Prejsť na obsah
Katedra merania
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
Ing. Oľga Čičáková odborná asistentka bez vedeckej hodnosti B320 +421 (2) 60 291 511
Ing. Jozef Hallon, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním B310 +421 (2) 60 291 431, +421 (2) 60 291 355
doc. Ing. René Harťanský, PhD. docent CSc.
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. docent CSc. B314 +421 (2) 60 291 631, +421 (2) 65 429 600,
Ing. Eva Králiková odborná asistentka bez vedeckej hodnosti B323 +421 (2) 60 291 789
Ing. Anton Krammer výskumný pracovník s VŠ vzdelaním B324 +421 (2) 60 291 755
Ing. Mikuláš Bittera, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním B310 +421 (2) 60 291 166
Mgr. Ján Grman, PhD. et PhD. odborný asistent CSc. B322 +421 (2) 60 291 787
doc. Ing. Peter Kukuča, CSc. docent CSc.
Ing. Miroslav Kamenský, PhD. odborný asistent CSc. B321 +421 (2) 60 291 393
Ružena Nagyová technická pracovníčka B312 +421 (2) 65 429 600, +421 (2) 60 291 152,
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. profesor CSc. B311 +421 (2) 60 291 894, +421 (2) 65 429 600,
doc. Ing. Lívia Syrová, PhD. docentka CSc. B315 +421 (2) 60 291 615
doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. docent CSc. B326 +421 (2) 60 291 294
Ing. Imrich Szolik výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Iveta Ondrášová, PhD. odborná asistentka CSc. B319 +421 (2) 60 291 769
Ing. Milan Hanajík, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Vygenerované 8. 2. 2011