Prejsť na obsah
Katedra telekomunikácií

Domáce projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
KEGA 119-005TVU-4/2010 Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole 01.01.2010 - 31.12.2011 PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, PhD. prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
APVV LPP-0078-06 Prozódia a modifikácia reči. 01.03.2007 - 28.02.2010 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
VTP AV 4/0020/07 IQ Kiosk - Inteligentný terminál 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
VTP AV 4/0019/07 Konvergované technológie pre komunikačné siete novej generácie (NGN) 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc. doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
VTP AV 4/0015/07 Optimalizácia multimediálnej prevádzky v sieťach NGN 01.01.2007 - 31.12.2009 doc. Ing. Ivan Baroňák, PhD. doc. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
VEGA 1/3110/06 Nelineárne spracovanie multimediálnych a biomedicínskych signálov v telekomunikáciách 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
KEGA 3/4197/06 Web learning systém pre transfér poznatkov z projektu FP 6 CRUISE NoE-IST-4-02377389 (Creating Ubiquitious Intelligent Sensing Environments) - 6. rámcového programu Európskej komisie - priority 2- Information Society Technologies 01.07.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
VEGA 1/3118/06 Prevádzka v konvergovaných telekomunikačných systémov a sieťach. 01.04.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Baroňák Ivan, CSc. Prof. Ing. Baroňák Ivan, CSc.
VEGA 1/3117/06 Rozpoznávanie obrazov ľudských tvárí ako súčasť biometrických metód pre zvyšovanie bezpečnosti otvorenej spoločnosti. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Dr. Ing. Miloš Oravec. doc. Dr. Ing. Miloš Oravec.
VEGA 1/3113/06 Sofistikované techniky prenosu a kódovania informácie v telokomunikačných a senzorových sieťach. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Farkaš Peter, DrSc. Prof. Ing. Farkaš Peter, DrSc.
VEGA 1/3094/06 Algoritmy a metódy číslicového spracovania signálov, procesy riadenia platformy konvergovaných sietí a NGN a nová generácia multimediálnych služieb a aplikácií. 01.01.2006 - 31.12.2008 Prof. Ing. Podhradský Pavol, CSc. Prof. Ing. Podhradský Pavol, CSc.
VTP AV 4/0123/06 Meranie a diagnostika nízkoúrovňových signálov EKG neinvazívnou metódou. 01.01.2006 - 31.12.2008 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
VEGA 1/4084/07 Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry 01.01.2007 - 30.06.2008 Ing. Ivan Kotuliak, PhD. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Štátne programy 651/2003 Konvergencia ICT sietí a služieb v komunikačnej infraštruktúre SR 01.09.2003 - 31.12.2006 doc. Ing. Ivan Baroňák, CSc. doc. Ing. Ivan Baroňák, CSc.
Štátne programy 341/2003 Využitie IKT technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní 01.07.2003 - 31.12.2006 Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc. Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
VEGA 1/1048/04 Vysokorýchle optické paketové siete, triedy služieb a manažment kvality služieb v prostredí chrbticových optických sietí 01.01.2004 - 31.12.2006 Ing. Ivan Kotuliak, PhD. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
VTP AV/1002/2004 Komunikačná infraštruktúra pre Informačnú spoločnosť – Next Generation Networks 01.01.2004 - 31.12.2006 doc. Ing. Ivan Baroňák, PhD. doc. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Štátne programy 2003 Inteligentné komunikačné rozhranie 01.07.2003 - 31.12.2006 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
VTP VTP1003/2003 Virtuálna realita multimediálnej syntézy reči 01.06.2003 - 31.08.2006 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
VTP AV/1103/2004 Analýza a spracovanie nízkoúrovňových EKG signálov s využitím diagnostiky v praxi 01.05.2004 - 01.01.2006 doc. Ing. Gregor Rozinaj, CSc. doc. Ing. Gregor Rozinaj, CSc.
VEGA 1/0146/03 Spracovanie audio, video a biomedicínskeho signálu s využitím neštandartných algoritmov číslicového spracovania signálov 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
VEGA 1/0156/03 Riadenie prevádzky v multislužbových telekomunikačných systémoch a sieťach 01.01.2003 - 31.12.2005 doc. Ing. Ivan Baroňák, CSc. doc. Ing. Ivan Baroňák, CSc.
VEGA 1/0147/03 Číslicové spracovanie obrazových a rečových signálov, sieťové protokoly, modelovanie komunikačných prostredí a implementácia multimediálnych služieb v prostredí novej generácie konvergovaných sietí 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc. Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
VEGA 1/0148/03 Nové translačné a samoopravné kódy a iné digitálne techniky pre telekomunikačné siete a pamäťové systémy 01.01.2003 - 31.12.2005 Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. Prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
VEGA 1/8265/01 Riadenie zabezpečenia prenosu rozmerných dát v kanáloch s výrazne meniteľnou chybovosťou. 01.01.2001 - 31.12.2003 doc. Ing Jaroslav Polec, PhD. doc. Ing. Jaroslov Polec, Phd.
KEGA 54/2001 koncepcia a metodika vzdelávania učiteľov odborných predmetov na stredných školách. 01.01.2001 - 31.12.2003 doc. Ing Jaroslav Polec, PhD. doc. Ing Jaroslav Polec, PhD.


Medzinárodné projekty

Agentúra Číslo Názov Doba riešenia Zodpovedný riešiteľ Riešiteľ za STU
DAAD DAAD/2010 Audio-Speech Interface for Mobile Devices (ASIDM) 01.01.2010 - 31.12.2011 doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Európsky sociálny fond 13120110126 NGN Multimédia, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťova bezpečnosť 16.10.2006 - 15.04.2008 prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
6RP CRUISE FP6 - IST - 4-027738 CRUISE - Vytvorenie všade prítomného inteligentného senzitívneho prostredia 01.01.2006 - 31.12.2007 Dr. Neeli R. Prasad, CTIF, Aalborg University, Denmark prof.Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Socrates CZ/04/B/P/PP/168012 Slony - Vzdelávanie pre získanie nových schopností. 01.10.2004 - 31.03.2007 doc. Boris Šimák, CSc. Prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
5 RP NEXWAY FP5 - IST - 2001 - 37944 NEXTWAY - Sieť exelentnosti v bezdrôtových aplikáciách a technológií 01.01.2004 - 31.12.2005 Prof. Ramjee Prasad, CTIF, Aalborg University, Denmark prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
COST COST279/2 Analýza a návrh multiservisných sietí podporujúcich mobilitu, multimédiá a spoluprácu s inými typmi sietí. 01.01.2001 - 31.12.2005 doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc. doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
CEEPUS CPNR: H-0183-04/05 01.09.2004 - 31.08.2005 Prof DR Janos Csernoch doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
SR 0107.02 - 54/ZA Informačné technológie v podnikaní 01.01.2004 - 31.12.2004 Ing. Jaroslav Šumný, prof. Ing. Ján Bujňák, PhD. prof. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
Internet Training Center Initiative ITCI Iniciatíva vytvárania internetových tréningových centier v rozvíjajúcich sa krajinách 07.05.2001 - 31.12.2003 Mr. Viliam Podhorský Doc. Ing. Gregor Rozinaj, CSc.
Socrates SK/01/B/F/PP-142261 Information and Communication Technologies in Life Long Learning 01.11.2002 - 31.03.2003 prof. Ing. Pavol Podhardský, PhD. prof. Ing. Pavol Podhardský, PhD.

Vygenerované 8. 2. 2011