Prejsť na obsah
Technologický inštitút športu

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1


ACB1 Zemková, Erika - Miklovič, Peter - Dzurenková, Dagmar - Gazdíková, Soňa: Teória a didaktika karate. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - 126 s. - ISBN 80-223-2041-2


ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 2


ADE1 Zemková, Erika - Miklovič, Peter - Hamar, Dušan: There Is a Relationship between Intensity of Exercise and Reaction Time on Laterally Concordant and Discordant Stimuli.
In: Acta Kinesiologica. - ISSN 1840-7300. - Vol. 3, No. 1 (2009), s. 59-63

ADE2 Zemková, Erika - Miklovič, Peter - Hamar, Dušan: Visual Reaction Time and Sway Velocity While Balancing on a Wobble Board.
In: Kinesiologia Slovenica. - ISSN 1318-2269. - Vol. 15, No. 3 (2009), s. 40-47


BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEC1 Holec, Ľudovít: Súčasný stav výuky telesnej výchovy na FEI STU Bratislava : V?decká konference `P?lstoletí t?lesné výchovy na vysokých školách`, Prague, Czech Republic, 24.-26.4.2002.
In: Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách : Vědecká konference. - Praha 24.-26.4. 2002. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 103-106


BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 6


BED1 Ďuračka, Ľubomír: Návrh systému súťaží vysokoškolákov v basketbale na Slovensku : Konferencia s medzinárodnou účasťou `Nové trendy univerzitného športu po vstupe do Európskej únie`, Bratislava, Slovak Republic, Sept.2004.
In: Nové trendy univerzitného športu po vstupe do Európskej únie : Konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, SR, Sept. 2004. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - ISBN 80-89197-08-6. - S. 14-16

BED2 Gregor, T. - Miklovič, Peter: Ideomotorický tréning v športovej praxi : Konferencia `Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove`, Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2004.
In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Load Optimation in Physical and Sports Education : Zborník referátov z vedeckého seminára. Bratislava, Slovenská republika, 29.4.2004 / konf.(heslo) Vedecký seminár. Bratislava, 29.4.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2042-9. - S. 69-73

BED3 Gregor, T. - Miklovič, Peter: Modelový tréning - modelovanie súťažných podmienok v tréningu : Konferencia `Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove`, Bratislava, Slovak Republic, 29.4.2004.
In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Load Optimation in Physical and Sports Education : Zborník referátov z vedeckého seminára. Bratislava, Slovenská republika, 29.4.2004 / konf.(heslo) Vedecký seminár. Bratislava, 29.4.2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2042-9. - S. 65-68

BED4 Holec, Ľudovít: História a súčasnosť na Katedre telesnej výchovy Fakulty elekrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave : Vedecká konferencia `50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku`, Bratislava, Slovak Republic, September 2002.
In: 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku : Zborník / konf.(heslo) Vedecká konferencia k 50. výročiu založenia katedier telesnej výchovy na Slovensku. Bratislava, September 2002. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002. - ISBN 80-223-1774-8. - S. 31-34

BED5 Holec, Ľudovít: Z histórie Katedry telesnej výchovy Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave : Vedecká konferencia `50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku`, Bratislava, Slovak Republic, September 2002.
In: 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku : Zborník / konf.(heslo) Vedecká konferencia k 50. výročiu založenia katedier telesnej výchovy na Slovensku. Bratislava, September 2002. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002. - ISBN 80-223-1774-8. - S. 12-13

BED6 Pajkoš, Vladimír: Telesná výchovA ako povinný predmet na vysokých školách očami študentov FEI STU v Bratislave.
In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách = Physical education, sports, research at the universities. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2313-4. - S. 114-117


BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1


BEF1 Holec, Ľudovít: História a súčasnosť na FEI STU v Bratislave : Vedecký seminár `50 rokov katedier a ústavov telesnej výchovy a športu na vysokých školách a univerzitách`, Bratislava, Slovak Republic, 29.5.2002.
In: 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku : Zborník / konf.(heslo) Vedecká konferencia k 50. výročiu založenia katedier telesnej výchovy na Slovensku. Bratislava, September 2002. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002. - ISBN 80-223-1774-8. - S. 54-57


Vygenerované 8. 2. 2011