Prejsť na obsah
Technologický inštitút športu

038340 TIŠ

Addresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón: +421 260 291 860 , Fax: +421 265 420 415

[fotografia z AIS]

Riaditeľ
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Telefón: +421 (2) 60 291 590
E-mail: peter.miklovic@stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 286 kB)

Rozhodnutie o zmene názvu pracoviska (pdf, 199 kB)


gif Vlastná webstránka pracoviska

 


Vygenerované 8. 2. 2011