Prejsť na obsah
Katedra matematiky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 1/0021/10 Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky 01.01.2010 - 31.12.2011 Prof. RNDr. Igor Bock, PhD. Prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
VEGA 2/0032/09 Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti 01.01.2010 - 31.12.2011 doc. RNDr. Pulmannová Silvia, DrSc. Prof. RNDr. Zdena Riečanová, CSc.
VEGA 1/4214/07 Analýza dynamických matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok 01.01.2007 - 31.12.2009 Prof. RNDr. Igor Bock, CSc. Prof. RNDr. Igor Bock, CSc.
VEGA 1/3012/06 Konjuktívne agregačné operátory 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. RNDr. Anna Kolesárová, CSc. doc. RNDr. Peter Volauf, CSc.
KEGA 3/4191/06 MATEMATIKA ON-LINE - dynamický webový kalkulátor pre technické univerzity 01.07.2006 - 31.12.2008 Mgr. Monika Kováčová, PhD. doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc.
APVV APVT-51-032002 Aplikácie algebraických metód na broblémy modelovania neurčitosti a spracovania informácií. 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc. Prof. RNDr. Zdena Riečanová, CSc.
VEGA 1/1135/04 Analýza a tvorba matematických modelov pružných a väzkopružných štruktúr a ich správania sa pod vplyvom kontaktných podmienok 01.01.2004 - 31.12.2006 Prof. RNDr. Ing. Igor Bock, CSc. Prof. RNDr. Ing. Igor Bock, CSc.
VEGA 1/8263/01 Stacionárne, kvázistacionárne a dynamické modely správania sa tenkosystenných inteligentných štruktúr. 01.01.2001 - 31.12.2003 Prof. RNDr. Igor Bock, CSc. Prof. RNDr. Igor Bock, CSc.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
APVV SK-CZ SK-CZ-0011-09 KONTENK - Jednostranné dynamické kontaktné úlohy pre tenké štruktúry 01.01.2010 - 31.12.2011 prof. RNDr. Igor Bock, PhD. prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Bilaterálny projekt SLO/ČSL 3- 14 Kvantové logiky a efektové algebry s aplikáciami v základoch „ Quantum Computing“ 01.01.2006 - 31.12.2007 Prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD. Prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD.
COST COST 274 Teória a aplikácie štruktúr relácií ako inštrumentov nástrojov poznania 01.01.2003 - 31.12.2006 Gunther Smidt prof. RNDr. Zdena Riečanová, CSc.

Vygenerované 8. 2. 2011