Prejsť na obsah
Katedra jadrovej fyziky a techniky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 2/0192/10 Polovodičové detektory pre diagnostiku horúcej plazmy 01.01.2010 - 31.12.2012 Mgr. Bohumír Zaťko, PhD. prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/0033/10 Hyperjemné interakcie v amorfných a nanokryštalických kovových zliatinách na báze Fe 01.01.2010 - 31.12.2011 Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
APVV APVV-0761-07 Výskum a vývoj metód pre zvýšenie efektívnosti a bezpečnosti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky 01.02.2008 - 31.12.2010 Ing. Vladimír Daniška, PhD. prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/4011/07 Tvorba nanokryštalických zŕn v rýchlo chladených zliatinách na báze Fe-B s prísadou iných prvkov 01.01.2007 - 31.12.2009 Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
VEGA 2/7170/27 Detektory neutrónov: technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností 01.01.2007 - 31.12.2009 Ing. František Dubecký, CSc. prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/3189/06 Magneto - štrukturálne procesy v materiáloch pripravených z amorfného do nano - a mikrokryštalického stavu. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Sitek Jozef, DrSc. Prof. Ing. Sitek Jozef, DrSc.
VEGA 1/3160/06 Rádioaktívne materíály v inovačných jadrových palivových cykloch a po ukončení prevádzky jadrových zariadení. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/3188/06 Štúdium radiačného krehnutia v pokrokových konštrukčných materiáloch jadrových zariadení. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
VEGA 2/5130/25 Perspektívne tenké vrstvy a štruktúry pre elektroniku 01.01.2005 - 31.12.2007 Ing. Štefan Chromik, DrSc. Ing. Stanislav Stanček
APVV APVV-99-P06305 Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie. 01.09.2005 - 31.12.2007 Prof. Ing. Ján Mudroň, CSc Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD
APVV APVT - 20-008404 Štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností nanofázových a amorfných systémov na báze 3-d prechodových prvkov Fe, Co, Ni. 01.01.2005 - 31.12.2007 doc. RNDr. Peter Kollár, CSc. Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
VEGA 2/4151/04 Výskum technológie, fyzikálnych a detekčných vlastností INP detektorov pre oblast RTG a GAMA žiarenia 01.01.2004 - 31.12.2006 Ing. František Dubecký, CSc. prof. Ing Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/1014/04 Znalosťami podporená modifikácia povrchových vrstiev nanokryštalickyćh zliatín 01.01.2004 - 31.12.2006 Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
VEGA 1/0284/03 Špeciálne materiály v extrémnych podmienkach 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc. prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
VEGA 1/0285/03 Štúdium jadrového palivového cyklu a transmutácie vyhoreného jadrového paliva 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/0274/03 Štúdium urýchľovačov a rozvoj jadrovo-fyzikálnych metód pre biomedicínsky výskum 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Márius Pavlovič, CSc. doc. Ing. Márius Pavlovič, CSc.
KEGA 3/100503 Vzdelávanie v jadrovo – fyzikálnom inžinierstve 01.01.2003 - 31.12.2005 prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Štátne programy 2003 Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energie 01.07.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. Prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/0276/03 Monitorovanie rádioaktivity objektov s veľkým objemom 01.01.2003 - 31.12.2005 RNDr. Štefan Krnáč, CSc. RNDr. Štefan Krnáč, CSc.
VEGA 2/2068/22 Tenké vrstvy a mikroelektronické štruktúry na báze oxidov 01.01.2002 - 31.12.2004 Ing.Chromik Štefan,DrSc. - SAV Ing. Peter Kováč, CSc.
VTP 2/9015/21 Modulárny zobrazovací systém trg žiarenia s využitím detektorov na báze polovodičovej zlúčeniny GaAs 01.01.2004 - 30.04.2004 Elektrotechnický ústav SAV, BA prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
VEGA 1/8305/01 Štruktúrne transformácie v nanokryštalických a práškových zliatinách. 01.01.2001 - 31.12.2003 Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
KEGA 266/2000 Moderné technológie, metódy a prostriedky pre skvalitnenie vzdelávanie. 01.01.2000 - 31.12.2003 prof. Ing. Vladimír Nečas, CSc. prof. Ing. Vladimír Nečas, CSc.
VEGA 2/1167/21 Štúdiun elektrofyzikálnych a technologických problémov prípravy detektorov ionizujúceho žiarenia na báze InP a GAAS. 01.01.2001 - 31.12.2003 Prof. Ing. Vladimír Nečas, CSc. Prof. Ing. Vladimír Nečas, CSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
6 RP FI6O-CT-2003-508849 Európska jadrová platforma pre výcvikové a univerzitné organizácie - NEPTUNO 01.01.2004 - 31.12.2050 prof. Joseph SAFIEH prof. Marcel Miglierini, DrSc.
TEMPUS ENEN SK-JAP European Japanese exchange project in nuclear disciplines 01.11.2009 - 01.11.2012 Tokyo Institute of Technology doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
7 RP CSA TRASNUSAFE No:249674 Výukové programy v oblasti kultúry bezpečnosti v jadrovej energetike 05.10.2009 - 05.10.2012 Prof. M. Giot prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
APVV SK - PL SK-PL-0013-09 STRUMANO - Štruktúrne modifikácie amorfných a nanokryštalických železných zliatin 01.01.2010 - 31.12.2011 prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Medzivládna dohoda SMoRE No: 1488 (IAEA) Accelerator Simulation and Theoretical modeling of Radiation Effects (SMoRE) 01.09.2008 - 01.09.2010 prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
6 RP 03-54-3588 Experimentálna a teoretická štúdia energetických dispozícií a zvyškovej aktivácie indukovanej iónmi uránu za účelom modelovania radiačného hazardu v "GSI FUTURE FACILITY" 01.05.2004 - 01.01.2010 Dr. Edil Mustafin doc. Ing. Marius Pavlovič, PhD.
7 RP SSA Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému (PLEPS) 01.01.2007 - 31.12.2009 Dr.Eberhard Diegele prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
6 RP FP6-2003-NMP-NI-3 Podpora Malého a stredného podnikania 01.01.2005 - 31.12.2009 Dr. Elmar Platzgummer doc. Ing.Peter Kováč, PhD.
6. rámcový program ENEL Nr. 1400007989 NULIFE - Safety and material analyses of feed water pipelines of VVER - 440 steam generators 01.07.2008 - 30.04.2009 Guadenzio Mariotti, ENEL prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.
TEMPUS TEMPUS/ CD_JEP-32064-2004 ICMS - Introduction New and Up - dating Courses of Materials Science 01.01.2007 - 31.12.2008 Fayez El-Hossary, SOHAG UNIVERSITY of Sohag, EGYPT Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
6RP FP6-036414 Sieťovanie správy poznatkov (ENEN - II ) 01.01.2007 - 31.12.2008 prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
MVTS INTAS 06-1000012-8683 Studies on selected problems of beam transport and construction materials for new types of accelerators 01.01.2007 - 31.12.2008 doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD. doc. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
6RP CSA Mikroštrukturálna analýza FE-CR zliatin stimulácie, pozitrónová anihilácia a mosstbauerová spektroskopia 06.06.2006 - 05.06.2008 Dr. Eberhard Diegele, EFDA Garching, Nemecko prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
6 RP COVERS - 012727 Koordinovaný výskum bezpečnosti reaktorov typu VVER. 01.01.2005 - 31.12.2007 doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
6 RP PERFECT - FI6O-CT-2003-508840 Predikcia efektov radiačného poškodenia v komponentoch jadrových reaktorov. 01.01.2004 - 31.12.2007 Dr. Frédéric BARON doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
medzivládna dohoda Nem/Slov Vlastnosti systémov molekulárnej elektroniky indukované extrémnym ťahom 01.01.2004 - 31.12.2006 prof. Harald Fuchs Prof. Ing. Štich Ivan, PhD.
6 RP FUSION Aplikácia pozitrónovej anihilácie pre štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiách. 01.01.2003 - 31.12.2006 Co-ordinator for Commission: Dr. W. Dänner doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Bilaterálna spolupráca Slov/Hol-VTS-SLU-IE.B100863 Štúdia: Protónové ožarovanie vzoriek pomocou kaskádneho urýchľovača 01.04.2005 - 31.12.2006 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
Medzivládna dohoda FR/SR Magnetická mikroštruktúra nanokryštalických zliatín 01.02.2004 - 31.01.2006 prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
medzivládna dohoda Slov/Rak Štruktúry a materiály pre iónovú litografiu 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Peter Kováč, CSc. doc. Ing. Peter Kováč, CSc.
Štefánik Program Štefánik Magnetic Anisotropy to Texture Relationship in Nanocrystalline Alloys 01.01.2004 - 31.12.2005 prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Medzivládna dohoda 057 Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov 01.01.2004 - 31.12.2005 Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
DAAD 18/2003 Surface processing of Radiation Resistant Semiconductor Detectors Arrays 01.01.2003 - 31.12.2004 prof. Ing. Vladimí Nečas, PhD. prof. Ing. Vladimí Nečas, PhD.
medzivládna dohoda No 34041 Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie 01.06.2003 - 30.06.2004 doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. doc. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.
5 RP FIS5-2001-00076,neskôr FIR1-CT-2001-80127 European Nuclear Engineering Network (ENEN) 01.01.2002 - 31.12.2003 prof.Marcel Miglierini, DrSc.
Medzivládna dohoda S/R-Bil. Structures and materials for ion beam lithography 28.07.2001 - 30.06.2003 Ing. Peter Kováč, PhD.
5 RP FU05-CT-2000-00082 Štúdium radiačného krehnutia materiálov používaných vo fúznych technológiach pomocou pozitronovej anihilačnej spektroskopie 01.12.2000 - 31.12.2002 Co-ordinator for Commission: Dr. W. Dänner Doc. Ing. Vladimír Slugeň, CSc.
Medzivládna dohoda IAEA/SLR 11120 Vplyv niklu na radiačné krehnutie tlakovej nádoby študovaný pomocou MS a PAS 05.01.2000 - 31.12.2002 prof. Ing. Jozef Lipka, DrSc.

Vygenerované 8. 2. 2011