Prejsť na obsah
Katedra jadrovej fyziky a techniky
Kód Názov Obdobie Garant
34677_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31679_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
34641_3I Materiály JE LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31617_3D Počítačové modelovanie a simulácie v materiáloch 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31516_3D Špeciálne metódy štruktúrnej analýzy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
34638_3I Vyraďovanie jadrových elektrární ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31653_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31653_3S Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31646_3S Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34640_3I Bezpečnosť a spoľahlivosť energetických zariadení LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
34676_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
34682_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31646_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34668_3I Atómová a molekulová spektroskopia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
34691_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31651_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34679_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31671_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31652_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31672_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31662_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31653_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31663_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31673_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31664_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31654_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31674_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31604_3D Dozimetria a radiačná ochrana 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34660_3I Dozimetria a radiačná ochrana LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31610_3D Ekonomika jadrovej energetiky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31609_3D Elektrická časť jadrových elektrární 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31626_3B Environmentalistika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
34637_3I Experimentálna reaktorová technika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
34623_3I Fyzika a technika urýchľovačov 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
34690_3I Fyzika a technika urýchľovačov 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
31613_3D Fyzika povrchov a rozhraní 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31601_3D Jadrová a neutrónová fyzika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34650_3I Jadrová elektronika a detektory ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
34649_3I Jadrová fyzika a technika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
31618_3D Jadrová fyzika a technika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31611_3S Jadrové zariadenia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34651_3I Jadrovo-fyzikálne metódy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31670_3D Materiálová fyzika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
34684_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31611_3B Jadrové zariadenia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31669_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31659_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31661_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31628_3D Molekulárne materiály a biomateriály 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31614_3D Nanotechnológie a nanoštruktúry 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31607_3D Počítačové modelovanie a simulácie v jadrovej energetike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31630_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31605_3D Prevádzka a bezpečnosť jadrových elektrární 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34636_3I Prevádzka JE ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
31623_3D Princípy fyziky tuhých látok 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31600_3B Radiológia a nukleárna medicína ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31517_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31622_3D Silnoprúdová supravodivosť 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31612_3D Spektroskopické metódy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31626_3D Spektroskopické metódy vyšetrovania tuhých látok 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31632_3D Strojné zariadenia jadrových elektrární 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31620_3D Supravodivé štruktúry 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31611_3D Špeciálne metódy diagnostiky mareriálov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31629_3D Špeciálne metódy štruktúrnej analýzy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31608_3D Štatistické metódy analýzy dát 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
31616_3D Technológie prípravy materiálových štruktúr 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31602_3D Teória a stavba jadrových reaktorov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34630_3I Teória jadrových reaktorov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
31606_3D Termomechanika jadrových reaktorov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34687_3I Tímový projekt ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
34688_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
34689_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31625_3D Transport vĺn v nehomogénnych a periodických prostrediach 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31621_3D Vybrané kapitoly z fyziky kondenzovaných látok 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31627_3D Metódy počítačovej fyziky vo fyzike kondenzovaných látok 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31619_3D Mezoskopická elektronika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31624_3D Mezoskopické javy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31615_3D Molekulárne materiály a biomateriály 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
31625_3B Zdroje žiarenia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
31603_3D Materiály a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011