Prejsť na obsah
Katedra matematiky
Kód Názov Obdobie Garant
31718_3D Rovnice mechaniky, matematickej fyziky a elektromagnetizmu 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34701_SV Lineárna algebra 1 ZS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
34712_3B Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
31708_3B Matematika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31715_3D Numerické riešenie diferenciálnych rovníc 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31702_3D Algoritmická teória grafov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31704_3D Aplikovaná funkcionálna analýza 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31723_3D Aplikovaná matematika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34707_SV Architektúra počítačov ZS 2010/2011 - SvF doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
34707_SV Architektúra počítačov LS 2010/2011 - SvF doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31762_3I Diferenciálne a diferenčné rovnice ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34787_3I Diferenciálne a diferenčné systémy LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31751_3B Diskrétna matematika LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
31759_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31751_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31752_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31753_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31718_3B Diskrétna matematika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
31754_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31705_3D Dynamické systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31796_3I Funkcionálna analýza 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
31791_3I Funkcionálna analýza 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
31706_3D Fuzzy logika a fuzzy systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
31790_3I Konečné automaty a jazyky LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31709_3D Kryptoanalýza 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31711_3D Kryptografické aspekty štúdia booleovských funkcií 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31712_3D Kvantové štruktúry 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.
31704_3B Lineárna algebra LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
31703_3D Aplikovaná algebra 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
B-LA2 Lineárna algebra 2 LS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
34713_3B Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34711_3B Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
B-LA2 Lineárna algebra 2 ZS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
34714_3B Logické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34710_3B Logické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
34708_3B Logické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34714_3B Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34710_3B Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
34724_3I Matematická logika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
34712_3B Logické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
31731_3S Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34702_SV Matematická analýza 2 ZS 2010/2011 - SvF prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
34710_3S Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
34713_3B Logické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31788_3I Matematická fyzika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
34702_SV Matematická analýza 2 LS 2010/2011 - SvF prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
34708_3B Logické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34760_3I Matematika ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31722_3D Matematika pre doktorandov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34706_3B Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31706_3B Matematika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31780_3I Matematická logika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
31792_3I Matematika ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34709_3B Matematika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31705_3B Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34709_3B Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31724_3S Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34701_3B Matematika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34709_3S Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34702_3S Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31702_3B Matematika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31702_3B Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31706_3B Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34706_3B Matematika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31705_3B Matematika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
15212_SV Lineárna algebra 2 ZS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
31701_3B Matematika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31701_3B Matematika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
B-LA1 Lineárna algebra 1 ZS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
34700_3B Matematika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
15212_SV Lineárna algebra 2 LS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.
34711_3B Logické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34717_3B Matematika 4 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
34701_3B Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34703_3B Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34703_3S Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31716_3B Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34702_3B Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34702_3B Matematika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31715_3S Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
34704_3B Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31714_3D Numerické metódy lineárnej algebry 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
31713_3S Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31712_3B Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34704_SV Obyčajné diferenciálne rovnice ZS 2010/2011 - SvF doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
31712_3B Matematika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31713_3B Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31716_3B Matematika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31709_3B Matematika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31713_3B Matematika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31753_3B Maticová analýza LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
31715_3B Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
31716_3D Obyčajné diferenciálne rovnice a variačný počet 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34716_3S Matematika 4 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
34716_3B Matematika 4 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
34715_3B Matematika 4 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
B-OS Operačné systémy ZS 2010/2011 - SvF doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
34709_SV Operačné systémy ZS 2010/2011 - SvF doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
31717_3D Parciálne diferenciálne rovnice 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
D-PDR Parciálne diferenciálne rovnice 2010/2011 - doktorandské štúdiá - SvF prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34706_SV Parciálne diferenciálne rovnice LS 2010/2011 - SvF prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
B-PDR Parciálne diferenciálne rovnice ZS 2010/2011 - SvF prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
B-PDR Parciálne diferenciálne rovnice LS 2010/2011 - SvF prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34706_SV Parciálne diferenciálne rovnice ZS 2010/2011 - SvF prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34765_3I Parciálne diferenciálne rovnice ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34763_3I Parciálne diferenciálne rovnice -- numerické metódy riešenia ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
34761_3I Pravdepodobnosť a štatistika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
34764_3I Pravdepodobnosť a štatistika ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
34704_3B Matematika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
34700_3B Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31709_3B Matematika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31708_3B Matematika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31767_3I Pravdepodobnostné dynamické modely ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
D-RMMFE Rovnice mechaniky, matematickej fyziky a elektromagnetizmu 2010/2011 - doktorandské štúdiá - SvF prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31757_3B Seminár z matematiky 2 LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31719_3D Stochastické procesy a metódy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31719_3B Štatistické metódy v informatike LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
31756_3B Štatistika a štatistické modely merania LS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
TPIV_ALG_D Teoretické princípy informatických vied - Algebra 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FIIT doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.
TPIV_G_D Teoretické princípy informatických vied - Grafy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FIIT doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
TPIV_ML_D Teoretické princípy informatických vied - Matematicka logika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FIIT doc. RNDr. Jana Galanová, PhD.
TPIV_SM_D Teoretické princípy informatických vied - Stochastické modely 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FIIT doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.
34718_3I Teória fuzzy systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
34722_3I Teória fuzzy systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Peter Volauf, PhD.
34777_3I Teória kódovania ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34778_3I Teória kódovania ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31777_3I Teória kódovania ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
34719_3I Teória kódovania ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD.
31720_3D Topologické metódy v kvantových štruktúrach 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31721_3D Základy funkcionálnej analýzy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
31758_3B Seminár z matematiky 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
31713_3D Matematické základy metódy konečných prvkov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011