Prejsť na obsah
Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB1 Rovanová, Ľubica - Mironovová, Emília - Miština, Juraj - Podpera, Ivan - Waleková, Gabriela: English for Professional Communication Development. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - 150 s. - ISBN 80-227-2420-3


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2


ADC1 Ly Anh, Tu - Perďochová, Andrea - Nečas, Vladimír - Pavlicová, Vieroslava: Radiation Resistance Study of Semi-Insulating GaAs-Based Radiation Detectors to Extremely High Gamma Doses.
In: Nuclear Physics B. - ISSN 0920-5632. - Vol. 150, Proc.Suppl (2006), s. 402-406

ADC2 Perďochová, Andrea - Nečas, Vladimír - Ly Anh, Tu - Dubecký, František - Boháček, Pavol - Sekáčová, M. - Pavlicová, Vieroslava: The Influence of Top Contact Topology on Detection Properties of Semi-Insulating GaAs Detectors.
In: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A. - ISSN 0168-9002. - Vol. 531 (2004), s. 103-110


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 19


AFC1 Huba, Mikuláš - Rovanová, Ľubica: Accreditation of e-Learning Courses: What Are the Key Issues?
In: Podmínky akreditace e-learningových programů : Mezinárodní konference. Poděbrady, Czech Republic, 15.-16.4.2007 (2007). - Brno : ČADUV. - CD-Rom

AFC2 Pätoprstá, Jana: Efektívnosť dištančného vzdelávania v porovnaní s klasickou formou vyučovania.
In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - S. 116-117

AFC3 Pätoprstá, Jana: Media Literacy.
In: Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy : Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Brno, Czech Republic, 13.-14.9.2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-261-0. - CD-Rom

AFC4 Pätoprstá, Jana: Media Literacy and Adequate Technology.
In: Profi Lingua 2007 : Mezinárodní konference. Plzeň, 28.-29.6.2007. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - CD-Rom

AFC5 Pätoprstá, Jana: Porovnanie pracovných výsledkov študentov denného a dištančného vzdelávania.
In: Odborný jazyk na vysokých školách III : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, Czech Republic, 15.2.2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. - S. 138-140

AFC6 Pätoprstá, Jana: Využitie rôznych učebných štýlov a prístupov pri tvorbe dištančného materiálu v celoživotnom vzdelávení.
In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínchach EU. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2006. - ISBN 80-7044-818-0. - S. 138-141

AFC7 Podpera, Ivan: Email Writing in English - Part of Distance Study Curriculum.
In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - S. 123-126

AFC8 Podpera, Ivan: English for Students of Electrical Engineering - Practical Experience of Working with a Lower - Intermediate Course in Moodle.
In: Odborný jazyk na vysokých školách V : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, 11.2.2009. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. - ISBN 978-80-213-1901-1. - S. 193-195

AFC9 Podpera, Ivan: Teaching Presentation Skills through e-Learning.
In: Odborný jazyk na vysokých školách III : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, Czech Republic, 15.2.2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. - S. 150-152

AFC10 Rovanová, Ľubica: Can We Benefit from Flexible Learning in Teaching ESP.
In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - S. 142-144

AFC11 Rovanová, Ľubica - Belasová, Jarmila: E-Learning - A Real Challenge.
In: Profi Lingua 2007 : Mezinárodní konference. Plzeň, 28.-29.6.2007. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - CD-Rom

AFC12 Rovanová, Ľubica - Podpera, Ivan: English for Professional Communication Self-Teaching Material & Course.
In: Languages for Specific Purposes in Higher Education. - Brno : Brno University of Technology, 2006. - ISBN 80-214-3213-6. - S. 170-174

AFC13 Rovanová, Ľubica - Podpera, Ivan: English for Students of Electrical Engineering-Textbook and e-Learning Material.
In: Odborný jazyk na vysokých školách IV : Sborník prací z mezinárodní konference. Prague, Czech Republic, 11.2.2008. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. - S. 173-175

AFC14 Rovanová, Ľubica: Hodnotenie ústneho prejavu v e-Learning prostredí.
In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínchach EU. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2006. - ISBN 80-7044-818-0. - S. 162-164

AFC15 Solenská, Ľudmila: Berufs-und fachorientierter Deutschunterricht für Elektrotechniker.
In: Odborný jazyk na vysokých školách II : Sborník prací z mezinárodní konference, Praha, Czech Republic, 16.2.2006. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. - ISBN 80-213-1468-0. - S. 150-152

AFC16 Solenská, Ľudmila: Kritériá a postupy pri vypracovaní syláb v rámci systému UNIcert.
In: Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínchach EU. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně, 2006. - ISBN 80-7044-818-0. - S. 165-167

AFC17 Solenská, Ľudmila: Využívanie aktuálnych vedecko-technických informácií na hodinách nemeckého jazyka.
In: Odborný jazyk na vysokých školách III : Sborník prací z mezinárodní konference. Praha, Czech Republic, 15.2.2007. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. - S. 169-170

AFC18 Solenská, Ľudmila: Weg zur internationalen Qualifikation.
In: Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy : Sborník abstraktů z mezinárodní konference. Brno, Czech Republic, 13.-14.9.2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-261-0. - CD-Rom

AFC19 Solenská, Ľudmila: Wörterschliessung in einem Fachtext.
In: Profi Lingua 2007 : Mezinárodní konference. Plzeň, 28.-29.6.2007. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. - ISBN 978-80-7043-610-3. - CD-Rom


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 23


AFD1 Huba, Mikuláš - Rovanová, Ľubica: Building Quality in e-Learning.
In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - CD-Rom

AFD2 Pätoprstá, Jana: Alternatívna výučba - Informatická škola.
In: Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : Sládkovičovo, September 2008. - Sládkovičovo : VŠ Visegrádu, s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-89267-16-3. - S. 98-101

AFD3 Pätoprstá, Jana: Dištančné vzdelávanie - efektívna forma kontinuálneho celoživotného vzdelávania.
In: Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 9.-10.3.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2374-6. - S. 64-66

AFD4 Pavlicová, Vieroslava: Hodnotíme formu alebo obsah? : Konferencia `Filologické teórie, praktická aplikácia a evalvácia vedomostí`, Trnava, Slovak Republic, 8.2.2005.
In: Filologické teórie, praktická aplikácia a evalvácia vedomostí : Konferencia. Trnava, Slovenská republika, 8.2.2005. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. - nestr.

AFD5 Perďochová, Andrea - Ly Anh, Tu - Nečas, Vladimír - Dubecký, František - Pavlicová, Vieroslava: The Influence of Etched Trenches around Contacts of SI GaAs Strip Radiation Detector on Its Properties.
In: APCOM 2004. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 10th International Workshop. Častá - Píla, Slovak Republic. 16.- 18. June 2004. - 2004 : STU v Bratislave FEI, 2004. - ISBN 80-227-2073-9. - S. 191-194

AFD6 Perďochová, Andrea - Ly Anh, Tu - Nečas, Vladimír - Dubecký, František - Pavlicová, Vieroslava: The Influence of SI GaAs Detector Topology on Detection Properties.
In: APCOM 2003. Applied Physics of Condensed Matter : Proceedings of the 9th International Workshop. Malá Lučivná, Slovak Republic. 11.- 13. June 2003. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - ISBN 80-8070-088-5. - S. 96-100

AFD7 Podpera, Ivan: Distance Courses of English at FEI STU - Practical Experience : 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, Trnava, Slovak Republic, 14.-15.10.2004.
In: CO-MAT-TECH 2004 : Proceedings / konf.(heslo) International Scientific Conference. 12th. CO-MAT-TECH. Trnava, Slovak Republic, 14-15 October 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2117-4. - nestr.

AFD8 Podpera, Ivan: Email Writing - Active and Interactive : Medzinárodná vedecká konferencia Lingua Summit 2005 `Inovatívne trendy v jazykovej príprave študentov v mnohojazyčnom prostredí`, Trenčín, Slovak Republic, 22.-.
In: Lingua Summit 2005 : Inovatívne trendy v jazykovej príprave študentov v mnohojazyčnom prostredí, Medzinárodná konferencia, Trenčín, SR, 22.-23.9.2005. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005. - ISBN 80-8075-102-1. - S. 120-126

AFD9 Podpera, Ivan: Email Writing&Etiquette (Self-Teaching Material) : 13th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2005, Trnava, Slovak Republic, 20.-21.10.2005.
In: CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2286-3. - S. 946-954

AFD10 Podpera, Ivan: Innovative Approach to Teaching English at FEI STU - Textbook and e-Learning Materials.
In: Virtual University 2008 : 9th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 11.-12.12.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-89316-10-6. - CD-Rom

AFD11 Podpera, Ivan: Teaching English at FEI STU - Distance Courses : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 253-257

AFD12 Rovanová, Ľubica: Culture and Language Teaching - Can We Separate Them? : 13th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2005, Trnava, Slovak Republic, 20.-21.10.2005.
In: CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic ,20-21 October 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2286-3. - S. 1035-1039

AFD13 Rovanová, Ľubica - Podpera, Ivan: Design of e-Learning English Courses for Professional Communication.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 70-72

AFD14 Rovanová, Ľubica - Podpera, Ivan: English Language Curriculum in Distance Learning Courses at FEI STU.
In: Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 9.-10.3.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2374-6. - S. 67-70

AFD15 Rovanová, Ľubica - Solenská, Ľudmila: Flexible Learning of Languages for Different Students` Professional and Individual Needs : 3rd International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 17.-19.3.2002.
In: Virtual University : Proceedings of the 3rd International Conference. Bratislava, Slovak Republic, March 17th - 19th, 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1811-4. - S. 26-28

AFD16 Rovanová, Ľubica: Motivation Enhancement through Relevant Teching Aims and Lesson Content : 12th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2004, Trnava, Slovak Republic, 14.-15.10.2004.
In: CO-MAT-TECH 2004 : Proceedings / konf.(heslo) International Scientific Conference. 12th. CO-MAT-TECH. Trnava, Slovak Republic, 14-15 October 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2117-4. - nestr.

AFD17 Rovanová, Ľubica - Podpera, Ivan: Using an Interactive Multimedia Material forť Professional Communication Skills Development : Medzinárodná konferencia `Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov II`, Nitra, Slovak Republic, .5.-6.2.2004.
In: Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov 2 : Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Nitra, SR. 5.- 6. 2. 2004. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. - ISBN 80-8069-307-2. - S. 128-133

AFD18 Solenská, Ľudmila: Odborná jazyková príprava v rámci systému UNICERT.
In: Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : Sládkovičovo, September 2008. - Sládkovičovo : VŠ Visegrádu, s.r.o., 2008. - ISBN 978-80-89267-16-3. - S. 113-116

AFD19 Stuchlíková, Ľubica - Gron, Michal - Csabay, Otto - Redhammer, Robert - Rovanová, Ľubica - Hulényi, Ladislav - Kinder, Rudolf - Števove, Milan - Radobický, Jozef - Beňo, Ján - Mondočko, Peter - Vacek, František - Marek, H. - Nagy, Arnold - Bednár, Martin: eLearn Central: Interactive www Lesson `Semiconductors and pn Junction of Semiconductors` and the Production of Interactive Animations : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communicaations, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005.
In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - S. 225-230

AFD20 Stuchlíková, Ľubica - Gron, Michal - Radobický, Jozef - Csabay, Otto - Rovanová, Ľubica - Beňo, Ján - Mondočko, Peter - Števove, Milan - Ondrášová, Iveta - Hulényi, Ladislav - Kinder, Rudolf - Helbich, Marek - Vacek, František - Nagy, Arnold - Bednár, Martin - Nemčok, Peter: Interactive Animations as an e-Learning Motivation Agent : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 151-156

AFD21 Stuchlíková, Ľubica - Gron, Michal - Csabay, Otto - Helbich, Marek - Radobický, Jozef - Beňo, Ján - Mondočko, Peter - Vacek, František - Hulényi, Ladislav - Kinder, Rudolf - Rovanová, Ľubica - Redhammer, Robert - Nemčok, Peter - Bednár, Martin - Števove, Milan - Lazišťan, Filip - Benkovič, Michal - Švrček, Peter - Benko, Martin - Nagy, Arnold: Interactive www Course "Electronic Devices and Circuits".
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 119-124

AFD22 Stuchlíková, Ľubica - Csabay, Otto - Redhammer, Robert - Rovanová, Ľubica - Gron, Michal - Števove, Milan - Radobický, Jozef - Beňo, Ján - Mondočko, Peter - Nemčok, Peter: Interactive WWW Lesson `Semiconductors and pn Junction of Semiconductors` for Course of Electronic Systems and Electronic Devices : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 155-160

AFD23 Stuchlíková, Ľubica - Csabay, Otto - Rovanová, Ľubica - Gron, Michal - Radobický, Jozef - Števove, Milan: Support e-Learning Materials Creation: Students for Students : 6th International Conference on Digital Signal Processing and Multimedia Communicaations, Košice, Slovak Republic, 13.-14.9.2005.
In: 6th international conference on digital signal processing and multimedia communications : Proceedings of the DSP - MCOM 2005. Košice, Slovenská Republika, 13.-14.9.2005. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005. - ISBN 80-8073-323-6. - S. 319-324


AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Počet záznamov: 2


AFG1 Ly Anh, Tu - Perďochová, Andrea - Nečas, Vladimír - Pavlicová, Vieroslava: Radiation Resistance Study of Semi-Insulating GaAs-Based Radiation Detectors to Extremely High Gamma Doses.
In: 9th topical seminar on innovative particle and radiation detectors : Proceedings. Siena, Italy, 23.-26.5.2004. - Bologna : INFN, 2004. - nestr.

AFG2 Perďochová, Andrea - Nečas, Vladimír - Ly Anh, Tu - Dubecký, František - Boháček, Pavol - Sekáčová, M. - Pavlicová, Vieroslava: Influence of Top Contact Topology on Detection Properties of Semi-Insulating GaAs Detectors.
In: 5th International Workshop on Radiation Imaging Detectors, IWORID 2003 : Abstract Book. Riga, Latvia, 7.-11.9.2003. - Riga : BSI, 2003. - S. 33-34


BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 5


BAA1 Tandlichová, Eva - Bérešová, Jana - Rovanová, Ľubica - Straková, Zuzana - Steyne, Lynda: Angličtina nejen pro samouky. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2007. - 464 s. - ISBN 80-7360-558-9

BAA2 Tandlichová, Eva - Bérešová, Jana - Rovanová, Ľubica - Straková, Zuzana - Steyne, Lynda: Angličtina nejen pro samouky. Teach Yourself English. - 2. dopl. vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2008. - ISBN 978-80-7360-558-2

BAA3 Tandlichová, Eva - Bérešová, Jana - Rovanová, Ľubica - Straková, Zuzana - Steyne, Lynda: Angličtina nielen pre samoukov. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. - 464 s. - ISBN 80-7360-367-X

BAA4 Tandlichová, Eva - Rovanová, Ľubica - Straková, Zuzana - Steyne, Lynda: Angličtina pre jazykové školy a kurzy. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2008. - 253 s. - ISBN 978-80-7360-801-9

BAA5 Tandlichová, Eva - Rovanová, Ľubica - Straková, Zuzana - Steyne, Lynda: Angličtina pre jazykové školy a kurzy 2. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2009. - 253 s. - ISBN 978-80-7360-894-1


BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 4


BCI1 Huba, Mikuláš - Bisták, Pavol - Komárik, Emil - Mironovová, Emília - Rovanová, Ľubica - Žáková, Katarína - Bieliková, Mária: Tímová práca. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 136 s. - ISBN 80-227-2119-0

BCI2 Huba, Mikuláš - Bieliková, Mária - Bisták, Pavol - Komárik, Emil - Mironovová, Emília - Rovanová, Ľubica - Žáková, Katarína: Tímová práca. - Bratislava : Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, 2007. - 150 s.

BCI3 Rovanová, Ľubica - Pätoprstá, Jana - Podpera, Ivan - Robinsonová, Zuzana: English for Professional Communication. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - 159 s. - 3. vydanie vyšlo v roku 2008 vo vyd:STU Bratislava ISBN 978-80-227-2831-7. - ISBN 80-227-2108-5

BCI4 Rovanová, Ľubica: Presentation Skills. - Bratislava : FEI STU, 2006. - 80 s. - ISBN 80-227-2512-9


BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BDB1 Čerňanský, Peter - Červeň, Ivan - Dillinger, Juraj - Holá, Oľga - Horylová, Ružena - Chrapan, Ján - Krupa, Dalibor - Ožvoldová, Miroslava - Pavlicová, Vieroslava - Reiffers, Marián - Šutta, Augustín: Fyzikálny slovník slovensko-anglický, anglicko-slovenský. - Nitra : Protonit, 2007. - 235 s. : 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-969798-7-5


BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 7


BDF1 Bratinková, Mária - Fojtlová, Gabriela: Where Are We and Where Are We Going? A Brief Look at the History of ESP Spectrum.
In: ESP Spectrum. - Č. 28 (2006), s. 10-12

BDF2 Pätoprstá, Jana: Tvorba dištančného materiálu vyžaduje využitie rôznych učebných štýlov a prístupov.
In: Fórum cudzích jazykov. - ISSN 1337-9321. - Roč. 2, č. 3 (2010), s. 47-53

BDF3 Podpera, Ivan: An Email Writing Class.
In: ESP Spectrum. - Č. 28 (2006), s. 13-16

BDF4 Podpera, Ivan: Distance Learning - Why Not Give It a Try?
In: ESP Spectrum. - č. 25 (2003), s. 15-19

BDF5 Podpera, Ivan: Moodle at Work.
In: Cudzie jazyky v Európskej únii : Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou, 30. marec 2010, Bratislava. - Bratislava : Akadémia policajného zboru, 2010. - ISBN 978-80-8054-499-7. - S. 119-122

BDF6 Rovanová, Ľubica: When in Rome Do As the Romans Do. Intercultural Communication Competence Development.
In: ESP Spectrum. - Roč. 11, mim.č (2005), s. 15-18

BDF7 Solenská, Ľudmila: Komprimovanie odborných textov.
In: Fórum cudzích jazykov. - ISSN 1337-9321. - Roč. 1, č. 3 (2009), s. 76-79


BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 9


BED1 Firment, Vladimír - Rovanová, Ľubica: Digital Clock.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

BED2 Kvocera, Matej - Mikluš, Miroslav - Matiašovská, Jana: Building Linux Community.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

BED3 Ondroušková, Daniela: English for Specific Purposes in Tourism : Medzinárodná konferencia `Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu`, Bratislava, Slovak Republic, 24.4.2003.
In: Evaluation of Business Environment for Tourist Services : Medzinárodná konferencia `Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu`, Bratislava, Slovak Republic, 24.4.2003. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2003. - S. 120-122

BED4 Podpera, Ivan: Distance Course of English at FEI STU - The Start Point : 11. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003.
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr.

BED5 Podpera, Ivan: Summary Writting in an ESP Class : Konferencia `Co-Mat-Tech 2002`, Trnava, Slovak Republic, 24.-25.10.2002.
In: CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - S. 602-605

BED6 Rovanová, Ľubica: Are We Successful in Teaching ESP? : 11. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003.
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr.

BED7 Rovanová, Ľubica: Foreign Languages and Technical Universities - A Good Match? : Konferencia `Co-Mat-Tech 2002`, Trnava, Slovak Republic, 24.-25.10.2002.
In: CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - S. 609-613

BED8 Solenská, Ľudmila: Einzigartige Rolle des Strachenunterrichts an Universitäten : 11. medzinárodná vedecká konferencia CO-MAT-TECH 2003, Trnava, Slovak Republic, 16.-17.10.2003.
In: CO-MAT-TECH 2003 : 11. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : STU v Bratislave, 2003. - ISBN 80-227-1949-8. - nestr.

BED9 Solenská, Ľudmila: Strategien der Worterschliessung : Konferencia `Co-Mat-Tech 2002`, Trnava, Slovak Republic, 24.-25.10.2002.
In: CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : 2. zväzok. Manažment a kvalita. Aplikované prírodné a inžinierske vedy. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1768-1. - S. 620-624


Vygenerované 8. 2. 2011