Prejsť na obsah
Katedra rádioelektroniky
Kód Názov Obdobie Garant
35391_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35362_3I Vplyv elektromagnetickej radiácie na biologické objekty ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35366_3I Analógová a digitálna televízia ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
32321_3B Analógové obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
35353_3I Antény a rádiokomunikačné trasy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Hajach, PhD.
32305_3D Antény pre mobilné a satelitné komunikácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.
35325_3I Aplikovaná elektroakustika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32337_3B Audiovideotechnika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
32300_3B Audiovideotechnika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
32332_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
32333_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
35390_3I Bioelektronika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
35348_3I Biofyzika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32393_3I Biomechatronické systémy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
32319_3B Číslicová technika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
32125_3B Číslicové a impulzové obvody LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
32395_3I Číslicové spracovanie a filtrácia signálov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
35372_3I Číslicové spracovanie a kódovanie obrazov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
35381_3I Číslicové spracovanie signálov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
35374_3I Diagnostické metódy a systémy v medicíne ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35388_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
35389_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
35359_3I Analýza biosignálov a biosystémov LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32394_3I Komunikačné a navigačné systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
35380_3I Mikroradiče ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
32341_3B Mikrovlnná technika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Hajach, PhD.
32357_3B Mikrovlnná technika a rádiokomunikácie LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Hajach, PhD.
35354_3I Obvody rádiokomunikačných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
32334_3B Rádiokomunikačná technika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Podhoranský, PhD.
35352_3I Rádionavigačné systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35382_3I Rádiová komunikácia LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35357_3I Rádiové technológie a siete ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
32304_3D Rozhodovacie procesy v medicíne 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Igor Baláž, DrSc.
35361_3I Signálové procesory LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Fuchs, PhD.
32312_3B Signály a sústavy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
35347_3I Snímače, obvody a zariadenia lekárskej elektroniky ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35360_3I Telemedicínska technika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35387_3I Tímový projekt ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
35358_3I Výkonová rádioelektronika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
35367_3I Záznam signálov LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Podhoranský, PhD.
32373_3I Zvuková technika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
35340_3I Elektronické meranie, prístroje a systémy LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
39902_3B Elektronické obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Kulla, PhD.
32314_3B Elektronické prvky a obvody LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
32315_3B Elektronické prvky a obvody ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011