Prejsť na obsah
Katedra merania

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
VEGA 2/0006/10 Stavba a riadenie mikro-elektro-mechanických prvkov a zariadení 01.01.2010 - 31.12.2012 Ing. Štefan Havlík, DrSc. doc. Ing. René Harťanský, PhD.
VEGA 1/0490/10 Použitie obrazovej informácie v meraní a diagnostike 01.12.2010 - 31.12.2011 Doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD. Doc. Ing. Rudolf Ravas, PhD.
APVV APVV-99-028105 Výskum a vývoj technických prostriedkov EMC pre elektrické zariadenia s polovodičovými meničmi používané v železničnej doprave. 01.03.2006 - 28.02.2009 doc. Ing. Karol Kováč, PhD doc. Ing. Karol Kováč, PhD
VEGA 1/3101/06 Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Smieško Viktor, PhD. Prof. Ing. Smieško Viktor, PhD.
VEGA 1/3099/06 Moderné metódy diagnostiky. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Ravas Rudolf, CSc. doc. Ing. Ravas Rudolf, CSc.
VEGA 1/0159/03 Moderné metódy diagnostiky 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Rudolf Ravas,CSc. doc. Ing. Rudolf Ravas,CSc.
VEGA 1/0160/03 Elektromagnetická kompatibilita elektronických systémov 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
VTP AV/804/2002 Postupy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility rozsiahlych systémov 01.07.2002 - 31.05.2005 prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
Europsky socialny fond 13120200032 MERTECH - Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie a aplikácie v oblasti merania a meracej techniky 01.10.2005 - 31.07.2008 prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. prof. Ing. Viktor Smieško, PhD./spoluriešiteľ
5 RP GTC1-2002-73008 Forum laboratórií implementujúcich smernicu EU o elektromagnetickej kompatibilite 01.11.2002 - 31.12.2004 Krzysztof Sieczkarek Ing. Karol Kováč, CSc.

Vygenerované 8. 2. 2011