Prejsť na obsah
Katedra mikroelektroniky
Kód Názov Obdobie Garant
32351_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32106_3D Elektrické diagnostické metódy charakterizácie polovodičových štruktúr 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
32113_3D Návrh analógových integrovaných obvodov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32114_3D Obvody a systémy na číslicové spracovanie signálov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
35188_3I Vedecká komunikácia ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32307_3D Analýza, modelovanie a diagnostika v biomedicínskom inžinierstve 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32308_3D Antény pre terestriálne a satelitné komunikácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35176_3I Aplikovaná optoelektronika a lasery LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
35175_3I Automatizovaný návrh integrovaných obvodov LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
32130_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32131_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
35171_3I CAD elektronických prvkov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32306_3D Číslicové spracovanie signálov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35187_3I Diagnostika IO a systémov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
32170_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
35181_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
35189_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32359_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32159_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32153_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32354_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32154_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32198_3I Elektronické meracie prístroje a systémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
32105_3B Elektronické prvky LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
32103_3S Elektronické prvky a obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
32103_3B Elektronické prvky a obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
32115_3S Elektronické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
32115_3B Elektronické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
32117_3B Elektronika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
35120_3I Fyzikálna elektronika látok LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
35178_3I Integrovaná optoelektronika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
32109_3D Integrovaná optoelektronika a fotonika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
32111_3D Lasery a laserové systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32106_3B Manažment kvality LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
32108_3B Manažment kvality ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
32108_3B Manažment kvality LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
32114_3B Materiály pre elektroniku ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32112_3D Metódy testovania a dignostiky IO a systémov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
32132_3B Mikroelektronika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32110_3D Mikrosenzory a mikromechanické systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35190_3I Mikrosystémová technika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Hotový, CSc.
32115_3D Modelovanie a simulácia elektronických prvkov a obvodov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32309_3D Moderné elektronické meracie metódy a prístroje 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32103_3D Moderné metódy a princípy návrhu IO a systémov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
32302_3D Moderné procesorovanie audio a video signálov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35177_3I Nanoelektronika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
35159_3I Nanoelektronika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
32113_3B Návrh a spoľahlivosť integrovaných obvodov a systémov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
32151_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32352_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32152_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32353_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32107_3B Optoelektronika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32104_3B Optoelektronika a laserová technika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32104_3D Optoelektronika a optické elektronické systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
35151_3I Počítačová analýza obvodov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
35185_3I Priemyselná elektronika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
35130_3I Priemyselná elektronika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
35157_3B Princípy návrhu integrovaných obvodov LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35192_3I Programovateľné integrované obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
32194_3I Programovateľné integrované obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
32102_3D Progresívne mikroelektronické, optoelektronické a senzorové štruktúry a prvky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32303_3D Rádiové systémy elektronickej komunikácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32133_3B Senzorika LS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35128_3I Senzorové mikrosystémy ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35129_3I Senzorové mikrosystémy ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35113_3B Senzorové systémy pre automobily ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35146_3I Spektroskopické metódy a analýzy a kontroly látok ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Jozef Liday, CSc.
32107_3D Spektroskopické metódy analýzy povrchov, rozhraní a tenkých vrstiev 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Juraj Breza, CSc.
31815_3B Stavba automobilov LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
35179_3I Supravodičová elektronika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Juraj Breza, CSc.
32116_3B Systémy ochrany a bezpečnosti objektov ZS 2010/2011 - FEI prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.
35140_3I Štruktúry integrovaných obvodov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
32105_3D Technologické procesy mikroelektroniky a mikrosystémovej techniky 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
32301_3D Teória rádioelektronických obvodov a systémov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32310_3D Teória signálov a sústav 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32168_3I Tímový projekt ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32527_3B Úvod do dejín techniky ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35121_3I Úvod do neuromorfického inžinierstva LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32108_3D Vákuová a ultravákuová fyzika a technika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
32184_3I Vákuová technika a elektronika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Marián Veselý, CSc.
35167_3I Návrh analógových integrovaných obvodov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35184_3I Návrh vysokofrekvenčnýchf integrovaných obvodov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.
35125_3I Obvody a metódy číslicového spracovania signálov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
35193_3I Optické komunikačné systémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. František Uherek, PhD.
32101_3D Vybrané kapitoly z fyzikálnej elektroniky látok 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
35188_3I Vedecká komunikácia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Vygenerované 8. 2. 2011