Prejsť na obsah
Katedra matematiky
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. odborná asistentka CSc. A422 +421 (2) 60 291 814
RNDr. Karla Čipková, PhD. odborná asistentka CSc. A414 +421 (2) 60 291 472
prof. RNDr. Igor Bock, PhD. profesor CSc. A405 +421 (2) 60 291 204
doc. RNDr. Jana Galanová, PhD. docentka CSc. A410 +421 (2) 60 291 772
RNDr. Igor Brilla, PhD. odborný asistent CSc. A423 +421 (2) 60 291 332
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. docent CSc. A403 +421 (2) 60 291 412
doc. RNDr. Ladislav Satko, PhD. docent CSc. A216, A417 +421 (2) 60 291 370, +421 (2) 60 291 115, +421 (2) 65 427 351
doc. RNDr. Peter Volauf, PhD. docent CSc. A425 +421 (2) 60 291 448
doc. RNDr. Michal Zajac, PhD. docent CSc. A408 +421 (2) 60 291 723
Mgr. Michal Zákopčan, PhD. odborný asistent CSc.
RNDr. Hana Baloghová, PhD. odborná asistentka CSc. A403 +421 (2) 60 291 412
Gabriela Grúňová pracovníčka pre ekonomické činnosti
RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD. odborná asistentka CSc. A409, A217 +421 (2) 60 291 566
doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc. docent CSc. A411 +421 (2) 60 291 115, +421 (2) 60 291 433
RNDr. Elena Pastuchová, PhD. odborná asistentka CSc. A424 +421 (2) 60 291 303
Mgr. Marcel Polakovič, PhD. odborný asistent CSc. A421 +421 (2) 60 291 729
RNDr. Ivica Marinová, PhD. odborná asistentka CSc. A215 +421 (2) 60 291 856
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD. docent CSc. A413 +421 (2) 60 291 745
Mgr. Dávid Pancza, PhD. odborný asistent CSc. A421 +421 (2) 60 291 617
prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD. výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Mgr. Silvia Laurová odborná asistentka bez vedeckej hodnosti A217 +421 (2) 60 291 566
Mgr. Petra Marinová asistentka
Vygenerované 8. 2. 2011