Prejsť na obsah
Katedra merania
Kód Názov Obdobie Garant
31904_3D Elektronika a informatika v meracej technike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31948_3B Bakalárky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
34948_3B Bakalárky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
34942_3I Číslicové spracovanie obrazu ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31961_3I Číslicové spracovanie signálov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
34949_3I Diagnostické systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
34985_3I Diagnostika a elektromagnetická kompatibilita LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
34942_3B Diagnostika a testovanie automobilov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
31975_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31984_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31985_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
34964_3I Distribuované meracie systémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31959_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31951_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31952_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31953_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31954_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
34968_3I Elektromagnetická kompatibilita LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
31916_3B Meracia technika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31916_3S Meracia technika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31913_3B Meracia technika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31912_3B Meracie informačné systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Lívia Syrová, PhD.
31967_3I Elektromagnetická kompatibilita ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
31912_3S Meracie informačné systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Lívia Syrová, PhD.
31902_3D Meracie prístroje a systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31915_3B Meranie LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kukuča, CSc.
31903_3B Meranie v informatike ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Lívia Syrová, PhD.
34932_3B Metodika merania ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Lívia Syrová, PhD.
34932_3S Metodika merania ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Lívia Syrová, PhD.
34966_3I Metódy a prostriedky umelej inteligencie LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31903_3D Metódy merania vybraných veličín 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
34970_3I Metrológia, skúšobníctvo a riadenie kvality LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kukuča, CSc.
31905_3D Metrológia vybraných veličín 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31902_3B Architektúra počítačov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31902_3S Architektúra počítačov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31906_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31987_3I Projektovanie informačných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31933_3B Technická diagnostika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
31933_3S Technická diagnostika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
31992_3I Telemetria a distribuovavé meranie v automobiloch LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
34941_3B Mikroprocesorová technika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31943_3B Mikroprocesorová technika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31980_3I Odborné praktikum 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31981_3I Odborné praktikum 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31965_3I Telemetria a prenos údajov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kukuča, CSc.
31965_3I Telemetria a prenos údajov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kukuča, CSc.
31970_3I Teória meracích systémov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31901_3D Teória merania 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31971_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31972_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
31960_3I Vizuálne systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
31907_3D Vybrané kapitoly z matematiky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011