Prejsť na obsah
Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky
Kód Názov Obdobie Garant
32559_3D Dizertačná práca 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
35503_3I Modelovanie polí ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32514_3D Predmet špecializácie 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32523_3B Bakalársky projekt 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32551_3D Dizertačný projekt I 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32552_3D Dizertačný projekt II 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32524_3B Bakalársky projekt 1 ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32553_3D Dizertačný projekt III 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32554_3D Dizertačný projekt IV 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
35501_3B Elektrické obvody 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
32501_3B Elektrické obvody 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
35511_3B Elektrické obvody 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
35511_3B Elektrické obvody 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
32501_3B Elektrické obvody 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
32504_3D Elektrodynamika dielektrických vlnovodov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
35501_3B Elektrické obvody 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
32507_3B Elektrické obvody 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
32507_3B Elektrické obvody 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
32512_3D Elektromagnetická kompatibilita 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
35518_3B Elektromagnetické pole LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32508_3D Elektromagnetické pole v gyrotropnom prostredí 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
35518_3B Elektromagnetické pole ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32519_SV Elektromagnetizmus ZS 2010/2011 - SvF doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
I-ELMAG Elektromagnetizmus ZS 2010/2011 - SvF doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32503_3D Elektromagnetické systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
32508_3S Elektrotechnika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32504_3B Elektrotechnika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
35513_3B Elektrotechnika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32508_3B Elektrotechnika LS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
35519_3B Elektrotechnika ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
32504_3B Elektrotechnika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
35513_3B Elektrotechnika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32508_3B Elektrotechnika ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32590_3I Magnetické materiály a systémy v mechatronike LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
35504_3I Elektrotechnika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32506_3D Magnetické štruktúry a systémy 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
35579_3I Magnetizmus ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
32505_3D Aplikovaný magnetizmus 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
32513_3D Teoretická elektrotechnika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Sláma, PhD.
32505_3B Teoretická elektrotechnika 1 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
32505_3B Teoretická elektrotechnika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
35515_3S Teoretická elektrotechnika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
35515_3B Teoretická elektrotechnika 2 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
32505_3S Teoretická elektrotechnika 1 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
35515_3B Teoretická elektrotechnika 2 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Peter Jahn, CSc.
35516_3B Teoretická elektrotechnika 3 ZS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
35516_3B Teoretická elektrotechnika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
32501_3D Teória elektromagmetického poľa 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
35516_3S Teoretická elektrotechnika 3 LS 2010/2011 - FEI doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.
32502_3D Teória elektrických obvodov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
32511_3D Relativistická elektrodynamika 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
35526_3I Optické vlnovody ZS 2010/2011 - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
32509_3D Spracovanie signálov diskrétneho času 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Ľubomír Šumichrast, CSc.
32510_3D Syntéza elektrických obvodov 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
32507_3D Špeciálne meracie metódy vo vláknovej optike 2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEI prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.
Vygenerované 8. 2. 2011