Prejsť na obsah
Katedra mechaniky

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 1/0093/10 Modelovanie a simulácia multifyzikálnych polí vo viacvrstvových mechanických prvkoch a štruktúrach funkcionálne gradovaného materiálu 01.01.2010 - 31.12.2011 Prof. Ing. Justín Murín, DrSc. Prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
VEGA 1/4122/07 Vývoj nových multifyzikálnych nosníkových konečných prvkov s kompozitného a funkcionálne gradovaného materiálu 01.01.2007 - 31.12.2009 Prof. Ing. Justín Murín, DrSc. Prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
VEGA 1/3213/06 Mechanické vlastnosti penových kompozitných materiálov. 01.01.2006 - 31.12.2006 Doc. Ing. HUČKO Branislav, CSc. Doc. Ing. HUČKO Branislav, CSc.
VEGA 1/1100/04 Prútový konečný prvok s premenlivými parametrami pre multifyzikálne výpočty 01.01.2004 - 31.12.2006 Prof. Ing. Justín Murín, DrSc. Prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
VEGA 1/0149/03 Analýza napätí a deformácií v tenkých viacvrstvových mikro- a nano- systémoch a zariadeniach obsahujúcich piezoelektrické prvky, inverzný piezoelektrický problém 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Branislav Hučko,CSc. doc. Ing. Branislav Hučko,CSc.
APVV APVT-51-003702 Nové progresívne výpočtové metódy v mechanike pevnej fázy. 01.09.2002 - 30.09.2005 Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc. Prof. Ing. Jusín Murín, DrSc.


Medzinárodné projekty

Nenašli sa žiadne projekty.

Vygenerované 8. 2. 2011