Prejsť na obsah
Katedra rádioelektroniky
Meno Zaradenie Kancelária Telefón E-mail
Ing. Ján Bezek, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním C513 +421 (2) 60 291 343
Ing. Vladimír Bilík, PhD. výskumný pracovník s VŠ vzdelaním B210 +421 (2) 60 291 455
Ing. Zdenko Brezovič, PhD. odborný asistent CSc. B209 +421 (2) 60 291 531
Ing. Elena Cocherová, PhD. odborná asistentka CSc. B212 +421 (2) 60 291 532
Bohumil Frey technický pracovník B107 +421 (2) 60 291 304
Ing. Miroslav Hagara odborný asistent bez vedeckej hodnosti B115 +421 (2) 60 291 702
doc. Ing. Peter Hajach, PhD. docent CSc. B208 +421 (2) 60 291 223
doc. Ing. Ján Hribik, PhD. docent CSc. B117 +421 (2) 60 291 353
Ing. Zuzana Krajčušková, PhD. odborná asistentka CSc. B113 +421 (2) 60 291 137
Ing. Marian Minárik, PhD. odborný asistent CSc. B116 +421 (2) 60 291 507
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. docent CSc. B218 +421 (2) 60 291 492
Ing. Jozef Petrek, PhD. odborný asistent CSc.
doc. Ing. Peter Podhoranský, PhD. docent CSc. B216 +421 (2) 60 291 898
Ivana Prokopová pracovníčka pre ekonomické činnosti B219 +421 (2) 60 291 727, +421 (2) 65 429 683
Ing. Vladimír Štofanik, PhD. odborný asistent CSc.
Gabriela Vránová sekretárka B219 +421 (2) 60 291 727, +421 (2) 65 429 683
doc. Ing. Vladimír Kudják, PhD. docent CSc. B119 +421 (2) 60 291 751
Ing. Marek Kukučka, PhD. odborný asistent CSc. B112, B108 +421 (2) 60 291 342, +421 (2) 60 291 873
doc. Ing. Peter Kulla, PhD. docent CSc. B009 +421 (2) 60 291 896, +421 (2) 60 291 863
Ing. Anna Přibilová, PhD. odborná asistentka CSc. B215 +421 (2) 60 291 743
Ing. Jozef Púčik, PhD. odborný asistent CSc. B115 +421 (2) 60 291 702
Ing. Branislav Lojko, PhD. odborný asistent CSc. B104 +421 (2) 60 291 213
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. vedecký pracovník KS IIa. CSc. B011 +421 (2) 60 291 775
Ing. Peter Kubinec, PhD. odborný asistent CSc. B003, B010 +421 (2) 60 291 647
Vygenerované 8. 2. 2011