Prejsť na obsah
Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky

030330 IKAL

Addresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón: +421 260 291 794

[fotografia z AIS]

Riaditeľka
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.

Telefón: +421 (2) 60 291 624
E-mail: lubica.rovanova@stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 300 kB)

Rozhodnutie o zmene názvu pracoviska (pdf, 198 kB)


gif Vlastná webstránka pracoviska

 


Vygenerované 8. 2. 2011