Prejsť na obsah
Katedra jadrovej fyziky a techniky
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
Ing. Jarmila Degmová, PhD. výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním A513 +421 (2) 60 291 265
Ing. Július Dekan, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A512 +421 (2) 60 291 504
Eva Mániková sekretárka A503 +421 (2) 60 291 684, +421 (2) 65 427 207
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. profesor DrSc. A605 +421 (2) 60 291 167
Peter Mikula technický pracovník S16 +421 (2) 60 291 765
prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. profesor CSc. A607, A502 +421 (2) 60 291 753, +421 (2) 60 291 661
Ing. Milan Pavúk, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A512 +421 (2) 60 291 504
Ing. Martin Petriska výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A608 +421 (2) 60 291 821
prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. profesor CSc. A608 +421 (2) 60 291 821
Ing. Stanislav Stanček výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A506 +421 (2) 60 291 191, +421 (2) 60 291 595, +421 917 669 684, 9684
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. docentka CSc. A506 +421 (2) 60 291 595
Ing. Klement Vitázek, PhD. odborný asistent CSc. A602 +421 (2) 60 291 122
doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD. docent CSc. A504 +421 (2) 60 291 106
Ing. Stanislav Sojak výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Matúš Stacho výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Gabriel Farkas, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním A604 +421 (2) 60 291 173
Ing. Róbert Hinca, PhD. odborný asistent CSc. A510 +421 (2) 60 291 893
Andrea Podhájska technická pracovníčka A508 +421 (2) 60 291 158
doc. Ing. Ján Haščík, PhD. docent CSc. A514 +421 (2) 60 291 289
prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc. profesor DrSc.
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. profesor DrSc. A507 +421 (2) 60 291 663
Ing. Jana Veterníková výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Vygenerované 8. 2. 2011