Prejsť na obsah
Katedra merania

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2


AAB1 Bélai, Igor - Jurišica, Ladislav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing process based on application of ICT : Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 158 s. - ISBN 80-227-2303-7

AAB2 Bélai, Igor - Gamec, Ján - Jurišica, Ladislav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing processes based on application of ICT. - Nitra : Agrogenofond, 2005. - CD-ROM.


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ABC1 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol - Hallon, Jozef: The Interference between Ground Plane and Receiving Antenna and Its Effect on the Radiated EMI Measurement Uncertainty.
In: Microwave and Millimeter Wave Technologies : Modern UWB Antennas and Equipment. - Vukovar : In-Tech, 2010. - ISBN 978-953-7619-67-1. - 215-228 [1.252 AH]


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1


ADC1 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol - Hallon, Jozef: Directional Properties of the Bilog Antenna as a Source of Radiated Electromagnetic Interference Measurement Uncertainty.
In: IET Microwave Antennas & Propagation. - ISSN 1751-8725. - Vol. 4, Iss. 10 (2010), s. 1469-1474


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 11


ADE1 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Harťanský, René - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Elektronika, izmeriteľnaja technika, radiotechnika i svjaz.
In: Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - No. 3 (47) (2010), s. 94-97

ADE2 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor: Influence of Interface Cables Termination Impedance on Radiated Emission Measurement.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 10, No. 5 (2010), s. 157-161

ADE3 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Problem of Bundled Two-Wire Cable of Test Equipment in Emission Measurement.
In: Radioengineering. - Praha : České vysoké učení technické v Praze. - ISSN 1210-2512. - Vol. 15, No. 4. - , 2006, s. 22-26

ADE4 Hajach, Peter - Harťanský, René: Resistively Loaded Dipole Characteristics.
In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 12, No. 1 (2003), s. 19-22

ADE5 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Cabling Arrangement Influence on Repeatability of Immunity EMC Measurements.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 8, Section 3, No. 4 (2008), s. 98-103

ADE6 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: Geometrical Configuration of Cabling as Factor Influencing the Reproducibility of EMC Imunity Tests.
In: Radioengineering. - Praha : České vysoké učení technické v Praze. - ISSN 1210-2512. - Vol. 15, No. 4. - , 2006, s. 27-33

ADE7 Harťanský, René - Hallon, Jozef: Datčiki Električeskoj Sostavljajuščej Elektromagnitnogo polja.
In: Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - No. 4 (2010), s. 119-122

ADE8 Harťanský, René - Hallon, Jozef: Izmerenije svojstv zonda električeskogo polja na baze rezistivnogo dipolja.
In: Vestnik Iževskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. - ISSN 1813-7903. - No. 3 (2009), s. 123-126

ADE9 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Králiková, Eva - Krammer, Anton: Evaluation of Measurement Performance in Averaging Quantization System with Noise.
In: Radioengineering. - ISSN 1210-2512. - Vol. 16, No. 4 (2007), s. 114-119

ADE10 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Iterative Method and Dithering with Averaging Used for Correction of ADC Error.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 9, No. 4 (2009), s. 86-88

ADE11 Stein, Juraj: Aplikácia informačných technológií pri meraní mechanického kmitania.
In: Automatizace. - ISSN 0005-125X. - Roč. 45, č. 1 (2002), s. 20-21


ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 72


ADF1 Bielik, Roman - Hallon, Jozef: Program System for Controlling EMC Measurements and Collecting Measured Data.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 5, section 3 (2005), s. 78-81

ADF2 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Effect of Bundled Power Cable on Radiated Emission Measurement.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 7, Section 3, No. 3 (2007), s. 33-36

ADF3 Bittera, Mikuláš - Harťanský, René: EM Field measurement Aspects for Electromagnetic Compatibility Purposes.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 6, section 3, No. 1 (2006), s. 14-17

ADF4 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Finite-Element Method Modelling for Field Predictions inside Semi-Anechoic Rooms.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9/S (2002), s. 174-177

ADF5 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Smieško, Viktor: Measurement and Simulation of Field Homogenity Inside Semi-Anechoic Chamber.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 3, section 3 (2003), s. 143-146

ADF6 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Hallon, Jozef: Measurement of Semi-Anechoic Chamber Using Modified VSWR Method above 1GHz.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 7, Section 3, No. 3 (2007), s. 42-46

ADF7 Bittera, Mikuláš: Neistoty merania elektrických veličín (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 4 (2009), s. 51

ADF8 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Szolik, Imrich: Niektoré aspekty merania EMC veľkých systémov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 106-108

ADF9 Bittera, Mikuláš - Harťanský, René - Kováč, Karol: One Way to Provision of HF E-Field Sensor Isotropy.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 1, No. 1 (2001), s. 73-76

ADF10 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: The Errors Caused by Test Site Configuration at the Radiated Emission Measurement.
In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 3, č. 2 (2004), s. 169-172

ADF11 Čičáková, Oľga - Štefanička, Peter: Efficiency of Automated Measurement Systems.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 6, section 1, No. 4 (2006), s. 50-53

ADF12 Čičáková, Oľga - Králiková, Eva: Používanie LabVIEW na cvičeniach a v študentských prácach s automatizovanými meracími systémami.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, mimoriadne č (2009), s. 185-187

ADF13 Drahoš, Peter - Čičáková, Oľga: Measurement of SMA Drive Characteristics.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 3, section 3 (2003), s. 151-154

ADF14 Drahoš, Peter - Čičáková, Oľga - Juračič, Peter: NiTi drôt - senzor aj aktuátor.
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 10, č. 5 (2003), s. 93-95

ADF15 Ďuračková, Daniela - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Comparison of an Analog Behavioral and Transistor Level Model of Operational Amplifier.
In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 7, No. 1-2 (2008), s. 114-116

ADF16 Földi, Miroslav - Ravas, Rudolf: Interaktívna tvorba modelu 3D scény.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 165-169

ADF17 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Contribution to Localization Algorithm in the Defectoscopy of Steam Generator Tubes by Eddy-Currents.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 5, section 3 (2005), s. 74-77

ADF18 Grman, Ján: Contribution to the Localization Algorithm Using Wavelets in the Multifrequency Defectoscopy by Eddy-Currents.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 57, No. 8/S (2006), s. 37-39

ADF19 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Using of Neural Networks for Classification and Data Analysis in Eddy-Current Testing.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 1-2 (2002), s. 3-9

ADF20 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Králiková, Eva: Vplyv spojitého vysokofrekvenčného rušenia na chyby elektronických prvkov metrologických systémov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 28-30

ADF21 Kaluš, Eduard - Kukuča, Peter: Faktor výkonu ? nič jednoduchšie?
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 40-43

ADF22 Kaluš, Eduard - Smola, Alfonz: Lineárne a kompaktné žiarivky - nielen zdroj svetla.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 35-40

ADF23 Kaluš, Eduard - Kukuča, Peter: Meranie základných elektrických veličín - činný výkon.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 2 (2008), s. 41-44

ADF24 Kaluš, Eduard - Kukuča, Peter: Meranie základných elektrických veličín - napätie a prúd.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 15-18

ADF25 Kaluš, Eduard - Kukuča, Peter: Meranie základných elektrických veličín - zdanlivý a iné výkony.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 15, č. 1 (2009), s. 10-14

ADF26 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Iterative Correction of Measurement with Averaging of Dithered Samples.
In: Advances in Electrical and Electronic Engineering. - ISSN 1336-1376. - Vol. 7, No. 1-2 (2008), s. 358-361

ADF27 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Iterative Method and Averaging for Measurement Error Correction.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 7, Section 3, No. 3 (2007), s. 35-38

ADF28 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Králiková, Eva: Vyhodnocovanie vplyvu šumu na spriemernený výsledok AČ prevodu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 184-187

ADF29 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Zvýšenie presnosti meraní vykonávaných mikropočítačmi.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, č. 1 (2008), s. 13-15

ADF30 Kollár, Mojmír - Setnička, Vít: Feasibility of Magnetostatic Non-Invasive Testing.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 10/S (2002), s. 209-213

ADF31 Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Laboratórium elektromegnetickej kompatibility FEI STU v Bratislave.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 13, č. 5 (2007), s. 23-24

ADF32 Kováč, Karol: Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 27-28

ADF33 Králiková, Eva - Ravas, Rudolf: Vplyv vybraných faktorov na výber metódy korekcie chýb senzorov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 46-49

ADF34 Krammer, Anton: Alternatívny spôsob imunitnej skúšky pri rozsiahlych systémoch EMC.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, mimoriadne č (2010), s. 50-52

ADF35 Krammer, Anton - Szolik, Imrich: Princíp vzniku vysokofrekvenčného rušivého napätia na káblových rozhraniach a jeho pôsobenia na elektronický systém.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 16-19

ADF36 Krammer, Anton - Smieško, Viktor: Zariadenie na prenos analógového signálu v prostredí s vysokou úrovňou rušenia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 20-22

ADF37 Kukuča, Peter: Neistoty merania elektrických veličín (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 1 (2009), s. 25-26

ADF38 Kukuča, Peter: Neistoty merania elektrických veličín (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 2 (2009), s. 64-65

ADF39 Kukuča, Peter: Neistoty merania elektrických veličín (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 3 (2009), s. 72-73

ADF40 Lelák, Jaroslav - Poljovka, Peter: The Influence of Gamma Radiation on the Propertiers of Wires with PVC insulation.
In: Elektroizolačná a káblová technika. - ISSN 0322-7111. - Roč. 48, č. 1 (1995), s. 26-32

ADF41 Lendel, P. - Kováč, Karol: Meranie vyžarovaného rušivého poľa v semianechoidnej komore a na otvorenom priestranstve.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 24-27

ADF42 Maga, Dušan - Harťanský, René - Halgoš, Ján - Straka, Miroslav - Setnička, Vít: Non-Linear VS Linear Media in Rotational Electrical Machinery FEM Analysis.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 9/S (2002), s. 81-83

ADF43 Poljovka, Peter - Kamon, M.: Hodnotenie spôsobilosti procesu výroby káblov.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 141-143

ADF44 Poljovka, Peter - Kukuča, Peter: Systém štúdia a manažmentu kvality na FEI STU.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 130-132

ADF45 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Analysis of Selected Factors in the Diagnostic Testing of Optically Transparent Polymeric Foils.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 3, section 3 (2003), s. 163-167

ADF46 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Application of Wavelet Transformation in Defectoscopy of Power Steam Generator.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 10/s (2004), s. 101-104

ADF47 Ravas, Rudolf: Automation of Evaluation of Measurement in Defectoscopy of Power Steam Generator.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 1, No. 1 (2001), s. 103-106

ADF48 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Possibilities of Automatic Evaluation in Defectoscopy of Power Steam Generator.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 53, No. 10/S (2002), s. 180-184

ADF49 Ravas, Rudolf - Munitor, F.: Programový systém na snímanie a spracovanie obrazov dvojice farebných CCD kamier.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 40-42

ADF50 Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Virtual Instrumentation and Distributed Measurement Systems.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 55, No. 1-2 (2004), s. 50-56

ADF51 Smieško, Viktor: Virtuálne meracie prístroje.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 22-27

ADF52 Stein, Juraj: Základy merania priamočiareho mechanického kmitania a niektoré snímače mechanického kmitania (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 36-37

ADF53 Stein, Juraj: Základy merania priamočiareho mechanického kmitania a niektoré snímače mechanického kmitania (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 3 (2002), s. 41-42

ADF54 Stein, Juraj: Základy merania priamočiareho mechanického kmitania a niektoré snímače mechanického kmitania (3).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 4 (2002), s. 70-71

ADF55 Stein, Juraj: Základy merania priamočiareho mechanického kmitania a niektoré snímače mechanického kmitania (4).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 5 (2002), s. 110-111

ADF56 Stein, Juraj: Základy merania priamočiareho mechanického kmitania a niektoré snímače mechanického kmitania (5).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 9, č. 6 (2002), s. 52-53

ADF57 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Jambrich, M. - Grman, Ján: Použitie štatistického prístupu na analýzu obrazov vizualizovaných transparentných polymérnych fólií.
In: Vlákna a textil. - ISSN 1335-0617. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 182-184

ADF58 Syrová, Lívia - Olšiak, M.: Rekonštrukcia 3D objektu zo sekvencie snímok.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, mimoriadne č (2005), s. 37-39

ADF59 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Frequency Properties of Image in the Classification of Transparent Polymeric Foils.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 6, section 3, No. 4 (2006), s. 62-65

ADF60 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Schlieren Visualization Method in the Diagnostics of Optically Transparent Polymeric Foils.
In: Journal of Electrical Engineering. - ISSN 1335-3632. - Vol. 58, No. 5 (2007), s. 257-263

ADF61 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Jambrich, M. - Grman, Ján: The Use of the Schlieren Visualization Method in the Diagnostic Testing of Optically Transparent Polymeric Foils.
In: Vlákna a textil. - ISSN 1335-0617. - Roč. 11, č.3 (2004), s. 88-93

ADF62 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Use of Statistical Approach for Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 3, section 3 (2003), s. 139-142

ADF63 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Jambrich, M. - Grman, Ján: Use of Statistical Approach for Image Analysis of Visualized Transparent Polymeric Foils.
In: Vlákna a textil. - ISSN 1335-0617. - Roč. 12, č. 4 (2005), s. 177-184

ADF64 Syrová, Lívia - Janotík, M.: 3D rekonštrukcia scény s využitím dvojice zrkadiel.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, mimoriadne č (2006), s. 5-7

ADF65 Szolik, Imrich - Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš: Chyby pri harmonickej analýze.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 190-192

ADF66 Szolik, Imrich - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Influence of Digital Signal Processing on Precision of Power Quality Parameters Measurement.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 3, section 3 (2003), s. 35-38

ADF67 Szolik, Imrich - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Influence of Noncoherent Sampling upon an Error of Power Quality Parameters Measurement.
In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 5, section 3 (2005), s. 35-38

ADF68 Szolik, Imrich - Kováč, Karol: Meranie výkonnosti GPIB zbernice pre rôzne operačné systémy.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 26-28

ADF69 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Function Approximation and Digital Linearization in Sensor Systems.
In: AT&P Journal Plus. - ISSN 1336-5010. - Č. 2 (2006), CD-Rom

ADF70 Šuplata, Marek - Ravas, Rudolf: Rozpoznávanie ľudských tvárí.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 14, mimoriadne číslo (2008), s. 176-180

ADF71 Války, Gabriel - Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef: Automatizácia a optimalizácia pracoviska na meranie vyžarovaných emisií.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 14-16

ADF72 Zubal, Rudolf: Technické prostriedky merania a modelovania v magneto-defektoskopii.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 9, mimoriadne č (2003), s. 109-111


AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 61


AFC1 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Factors Influence the Quality of EMI Test Sites.
In: ISEF'2007 : International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. Prague, Czech Republic, 13.-15.9.2007. - Prague : Czech Technical University, 2007. - CD-Rom

AFC2 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Smieško, Viktor - Hallon, Jozef: Influence of Directivity Pattern of Bilog Antenna to Radiated EMI Measurement Uncertainty.
In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - S. 199-202

AFC3 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol - Hallon, Jozef: Interference between Ground Plane and Bilog Antenna and Its Effect on EMI Measurement Uncertainty.
In: Proceedings of 2008 Asia Pacific Microwave Conference : Hong Kong, China, 16.-20.12.2008. - Piscataway : IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2642-3. - CD-Rom

AFC4 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Interference Cable Effect to EMI Measurement Results.
In: Mediterranean Microwave Symposium : Proceedings Book. Budapest, Hungary, 14.-16.5.2007. - Budapest : Diamond Congress Ltd., 2007. - ISBN 978-963-87244-4-1. - S. 159-162

AFC5 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Szolik, Imrich: Measurement and Simulation of Semi-Anechoic Chamber at Low Frequencies : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003.
In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - S. 280-283

AFC6 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Modeling of Ferrite Lined Semi-Anechoic Chambers.
In: EMD 2006. XVI International Conference on Electromagnetic Disturbances : Kaunas, Lithuana, 27.-29.9.2006. - Kaunas : Technical University, 2006. - S. 18-21

AFC7 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: NSA Measurement Influence to Radiated Emission Measurement Uncertainty : XV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Bialystok, Poland, 21.-23.9.2005.
In: EMD 2005. XV International Conference on Electromagnetic Disturbances. : Bialystok, Poland. 21.- 23. 9. 2005. - Bialystok : Technical University, 2005. - S. 2.1.1-4

AFC8 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: Some Factors Influencing Uncertainty of Radiated Emission Measurement : XIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Vilnius, Lithuania, 22.-24.9.2004.
In: EMD 2004. XIV International Conference on Electromagnetic Disturbances. : Proceedings. Vilnius, Lithunia. 22.- 24. 9. 2004. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2004. - S. 161-164

AFC9 Čičáková, Oľga - Szolik, Imrich - Krammer, Anton: Complex System for EMC Immunity Tests.
In: Applied Electronics 2009 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 9.-10.9.2009. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. - ISBN 978-80-7043-781-0. - S. 87-90

AFC10 Čičáková, Oľga - Drahoš, Peter - Juračič, Peter: Multi-Device Measurement Automation Problem : International Conference `Applied Electronics 2003`, Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2003.
In: Applied Electronics. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. - Applied electronics 2003 : International conference. Pilsen, 10.- 11. Sept. 2003. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. - ISBN 80-7082-951-6, s. 27-30

AFC11 Földi, Miroslav - Ravas, Rudolf: Contour Vectorization from Medical Images.
In: InterTech 2010 : III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznaň, Poland, 19.-21.5.2010. - Poznaň : Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznaňskiej, 2010. - ISBN 978-83-926896-2-1. - S. 154-157

AFC12 Földi, Miroslav - Ravas, Rudolf: Simple Method of Colour Images Correction.
In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings : 20th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus in Theory, Practice and Education". Vienna, Austria, 25.-28.11.2009. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2009. - ISSN 1726-9679. - S. 1903-1904

AFC13 Grman, Ján - Syrová, Lívia: Application of Recurrent Neural Network in the Field of Multifrequency Eddy-Current Testing : 16th International DAAAM Symposium `Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientists`, Opatija, Croatia, 19.-22.10.2005.
In: Annals of DAAAM for 2005 and Proceedings / konf.(heslo) International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researchers and Scientists". 16th. Opatija, Croatia, 19-22nd October 2005. - Viena : DAAAM International Vienna, 2005. - ISBN 3-901509-46-1. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-46-9. - S. 147-148

AFC14 Grman, Ján - Syrová, Lívia: Contribution to the Localization Algorithm i n the Defectoscopy of Steam Generator Tubes by Eddy-Currents.
In: Control of Power and Heating Systems 2006 : Proceedings of the 7th International Conference. Zlín, Czech Republic, 16.-18.5.2006. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - P41 CD-Rom

AFC15 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Data Representation the Field of Multifrequency Eddy-Current Testing : 14th International DAAAM Symposium `Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Reconstruction and Development`, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 22.-25.
In: Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings : 14th International DAAAM Symposium `Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Reconstruction and Development`, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 22.-25.10.2003. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2003. - ISBN 3-901509-34-8. - S. 173-174

AFC16 Grman, Ján - Syrová, Lívia: Expert System in the Defectoscopy by Eddy-Currents.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC17 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Fast Localization Algorithm Using Wavelets in the Multifrequency Defectoscopy by Eddy-Currents.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R067 CD-Rom

AFC18 Grman, Ján: Multifrequency Fast Localization Algorithm in the Defectoscopy of Steam Generator Tubes by Eddy-Current : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005.
In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - S. 132-135

AFC19 Grman, Ján: Neural Network Applications in the Defectoscopy.
In: Imeko 2000 : XVI Imeko World Congress, Austria, Vienna, 25.-28.9.2000. - : IMEKO, 2000. - S. 205-210

AFC20 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Selected Problems of Localization Algorithm Using Wavelets in the Multifrequency Defectoscopy by Eddy-Current.
In: Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings : 18th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation" Zadar, Croatia, 24.-27.10.2007. - Viedeň : DAAAM International Vienna, 2007. - ISBN 3-901509-58-5. - S. 305-306

AFC21 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: The Role of Wavelet Analysis in the Nondestructive Defectoscopy by Eddy-Current.
In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - S. 471-473

AFC22 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: The Use of Wavelets for Pilgrim Noise Elimination in Defectoscopy by Eddy Current Method : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R171

AFC23 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Wavelet Analysis of Indications in the Defectoscopy by Eddy-Currents : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003.
In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - S. 407-410

AFC24 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: Influence of Cables Position upon Repeatability of Induced Voltages during EMC Immunity Tests of Large Systems : XV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Bialystok, Poland, 21.-23.9.2005.
In: EMD 2005. XV International Conference on Electromagnetic Disturbances. : Bialystok, Poland. 21.- 23. 9. 2005. - Bialystok : Technical University, 2005. - S. 3

AFC25 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol: Influence of Long Cable Arrangement upon Repeatability of EMC Immunity Tests against Electromagnetic Field.
In: COMITE 2008. 14th Conference on Microwave Techniques : Proceedings. Prague, Czech Republic, 23.-24.4.2008. - Praha : Československá sekce IEEE, 2008. - ISBN 978-1-4244-2137-4. - S. 207-210

AFC26 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Bittera, Mikuláš: Opamps Sensitivity to Symmetrical Pulse Disturbance : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003.
In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - S. 332-335

AFC27 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: Susceptibility of Measuring Electronics Outputs to HF Disturbance : XIV International Conference on Electromagnetic Disturbances, Vilnius, Lithuania, 22.-24.9.2004.
In: EMD 2004. XIV International Conference on Electromagnetic Disturbances. : Proceedings. Vilnius, Lithunia. 22.- 24. 9. 2004. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2004. - S. 169-172

AFC28 Hricko, Jaroslav - Havlík, Štefan - Harťanský, René: Optimization in Designing Compliant Robotic Micro-Devices.
In: RAAD 2010 : 19th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danuve Region. Budapest : Balatonfüred, Hungary, 23.-27.6.2010. - Piscataway : IEEE, 2010. - ISBN 978-1-4244-6884-3. - S. 397-402

AFC29 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Analysis of Dithered Masurement based on Widrow´s Quantization Theory.
In: Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings : 21st International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions, 20 - 23rd October 2010, Zadar, Croatia. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2010. - S. 0855-0856

AFC30 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Correction of ADC Errors by Iterative Method with Dithering using Dither with Uniform Distribution.
In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings : 20th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus in Theory, Practice and Education". Vienna, Austria, 25.-28.11.2009. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2009. - ISSN 1726-9679. - S. 1843-1844

AFC31 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Measurement Auto-Calibration Using Algorithmic Methods.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R077 CD-Rom

AFC32 Kováč, Karol - Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš: Influence of Non-Destructive Shortering of Long Cables upon Repetability of EMC Immunity Tests.
In: Electromagnetic Compatibility 2008 : 19th International Wroclaw Symposium and Exhibition. Wroclaw, Poland, 11.-13.6.2008. - Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008. - ISBN 978-83-7493-392-6. - S. 338-341

AFC33 Kukuča, Peter: CAN Bus Monitoring and Control Program : International Conference `Applied Electronics 2005`, Pilsen, Czech Republic, 7.-8.9.2005.
In: Applied Electronics. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. - Applied Electronics 2005: International Conference. Pilsen, 7-8 September 2005. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2005. - ISBN 80-7043-369-8, s. 201-204

AFC34 Kukuča, Peter - Karasz, Juraj: Electronic Watt-Hour Meter.
In: Applied Electronics 2008 : International Conference. Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2008. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. - ISBN 987-80-7043-654-7. - S. 117-120

AFC35 Kukuča, Peter - Chlebovec, Michal: Vehicle Location System.
In: Applied Electronics 2006 : International Conference. Pilsen, 6.-7.9.2006. - Pilsen : University of West Bohemia, 2006. - S. 101-104

AFC36 Lelák, Jaroslav - Packa, Juraj - Kopča, Miroslav - Poljovka, Peter: Možný vplyv výplňového materiálu na dielektrické vlastnosti izolácie PVC káblov : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003.
In: Diagnostika `03 : Mezinárodní konference `Diagnostika `03`, Nečtiny, Czech Republic, 22.-24.9.2003. - Plzeň : ZČU, 2003. - S. 31-34

AFC37 Majerík, Marián - Harťanský, René - Zgodavová, Kristína: Mechatronic Product Interchangeability management: Electronic Components.
In: Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings : 21st International DAAAM Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions, 20 - 23rd October 2010, Zadar, Croatia. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2010. - S. 0263-0264

AFC38 Nahrstedt, Klara - Bajcsy, Július: Internet-Based Learning in Slovakia : World Conference on E-Learning in Corporations, Government, Healthcare & Higher Education, Montréal, Canada, 15.-19.10.2002.
In: E-Learning in Corporations, Government, Healthcare & Higher Education. World Conference : Montréal, Canada, 15.-19.10.2002. - Norfolk : AACE, 2002. - S. 1973-1976

AFC39 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Camera Calibration.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC40 Noskovičová, Lucia: Camera Calibration Techniques.
In: Control & Information Technology : International Workshop. Gliwice, Poland, 18.-19.9.2008. - : Politechnika Ślaska, 2008. - S. 189-194

AFC41 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Image Preprocessing for Image Vectorization.
In: IKWCIT 2007 : 6th International PhD. Student's Workshop on Control and Information Technology. - Ostrava : Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - S. 151-154

AFC42 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Image Selection for Camera Calibration.
In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings : 20th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus in Theory, Practice and Education". Vienna, Austria, 25.-28.11.2009. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2009. - ISSN 1726-9679. - S. 1875-1876

AFC43 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Image Selection for Computing Intrinsic Camera Parameters.
In: InterTech 2010 : III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznaň, Poland, 19.-21.5.2010. - Poznaň : Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznaňskiej, 2010. - ISBN 978-83-926896-2-1. - S. 215-217

AFC44 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Vectorization of Binary Images.
In: Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings : 18th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation" Zadar, Croatia, 24.-27.10.2007. - Viedeň : DAAAM International Vienna, 2007. - ISBN 3-901509-58-5. - S. 513-514

AFC45 Páleník, Tomáš - Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Kováč, Karol: Numerical Input Impedance Analysis of Loop Antennas.
In: 7th International Workshop of Electromagnetic Compatibility : Odorheiu Secuiesc, Romania, 2.-4.9.2010. - Bucharest : ICPE-CA, 2010. - CD-Rom

AFC46 Poljovka, Peter - Kukuča, Peter: Quality Management at Universities : International Conference `Applied Electronics 2003`, Pilsen, Czech Republic, 10.-11.9.2003.
In: Applied Electronics. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. - Applied electronics 2003 : International conference. Pilsen, 10.- 11. Sept. 2003. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. - ISBN 80-7082-951-6, s. 173-176

AFC47 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Application of Wavelet Transformation in Defectoscopy of Power Steam Generator : Conference `Magnetic Measurements 2004`, Prague, Czech Republic, 30.6.-2.7.2004.
In: Magnetic Measurements 2004 : Conference. Prague, Czech Republic. 30.6.- 2.7. 2004. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. - S. 69-70

AFC48 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Features Selection for the Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils.
In: Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings : 20th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus in Theory, Practice and Education". Vienna, Austria, 25.-28.11.2009. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2009. - ISSN 1726-9679. - S. 1847-1848

AFC49 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Image Recognition Using Trace Transform.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC50 Setnička, Vít - Poljovka, Peter: Hodnotenie kvality magnetických meraní : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R107

AFC51 Sitár, Ján - Racek, J. - Bauer, P. - Harťanský, René: Active Filter Stabilization Methods.
In: IPEC-Sapporo 2010 : The 2010 nternational Power Electronic Conference. Sapporo, Japan, 21.-24.6.2010. - New York : IEEE, 2010. - ISBN 978-1-4244-5395-5. - S. 2153-2159

AFC52 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Classification of Transparent Polymeric Foils : 15th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005, Brno, Czech Republic, 3.-4.5.2005.
In: Radioelektronika 2005. Conference proceedings : 15th International Czech-Slovak Scientific Conference. Brno, Czech Republik. 3.- 4. May 2005. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2005. - ISBN 80-214-2904-6. - S. 381-384

AFC53 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Comparison between Statistical and Frequency Approach to Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils.
In: Radioelektronika 2007 : Proceedings of 17th International Conference. Brno, Czech Republic, 24.-25.4.2007. - Brno : VUT v Brně, 2007. - ISBN 978-80-214-3390-8. - S. 547-550

AFC54 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Application of Frequency Methods to Classification of Transparent Polymeric Foils.
In: Process Control 2006 : 7th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, 13.-16.6.2006. - Pardubice : University of Pardubice, 2006. - ISBN 80-7194-860-8. - R065 CD-Rom

AFC55 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Defectoscopy of Visualized Transparent Polymeric Foils.
In: Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings : 18th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation" Zadar, Croatia, 24.-27.10.2007. - Viedeň : DAAAM International Vienna, 2007. - ISBN 3-901509-58-5. - S. 731-732

AFC56 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Frequency Methods for Classification of Visualized Transparent Polymer Foils : 16th International DAAAM Symposium `Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientists`, Opatija, Croatia, 19.-22.10.2005.
In: Annals of DAAAM for 2005 and Proceedings / konf.(heslo) International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researchers and Scientists". 16th. Opatija, Croatia, 19-22nd October 2005. - Viena : DAAAM International Vienna, 2005. - ISBN 3-901509-46-1. - ISSN 1726-9679. - ISBN 978-3-901509-46-9. - S. 359-360

AFC57 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Neural Network in Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils : 6th International Scientific-Technical Conference `Process Control 2004`, Kouty nad Desnou, Czech Republic, 8.-11.6.2004.
In: 6th international scientific-technical conference Process control 2004 : Proceedings. Kouty nad Desnou, Česká republika, 8.-11.6.2004. - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - R170

AFC58 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Statistical Methods for Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils : 14th International DAAAM Symposium `Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Reconstruction and Development`, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 22.-25.
In: Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings : 14th International DAAAM Symposium `Intelligent Manufacturing & Automation : Focus on Reconstruction and Development`, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 22.-25.10.2003. - Vienna : DAAAM International Vienna, 2003. - ISBN 3-901509-34-8. - S. 453-454

AFC59 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Use of Statistical Properties of Image in the Defectoscopy of Visualized Transparent Polymeric Foils : 13th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelektronika 2003`, Brno, Czech Republic, 6.-7.5.2003.
In: Radioelektronika 2003 : 13th International Czech - Slovak Scientific Conference. Brno, CZ. 6.- 7. May 2003. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - ISBN 80-214-2283-8. - S. 399-402

AFC60 Šturcel, Ján - Kamenský, Miroslav: Digital Linearization in Sensor Systems Using Polynomial Approximation.
In: Process Control 2008 : Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2008. - Pardubice : University of Pardubice, 2008. - ISBN 978-80-7395-077-4. - CD-Rom

AFC61 Šuplata, Marek - Ravas, Rudolf: Nonlinear Image Preprocessing for Direct Volume Rendered Images.
In: InterTech 2010 : III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists. Poznaň, Poland, 19.-21.5.2010. - Poznaň : Uczelniany Samorzad Doktorantów Politechniki Poznaňskiej, 2010. - ISBN 978-83-926896-2-1. - S. 155-157


AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 124


AFD1 Bajcsy, Július: Basic Information about Engineering Subjects in Distance Education Programs : 5th International Conference `Virtual University`, Bratislava, Slovak Republic, 16.-17.12.2004.
In: Virtual University. VU'04. 5th International Conference : Proceedings. Bratislava, Slovac Republic 16.- 17. 12. 2004 / konf.(heslo) 5th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, Dec. 16-17, 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2171-9. - S. 49-51

AFD2 Bajcsy, Július: Comparison of Pedagogical and Metrological Measurements : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 296-299

AFD3 Bielik, Roman - Hallon, Jozef: Program System for Controlling EMC Measurements and Collecting Measured Data : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 18-20

AFD4 Bielik, Roman - Hallon, Jozef: Program System for Controlling EMC Measurements and Collecting Measured Data : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 558-651

AFD5 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Analysis of EUT Cable at Radiated Emission Measurement.
In: AIM 2006. Proceedings of 1st International Conference Advances in Mechatronics : Trenčín, Slovak Republic, 16.-18.8.2006. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006. - ISBN 80-8075-112-9. - S. 85-88

AFD6 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Rév, Dávid - Szolik, Imrich: Automatizácia meracieho pracoviska na meranie elektromagnetických emisií : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 117-118

AFD7 Bittera, Mikuláš: Connecting Cable in EMI Measurements.
In: Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. - ISBN 978-80-8075-210-1. - S. 117-120

AFD8 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Development of HF E-Field Probe with the Frequency Independent Isotropy : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 282-285

AFD9 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Hallon, Jozef: Disadvantage of Short Mesuring Distance at Radiated EMI Measurement.
In: Mechatronika 2008 : Proceedings of 11th International Conference on Mechatronics. Slovakia, Trenčianske Teplice, June 4-6, 2008 (2008). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - ISBN 978-80-8075-305-4. - S. 109-112

AFD10 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor: Effect of Cable Termination on EMI Measurement Results.
In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - S. 313-316

AFD11 Bittera, Mikuláš - Harťanský, René: EM Field Measurement Aspects for Electromagnetic Compatibility Purposes : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 335-338

AFD12 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Estimation of Radiated Emission Measurement Uncertainty : 8th International Symposium on Mechatronics `Mechantromika 2005`, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 19.-21.5.2005.
In: Mechatronika 2005. 8th International Symposium on Mechatronics : Trenčianske Teplice, Slovakia. 19.- 21. May 2005. - Trenčín : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2005. - ISBN 80-8075-058-0. - S. 34-38

AFD13 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Finite-Element Method Modelling for Field Predictions inside Semi-Anechoic Rooms : Joint XVI Congres `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements `02`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - S. 66

AFD14 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Influence of Power Cable Arrangement to EMI Measurement.
In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - S. 221-224

AFD15 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Smieško, Viktor: Measurement and Simulation of Field Homogenity Inside Semi-Anechoic Chamber : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 499-502

AFD16 Bittera, Mikuláš - Valúch, Daniel: Modelling of Absorber Influence on Properties of EMC Test Chamber Using FEM : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - S. 132-133

AFD17 Bittera, Mikuláš - Štih, Martin: Modelling of Wire Antennas.
In: Mechatronika 2009 : Proceedings of 12th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 3.-5.6.2009. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009. - ISBN 978-80-8075-392-4. - S. 73-76

AFD18 Bittera, Mikuláš - Smieško, Viktor - Kováč, Karol: Novel Approach to Uncertainty of Antenna Factor Measurement.
In: IMEKO Symposium TC-4., TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT era : Proceedings. Košice, Slovakia, 8.- 10. Sep. 2010. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-553-0424-3. - CD-Rom

AFD19 Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: The Influence of the Antenna Cable on the Uncertainty of Radiated Emission Measurement : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 237-240

AFD20 Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Hallon, Jozef: Verification Measurement of Ferrite-Lined Chamber above 1 GHz.
In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - S. 185-188

AFD21 Chrapčiak, I. - Kaluš, Eduard: Efficient Use of Electrical Energy. Is it Enough to Measure what we Measure Now?
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, s. 80-81

AFD22 Červeňová, Jozefa - Stuchlíková, Ľubica - Králiková, Eva - Ondrášová, Iveta: The Role of Teachers at e-Learning Course Creatiom.
In: Virtual University VU ´06 : 7th International Conference, Bratislava, Slovak Republic, 14.-15.12.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2542-0. - S. 208-212

AFD23 Čičáková, Oľga - Štefanička, Peter: Efficiency of Automated Measurement Systems : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 134-137

AFD24 Čičáková, Oľga - Kubík, Michal - Ondrášová, Iveta: Remote Communication with Measurement Workplaces.
In: ICETA 2007 : 5th Int. Conference on Emerging e-Learning Technologies and Applications. Stará Lesná, Slovak Republic, 6.-8.9.2007. - Košice : Elfa, 2007. - ISBN 978-80-8086-061-5. - S. 213-216

AFD25 Čičáková, Oľga - Králiková, Eva: Virtual Oscilloscope Application in Signal Processing Education : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 422-425

AFD26 Čomaj, Peter - Ravas, Rudolf: Vectorization of Binary Raster Images.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD27 Čomaj, Peter - Syrová, Lívia: Vektorizácia rastrových obrazov.
In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom

AFD28 Drahoš, Peter - Čičáková, Oľga: Measurement of SMA Drive Characteristics : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 328-331

AFD29 Földi, Miroslav - Ravas, Rudolf: Correction and Quality Testing of Colour Images.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD30 Földi, Miroslav - Ravas, Rudolf: Modelovanie 3D scény.
In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom

AFD31 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Advanced Pilgram Noise Elimination Using Wavelets in Defectoscopy by Eddy Currents.
In: Control of Power Systems '08 : 8th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-13.6.2008. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2008. - ISBN 978-80-227-2883-6. - CD-Rom

AFD32 Grman, Ján - Syrová, Lívia: Alternative Localization of Defects Using Wavelets in the Defectoscopy by Eddy-Currents.
In: 19th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions : Trnava, Slovak Republic, 22.-25.10.2008. - Wien : DAAAM International Vienna, 2008. - CD-Rom

AFD33 Grman, Ján - Syrová, Lívia: Application of Recurrent Neural Network in the Defectoscopy by Eddy-Current.
In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - S. 102-105

AFD34 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Application of Wavelet Transformation in Eddy Current Testing : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 402-405

AFD35 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Application of Wavelet Transformation in the Defectoscopy of Steam Generator Tubes : 5th International Conference `Electro 2004` connected with the 5th International Conference `New Trends in Diagnostic and Repairs of Electrical Machines and .
In: 5th international conference ELEKTRO 2004 connected with the 5th International conference New trends in diagnostics and repairs of electrical machines and equipments : Proceedings. Žilina, Slovenská republika, 25.-26.5.2004. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - S. 318-321

AFD36 Grman, Ján - Syrová, Lívia: Classifiability Analysis of Indications by Eddy-Current Testing of Nuclear Power Plant Heat-Exchanger Tube.
In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - S. 285-288

AFD37 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Classification of Mixed Indications in the Defectoscopy by Eddy-Current.
In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - S. 410-413

AFD38 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Contribution to Localization Algorithm in the Defectoscopy of Steam Generator Tubes by Eddy-Currents : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 554-557

AFD39 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Contribution to the Classification Algorithm in the Defectoscopy by Eddy-Currents.
In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - S. 229-232

AFD40 Grman, Ján: Contribution to the Localization Algorithm Using Wavelets in the Multifrequency Defectoscopy by Eddy-Currents.
In: Magnetic Measurements '06 : International Conference. Závažná Poruba, Slovak Republic, 21.-23.9.2006. - Bratislava : FEI STU, 2006. - ISBN 80-227-2452-1. - S. 20-21

AFD41 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Data Representation in the Field of Multifrequency Eddy-Current Testing : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 419-422

AFD42 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Improved Localization Algorithm in the Defectoscopy by Eddy-Current : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 132-135

AFD43 Grman, Ján - Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Use of Wavelet Transformation in the Defectoscopy of Steam Generator Tubes by Eddy Current Method : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD44 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Bittera, Mikuláš: Alternative Method of Immunity Measurements against Electromagnetic Field of Large Systems in Term of EMC.
In: Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. - ISBN 978-80-8075-210-1. - S. 123-126

AFD45 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol: Influence of Shielded Cable Connectoring on Immunity against Electromagnetic Field.
In: Mechatronika 2008 : Proceedings of 11th International Conference on Mechatronics. Slovakia, Trenčianske Teplice, June 4-6, 2008. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. - ISBN 978-80-8075-305-4. - S. 113-117

AFD46 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Bittera, Mikuláš: Reproducibility of Immunity EMC Measurements.
In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - S. 233-236

AFD47 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: Reproducibility of Immunity EMC Measurements for Large Systems : 8th International Symposium on Mechatronics `Mechantromika 2005`, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 19.-21.5.2005.
In: Mechatronika 2005. 8th International Symposium on Mechatronics : Trenčianske Teplice, Slovakia. 19.- 21. May 2005. - Trenčín : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2005. - ISBN 80-8075-058-0. - S. 91-93

AFD48 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Bittera, Mikuláš: Sensitivity of Measuring Systems Electronic Modules to Symmetrical Pulse Disturbance : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 435-438

AFD49 Hallon, Jozef - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Szolik, Imrich: Sensitivity of Operational Amplifiers Output Circuits to HF Disturbance : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 91-94

AFD50 Hallon, Jozef - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Sensitivity of Single Supply BJT Opamp to Pulse Disturbance and Its Modelling : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 390-393

AFD51 Harťanský, René - Bittera, Mikuláš: Electromagnetic Compatibility EM Field Measurement : 8th International Symposium on Mechatronics `Mechantromika 2005`, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 19.-21.5.2005.
In: Mechatronika 2005. 8th International Symposium on Mechatronics : Trenčianske Teplice, Slovakia. 19.- 21. May 2005. - Trenčín : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2005. - ISBN 80-8075-058-0. - S. 84-87

AFD52 Harťanský, René - Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Benkó, Peter: Increase of Calibrated Meter Range at Distance Measurement.
In: IMEKO Symposium TC-4., TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT era : Proceedings. Košice, Slovakia, 8.- 10. Sep. 2010. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-553-0424-3. - CD-Rom

AFD53 Havrila, Lukáš - Vojenčiak, Michal - Králiková, Eva: Meranie voltampérových charakteristík supravodičov v magnetickom poli.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD54 Havrila, Lukáš - Králiková, Eva (ved. práce): Stabilizovanie teploty pri meraní striedavých strát supravodičov.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD55 Janík, Ján - Čičáková, Oľga - Špakovský, Juraj - Csiba, Vojtech - Čaplovičová, Mária: Workstation for Automated Measurement of Electron Emission Characteristic of Samples Covered by Carbon Nanotubes.
In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - S. 186-189

AFD56 Kaluš, Eduard - Kukuča, Peter: Single (value) is not Enough.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, s. 86-87

AFD57 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Comparison of Different Algorithmic Methods of Measurement Correction.
In: Kybernetika a informatika. Zborník príspevkov : Medzinárodná konferencia SSKI. Michalovce, Slovak Republic, 28.-30.6.2006. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku, 2006. - ISBN 80-227-2431-9. - CD-Rom

AFD58 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Correction of ADC Errors by Iterative Method with Dithering using Dither with Uniform Distribution.
In: IMEKO Symposium TC-4., TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT era : Proceedings. Košice, Slovakia, 8.- 10. Sep. 2010. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-553-0424-3. - CD-Rom

AFD59 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol - Šturcel, Ján: Iterative Method for Sensor Error Correction.
In: Mechatronika 2007 : Proceedings of 10th International Symposium on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovakia, 6.-8.6.2007. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. - ISBN 978-80-8075-210-1. - S. 213-217

AFD60 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Measurement Error Correction Using Iterative Method and Oversampling.
In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - S. 38-41

AFD61 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Self-Correction of ADC Error Additive Iterative Method and Averaging of Dithered Samples.
In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - S. 7-10

AFD62 Kamenský, Miroslav - Kováč, Karol: Sensor Nonlinearity Error orrection by Algorithmic Technique.
In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - S. 180-184

AFD63 Kanka, Ľubomír - Syrová, Lívia: Metódy prahovania obrazu.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD64 Karasz, Juraj - Kukuča, Peter: Návrh vylepšenej verzie meracieho prevodníka MM485U2.
In: ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-227-2650-4. - CD-Rom

AFD65 Kollár, M. - Kováč, Karol: Continuous vs. Discrete Height Scan Method in Normalized Site Attenuation Measurement for EMC Test Site Evaluation.
In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - S. 348-381

AFD66 Kollár, Mojmír - Setnička, Vít: Feasibility of Magnetostatic Non-Invasive Testing : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements `02`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - S. 111

AFD67 Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Evaluation of EMC Characteristics of Power Line Communications.
In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - S. 280-281

AFD68 Kováč, Karol - Kukuča, Peter - Smieško, Viktor - Szolik, Imrich: Influence of Electromagnetic Coupling between Parallel HV Power Lines with Asymmetrical Wire Arrangement upon their Virtual Losses : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD69 Kováč, Karol: Pospájanie a uzemnenie v budovách so zariadeniami informačných technológií podľa STN EN 50310 : V.celoslovenský seminár elektrotechnikov, Trenčín, Slovak Republic, Oct.2003.
In: V.celoslovenský seminár elektrotechnikov : Trenčín, Slovenská republika, Okt. 2003. - Žilina : MARKAB, 2003. - S. 96-99

AFD70 Králiková, Eva - Ravas, Rudolf: Analysis of the Influence of Quantization Error at Sensor Autocalibration.
In: Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 2.-4.6.2010. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - ISBN 978-808075-452-5. - S. 74-77

AFD71 Králiková, Eva - Kamenský, Miroslav - Ondrášová, Iveta: Interactive www Course "Measurements in Informatics".
In: Virtual University VU ´07 : 8th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 13.-14.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave, 2007. - ISBN 978-80-89316-09-0. - S. 150-153

AFD72 Králiková, Eva - Setnička, Vít: Methods of MFL Output Signal Visualization : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 349-352

AFD73 Krammer, Peter - Syrová, Lívia: Rekonštrukcia tvaru 3D telies použitím štruktúrovaného svetla.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD74 Maga, Dušan - Harťanský, René - Halgoš, Ján - Straka, Miroslav - Setnička, Vít: Non-Linear VS Linear Media in Rotational Electrical Machinery FEM Analysis : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements `02`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - S. 34

AFD75 Mojžiš, Juraj - Grman, Ján: Spracovanie digitálneho obrazu v reálnom čase na grafickom procesore.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD76 Nečas, Tomáš - Syrová, Lívia (ved. práce): Modelovanie 3D scény.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD77 Noskovičová, Lucia: Camera Calibration Method Based on Direct Linear Transformation.
In: ELITECH ´08 : PhD Students Conference. Bratislava, Slovak Republic, 20.5.2008. - Bratislava : STU v Bratislave, 2008. - ISBN 978-80-227-2878-2. - CD-Rom

AFD78 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Camera Self-Calibration.
In: ELITECH `09 : 11th Conference of Doctoral Students. Bratislava, Slovak Republic, 25.5.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3091-4. - CD-Rom

AFD79 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Subpixel Corner Detection for Camera Calibration.
In: Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 2.-4.6.2010. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - ISBN 978-808075-452-5. - S. 78-80

AFD80 Noskovičová, Lucia - Ravas, Rudolf: Technique for Camera Calibration.
In: 19th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions : Trnava, Slovak Republic, 22.-25.10.2008. - Wien : DAAAM International Vienna, 2008. - CD-Rom

AFD81 Ondrášová, Iveta - Setnička, Vít - Smieško, Viktor: Automated Instrumentation Application : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 182-185

AFD82 Ondrášová, Iveta - Králiková, Eva - Miškovič, Lukáš: Interaktívna komunikácia s prístrojmi po zbernici GPIB : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 114-116

AFD83 Ondrášová, Iveta - Králiková, Eva: Virtual Instrumentation Helps Data Acqusition Education : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 125-128

AFD84 Páleník, Tomáš - Harťanský, René: Numerical Impedance Analysis of Thin Wire Dipoles.
In: Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 2.-4.6.2010. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - ISBN 978-808075-452-5. - S. 51-53

AFD85 Pikna, Michal - Jurček, Michal - Havlík, Štefan - Harťanský, René: Pružné mechanizmy v mikro-robotických zariadeniach.
In: ROBTEP 2010 : 10.celoštátna konferencia Automatizácia/Robotika v teórii a praxi. Bardejov /SR/, 7.-9.6. 2010. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. - ISBN 978-80-553-0427-4. - S. 255-264

AFD86 Poljovka, Peter: Manažment kvality a FEI STU : 15th International Conference `Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering`, Častá-Píla, Slovak Republic, 8.-10.9.2004.
In: Dielectric and insulating systems in electrical engineering = Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike : 15. medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. DISEE 2004. Častá-Píla, SK. 8.- 10. Sept. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2110-7. - S. 227-230

AFD87 Poljovka, Peter: Quality Tools in Cable Production : 9th International Conference Mechanical Engineering 2005, Bratislava, Slovak Republic, 16.11.2005.
In: Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : Zborník abstraktov a článkov / konf.(heslo) Strojné inžinierstvo 2005. 9. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 16.11. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2314-2. - S. 700-701

AFD88 Poljovka, Peter: Systém kvality a akreditácia na FEI STU : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD89 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Analysis of Selected Factors in the Diagnostic Testing of Optically Transparent Polymeric Foils : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 475-478

AFD90 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia: Automated Reconstruction of 3D Object.
In: Mechatronika 2010 : Proceedings of 13th International Conference on Mechatronics. Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 2.-4.6.2010. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. - ISBN 978-80-8075-451-8. - ISBN 978-808075-452-5. - S. 31-33

AFD91 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Correction of Optical Errors in the Images of Visualized Optically Transparent Polymeric Foils.
In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - S. 301-304

AFD92 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Possibilities of Automatic Evaluation in Defectoscopy of Power Steam Generator : Joint XVI Congress `Electromagnetic Fields and Materials & Magnetic Measurements `02`, Bratislava, Slovak Republic, 11.-13.9.2002.
In: Joint congress 16th electromagnetic fields and materials and magnetic measurements 02 : EMFM, MM 02. Bratislava, Slovakia 11.- 13. Sept. 2002. The book of abstracts. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002. - S. 113

AFD93 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: Scene Reconstruction with Single Camera.
In: Measurement 2007 : Proceedings. 6th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-24.5.2007. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2007. - ISBN 978-80-969672-0-9. - S. 271-274

AFD94 Ravas, Rudolf - Syrová, Lívia - Grman, Ján: The Use of Colour Image Properties in the Classification of Transparent Polymeric Foils.
In: Measurement 2009 : Proceedings. 7th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovak Republic, 20.-23.5.2009. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2009. - ISBN 978-80-969672-1-6. - S. 331-334

AFD95 Setnička, Vít - Králiková, Eva: About Microconverter ADuC 812 Application : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 366-369

AFD96 Setnička, Vít - Poljovka, Peter: Laboratory of Metrology : Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou `Nové trendy v manažérstve kvality`, Trnava, Slovak Republic, April 2005.
In: KIK 2005: Nové trendy v manažérstve kvality : Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Trnava, Slovenská republika, april 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2230-8. - S. 148-151

AFD97 Setnička, Vít - Zubal, Rudolf - Kollár, Mojmír: Sensing, Scanning and Data Acquisition Tools for MFL Testing : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 394-397

AFD98 Setnička, Vít - Kollár, Mojmír - Zubal, Rudolf: Testing the Quality of Soft Magnetic Material Surfaces : 6th International Conference `Control of Power Systems`04`, Štrbské Pleso, Slovak Republic, 16.-18.6.2004.
In: Control of Power Systems 2004 : 6th International Conference. Štrbské Pleso, SK. 16.- 18. 6. 2004. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. - nestr.

AFD99 Smieško, Viktor - Kaluš, Eduard: Measurement and Efectivity of Transport of Electrical Energy.
In: Power Engineering 2010. International Scientific Event. - Bratislava : STU v Bratislave. - Power Engineering 2010. Energy, Ecology, Economy : 9th International Scientific Conference. Tatranské Matliare, Slovakia, 18.-20.5. 2010. - Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-89402-23-6, s. 84-85

AFD100 Stuchlíková, Ľubica - Gron, Michal - Radobický, Jozef - Csabay, Otto - Rovanová, Ľubica - Beňo, Ján - Mondočko, Peter - Števove, Milan - Ondrášová, Iveta - Hulényi, Ladislav - Kinder, Rudolf - Helbich, Marek - Vacek, František - Nagy, Arnold - Bednár, Martin - Nemčok, Peter: Interactive Animations as an e-Learning Motivation Agent : 6th International Conference `Virtual University VU`05`, Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005.
In: Virtual University VU`05 : 6th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 15.-16.12.2005. - Bratislava : FEI STU, 2005. - ISBN 80-227-2336-3. - S. 151-156

AFD101 Stuchlíková, Ľubica - Gron, Michal - Csabay, Otto - Hulényi, Ladislav - Ondrášová, Iveta: The Free-Self-Educational Portal "eLearn Central".
In: Celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Českej republike : Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 9.-10.3.2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2374-6. - S. 45-49

AFD102 Stuchlíková, Ľubica - Králiková, Eva - Červeňová, Jozefa - Samuhelová, Eva - Ondrášová, Iveta - Pecháček, Juraj: Učitelia v úlohe tvorcov e-lerning kurzov.
In: Inovačný proces v e-learningu : Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Bratislava, 5.3.2008. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2008. - ISBN 978-80-225-2510-7. - S. 102-106

AFD103 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Frequency Approach to Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils.
In: Radioelektronika 2006. Conference Proceedings : 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava, Slovak Republic. 25.-26.4.2006. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - ISBN 80-227-2388-6. - S. 193-196

AFD104 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Artificial Neural Network in Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 178-181

AFD105 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Frequency Properties of Image in the Classification of Transparent Polymeric Foils : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 484-487

AFD106 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: The Use of Statistical Methods for Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils : 5th International Conference `Elektro 2004` connected with the 5th International Conference `New Trends in Diagnostic and Repairs of Electrical Machines and .
In: Elektro 2004. 5th International Conference connected with the 5th International Confrence "New Trends in Diagnostics and Repairs of Electrical Maschines and Equipment" : Proceedings. Žilina, Slovak Republic. 25.- 26. 5. 2004. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004. - S. 368-371

AFD107 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf: The Use of Trace Transform for Classification of Visualized Transpatent Polymeric Foils.
In: 19th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Next Generation of Intelligent Systems and Solutions : Trnava, Slovak Republic, 22.-25.10.2008. - Wien : DAAAM International Vienna, 2008. - CD-Rom

AFD108 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Use of Image Processing in the Schlieren Optical Visualization Methods : 12th International Scientific Conference `Radioelektronika 2002`, Bratislava, Slovak Republic, 14.-16.5.2002.
In: Radioelektronika 2002 : 12th international scientific conference. Bratislava, SK. 14.- 16. May 2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - ISBN 80-227-1700-2. - S. 158-161

AFD109 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Use of Statistical Approach for Classification of Visualized Transparent Polymeric Foils : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 479-482

AFD110 Szolik, Imrich - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Influence of Digital Signal Processing on Precision of Power Quality Parameters Measurement : 4th International Conference on Measurement, Smolenice, Slovak Republic, 15.-19.6.2003.
In: Measurement 2003 : Procededings / konf.(heslo) 4th International conference on measurement. Smolenice, June 15-19, 2003. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-967402-6-1. - S. 39-42

AFD111 Szolik, Imrich - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: Influence of Noncoherent Sampling upon an Error of Power Quality Parameters Measurement : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 88-91

AFD112 Szolik, Imrich - Kováč, Karol - Smieško, Viktor: The Influence of Incoherent Sampling upon Errors of Harmonic Analysis : 14th International Czech-Slovak Scientific Conference `Radioelectronics 2004`, Bratislava, Slovak Republic, 27.-28.4.2004.
In: Radioelektronika 2004 : 14th international Czech-Slovak scientific conference. Bratislava, SK, 27.-28.april 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2017-8. - S. 394-397

AFD113 Szolik, Imrich - Bittera, Mikuláš - Hallon, Jozef - Smieško, Viktor: The Influence of Window Function by Noncoherent Sampling at Low Frequency Electromagnetic Compatibility Measurements : 8th International Symposium on Mechatronics `Mechantromika 2005`, Trenčianske Teplice, Slovak Republic, 19.-21.5.2005.
In: Mechatronika 2005. 8th International Symposium on Mechatronics : Trenčianske Teplice, Slovakia. 19.- 21. May 2005. - Trenčín : GC TECH, Ing Peter Gerši, 2005. - ISBN 80-8075-058-0. - S. 94-96

AFD114 Szolik, Imrich - Kováč, Karol - Králiková, Eva - Smieško, Viktor: Virtual Measuring Workplace for Distance Learning : 5th International Conference on Measurement `Measurement 2005`, Smolenice Castle, Slovak Republic, 15.-19.5.2005.
In: Measurement 2005 : 5th International Conference on Measurement : Proceedings : Smolenice /Slovak republic/, May 15-19, 2005. - Bratislava : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences, 2005. - ISBN 80-967402-8-8. - S. 121-124

AFD115 Šmigura, Dušan (ved. práce) - Králiková, Eva (ved. práce): Virtuálny osciloskop v LabVIEW.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD116 Šuplata, Marek - Ravas, Rudolf: Analýza pohybu s využitím optického toku.
In: ŠVOČ 2008 : Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 23.4.2008. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008. - ISBN 978-80-227-2865-2. - CD-Rom

AFD117 Šuplata, Marek - Ravas, Rudolf: Gaussian Pyramid Based Acceleration of Optical Flow Reconstruction.
In: Radioelektronika 2009 : Proceedings of 19th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, 22.-23.4.2009. - Brno : Brno University of Technology, 2009. - ISBN 978-80-214-3865-1. - ISBN 978-1-4244-3538-8. - S. 169-171

AFD118 Tokár, Roman - Krammer, Anton (ved. práce): Napájací zdroj pre meracie účely.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD119 Uhrin, Jaroslav: Application of the Time-Differential Method : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001.
In: ELITECH 2001 : 4th Scientific Conference on Electrical Engineering and Information Technology for Ph.D. Students, Bratislava, Slovak Republic, 29.11.2001. - Bratislava : FEI STU, 2002. - S. 36-37

AFD120 Uhrin, Jaroslav: Samočinné navedenie lietadiel, manéver pristátia a zaujatie potrebnej pozície, realizované pomocou časomerne hyperbolickej metódy merania : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002.
In: Elektrotechnika a energetika 2002 : Konferencia `Elektrotechnika a energetika 2002`, Trenčín, Slovak Republic, 15.-18.10.2002. - Bratislava : STU v Bratislave, 2002. - S. 121-122

AFD121 Války, Gabriel: Spracovanie signálu ECG za účelom rozpoznávania fázy cyklu srdca.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom

AFD122 Vasil, Ervín - Kamenský, Miroslav (ved. práce): Návrh digitálneho osciloskopu pomocou monolitického mikropočítača.
In: ŠVOČ 2010 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník vybraných prác. Bratislava, Slovak Republic, 21.4.2010. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - ISBN 978-80-227-3286-4. - CD-Rom

AFD123 Vedel, P.: Digital Image Processing: Image Segmentation : 7th Conference for PhD Students ELITECH 2005, Bratislava, Slovak Republic, 9.2.2005.
In: ELITECH 2005. Conference proceedings. Seventh conference for PhD. students : Bratislava, Slovak Republic. 9.Feb. 2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - S. 54-57

AFD124 Vodička, Vladislav - Grman, Ján: Umelá inteligencia v hrách.
In: ŠVOČ 2009 : Študentská vedecká a odborná činnosť. Zborník víťazných prác. Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - ISBN 978-80-227-3094-5. - CD-Rom


AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 2


AFH1 Čičáková, Oľga - Janík, Ján - Veselý, Marián - Vinduška, Peter: Computerized Measurements in Vacuum.
In: JVC-13. Programme and Book of Abstracts : 13th Joint Vacuum Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 20.-24.6.2010. - Bratislava : Slovak Vacuum Society, 2010. - ISBN 978-80-7399-969-8. - S. 120

AFH2 Janík, Branislav - Janík, Ján - Vinduška, Peter - Veselý, Marián - Čičáková, Oľga: Some Remarks to Calculations of Field Enhancement Factor.
In: JVC-13. Programme and Book of Abstracts : 13th Joint Vacuum Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 20.-24.6.2010. - Bratislava : Slovak Vacuum Society, 2010. - ISBN 978-80-7399-969-8. - S. 121


BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


BAB1 Skalka, Ján - Cvik, Oleg - Genči, Ján - Gondová, Daniela - Grman, Ján - Ilavská, Jana - Kleinová, Katarína - Maťašovská-Tetřevová, Milena - Meško, Dušan - Sakalová, Marta - Sotolář, Jozef - Turňa, Ján: Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva : zber prác za účelom obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých školách. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. - 126 s. - ISBN 978-80-8094-612-8


BCI Skriptá a učebné texty
Počet záznamov: 1


BCI1 Jahn, Peter - Bojna, Ivan - Šály, Vladimír - Syrová, Lívia - Bittera, Mikuláš - Kováč, Karol - Boháč, Milan - Lelák, Jaroslav - Ondrejka, Vladimír - Klug, Ľudovít - Hüttner, Ľudovít - Borba, Ladislav - Gašparovský, Dionýz - Kopča, Miroslav - Šturcel, Ján - Veselovský, Ján - Hučko, Branislav - Goga, Vladimír - Poljovka, Peter: Elektrotechnik. - Bratislava : FEI STU, 2006. - 336 s.


BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Počet záznamov: 1


BCK1 Bajcsy, Július: Úvod do teórie merania elektrických veličín. - Bratislava : Kalibračné združenie SR, 2004. - s.1-11 s.
In: Škola elektrických veličín : Zborník prednášok z kurzu KZ SR. - Bratislava : Výskumný ústav zváračský, 2004. - S. 3-13


BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 13


BDF1 Bajcsy, Július: Telemetria a prenos údajov. Základné pojmy a funkcie (1).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 7 (2004), s. 55-56

BDF2 Bajcsy, Július: Telemetria a prenos údajov. Základné pojmy a funkcie (2).
In: AT&P Journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. 11, č. 8 (2004), s. 70-71

BDF3 Bittera, Mikuláš: Tienená kabína Laboratória EMC dostala nový šat.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 5 (2010), s. 36

BDF4 Čičáková, Oľga - Králiková, Eva: Používanie automatizovaných meracích systémov v pedagogike na Katedre merania FEI STU.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 10-12

BDF5 Harťanský, René - Hallon, Jozef: Elektromagnetický smog a živé organizmy.
In: Elektrotechnik. - č. 1 (2004), s. 16-17

BDF6 Jasenek, Jozef - Janíček, František - Smieško, Viktor: Zásady tvorby moderného študijného programu pre oblasť informačných a komunikačných technológií.
In: Academia. - ISSN 1335-5864. - Roč. 15, č. 1 (2004), s. 3-10

BDF7 Kováč, Karol: Elektromagnetická kompatibilita pre konštruktérov elektronických zariadení.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 25

BDF8 Králiková, Eva - Horeháj, Martin - Setnička, Vít: Virtuálny prístroj na meranie výkonu.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 184-186

BDF9 Poljovka, Peter: Kvalita a akreditácia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 1 (2004), s. 7-8

BDF10 Poljovka, Peter: Laboratórium a akreditácia.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, mimoriadne č (2004), s. 72-73

BDF11 Smieško, Viktor - Kukuča, Peter: Meranie - výzva pre znalostnú ekonomiku.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 5-6

BDF12 Smieško, Viktor - Kukuča, Peter: Úloha merania pri reštrukturalizácii hospodárstva.
In: Metrológia a skúšobníctvo. - ISSN 1335-2768. - Roč. 10, č. 1 (2005), s. 26-28

BDF13 Syrová, Lívia - Ravas, Rudolf - Grman, Ján: Použitie metód číslicového spracovania obrazu v diagnostike.
In: EE časopis pre elektrotechniku a energetiku. - ISSN 1335-2547. - Roč. 10, č. 5 (2004), s. 34-37


BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 7


BED1 Kováč, Karol: Rušivé elektromagnetické faktory obsiahnuté v preberaných európskych normách : Odborný seminár `Vplyvy rušení pri meraní a kalibrácii meradiel elektrických veličín`, Piešťany, Slovak Republic, 28.11.2002.
In: Vplyvy rušení pri meraní a kalibrácii meradiel elektrických veličín : Odborný seminár. Piešťany, Slovak Republic, 28.11.2002. - Bratislava : SMÚ, 2002. - nestr.

BED2 Kováč, Karol: Techniky používané pri AC kalibrácii a meraniach : Odborný seminár `Meranie a kalibrácia meradiel elektrických veličín`, Piešťany, Slovak Republic, 28.2.2002.
In: Meranie a kalibrácia meradiel elektrických veličín : Odborný seminár. Piešťany, Slovak Republic, 28.2.2002. - Bratislava : SMS, 2002. - nestr.

BED3 Kováč, Karol: Techniky používané pri DC kalibrácii a meraniach : Odborný seminár `Meranie a kalibrácia meradiel elektrických veličín`, Piešťany, Slovak Republic, 28.2.2002.
In: Meranie a kalibrácia meradiel elektrických veličín : Odborný seminár. Piešťany, Slovak Republic, 28.2.2002. - Bratislava : SMS, 2002. - nestr.

BED4 Kováč, Karol: Zdroje šumov, rušenie a zemnenie : Odborný seminár `Meranie a kalibrácia meradiel elektrických veličín`, Piešťany, Slovak Republic, 28.2.2002.
In: Meranie a kalibrácia meradiel elektrických veličín : Odborný seminár. Piešťany, Slovak Republic, 28.2.2002. - Bratislava : SMS, 2002. - nestr.

BED5 Kukuča, Peter - Poljovka, Peter: Quality Assurance at FEI STU in Bratislava : 11. medzinárodná vedecká konferencia `Veda, vzdelávanie a spoločnosť`, Žilina, Slovak Republic, 17.-19.9.2003.
In: Veda, vzdelávanie a spoločnosť. Science, Education and Society : Sekcia č. 6. Section No. 6. Bezpečnostné inžinierstvo.Záchranné inžinierstvo.Súdne inžinierstvo. Security Engineering.Safety Engineering.Forensic Engineering/Žilina, 17.-19.9.2003 / konf.(heslo) 11. medzinárodná vedecká konferencia. 11th International Scientific Conference. Žilina, Slovenská republika, 17.-19.9.2003. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - ISBN 80-8070-121-0. - S. 75-78

BED6 Uhrin, Jaroslav: Presnosť merania vzdialenosti časomerne hyperbolickou metódou : Odborný seminár `Smery vývoja zbraňových systémov protivzdušnej obrany`, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, 30.4.2002.
In: Smery vývoja zbraňových systémov protivzdušnej obrany : Odborný seminár. Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, 30.4.2002. - Liptovský Mikuláš : VA, 2002. - nestr.

BED7 Uhrin, Jaroslav: Rotačný RL systém založený na časomerne hyperbolickej metóde merania : 2. Medzinárodný workshop `Nové trendy v rádiolokácii`, Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, 25.9.2002.
In: 2. Medzinárodný workshop `Nové trendy v rádiolokácii` : Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, 25.9.2002. - Liptovský Mikuláš : VA, 2002. - nestr.


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEF1 Poljovka, Peter: Quality Assurance at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak University of Technology : 3.medzinárodná konferencia krajín východnej a strednej Európy, Bratislava, Slovak Republic, 16.-18.11.2003.
In: 3. medzinárodná konferencia krajín východnej a strednej Európy. - Žilina : MASM, 2003. - ISBN 80-85348-61-6. - S. 148-152


BGG Štandardy, normy
Počet záznamov: 1


BGG1 Bojna, Ivan - Reváková, Daniela - Smieško, Viktor - Košdy, Miroslav - Štenchlák, Vladimír - Bohináková, Viera - Pecho, František - Arnold, Augustín: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave : PNE 33-2000-1. - , 2008. - 169 s.


DAI Dizertačné a habilitačné práce
Počet záznamov: 9


DAI1 Bittera, Mikuláš: Vybrané aspekty merania vyžarovaného rušenia : dát. obhaj. 25.5.2007, čís. ved. odb. 39-71-9. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. - 134 s. + Autoref. 2007, 24 s.

DAI2 Grman, Ján: Príspevok k automatizácii vyhodnocovania defektoskopických meraní rúrok parogenerátorov metódou vírivých prúdov : čís.ved.odb. 39-71-9. Dát.obh. 25-05-2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 116 s. + Autoref. 2009, 24 s.

DAI3 Hallon, Jozef: Osobitosti merania EMC rozsiahlych systémov : Dát. obhaj. , č.ved.odb. 5-2-54. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. - 148 s.

DAI4 Harťanský, René: Senzory pre meranie elektromagnetického poľa v oblasti elektromagnetickej kompatibility : Dát. obhaj. 09.12.2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 82 s.

DAI5 Kalaš, Andrej: Konštrukcie snímačov neelektrických veličín. Súbor vynálezov, patentov, úžitkových vzorov a publikácií : Obhj. 14.3.2006, č. ved. odb. 5-2-54. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 105 s. : príl. + Autoref. 2006, 21 s.

DAI6 Kamenský, Miroslav: Príspevok k automatickej korekcii AČP : č.ved.odb. 39-71-9, dát.obh. 09-12-2009. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009. - 105 s. + Autoref. 2009, 28 s.

DAI7 Kováč, Karol: Numerické metódy simulácie vlastností meracích pracovísk v EMC. Metóda TLM : Obhajoba 11.9.2001. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001. - 98 s. : príl.

DAI8 Syrová, Lívia: Aplikácia šlírovej metódy vo vybraných diagnostických testoch : Obhajoba 13.3.2001. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000. - 125 s.

DAI9 Uhrin, Jaroslav: Príspevok k analýze časomerne hyperbolickej metódy merania súradníc : čís. ved. odb. 39-71-9, dát. obh. 17.12.2007. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007. - 95 s. + CD-ROM, Autoref. 2007, 39 s.


EAJ Odborné preklady publikácií - knižné
Počet záznamov: 1


EAJ1 Bélai, Igor - Jurišica, Ladislav - Kováč, Karol - Majchrák, Tomáš - Tursunová, Miriam: 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1.: Control and diagnostics of the technological processes in manufactoring processes based on application of ICT. - Nitra : Agrogenofond, 2005. - CD-ROM.


FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Počet záznamov: 2


FAI1 Karlubíková, Tatiana - Kováč, Karol - Podhradský, Pavol - Šturcel, Ján: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing process based on application of ICT : Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs. - Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. - 158 s. - ISBN 80-227-2303-7

FAI2 Kiczko, Matúš - Kováč, Karol - Podhradský, Pavol - Šturcel, Ján - Trúchly, Peter: 2nd pilot course: Selected applications of ICT in enterprises, institutions and SMEs : Module 2.1: Control and diagnostics of the technological processes in manufacturing processes based on application of ICT. - Nitra : Agrogenofond, 2005. - CD-ROM.


GHG Práce zverejnené na internete
Počet záznamov: 2


GHG1 Noskovičová, Lucia: Toolbox for Camera - Self Calibration.
In: Posterus.sk. - ISSN 1338-0087. - september (2009), http://www.posterus.sk/?p=2071

GHG2 Smieško, Viktor - Jasenek, Jozef: Slovak Higher Education and Bologna Process.
In: Conference on Reforms of Higher Education in Europe : Warsaw, Poland, 12.3.2009. - Warsaw : Polish Ministry of Scikence and Higher Education, 2009. - http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/37/37/10_JSmiesko.pdf


Vygenerované 8. 2. 2011