Prejsť na obsah
Katedra mikroelektroniky
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
prof. Ing. Juraj Breza, CSc. profesor CSc. A118, A145, A506, E318 +421 (2) 60 291 328, +421 (2) 60 291 584, +421 (2) 60 291 417
Ing. Dalibor Búc, PhD. vedecký pracovník KS IIa. CSc. E118 +421 (2) 60 291 322
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. profesor DrSc. E603 +421 (2) 60 291 372, +421 (2) 60 291 358, +421 (2) 65 423 486, +421 (2) 65 423 480
prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. profesorka CSc. E117 +421 (2) 60 291 323
Ing. Martin Florovič, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E007 +421 (2) 60 291 712
Ing. Pavol Gašpierik výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E514 +421 (2) 60 291 731
doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. docent CSc., vedecký pracovník KS IIa. CSc. E307 +421 (2) 60 291 127, +421 (2) 60 291 662
Ing. Daniel Haško, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním MLC, E609 +421 (2) 60 291 385
doc. Ing. Ivan Hotový, CSc. docent CSc. E118 +421 (2) 60 291 594
Ing. Aleš Chvála, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E314 +421 (2) 60 291 373
Ing. Peter Benko, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E302 +421 (2) 60 291 665
Jozef Ivan technický pracovník E309 +421 (2) 60 291 206
doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD. docent CSc. E507 +421 (2) 60 291 404, +421 (2) 60 291 858
doc. Ing. Ján Janík, PhD. docent CSc. E409 +421 (2) 60 291 364
Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc. vedecký pracovníčka KS IIa. CSc. E316 +421 (2) 60 291 123
Ing. Milan Kempný výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E309 +421 (2) 60 291 126
doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. vedecký pracovník KS I. DrSc. E311 +421 (2) 60 291 327
Ing. Jaroslav Kováč, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E509 +421 (2) 60 291 346
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. profesor CSc. E505 +421 (2) 60 291 652, +421 (2) 60 291 858
Ing. Juraj Brenkuš výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E121 +421 (2) 60 291 163
Jozef Král technický pracovník E409 +421 (2) 60 291 365, +421 (2) 60 291 168
Ing. Alexander Kromka, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E410 +421 (2) 60 291 368
doc. Ing. Jozef Liday, CSc. vedecký pracovník KS I. CSc. E317 +421 (2) 60 291 125, +421 (2) 60 291 797, +421 (2) 65 423 480
Ing. Libor Majer, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E509 +421 (2) 60 291 404
Ing. Juraj Marek výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E302 +421 (2) 60 291 665
Ing. Marián Marton, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E412 +421 (2) 60 291 365
prof. Ing. Peter Ballo, PhD. profesor CSc. A209 +421 (2) 60 291 516
Ing. Martin Daříček výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E609 +421 (2) 60 291 658
Ing. Soňa Flickyngerová, PhD. výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním E509 +421 (2) 60 291 346
Ing. Juraj Racko, CSc. vedecký pracovník KS IIa. CSc. E315 +421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 244
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. docent CSc. E410 +421 (2) 60 291 654
Ing. Karol Rendek výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E323, E310 +421 (2) 60 291 321, +421 (2) 60 291 244
doc. Ing. Rudolf Srnánek, CSc. vedecký pracovník KS IIa. CSc. E506 +421 (2) 60 291 653, +421 (2) 60 291 858
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. profesorka CSc. E121, E119 +421 (2) 60 291 149, +421 (2) 60 291 163
doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. docentka CSc. E116, E405, E125 +421 (2) 60 291 324, +421 (2) 60 291 194, +421 (2) 60 291 754
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. docent CSc. E 504, E 123, E 406 +421 (2) 60 291 656, +421 (2) 60 291 883, +421 (2) 65 423 480
Ing. Jaroslava Škriniarová, CSc. vedecký pracovníčka KS IIa. CSc. E508 +421 (2) 60 291 271, +421 (2) 60 291 858
doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. docent CSc. E507 +421 (2) 60 291 404
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. vedecký pracovník KS IIa. CSc., profesor CSc. E313 +421 (2) 60 291 557
prof. Ing. František Uherek, PhD. profesor CSc. MLC, E504 +421 (2) 60 291 369, +421 (2) 60 291 883
Ing. Erik Vavrinský, PhD. odborný asistent CSc., výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E514 +421 (2) 60 291 731
doc. Ing. Marián Veselý, CSc. docent CSc. E319 +421 (2) 60 291 124, +421 (2) 60 291 107
Ing. Peter Vogrinčič výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E312 +421 (2) 60 291 267
Ing. Marian Vojs, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E411 +421 (2) 60 291 366
doc. Ing. Bedřich Weber, CSc. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E610 +421 (2) 60 291 363
doc. Ing. Milan Žiška, PhD. docent CSc. E308 +421 (2) 60 291 739
doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc. externý školiteľ E306 +421 (2) 60 291 128
Ing. Jozef Mihálov výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Miroslav Michalka výskumný pracovník s VŠ vzdelaním MLC +421 (2) 60 291 883
Ing. Fedor Mika, CSc. odborný asistent CSc. E608 +421 (2) 60 291 655
Ing. Miroslav Mikolášek výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Lukáš Nagy výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Ivan Novotný, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním E310 +421 (2) 60 291 361
Ing. Patrik Príbytný výskumný pracovník s VŠ vzdelaním
Ing. Lenka Gajdošová výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním E412 +421 (2) 60 291 365
RNDr. Alena Grmanová výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním E606, E315 +421 (2) 60 291 329, +421 (2) 60 291 325
Mgr. Michaela Balážová odborná administratívna pracovníčka
doc. Ing. Rudolf Kinder, CSc. vedecký pracovník KS IIa. CSc. E304 +421 (2) 60 291 129
Ing. Krasimira Stefanova Shtereva, PhD. výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním
Ing. Andrej Vincze, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním MLC, E008 +421 (2) 60 291 883, +421 (2) 60 291 321
Vygenerované 8. 2. 2011