Prejsť na obsah
Katedra telekomunikácií
Kód Názov Obdobie Garant
32459_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
32409_3D Teória číslicového spracovania obrazov a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
32431_3B Analógové a digitálne spracovanie signálov 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
32435_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
32489_3I Bezpečnosť komunikačných sietí a služieb ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
35416_3I Číslicové spracovanie obrazu ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
35417_3I Číslicové spracovanie reči ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
35413_3I Číslicové spracovanie signálov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32437_3B Analógové a digitálne spracovanie signálov 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
32434_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35491_3I Diplomový projekt 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
39903_3D Dizertačná skúška 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
32451_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32452_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32453_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32454_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
35424_3I Elektronika v komunikačných systémoch LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
39902_3D Individuálna a tímová vedecká práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
35498_3I Integrácia digitálnych sietí a služieb LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35414_3I Inteligentné siete a služby ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
35486_3I Kompresia obrazov ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
35413_3B Komunikačné a informačné siete LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
32494_3I Komunikačné a navigačné systémy ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32433_3B Komunikačné protokoly ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32409_3B Komunikačné systémy LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
35479_3I Metódy klasifikácie v spracovaní signálov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
32430_3B Mobilné a satelitné komunikácie 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
35410_3I Mobilné a satelitné komunikácie 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
35427_3I Mobilné a satelitné komunikácie 3 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
35418_3I Neverejné telekomunikačné siete a služby ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
39904_3D Obhajoba záverečnej práce 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
35460_3I Optokomunikačné systémy a siete ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.
39901_3D Pedagogicka činnosť 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
35490_3I Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
35420_3I Riadenie telekomunikačných systémov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
32438_3B Spojovacie systémy 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35488_3I Spojovacie systémy 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35463_3I Širokopásmové spojovacie systémy ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
32415_3B Telekomunikačná technika LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
32414_3B Telekomunikačná technika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
32432_3B Telekomunikačné vedenia ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.
35425_3I Telekomunikačné právo LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
32411_3B Digitálne komunikácie LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32436_3B Digitálne prenosové systémy a siete LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.
35406_3I Diplomový projekt 1 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35402_3I Diplomový projekt 2 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
32403_3D Teória digitálnej komunikácie a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32402_3D Teória optokomunikácie a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ján Čuchran, PhD.
32401_3D Teória prepájania a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35404_3I Tímový projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
35487_3I Vybrané algoritmy číslicového spracovania obrazov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. RNDr. Ivan Bajla, PhD.
35409_3I Wavelety a banky filtrov ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
39905_3D Záverečná skúška 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
32407_3D Teória hromadnej obsluhy a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
32406_3D Teória komunikačných sietí a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
35408_3I Tímový projekt 2 LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
32410_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
32408_3D Teória číslicového spracovania signálov a metodológia jej aplikácie v telekomunikáciách 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011