. docent CSc.
Ing. Ondrej Foltin, CSc. odborný asistent CSc.
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. profesor DrSc.
Štefan Kučera technický pracovník
RNDr. Martin Moško, CSc. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Michal Sokolský výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Martin Weis, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Vygenerované 8. 2. 2011