Prejsť na obsah
Katedra matematiky

030170 KM

Addresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón: +421 260 291 383 , Fax: +421 265 420 415

[fotografia z AIS]

Vedúci
doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
Telefón: +421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
E-mail: lubomir.marko@stuba.sk


Vlastná webstránka pracoviska


Vygenerované 8. 2. 2011